» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 148 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

AI-används för tidig upptäckt av cancer hos hundar

Cancer är den främsta dödsorsaken hos hundar världen över. Nu använder forskare vid University of Minnesota artificiell intelligens (AI) för att utveckla en ny metod för tidig upptäckt av cancer hos hundar. Metoden, kallad ´testa och ingripa´, involverar AI-analys av DNA-fragment i blodprover för att identifiera hundar med ökad risk för diffust stor B-cellslymfom (DLBCL), den vanligaste och mest dödliga hundcancertypen. Forskarna hoppas kunna erbjuda hundägare och veterinärer ingripande planer för att minska risken hos hundar som visar sig vara mer mottagliga. Studien finansieras av Morris Animal Foundation och Golden Retriever Foundation.

Direktlänk Dela Chip Chick fördjupade 3 april
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare