» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 150 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

9 problem med generativ AI: Bias, transparens, kostnad och mer

Generativa AI-verktyg har en otrolig potential men bär också på risker. Några av de utmaningar som uppstår med generativ AI inkluderar kvalitetskontroll och data noggrannhet, etiska överväganden och tekniska utmaningar. Bias kan förvärras snarare än minskas, och AI-systemen kan ha svårt att förklara sina beslut. Dessutom är det dyrt att träna och underhålla generativa AI-modeller, som ChatGPT, och deras förmåga att generera information kan vara begränsad av de data de tränats på. Generativa AI kan också skapa påhittade uttalanden eller bilder när de ställs inför data luckor, och kan använda upphovsrättsskyddat material utan samtycke, kredit eller ersättning.

Direktlänk Dela Visual Capitalist fördjupade 20 november
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare