» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 151 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Amazon Web Service utökar sitt fria kreditprogram för att täcka AI-modeller

Amazon Web Service (AWS) har utökat sitt program för fria krediter för att täcka kostnaderna för att använda stora AI-modeller. Detta drag, som syftar till att främja startup-ekosystemet, tillåter att AWS molnkrediter används för modeller från leverantörer som Anthropic, Meta, Mistral AI och Cohere. Howard Wright, vice VD och global chef för startups på AWS, betonade betydelsen av detta initiativ för att främja innovation och stödja startups. Beslutet att utöka fria krediter för att täcka AI-modellanvändning speglar Amazons engagemang för att ge startups de verktyg och resurser de behöver för att blomstra.

Direktlänk Dela Minute Mirror fördjupade 2 april
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare