» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 333 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Australiensiska lärare ser AI som en störning men tror inte att det kommer att ersätta dem

En nationell plan för att integrera generativ AI i australiensiska skolor har rullats ut nyligen. Planen syftar till att säkerställa att studenternas integritet, säkerhet och säkerhet prioriteras när skolorna inför AI-verktyg. Undervisnings- och läroplattformen Atomi genomförde en undersökning bland över 250 australiensiska lärare för att ta reda på deras åsikter om AI. Även om lärarna såg AI som en störning för undervisningsmetoderna, sa 85% att det aldrig kommer att ersätta lärarna själva. 60% av respondenterna uttryckte oro över de etiska implikationerna av AI:s användning i klassrummet. Trots detta var de övergripande svaren på användningen av AI ´överväldigande positiva´.

Direktlänk Dela The Educator fördjupade 11 februari
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare