» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 321 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Amazon utökar kreditprogram för startups för att täcka AI-kostnader

Amazon Web Service (AWS) har utökat sitt kreditprogram för startups för att täcka kostnaderna för att använda stora AI-modeller. Detta är ett försök att öka marknadsandelen för sin AI-plattform Bedrock. Amazon tillåter nu att dess molnkrediter täcker användningen av modeller från andra leverantörer, inklusive Anthropic, Meta, Mistral AI och Cohere. Detta följer efter Amazons nyligen avslutade investering på 4 miljarder dollar i Anthropic. Amazon har erbjudit över 6 miljarder dollar i krediter till startups under det senaste decenniet. I ett partnerskap med Y Combinator erbjuder det 500 000 dollar i krediter för den senaste kohorten som lanserades i januari.

Direktlänk Dela Yahoo fördjupade 2 april
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare