» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 141 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Allen & Overy är en internationell advokatbyrå grundad 1930 i London, Storbritannien. Den är en av världens största och mest prestigefyllda advokatbyråer med över 40 kontor i mer än 30 länder. Allen & Overy erbjuder juridiska tjänster inom en rad områden, inklusive företagsrätt, finansrätt, skatterätt, immaterialrätt och tvistlösning. Byrån är känd för sin expertis inom komplexa och gränsöverskridande transaktioner och har arbetat med många högprofilerade företag och organisationer. Allen & Overy är en del av ´Magic Circle´, en grupp av fem ledande brittiska advokatbyråer.

Senaste nytt kring Allen & Overy

Google Lumiere tar AI-video till nästa nivå, Arc Search bygger webbsidor för varje sökning

Google Research har utvecklat en AI-modell, Lumiere, som kan skapa en video i ett stycke utan att förlita sig på nyckelbilder. Modellen har både en rumslig och tidslig förståelse, vilket möjliggör skapandet av scener och rörelse över tid. Appen Arc Search bygger en egen webbsida för varje sökning, sammanfattande den viktigaste informationen. Företaget Heygen har utvecklat ett AI-verktyg som kan dubblera video till flera språk. Chattboten Claude, utvecklad av Anthropic, är mindre benägen att generera olämpligt innehåll tack vare ett ramverk kallat ´konstitutionell ai´.

Direktlänk Dela Ny Teknik fördjupar idag
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

Över en fjärdedel av advokaterna använder AI-verktyg trots säkerhetsfaran

Antalet advokater som använder generativa AI-verktyg minst en gång i månaden har mer än fördubblats på ett halvår, enligt en undersökning. Tjugosex procent av juridiska yrkesverksamma säger nu att de använder verktyg som Chat GPT, eller interna motsvarigheter, varje månad, upp från 11 procent i juli 2023. Undersökningen av 1 200 brittiska juridiska yrkesverksamma, som beställdes av juridisk analysleverantör LexisNexis, fann också att nästan två tredjedelar av advokatbyråerna redan har gjort operativa förändringar som svar på AI. Stuart Greenhill, direktör på LexisNexis, sa: ´Efterfrågan på generativa AI-verktyg inom juridiksektorn är oöverträffad...´.

Direktlänk Dela City A.M. fördjupade 12 februari

AI i juridiken: både löften och potentiella fallgropar

I USA:s civilrättsliga system medför de senaste teknologierna både löften och potentiella fallgropar. Reformförespråkare hoppas att nya verktyg kan göra systemet rättvisare och mer överkomligt för personer som söker juridisk hjälp. Stora språkmodeller, som utgör grunden för generativa AI-verktyg som ChatGPT, används redan inom juridiken. Internationella advokatbyrån Allen and Overy meddelade förra året att de samarbetar med AI-plattformen Harvey för att effektivisera företagets forskning och dokumentanalys. Kritiker varnar dock för att dessa system innehåller fördomar från de databaser som skapats av människor. Dessutom kan AI fylla sökluckor med ´hallucinerad´ information, vilket kan leda till stora problem. Trots detta tror många att tekniken kommer att minska advokaters debiterbara timmar och därmed kostnaden för juridisk hjälp, vilket gör rättssystemet mer tillgängligt. Forskare argumenterade i en artikel 2021 att maskininlärning kunde minska den tid som ägnas åt att söka igenom rättegångsförhandlingar för att undersöka domstolsbeslut och identifiera eventuella fördomar i rättssalen. Men de föreslog också att AI faktiskt kunde fortsätta diskriminering i sådana analyser av rättssystemet genom att träna algoritmer på databaser som speglar fördomar.

Direktlänk Dela Undark Magazine fördjupade 1 februari

Allen & Overy lanserar AI-verktyg för att skapa kontrakt

Advokatbyrån Allen & Overy har avslöjat ett nytt verktyg som använder generativ AI för att förhandla och skapa utkast till kontrakt. Det London-baserade företaget meddelade att över tusen av dess interna advokater, tillsammans med olika icke offentliggjorda kunder, använder ContractMatrix. Verktyget, som utvecklats i samarbete med Microsoft Corp MSFT och OpenAI, är avgörande för att skapa Harvey, företagets egen legala AI-startup. ContractMatrix användes av ASML Holding NV ASML och Koninklijke Philips NV PHG för att förhandla vad de kallade ´världens första 100% AI-genererade kontrakt mellan två företag´.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 29 december

Brittisk advokatbyrå introducerar AI-drivet kontraktsförhandlingsverktyg

Den brittiska advokatbyrån Allen & Overy har introducerat ett kontraktsförhandlingsverktyg som drivs av artificiell intelligens (AI). Verktyget, som skapats i samarbete med Microsoft och AI-juridiska startföretaget Harvey, använder befintliga kontraktmallar för att skapa nya avtal som advokater sedan kan ändra eller acceptera. Allen & Overy uppskattar att verktyget kan minska kontraktsförhandlingar med upp till sju timmar. Mer än 1000 advokater använder verktyget och fem av byråns klienter kommer att börja använda plattformen nästa månad.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 22 december

Användning av AI: Inga klara regler ännu

Stora språkmodeller baserade på djupinlärning är här, men exakt vägledning om hur man ska använda dem på jobbet är fortfarande en obesvarad fråga. Organisationer kämpar med att anpassa nuvarande policys för att räkna med både stora offentliga språkmodeller och privata, inneslutna sådana. Det finns risker på båda sidor av ekvationen - utdata kan vara falska eller partiska, baserat på modellens träningsdata. Utmaningen är att det kommer att finnas många regleringar som är beroende av industrin och användningsfallet. Det finns inga etablerade regler och ett ökande antal lagar.

Direktlänk Dela Information Technology Brew fördjupade 19 december

Juridiska branschens utmaningar och möjligheter med generativ AI

Juridiska sektorn står inför utmaningar med att anpassa arbetsroller och färdigheter till användningen av generativ artificiell intelligens (AI). Det finns oro för säkerhet, integritet och etik samt en generell brist på konsensus om teknologins fördelar. Trots detta omstrukturerar många juridiska aktörer sina verksamheter för att inrymma generativ AI, vilket leder till förändrade arbetsdynamik och kompetenskrav. Dessutom söker advokatbyråer alltmer AI-experter, och konkurrensen om LawTech-talanger har intensifierats. Universitet över hela världen har infört initiativ eller kurser för att utrusta studenter och yrkesverksamma med färdigheter att interagera med AI i sina verksamheter.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 14 november

AI och juridisk teknik - Potential och risker

Artificiell intelligens (AI) blir allt mer närvarande inom juridiken. Juristportalen och Declan Peters diskuterar hur advokatbyråer kan utnyttja dess potential och hantera risker. Över hälften av advokaterna använder nu någon form av AI enligt forskning från Oxfords universitet. AI kan användas för att minska arbetsbelastningen, förenkla tråkiga processer och automatisera rekryteringsprocesser. Dock behöver personalen utbildning för att kunna använda AI-verktygen effektivt. AI-modeller förändrar också de färdigheter som krävs av jurister. Dessutom behöver jurister utveckla flexibla ´T-formade´ färdigheter.

Direktlänk Dela LawFuel fördjupade 3 oktober

Ökad användning av Microsoft Teams och generativ AI inom juridiska sektorn

International Legal Technology Associations årliga teknikutvärdering visar bland annat att användningen av samarbetsverktyg som Microsoft Teams ökar. Teams används nu i konferensrum av 38% av företagen, medan Zoom har minskat till 33% (från 37% förra året). Zoom leder dock fortfarande när det gäller videokonferensprogramvara på skrivbord, bärbara datorer eller telefoner, med 82% av marknaden. Teams ligger inte långt efter med 78%, upp från 69% 2021. Undersökningen visar också att 74% använder MS365 och det förväntas öka till 88% inom 12 månader. Företag begränsar också vem som kan skapa Teams (50%). Antalet företag som nu tillämpar bevarandepolicyer har ökat dramatiskt från 3% 2021 till 35% i år. Användningen av generativ AI ökar också, med 85% av företagen som säger att de använder verktyg som Harvey.

Direktlänk Dela Legaltechnology.com fördjupade 29 september

Macfarlanes implementerar AI-verktyget HarveyAI som en del av sin AI-strategi

Advokatbyrån Macfarlanes har beslutat att implementera HarveyAI, ett specialiserat AI-verktyg designat för juridiskt arbete, som en del av sin framåtblickande AI-strategi. Detta följer efter att Allen & Overy och PwC:s juridiska team tidigare i år antog tekniken. HarveyAI, som bygger på OpenAI och ChatGPT-teknologi, fungerar som en plattform som utnyttjar naturlig språkbearbetning, maskininlärning och dataanalys för att automatisera och höja olika aspekter av juridiskt arbete. Tekniken kan hantera allmänna juridiska förfrågningar och utforma dokument, vilket ger effektiva lösningar möjliggjorda genom teknisk innovation.

Direktlänk Dela LawFuel fördjupade 28 september

Brittisk domare använder AI-chattbot ChatGPT för att sammanfatta rättsliga ämnen

Lord Justice Birss, en framstående brittisk domare, har använt AI-chattboten ChatGPT för att sammanfatta ett rättsligt ämne, vilket är första gången en brittisk domare har gjort det. Birss, som är expert på immaterialrätt, kallade chattboten ´mycket användbar´ efter att den gav honom en bra sammanfattning av ett särskilt rättsområde. Han betonade dock att han bär fullt personligt ansvar för sina beslut och att han självständigt kontrollerade och godkände botens resultat. Användningen av AI i detta sammanhang har startat en global diskussion om införlivandet av AI i rättssystem.

Direktlänk Dela Tech Times fördjupade 15 september

Artificiell intelligens förändrar rättssystemet

Artificiell intelligens (AI) blir allt mer närvarande i människors liv, inklusive inom juridiken. Advokater upplever att informationssökning blir enklare, snabbare och mer effektiv med AI-verktyg. Ett exempel är Lucentum, ett verktyg utvecklat av Institute for Artificial Intelligence (IIA), som kan samla värdefull information på sekunder och jämföra miljontals filer. AI kan även skapa dokument baserat på tidigare dokument och förbättra effektiviteten, noggrannheten och kvaliteten på juridiskt arbete. Trots dessa framsteg krävs fortfarande mänsklig övervakning och input.

Direktlänk Dela World Nation News fördjupade 8 september

Storbritannien vänder sig till AI för att öka produktiviteten i juridisk sektor

Storbritannien ligger efter andra stora ekonomier när det gäller produktivitetstillväxt på grund av brist på investeringar i teknik, forskning och utveckling. Juridiska företag vänder sig nu till framväxande teknologier som AI för att öka produktiviteten bland advokater. Trots att AI har visat potential att automatisera specifika juridiska uppgifter, är vissa advokater fortfarande tveksamma till att använda relaterade verktyg av integritetsskäl. Allen & Overy leder vägen i Storbritanniens juridiska sektor och har skapat en AI-chattbot, Harvey, som kan hantera vissa juridiska uppgifter och därmed förbättra advokaters produktivitet.

Direktlänk Dela Cryptopolitan fördjupade 5 september

AI ersätter inte jobb i den utsträckning som förutspåtts

Trots ökad användning av artificiell intelligens (AI) har inte de förutsagda massavskedningarna och arbetslösheten på grund av AI materialiserats. Företag inser att det är effektivare att förbättra människors förmågor än att ersätta dem. I juridiken har advokatbyråer införlivat AI-verktyg för att hjälpa advokater, inte ersätta dem. I medicin hjälper AI radiologer att skissa och klassificera kroppsbilder. Även om AI har potential att automatisera vissa uppgifter, har historien visat att de utlovade avkastningarna av snabb automatisering ofta överskattas.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 15 augusti

AI förbättrar arbete snarare än ersätter jobb

Artificiell intelligens (AI) framställs ofta som en jobbdödare, men företag kommer sannolikt att använda tekniken för att få mer gjort med samma antal människor. Trots att AI används allt mer har massuppsägningar och arbetslöshet inte materialiserats som förutspått. Företag som hoppas ersätta människor med robotar upptäcker att förändringshantering är svårt. Till exempel har advokatbyrån Allen & Overy, som började arbeta med AI-verktyget Harvey förra året, inte ersatt en enda person med det. Harvey söker igenom juridiska webbplatser, kontrakt och andra stora dokument och skriver sedan sammanfattningar. Men det kräver fortfarande mänsklig övervakning.

Direktlänk Dela CMSWire fördjupade 15 augusti

AI är fortfarande inte tillräckligt bra för att hantera de flesta jobb

Trots att AI-tekniken har utvecklats snabbt, har inte massuppsägningar på grund av AI-automatisering materialiserat. Alex Kantrowitz, en oberoende journalist, menar att AI fortfarande inte är tillräckligt bra för att hantera de flesta jobb. Istället för att eliminera befintliga positioner, vill företag att vi ska bli bättre på dem. Företag som hoppas ersätta människor med robotar lär sig att förändringshantering är svårt. Sarah Guo, en riskkapitalist som investerar i AI-startups, säger att AI inte kommer att leda till branschens undergång.

Direktlänk Dela Business Insider fördjupade 15 augusti

AI har inte ersatt mänskligt arbete i den utsträckning som förutspåtts

Trots förutsägelser om att artificiell intelligens (AI) skulle automatisera olika yrken och leda till jobbförluster, har de förväntade massuppsägningarna inte materialiserats åtta månader efter lanseringen av ChatGPT och andra AI-verktyg för företag. USA har fortfarande full sysselsättning, med endast 3,5% arbetslöshet. Detta beror på att AI-tekniken, trots att den är imponerande, ännu inte är kapabel att hantera de flesta jobb. Företag vill att anställda ska bli bättre på sina roller snarare än att ersättas. AI kräver mänsklig övervakning och granskning innan den går vidare till nästa uppgift. Den är därför bättre lämpad som ett hjälpmedel snarare än en ersättning för människor.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 12 augusti

AI har inte orsakat massuppsägningar, trots tidigare farhågor

Trots tidigare farhågor om att AI skulle leda till massuppsägningar, har detta inte materialiserats, trots att AI har börjat användas mer allmänt. AI-tekniken, hur imponerande den än är, är fortfarande inte tillräckligt bra för att hantera de flesta jobb. Företag som hoppades ersätta människor med robotar lär sig att förändringsledning är svårt. Enligt Sarah Guo, en riskkapitalist som investerar i AI-startups, kommer AI inte att leda till industrins undergång. Juridiska företag som Allen & Overy, som har börjat använda AI, har inte ersatt några anställda med det.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 11 augusti

AI är långt ifrån att ersätta mänskligt arbete

Trots den vanliga berättelsen är vägen mot AI-driven massarbetslöshet inte enkel. AI-teknik, hur imponerande den än är, är fortfarande inte tillräckligt bra för att hantera de flesta jobb. Företag vill hellre att vi blir bättre på våra jobb än att eliminera dem. Sarah Guo, en riskkapitalist som investerar i AI-startups, säger att AI inte kommer att leda till industrins undergång. Juridiskt arbete var tänkt att vara i AI:s sikte, men advokatbyråer som entusiastiskt inför AI använder det inte för att ersätta advokater. Allen & Overy, en advokatbyrå med över 3000 advokater världen över, började arbeta med en generativ AI-verktyg som kallas Harvey förra året och har inte ersatt en enda person med den. Harvey söker igenom juridiska webbplatser, kontrakt och andra stora dokument, och svarar sedan på frågor och skriver sammanfattningar. Det är precis den typ av tillämpning som folk sa skulle skicka paralegals och junior associates till brödköerna. Men det hjälper dem att prestera bättre, lägger till värde till företaget och hotar inte deras försörjning. Dessutom är boten, trots att den är hjälpsam, inte tillräckligt bra för att hantera alla deras uppgifter, och den gör fortfarande saker fel ofta nog för att kräva mänsklig tillsyn. Aaron Levie, VD för molnlagringsföretaget Box, säger att generativ AI är ganska bra på att hantera en uppgift men kämpar för att ta på sig det sortiment som människor utför på jobbet. Detta gör AI bra på att assistera människor, men dålig på att ersätta dem. Daron Acemoglu, en ekonomiprofessor vid MIT, säger att även om tekniken blir tillräckligt bra för att ersätta till exempel call centers eller taxichaufförer en masse, kommer arbetsgivare och industri fortfarande att ha ett val om vad de ska göra. Inget utfall är förutbestämt, säger han. Under tiden är det dock meningsfullt att satsa på människor.

Direktlänk Dela The Boston Globe fördjupade 9 augusti

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare