» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 145 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Föreningen för främjande av artificiell intelligens (AAAI) är en internationell organisation som arbetar för att främja forskning, utbildning och användning av artificiell intelligens (AI) samt att öka allmänhetens förståelse för AI-teknik. AAAI grundades 1979 och har sedan dess varit en ledande aktör inom AI-forskning och utveckling. Organisationen anordnar konferenser, workshops och utbildningsprogram för att främja samarbete och kunskapsutbyte mellan forskare, studenter och industri. AAAI strävar efter att upprätthålla höga etiska och vetenskapliga standarder inom AI-fältet och att främja en positiv inverkan på samhället.

Senaste nytt kring Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI)

AI och Chat GPT färdighetsförbättringssession i Alghero

En specialiserad workshop om artificiell intelligens (AI) och specifikationerna för Chat GPT kommer att äga rum fredagen den 26 april. Denna utbildningssession syftar till att ge både individer och yrkesverksamma en djupare förståelse för AI-teknik. Sessionen, som är tänkt av journalisten och innovatören Claudio Simbula, kommer att anordnas av Vibra Formazione, en utbildningsgren av Vibra Sicurezza inriktad på professionell utveckling. Workshopen är en del av Claudio Simbulas projekt ´We Are Digitalz, Academy for the future´, och är ett bevis på engagemanget att utbilda yrkesverksamma för den digitala eran.

Direktlänk Dela Elblog fördjupade igår
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

Lipscomb University lanserar nytt AI-program

Lipscomb University introducerar en masterexamen i tillämpad artificiell intelligens (AI), första programmet av sitt slag i Nashville. Programmet, som erbjuds genom universitetets Raymond B. Jones College of Engineering, täcker ett brett spektrum av AI-relaterade ämnen. Universitetet erbjuder olika inlärningsalternativ för att tillgodose studenternas olika behov. Programmet betonar den positiva inverkan av AI i olika branscher. Enligt marknadsprognoser förväntas den globala AI-marknaden nå 733,7 miljarder dollar år 2027.

Direktlänk Dela Elblog fördjupade 3 april

AI förändrar reklamlandskapet

AI, som har varit med oss sedan 1950- och 60-talet, förändrar reklamlandskapet. Den första humanoida roboten skapades 2016 och 2017 programmerade Facebook två AI-chattrobotar för att lära sig att förhandla och skapa sitt eget språk. 2021 utvecklade OpenAI DAAL-E, som kan bearbeta och förstå bilder för att producera korrekta bildtexter. Jackie Namara, en certifierad marknadsförare, och Ernest Mwebaze, verkställande direktör på Sunbird AI, diskuterar hur AI kan användas inom reklam för att förbättra segmentering och anpassning. Trots fördelarna finns det tveksamhet att anta AI, särskilt inom reklam, och rädsla för att AI kommer att ta över jobb inom den kreativa industrin.

Direktlänk Dela The Monitor Publications fördjupade 2 april

Forskare tror att det finns 5% chans att AI kan utrota mänskligheten

En studie publicerad på preprint-servern arXiv.org visar att forskare tror att det finns en 5 procent chans att artificiell intelligens (AI) kan utrota mänskligheten. Studien genomfördes av AI Impacts, en organisation som har finansierats av organisationer som Open Philanthropy, som främjar effektiv altruism - en filosofisk rörelse känd för sin dystra syn på AI:s framtida interaktioner med mänskligheten. Vissa AI-forskare uttrycker dock oro över att studiens resultat kan vara vinklade mot en alarmistisk synvinkel. Kritiker menar att denna fokusering på spekulativa framtida scenarier distraherar samhället från diskussion, forskning och reglering av de risker som AI redan utgör idag.

Direktlänk Dela Scientific American fördjupade 26 januari

En historisk överblick över utvecklingen av Artificiell Intelligens

Artificiell intelligens (AI) har en lång historia som sträcker sig tillbaka till 1950-talet när Alan Turing publicerade ´Computer Machinery and Intelligence´ och John McCarthy skapade LISP, det första programmeringsspråket för AI-forskning. Sedan dess har AI utvecklats dramatiskt, med betydande framsteg inom flera områden. IBM skapade Watson, ett fråge- och svarssystem som vann Jeopardy! mot två tidigare mästare. Amazon och Apple introducerade röststyrda virtuella assistenter, Alexa och Siri, som förändrade hur användare kan få tillgång till information. Google har varit en drivande kraft inom AI-forskning, särskilt genom utvecklingen av DeepMind. OpenAI har expanderat gränserna för naturligt språkbehandling (NLP) med sin GPT (Generative Pre-trained Transformer) serie. Intel och NVIDIA har spelat en avgörande roll genom att tillhandahålla hårdvaruinfrastrukturen som underbygger dessa framsteg. Framtiden för AI ligger i ansvarsfull AI, kundcentrerade AI-appar, och AI som interagerar med den fysiska världen.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 7 november

AI är inte redo att ersätta redovisningsexperter

Artificiell intelligens (AI) har gjort stora framsteg men är ännu inte redo att ersätta redovisningsexperter, enligt en artikel av Yigal M. Rechtman. En grupp av experter inom revision, skatt, internrevision, riskhantering och rättslig redovisning samlades för att utvärdera svaren från en AI på professionella frågor. De använde Google-sponsrade BARD-systemet för att bedöma AI:ns nuvarande tillstånd. Resultaten visade att AI:ns svar ofta var för generella och saknade den institutionella kunskapen eller specifika datapunkter som en CFO behöver för att ge råd till VD:n. Dessutom kan användare misslyckas med att ställa rätt frågor, vilket kan leda till felaktiga åtgärder och negativa skattemässiga konsekvenser.

Direktlänk Dela The CPA Journal fördjupade 24 oktober

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare