» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 230 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

AI kan snart stå inför dataunderskott, enligt forskning

Enligt en nyligen publicerad forskningsrapport från Epoch AI forskargrupp kan artificiell intelligens (AI) system som ChatGPT snart stå inför en brist på data för träning. Detta scenario kan bli verklighet redan 2026 och kan allvarligt hämma AI-utvecklingen globalt och minska befintliga AI-verktygs kapabiliteter. Forskarna förutser att vi kan tömma all lågspråklig data mellan 2030 och 2050 och att vi kan tömma lågkvalitativ bildinformation mellan 2030 och 2060. Trots detta tror vissa att situationen kanske inte är så dålig som den verkar och att teknikföretag kan utveckla framtida AI-modeller för att hantera risken för dataunderskott.

Direktlänk Dela Inquirer Technology fördjupade 20 november

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare