» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 286 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

AI-algoritm för auto-konturering i strålterapi visar lovande resultat

En ny studie undersöker en AI-baserad algoritm för auto-konturering inför strålterapi vid huvud- och halscancer. Manuell konturering för att identifiera behandlingsområdet tar mycket tid, och en AI-algoritm för auto-konturering har introducerats. Studien, publicerad i AI in Precision Oncology, utvärderade prestandan för olika LLM:er, inklusive OpenAI:s GPT-3.5-turbo, GPT-4, GPT-4-turbo, Meta:s Llama-2-modeller och Googles PaLM-2-text-bison. Resultaten visade att OpenAI:s GPT-4-turbo hade bäst prestanda. Framtida forskning behöver utvärdera prestandan för modeller som är finjusterade i klinisk onkologi.

Direktlänk Dela AZoM.com fördjupade 10 februari
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare