» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 337 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

ChatGPT: En bluff, inte ett hot mot mänsklig kreativitet

Edward Dunsworth diskuterar i en artikel den artificiella intelligensen ChatGPT och dess potentiella hot mot mänsklig kreativitet och akademisk hederlighet. Han menar att farhågorna är överdrivna och att ChatGPT, trots sin förmåga att generera text, inte är ett verkligt hot. Dunsworth påpekar att programmet inte är ´intelligent´ i någon meningsfull bemärkelse, utan bara en datorprogram som gör vad det är programmerat att göra. Han ifrågasätter också användningen av termen ´artificiell´ eftersom ChatGPT är produkten av omfattande och kontinuerligt mänskligt arbete. Slutligen argumenterar han för att programmet, trots att det är gratis och allmänt tillgängligt, inte är det bästa fuskningsalternativet för studenter, särskilt när det gäller uppsatser.

Direktlänk Dela The Good Men Project fördjupade 7 december
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare