» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 132 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Artificiell intelligens i personalhantering

En detaljerad litteraturöversikt publicerad i International Journal of Business Innovation and Research har undersökt samspelet mellan verktyg för artificiell intelligens (AI) och personalhantering (HRM). Mohand Tuffaha och M. Rosario Perello-Marin från Universitat Politècnica de València i Spanien har granskat vilken roll AI kan spela i HRM. Studien granskade 559 artiklar publicerade mellan 2010 och 2020 som täcker AI-ämnen inklusive maskininlärning, naturlig språkbehandling och artificiella neurala nätverk. Forskarna kunde erbjuda riktlinjer för dem som behöver navigera i komplexiteten av AI-teknologier inom deras organisationer inom HRM-området.

Direktlänk Dela Tech Xplore fördjupade 20 november

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare