» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 339 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Bekymmer över användningen av AI i kommande amerikanska val

Teknik har spelat en roll i påverkan av väljare i de amerikanska valen 2016 och 2020. Inför kommande val är det sannolikt att artificiell intelligens (AI) kommer att ha en större inverkan. Det finns växande oro för användningen av generativ AI, som kan manipulera väljare och underminera valen. Generativ AI kan generera bilder, skriven information och annan data baserat på modeller som lär sig och bearbetar rådata samt genom användarprompts. Det finns risk för att AI kan användas för att undertrycka väljare genom att avsiktligt eller oavsiktligt ta bort de som faktiskt är berättigade. Teknik- och AI-företag investerar inte i initiativ för valintegritet, vilket innebär att det finns mindre och mindre mänsklig tillsyn över vad AI genererar och hur den AI-genererade informationen används. Andra länder, som Kina, Iran och Ryssland, har nyligen ertappats med att försöka använda innehåll skapat med AI för att manipulera amerikanska väljare.

Direktlänk Dela New York Post fördjupade 11 februari
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare