» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 170 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Artificiell intelligens inom byggindustrin fortsätter att växa

Artificiell intelligens (AI) inom byggindustrin fortsätter att växa kraftigt, enligt en ny rapport. Marknaden för AI inom byggindustrin har sett en konsekvent, stark tillväxt och förväntas fortsätta expandera. Denna expansion drivs främst av framväxande marknader, globalisering, ekonomiska förhållanden, konsumentefterfrågan, tekniska framsteg och regulatoriska förändringar. Rapporten segmenterar marknaden baserat på typer (maskininlärning och djupinlärning, naturligt språkbehandling) och tillämpningar (planering och design, säkerhet, autonom utrustning, övervakning och underhåll).

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 20 november

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare