» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 341 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

AI överträffar människor i övertygande förmåga, enligt studie

Enligt ny forskning är GPT-4 redan bättre på att ändra människors åsikter än genomsnittsmänniskan. I en studie från forskare vid EPFL Lausanne i Schweiz visade det sig att GPT-4 var mer framgångsrik än människor i att övertyga människor att ändra sina åsikter i textbaserade debatter. När forskarna gav både människor och AI demografisk information om sina motståndare blev AI ännu mer framgångsrik. GPT-4 var 81,7% mer effektiv än människor när den kunde anpassa sina argument baserat på denna information. Hume AI har nyligen introducerat sin Empathic Voice Interface (AVI), en AI som kan ha talade konversationer med dig samtidigt som den spårar ditt emotionella tillstånd genom tonen i din röst.

Direktlänk Dela New Atlas fördjupade 2 april
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare