» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 309 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

AI visar stort löfte inom strålonkologi och medicinsk utbildning

Artificiell intelligens (AI) gör framsteg inom hälso- och sjukvården, särskilt inom strålonkologi. En ny studie har utvärderat olika stora språkmodeller (LLM) och upptäckte att OpenAI:s GPT-4-turbo överträffade andra modeller med 74,2% korrekta svar, vilket visar dess potential att komplettera medicinsk utbildning. Studien poängterade dock behovet av noggrann validering av LLM-genererad information och expertövervakning. En AI-baserad algoritm utformad för autocontouring före strålbehandling i huvud- och halscancer utvärderades också. Algoritmen, AI Rad Companion VA 30 AASH, reducerade den manuella kontureringstiden från 18,6 minuter till bara 5,05 minuter.

Direktlänk Dela MedRiva fördjupade 10 februari
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare