" "
fredrik

Hej!

Mitt namn är Fredrik Sunmo och jag är grundare och VD på Skräddarsydd AB och därmed far till skötebarnet Nischad Utbildning. Jag är i grunden beteendevetare och har jobbat med utbildningar i 15 år. Nischad Utbildning är ett företag som satsar på ett fåtal riktigt duktiga föreläsare där konvertering alltid är målet.

En kurs som inte ökar deltagarföretagets inkomster är en dålig kurs.

Detta betyder att oavsett om det är en text du skriver, en bild du postar eller ett samtal du ringer så kommer ditt handlande i slutändan värderas i vad kunderna beställer. 

Alla våra kurser utgår från detta enkla mantra. Finns ni på sociala medier – lär er att jobba strategiskt och målinriktat. Vill du att potentiella köpare skall läsa dina texter – se till att de lätt hittar texten och finner något intressant. Få dem att läsa hela ditt budskap.
Allt digitalt du producerar idag är sökbart, du har lagt ner tid och möda så se för bövelen till att tilltänkta kunder hittar dina alster på en sökmotor!

Vi är ett litet företag och skall så förbli. Vi brinner för våra utbildningar och den konsultverksamhet vi är involverad i. Kvalitén kommer alltid hamna i första rummet. En kurs hos Nischad Utbildning kommer betala sig!

Med vänlig hälsning,
Fredrik Sunmo, VD

Nischad Utbildning är ett koncept under Skräddarsydd AB.
"