» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 164 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Artificiell intelligens kan revolutionera byråkratin, menar experter

Den nyligen utfärdade exekutiva ordern om AI från Vita huset under Biden-administrationen behandlar viktiga frågor. Om den dock inte implementeras på ett dynamiskt och flexibelt sätt riskerar den att hindra de dramatiska förbättringarna som generativ AI kan erbjuda både regeringen och samhällsdeltagandet. Nuvarande byråkratiska förfaranden, utvecklade för 150 år sedan, behöver reformeras, och generativ AI erbjuder en unik möjlighet att göra just det. OpenAI:s ChatGPT och dess konkurrenter är ännu inte en del av reformrörelsen inom regeringen, men de borde vara det. Nya AI-verktyg ger störst hopp någonsin om att skapa en bred reformerad, medborgarinriktad styrning. För att göra detta möjligt skulle mer befogenhet behöva ges till frontlinjearbetare som alltför ofta har händerna bundna med byråkratiskt krusidull. Stadstjänstemän skulle behöva teknikpartners i den privata sektorn för att utveckla och förbättra de nödvändiga verktygen, och dessa relationer väcker utmanande frågor om integritet, säkerhet och algoritmisk bias.

Direktlänk Dela Fast Company fördjupade 19 november

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare