» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 145 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

AI verktyg ökar produktiviteten och möjliggör 4-dagars arbetsvecka

Arbetsplatsdynamik utvecklas ständigt, och artificiell intelligens (AI) är en av de mest betydande bidragsgivarna till denna utveckling. Användningen av AI-verktyg som ChatGPT på arbetsplatsen blir allt vanligare, med många yrkesverksamma som förlitar sig på dem för olika uppgifter. AI har potential att automatisera repetitiva uppgifter, förbättra beslutsfattandet och öka produktionen. En rapport på Forbes belyser fördelarna med att använda generativ AI på arbetsplatsen, och betonar hur det har hjälpt till att öka produktiviteten och effektiviteten i olika avdelningar. Trots AI:s breda acceptans känner en del av Gen-Z-anställda stress över att använda AI-verktyg på arbetsplatsen, specifikt ChatGPT. Enligt en undersökning som Inc. hänvisar till känner 36% av Gen-Z-arbetstagarna skuld över att använda ChatGPT på jobbet, men 79% har inte sett några negativa konsekvenser av att använda det. En av de mest intressanta effekterna av AI på arbetsplatsen är dess potential att stödja övergången till en 4-dagars arbetsvecka. Enligt en undersökning av 1000 amerikanska företagsledare var de med omfattande erfarenhet av att använda AI mer öppna för en 4-dagars arbetsvecka. 93% av de högre ledarna på organisationer där AI är integrerat i deras affärsfunktion överväger eller har redan infört en 4-dagars arbetsvecka.

Direktlänk Dela MedRiva fördjupade 11 februari
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare