» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 333 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

AI-promptingenjörer tjänar $300k löner: här är hur man lär sig färdigheten gratis

Roller som AI-promptingenjörer erbjuder löner över $300k, inklusive denna på Anthropic. Här är fem gratis kurser som kan hjälpa dig eller en teammedlem att fördjupa din kunskap om AI och promptning: 1. GPT Best Practices av Open AI. 2. Introduktion till Artificiell Intelligens av Stanford University. 3. Deep Learning Specialization av DeepLearningAI. 4. Natural Language Processing with Deep Learning av Stanford University. 5. Practical Deep Learning for Coders av FastAI. Dessa kurser erbjuder en solid grund och praktiska insikter i AI och promptning för att utrusta dig med de färdigheter du behöver för att implementera AI i din verksamhet eller roll.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 12 juli
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare