» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 343 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Anthropics Claude 3 Opus överträffar OpenAIs ChatGPT på global AI-topplista

OpenAI lanserade ChatGPT i november 2022 och startade en global AI-revolution. Detta har lett till att fler människor skapar nya typer av AI-chattrobotar. För första gången har en konkurrent lyckats överträffa ChatGPT enligt LMSYS Chatbot Arena. Claude 3 Opus, Anthropic senaste artificiella intelligens, tog förstaplatsen på den globala topplistan, och flyttade ner GPT-4 till andra plats. LMSYS Chatbot Arena jämför olika AI-chattrobotar genom att låta dem tävla i anonyma slumpmässiga strider. Den samlade mer än 400 000 användarröster för olika modeller från OpenAI, Google och Anthropic. Dessutom rangordnar den dem med Elo-betygssystemet. GPT-4, OpenAIs senaste stora språkmodell, lades till den 10 maj 2023 och har dominerat förstaplatsen sedan dess. Den 26 mars 2024 föll den till andra plats på grund av Anthropics Claude 3 Opus-modell. Claude har en unik funktion som kallas konstitutionell AI, som följer 10 principer som fungerar som dess riktlinjer eller ´konstitution´.

Direktlänk Dela Inquirer Technology fördjupade 2 april
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare