» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 320 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Generativ AI har blivit ett populärt verktyg bland utvecklare, med 95% som rapporterar att de använder det för att assistera dem i kodskrivning. GitHub Copilot och ChatGPT från OpenAI är de mest använda verktygen, men det finns också konkurrens från Google Bard, Amazon CodeWhisperer och Sourcegraphs Cody. Trots att dessa verktyg hjälper utvecklare att skriva kod snabbare och mer effektivt, finns det risker. En studie från Stanford visade att deltagare som hade tillgång till en AI-assistent var mer benägna att skriva osäker kod. Dessutom fann Sauce Labs att 61% av utvecklarna erkände att de använder otestad kod genererad av ChatGPT. För att minimera riskerna behöver industrin fokusera på utvecklingspraxis som säkerställer att koden, oavsett om den är skriven av människor eller AI, analyseras, testas och följer kvalitets- och säkerhetsstandarder.

InfoWorld fördjupade 2 april
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare