» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 355 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Chuck Schumer är en amerikansk politiker som tillhör Demokratiska partiet. Han föddes den 23 november 1950 i Brooklyn, New York. Schumer har varit ledamot av USA:s senat sedan 1999, och representerar delstaten New York. Han är känd för sitt engagemang i frågor som rör ekonomi, utbildning och säkerhet. Sedan januari 2021 är Schumer majoritetsledare i senaten, vilket innebär att han leder den demokratiska majoriteten och ansvarar för att driva partiets politik i kammaren. Han har tidigare varit ledamot av USA:s representanthus mellan 1981 och 1999.

Senaste nytt kring Chuck Schumer

Amerikanska toppolitiker bildar uppgiftsstyrka för artificiell intelligens

Talmannen Mike Johnson och minoritetsledaren Hakeem Jeffries har meddelat att de lanserar en tvärpolitisk uppgiftsstyrka för artificiell intelligens (AI) för att utforska hur Kongressen kan hjälpa USA att bli ledande inom AI-innovation och studera skydd mot potentiella hot som orsakas av tekniken, inklusive deepfakes, spridning av desinformation och jobbersättning. Uppgiftsstyrkan kommer att ledas av Jay Obernolte och Ted Lieu, båda med bakgrund inom datavetenskap. Uppgiftsstyrkan kommer att skriva en omfattande rapport som inkluderar riktlinjer, rekommendationer och policyförslag.

Direktlänk Dela NBC News fördjupade i förrgår
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

USA:s Federal Trade Commission undersöker OpenAI

USA:s Federal Trade Commission (FTC) undersöker OpenAI, vilket markerar en betydande milstolpe i regleringen av AI-teknologi. Undersökningen fokuserar på OpenAI:s ChatGPT-bots påverkan på konsumenter, särskilt gällande datainsamling och generering av falsk information. Detta är den första stora tillsynsundersökningen av OpenAI i USA. Trots framgångarna står företaget inför sin största regleringsutmaning hittills. FTC:s proaktiva inställning ses som en viktig motvikt mot kongressens tvekan att införa specifik lagstiftning om AI-användning inom den privata sektorn.

Direktlänk Dela Global Trade Magazine fördjupade 11 februari

OpenAI avslöjar plan för att förhindra AI-genererad desinformation i val

Sam Altman, homosexuell VD för det inflytelserika AI-företaget OpenAI, har nyligen presenterat en plan för att förhindra att AI-genererad desinformation påverkar valresultatet. Företagets tredelade plan syftar till att förhindra missbruk, göra det lättare för människor att upptäcka AI-genererat innehåll och säkerställa att användare har tillgång till korrekt valinformation. OpenAI kommer inte att tillåta att människor bygger applikationer baserade på dess teknologi för politiska kampanjer och lobbying. Användare kommer att kunna rapportera sådana chatbots till OpenAI för avaktivering.

Direktlänk Dela LGBTQ Nation fördjupade 29 januari

OpenAI förbjuder politiker att använda dess AI-verktyg inför valet 2024

OpenAI förklarade på måndagen att politiker och deras kampanjer inte får använda företagets AI-verktyg, detta på grund av oro för störningar som artificiell intelligens kan orsaka för valet 2024. Begränsningarna gäller också imitation. Enligt OpenAIs policyer får användare inte skapa chatbots som utger sig för att vara politiska kandidater eller statliga organ och tjänstemän, som t.ex. sekreterare som administrerar amerikanska val. OpenAIs policyer återspeglar dem som har implementerats av andra stora teknikplattformar. Brister i federal reglering tvingar dock allmänheten att helt enkelt ta företagen på deras ord. Meta och YouTube har också infört regler mot användning av generativ AI i politiska kampanjer och kräver att innehållsskapare avslöjar om deras videor innehåller ´realistiska´ men manipulerade medier. President Joe Bidens omvalskampanj arbetar med att utveckla en juridisk playbook för hur man ska svara på fabricerade medier.

Direktlänk Dela CNN fördjupade 16 januari

Användning av upphovsrättsskyddade verk som träningsdata för AI fortsätter att vara en tvistefråga

Användningen av upphovsrättsskyddade verk som träningsdata för AI fortsätter att vara en tvistefråga. AI-utvecklare använder ofta stora mängder data, inklusive upphovsrättsskyddade verk, för att träna sina modeller. Denna praxis har blivit kommersiellt lukrativ, vilket har lett till att vissa kreatörer hävdar att det kränker deras rättigheter som upphovsrättsinnehavare. USA:s upphovsrättskontor, Vita huset och kongressen har erkänt spänningen i denna fråga. Stora rättsfall, inklusive New York Times stämning mot generativa AI-företag i december 2023, kan också påverka hur AI-utvecklare använder upphovsrättsskyddade verk i träningsprocessen. Japan har tagit itu med frågan direkt, även om dess ståndpunkt kan vara på väg att förändras. Under tiden söker Europeiska unionen att kräva att utvecklare av allmänna AI-modeller publicerar transparensrapporter om användningen av all data som används för att träna sagda modeller, oavsett dess upphovsrättsstatus.

Direktlänk Dela The National Law Review fördjupade 11 januari

Bekymmer och reglering av artificiell intelligens diskuteras globalt

Sam Altman, VD för OpenAI, uttrycker oro över riskerna med artificiell intelligens (AI), inklusive möjligheten att AI kan designa biologiska patogener och hacka datorsystem. Trots framstegen inom hälso- och bilindustrin finns det växande farhågor kring AI, inklusive potentialen att AI kan ersätta mänskligt arbete och att människans fantasi som driver AI kan komma ur kontroll. Det finns en pågående debatt om hur AI ska regleras utan att påverka innovation. Länder som Storbritannien och EU arbetar med att införa lagstiftning för att reglera AI, medan Pakistan har utarbetat en nationell AI-policy. Det finns dock fortfarande många utmaningar, inklusive brist på specifika datalagar och utbildade AI-professionella.

Direktlänk Dela Proiqra fördjupade 10 januari

New Yorks län diskuterar potentialen och riskerna med AI

New York State Association of Counties (NYSAC) diskuterade potentialen och riskerna med artificiell intelligens (AI) för länens regeringar vid sitt vintermöte. De diskuterade hur AI kan förbättra lokala tjänster samt de potentiella riskerna och behovet av skydd. NYSAC:s verkställande direktör Stephen Acquario påpekade att AI kommer att användas inom alla samhällsområden, men att det fortfarande måste användas som ett verktyg som människor kan kontrollera. NYSAC:s president Daniel P. McCoy betonade att teknologiföretag inte kan realisera potentialen och riskerna med AI på egen hand, utan att det behövs genuina partnerskap med andra sektorer, som universitet och regeringar.

Direktlänk Dela The Observer-Dispatch fördjupade 2 januari

År 2023: En milstolpe för AI-industrin

År 2023 markerade en milstolpe inom artificiell intelligens (AI), präglat av en ökning av generativa AI-framsteg och anpassningar över olika sektorer. Microsofts investering i OpenAI och lanseringen av GPT-4 var betydande händelser. Tillväxten parallelliserades dock av ökande etiska, juridiska och reglerande utmaningar, inklusive upphovsrättsintrångsmål mot AI-företag och ökad statlig inblandning. Teknologisk innovation är alltmer sammanflätad med krav på ansvarsfull utveckling och tillsyn. AI och andra nya tekniker visade sig mycket under FIFA:s dam-VM 2023. AI-relaterade risker för sociala medier var front och centrum på ett antal fronter. OpenAIs styrelse avsatte plötsligt grundaren och VD Sam Altman. En vecka senare gick OpenAIs styrelse med på att återanställa honom tillsammans med president Greg Brockman.

Direktlänk Dela Digiday Media fördjupade 29 december

Regulatoriska framsteg inom AI och nya teknologier under 2023

År 2023 har varit ett produktivt år för regulatorer som arbetat för att förstå nya tekniker och överväga hur och om de ska reglera snabbt utvecklande tekniker, inklusive artificiell intelligens, prediktiva modeller och algoritmer. Många initiativ har tagit rot och stimulerat ytterligare insatser för att skydda konsumenter i kölvattnet av nya tekniska innovationer som påverkar försäkringsbranschen. McKinsey uppskattar att generativ artificiell intelligens inverkan på produktiviteten potentiellt kan överstiga Storbritanniens BNP 2021 på 3,1 biljoner dollar. Försäkringsindustrin är redo att öka sin lönsamhet avsevärt genom att införa ny innovation och artificiell intelligens i sina verksamheter och distributionssystem.

Direktlänk Dela JD Supra fördjupade 28 december

U.S. Senatens AI Insight Forum avslutar ett framgångsrikt år

U.S. Senatens AI Insight Forum har avslutat sitt arbete för 2023, efter nio sessioner där 165 gäster, inklusive ledare inom teknikindustrin, akademiska forskare, riskkapitalister och representanter från akademin, fackföreningar, statliga myndigheter, handelsföreningar och civila samhällsorganisationer, deltog för att diskutera hur regeringen bör agera på AI. Forumet behandlade ämnen som innovation, ´hög effekt AI´ (som användning av AI inom hälso- och finanssektorer), påverkan på arbetskraft, integritet, ansvar och öppen källkod, demokrati och val, transparens, förklarbarhet, immateriella rättigheter och upphovsrätt, ´domedagsscenarier´ och slutligen nationell säkerhet. Ett betydande resultat från dessa sessioner är hur engagerade, förberedda och överens senatorerna var under hela processen.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade 22 december

AI kommer att överträffa internet- och molnepokerna, varnar Silicon Valley-legend

John Chambers, Silicon Valley-legend och chef för riskkapitalfonden JC2, tror att artificiell intelligens (AI) kommer att överträffa storleken på internet- och molnepokerna kombinerade fram till 2024. Han varnar dock för att det finns för många aktörer inom AI och att de flesta företagen kommer att misslyckas. Trots detta anser han att AI är värt satsningen. Chambers förutspår att AI kommer att vara avgörande för överlevnaden av Fortune 500-företag, de flesta av vilka han tror kommer att försvinna inom några årtionden.

Direktlänk Dela MarketWatch fördjupade 11 december

AI förväntas automatisera 60-70% av anställdas arbetsbörda

Enligt en rapport från McKinsey kommer generativ AI att automatisera 60-70% av anställdas arbetsbörda. AI ersätter redan jobb, ansvarig för nästan 4000 nedskärningar i maj 2023. OpenAI uppskattar att 80% av den amerikanska arbetskraften kommer att ha minst 10% av sina jobb påverkade av stora språkmodeller. Generativ AI kan också påverka kvinnors jobb oproportionerligt mycket. Cirka 79% av arbetande kvinnor har positioner som är mottagliga för automatisering jämfört med 58% av arbetande män. AI kan också påverka jobb genom att ersätta dem, men det kan också förbättra arbetsupplevelsen genom att automatisera monotona, repetitiva uppgifter.

Direktlänk Dela TechTarget fördjupade 9 december

USA:s senat diskuterar riskerna med artificiell intelligens

USA:s senat, under ledning av majoritetsledaren Chuck Schumer, har undersökt riskerna med ´domedagsscenarier´ orsakade av artificiell intelligens (AI) vid det senaste AI Insight Forum. Experter erbjöd förslag på hur man kan införa lämpliga riktlinjer för tekniken för att stoppa specifika hot mot amerikanska intressen. Panelister diskuterade hur AI kan användas för att förbättra nationell säkerhet och identifiera domedagsscenarier. Diskussionerna kommer att leda till att olika utskott börjar skriva och introducera lagstiftning för att etablera skyddsräcken tidigt 2024.

Direktlänk Dela Washington Examiner fördjupade 7 december

Senaten tar upp AI ´domedagsscenarier´

Senaten diskuterar risker kopplade till potentiella ´domedagsscenarier´ och nationella säkerhetsproblem relaterade till artificiell intelligens (AI) vid de åttonde och nionde AI Insight Forums. Dessa stängda forum samlar experter från teknikindustrin, akademiska forskare och ledare för civilsamhället för att diskutera fördelar och risker med AI. Deltagare inkluderar Aleksander Madry från OpenAI, Jared Kaplan från Anthropic och Amanda Ballyantyne från AFL-CIO. En andra session kommer att fokusera på korsningen mellan AI och nationell säkerhet. Deltagare inkluderar tidigare senator Rob Portman, Alex Wang från Scale AI och Bill Chappell från Microsoft.

Direktlänk Dela The Hill fördjupade 6 december

AI: s snabba utveckling kräver strikt reglering

Artificiell intelligens (AI) har potential att utföra mänskliga uppgifter snabbare och effektivare än människor själva, och denna utveckling accelererar. AI har nyligen använts aggressivt för att skapa deepfake-videor och bilder som påverkade presidentvalet i Argentina. OpenAI´s GPT4.0 chatbot visade ´gnistor av AGI´ (Artificiell Allmän Intelligens) i ett akademiskt papper, och kunde prestera bättre på Uniform Bar Exam än 90% av de mänskliga testtagarna. Världsledare möttes i England för att diskutera hur man kan hålla AI säkert, och producerade Bletchley-deklarationen. President Joe Biden utfärdade också en verkställande order för att hålla AI säkert i USA. Senator Chuck Schumer arbetar på en bredare lagstiftning, men det är osäkert om en sådan lag kommer att klara sig genom kongressen. I Hawaii leder senatorerna Mike Gabbard och Chris Lee vägen med ett nytt utkast till lagförslag som kräver att AI-företag demonstrerar säkerheten för sina produkter innan de får användas i Hawaii.

Direktlänk Dela Honolulu Civil Beat fördjupade 26 november

Svarta kvinnliga AI-experter diskuterar framväxten av AI och behovet av inkludering

I december kommer ledande svarta kvinnliga AI-experter inom teknikindustrin att samlas för att diskutera framväxten av artificiell intelligens (AI) vid ett panelmöte som anordnas av Center for Technology Innovation vid Brookings Institute. Panelen, som modereras av Nicol Turner Lee, kommer att fokusera på hur man kan öka mångfalden i AI och bygga ett mer rättvist system. Diskussionen kommer att beröra hur inkludering kan införlivas i AI-design och varför sårbara samhällen behöver vara i framkant i dessa diskussioner. Publiken kan skicka in frågor via e-post eller Twitter.

Direktlänk Dela Black Enterprise fördjupade 25 november

OpenAI´s VD Sam Altman avsatt efter varning om kraftfull AI-upptäckt

Flera forskare på OpenAI skickade ett brev till styrelsen varnande för en kraftfull AI-upptäckt som de sa kunde hota mänskligheten, före VD Sam Altmans fyra dagar i exil. Detta brev och AI-algoritmen var en katalysator som ledde till att Altman avsattes. Mer än 700 anställda hotade att sluta och gå med i Microsoft i solidaritet med deras avskedade ledare. OpenAI, tillverkaren av ChatGPT, hade gjort framsteg på projektet Q*, vilket vissa internt tror kan vara ett genombrott i företagets sökande efter superintelligens.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade 23 november

OpenAI:s VD Sam Altman återinsatt efter plötsligt avsked

OpenAI:s tidigare avskedade VD Sam Altman har återinsatts på sin post av en ombildad styrelse. Denna snabba förändring har överraskat politiker i Washington som redan har svårt att hänga med i teknologins snabba utveckling. Altman har tidigare spelat en central roll som guide för kongressen i AI-frågor. Oroligheterna kan leda till nya antitrustfrågor. Microsoft, OpenAI:s största investerare, hade betydande inflytande över processen. Om Microsofts direkta makt i AI-industrin växer, väcker det nya frågor om företagskoncentration i AI-branschen. Rohit Chopra, chef för Consumer Financial Protection Bureau, varnar redan för att AI-industrin kan vara på väg mot oligopol. OpenAI:s kaotiska kupp kan också öka Washingtons intresse för de existentiella risker som avancerad AI utgör.

Direktlänk Dela Politico fördjupade 22 november

USA:s regering och lagstiftare tar itu med AI-reglering

AI, artificiell intelligens, är en teknologi som påverkar alla sektorer, från hälso- och sjukvård till energi, telekommunikation och utbildning. Den amerikanska regeringen och lagstiftare har börjat diskutera hur man ska reglera AI. President Biden har nyligen utfärdat en verkställande order som skapar en ´ram´ för den federala verkställande grenen av regeringen att använda för att hantera risker och möjligheter med AI. I kongressen har senator Chuck Schumer introducerat sin ´Safe Innovation Framework´ och håller informationsmöten om AI. Senator John Thune och flera andra senatorer har introducerat lagstiftning för att ´ligga före´ AI-kurvan. Flera kommittéer i representanthuset har hållit utfrågningar för att få en bättre förståelse för frågan. Sex delstater har redan infört lagar som reglerar AI-användning inom statsregeringen.

Direktlänk Dela JD Supra fördjupade 21 november

OpenAI diskuterar återanställning av Sam Altman som VD

OpenAIs styrelse diskuterar möjligheten att Sam Altman återvänder som företagets VD, rapporterade The Verge på lördag, citerande flera personer bekanta med ärendet. Altman, som är skaparen av ChatGPT, deltog tidigare i ett tvärpolitiskt konstgjord intelligens (AI) Insight Forum för alla amerikanska senatorer som värd av senatens majoritetsledare Chuck Schumer på U.S. Capitol i Washington, U.S., den 13 september 2023.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade 19 november

Senatorer introducerar AI-lagförslag för att öka transparens och ansvar

Senatorerna John Thune (R-S.D.) och Amy Klobuchar (D-Minn.) har introducerat en lagförslag om artificiell intelligens (AI) som skulle uppmana federala myndigheter att skapa standarder för att ge transparens och ansvar för AI-verktyg. Den tvärpolitiska lagen om forskning, innovation och ansvar för artificiell intelligens 2023 kommer att definiera termer relaterade till generativ AI, inklusive vad som betraktas som ´kritisk inverkan´, samt skapa standarder för AI-system att följa. Lagen skulle också kräva att organisationer med ´kritisk inverkan´ självintygar att de uppfyller efterlevnadsstandarder. Handelsdepartementet skulle uppmanas att lämna in en femårsplan för att testa och certifiera kritisk inverkan AI.

Direktlänk Dela The Hill fördjupade 15 november

SAG-AFTRA-fackförbundet når överenskommelse om AI-användning

Medlemmar i fackförbundet SAG-AFTRA kommer att kunna ge sitt samtycke och bli kompenserade för generativ artificiell intelligens (AI) som används för att replikera deras likhet, enligt en sammanfattning av förbundets preliminära överenskommelse med studior. Det preliminära avtalet med AMPTP, eller Alliance of Motion Picture and Television Producers, etablerar riktlinjer för användning av AI. Detta är första gången för facket, som representerar cirka 160 000 skådespelare och andra medieprofessionella. Skådespelare har pressat på för skydd från tekniken som kan skapa realistiska framställningar av skådespelares likheter.

Direktlänk Dela The Hill fördjupade 13 november

Senatorer diskuterar inverkan av AI på arbetsmarknaden och ekonomin

Amerikanska senatorer höll ytterligare en utfrågning om konsekvenserna av artificiell intelligens (AI) för samhället och ekonomin i framtiden, i ett försök att skapa de första regleringarna och skyddsmekanismerna för den snabbt framväxande tekniken. Utfrågningen fokuserade på hur arbetskraften kan förberedas för att kunna använda AI och vilken tillsyn som kan krävas för att säkerställa att människor fortfarande fattar beslut för företag. Detta kommer bland oro för att utvecklingen av AI kommer att leda till att människor tvingas ut ur sina jobb och ersätts med datorprogram eller robotar.

Direktlänk Dela KBAK-TV fördjupade 31 oktober

Senators i ´AI´-hetluften: Balanserar ekonomisk boom och rädsla för jobbförlust

Senators håller ytterligare en utfrågning om konsekvenserna av artificiell intelligens (AI) för samhället och ekonomin. Målet är att skapa de första reglerna och skyddsnäten för tekniken. AI har lett till förutsägelser om allt från en ekonomisk boom i biljontals dollar till en säker finanskris. Lagstiftare försöker hitta en balans för att maximera dess potential för företag att tjäna pengar och främja världen, samtidigt som de försöker förhindra de värsta möjliga utfallen. Utfrågningen fokuserade på hur arbetskraften kan förberedas för framtiden för att kunna använda AI och vilken tillsyn som kan krävas för att säkerställa att människor fortfarande fattar beslut för företag.

Direktlänk Dela KIMA CBS fördjupade 31 oktober

Senatorer i AI-fokus: Balanserar ekonomisk boom och fruktan för jobbförflyttning

Senatorer i USA håller ytterligare en utfrågning om konsekvenserna av artificiell intelligens (AI) för samhället och ekonomin. De försöker skapa de första regleringarna för den snabbt framväxande tekniken. AI har lett till förutsägelser som sträcker sig från en ekonomisk boom i flera biljoner dollar till en viss finansiell kris. Senatorerna försöker hitta en balans där de kan maximera potentialen för företag att tjäna pengar och främja världen samtidigt som de försöker förhindra de värsta möjliga utfallen. Utfrågningen fokuserade på hur arbetskraften kommer att förberedas för framtiden för att kunna använda AI och vilken tillsyn som kan krävas för att säkerställa att människor fortfarande fattar beslut för företag.

Direktlänk Dela Mid-Michigan NOW fördjupade 31 oktober

President Biden utfärdar omfattande exekutiv order om AI

President Biden har utfärdat en omfattande exekutiv order om artificiell intelligens (AI), i ett försök att sätta nya standarder för säkerhet, förbättra AI-upphandling och stärka AI-implementering för alla statliga myndigheter. Order inkluderar även planer på att få kontroll över privata AI-projekt genom att tvinga teknikföretag att rapportera detaljer om sina mest hemliga AI-utvecklingsprojekt till den federala regeringen. Vicepresident Kamala Harris kommer att föra denna vision vidare till Storbritanniens toppmöte om AI-säkerhet. Dock kan denna order stöta på hinder både inom kongressen och internationellt.

Direktlänk Dela Wired fördjupade 31 oktober

USA positionerar sig som global ledare inom AI-policy

Efter att Vita huset släppte sin efterlängtade exekutiva order om ´Säker, säker och pålitlig´ AI, diskuterar experter USA:s position inom global AI-policy. Merve Hickok, ordförande för det oberoende ideella centret för AI och digital policy, kallade veckan för ´Världscupen´ för AI-policy. Caitlin Fennessy, vice ordförande och chefskunskapschef för International Association of Privacy Professionals (IAPP), och Florian Douetteau, medgrundare och VD för AI-unicorn Dataiku, uttryckte att USA positionerar sig för att leda global AI-policy. Andra länder, särskilt Kina, ses som konkurrenter på AI-policyfronten.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 31 oktober

USA:s president Joe Biden lanserar ny strategi för artificiell intelligens

USA:s president Joe Biden lanserar en ny strategi för artificiell intelligens (AI) genom en exekutiv order. Order innefattar skapandet av standarder och regler kring tekniken och kan leda till konflikter med både kongressen och den amerikanska teknikindustrin. Dokumentet tar upp ett antal teknikdrivna frågor, inklusive algoritmisk bostadsdiskriminering, cybersäkerhet och datasekretess. Order riktar sig till federala myndigheter att både implementera AI och skydda mot eventuell bias. Den kräver att utvecklare av största AI-modellerna följer nya säkerhetsriktlinjer och skapar regerings- och industristandarder för att urskilja AI-genererat innehåll.

Direktlänk Dela Politico fördjupade 30 oktober

President Biden utfärdar verkställande order för att reglera AI-industrin

President Joe Biden har utfärdat en verkställande order för att reglera den snabbt växande och i stort sett oreglerade AI-industrin. Order inkluderar direktiv för att utvidga användningen av AI inom regering, utbildning, hälsovård och andra offentliga sektorer. Det kräver också att utvecklare av de mest kraftfulla AI-systemen delar sina säkerhetstestresultat innan de tar sin teknik till den offentliga marknaden. Vita husets biträdande stabschef Bruce Reed beskrev ordern som en del av en ´aggressiv strategi´ för att dra nytta av fördelarna med AI och minska riskerna.

Direktlänk Dela Spectrum News NY1 fördjupade 30 oktober

Reglering av AI inom sjukvården saknas trots snabb implementering

Avancerad artificiell intelligens (AI) används redan av vissa hälso- och sjukvårdssystem, men patientförespråkare är oroliga för att den regulatoriska ramen inte är redo för de snabbt föränderliga verktygen. AI-produkter marknadsförs utan den typ av data som regeringen kräver för nya medicinska enheter eller läkemedel. Biden-administrationen har inte bestämt hur man ska hantera framväxande verktyg som chattbotar som interagerar med patienter och svarar på läkares frågor. Anhängare av patientsäkerhet varnar för att medicinska yrkesverksamma kan använda AI-system som leder dem vilse genom att felaktigt diagnostisera sjukdomar, förlita sig på rasistiskt snedvridna data eller överträda sina patienters integritet.

Direktlänk Dela Politico fördjupade 28 oktober

AI-reglering tar små steg på Capitol Hill, kräver betydande federal finansiering

Den 24 oktober hölls det andra av senatmajoritetsledaren Chuck Schumers AI Insight Forums, där senatorer och teknikexperter diskuterade AI:s potential för innovation och behovet av innovation för att säkerställa AI:s framsteg. I ett tidigare forum enades alla deltagare om att viss lagstiftning skulle vara nödvändig. Denna gång frågade Schumer om det skulle krävas betydande federal finansiering för att stödja AI-innovation, vilket alla deltagare instämde i. Efter forumet uppskattade senator Mike Rounds att AI-utveckling skulle kräva 8 miljarder dollar nästa år, 16 miljarder dollar året därpå och 32 miljarder dollar året efter det.

Direktlänk Dela Time Magazine fördjupade 25 oktober

Silicon Valley-organisation påverkar AI-politik i Washington

En rapport publicerad i Politico avslöjar hur organisationen Open Philanthropy, som stöds av Silicon Valley-miljardärer och har band till ledande AI-företag som OpenAI och Anthropic, utövar inflytande i Washington. Open Philanthropy finansierar löner för över ett dussin AI-fellows som arbetar i centrala kongresskontor, federala myndigheter och inflytelserika tankesmedjor där de direkt påverkar AI-politiken. Kritiker befarar att detta kommer att avleda kongressen från mer omedelbara regler som skulle binda teknikföretagens händer. Open Philanthropy-finansierade fellows arbetar även vid Department of Homeland Security, Department of Defense, State Department och i House Science Committee och Senate Commerce Committee, båda involverade i utvecklingen av AI-regler.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade 17 oktober

Silicon Valley-stödd organisation finansierar AI-forskare i kongressen

Organisationen Open Philanthropy, som finansieras främst av miljardären Dustin Moskovitz och hans fru Cari Tuna, finansierar lönerna för över ett dussin AI-forskare i kongressen, federala myndigheter och inflytelserika tankesmedjor. Forskarna, som är inblandade i förhandlingar som kommer att forma Capitol Hills planer för att reglera AI, är nära kopplade till ett inflytelserikt nätverk som uppmanar Washington att fokusera på teknikens långsiktiga risker. Kritiker befarar att detta kommer att avleda kongressen från mer omedelbara regler som skulle binda teknikföretagens händer.

Direktlänk Dela Politico fördjupade 13 oktober

Global AI-reglering: Länder försöker balansera säkerhet och innovation

Regeringar världen över försöker skapa AI-regleringar för att främja säkerhet och rättvis användning samtidigt som innovation uppmuntras. USA har låtit teknikföretag skapa egna skydd kring AI, men lagstiftare hävdar att AI-reglering är nödvändig. Storbritannien vill undvika tunga regleringar som kan kväva innovation. EU har sedan 2021 arbetat mot att anta AI-lagen, vilket skulle vara den första AI-lagen i väst. Kina kräver att generativa AI-leverantörer genomgår en säkerhetsbedömning, och AI-verktyg måste följa socialistiska värderingar. Japan lutar mot mjukare regler för användning av AI. Brasilien har börjat utarbeta regler för AI. Israel föreslår reglering som fokuserar på ´ansvarsfull innovation´. Italien var det första västerländska landet att tillfälligt förbjuda ChatGPT.

Direktlänk Dela Quartz Media fördjupade 11 oktober

Organisation för AI-säkerhet släpper genombrottsrapport för bättre mänsklig kontroll över AI

Organisationen Center for AI Safety (CAIS) har släppt en ´genombrottsrapport´ som syftar till att hjälpa människor att bättre kontrollera artificiell intelligens (AI) när den sprids. Dan Hendrycks, CAIS-direktör, påpekade att vi inte kan lita på AI om vi inte vet vad de tänker eller hur de fungerar inuti. Rapporten undersöker AI-systemens inre arbeten, söker sätt för människor att bättre förstå och kontrollera AI-teknologier och mildra några av de risker de utgör. Rapporten visar sätt människor kan kontrollera och upptäcka när AI-system berättar sanningar eller lögner, när de beter sig moraliskt eller omoraliskt, om de agerar med känslor som ilska, rädsla och glädje, och hur man gör dem mindre partiska.

Direktlänk Dela Fox News Network fördjupade 5 oktober

I oktober 2023 samlades flera framstående personer inom teknik och politik, inklusive Elon Musk, Bill Gates, Satya Nadella och Eric Schmidt, för det första mötet i Senate Leader Chuck Schumers AI Insight Forum. Målet med forumet är att påskynda en tvåpartipolitisk väg mot meningsfull lagstiftning om artificiell intelligens. Diskussionerna var dock ofta fokuserade på AI:s potentiella faror och fördelar snarare än på att skapa en konkret förståelse för den nuvarande situationen. Vissa deltagare kritiserade den stängda karaktären av samtalet och efterlyste en mer jordnära syn på AI.

The Atlantic fördjupade 4 oktober

Konstnärlig AI och dess inverkan på musikindustrin

Sedan OpenAI släppte ChatGPT i november har konstnärliga yrken påverkats av AI, som kan skapa konst, skriva manus och agera. Hannah Diamond, en framstående medlem av PC Music, upplevde att hennes identitet ifrågasattes när hon började sin karriär, med antaganden om att hon var en datorgenererad modell istället för en riktig artist. Idag upplever konstnärer liknande situationer när AI tar över mänsklig kreativitet, ofta drivet av företag. Trots detta har en grupp konstnärer som arbetar med AI skrivit ett öppet brev till senator Chuck Schumer, där de argumenterar för att AI kan hjälpa till att skapa konst och har gjort det möjligt för människor att skapa helt nya konstnärliga medier.

Direktlänk Dela Wired fördjupade 4 oktober

Amerikanska senatorer diskuterar reglering av AI

Den amerikanska majoritetsledaren Chuck Schumer (D-N.Y.) deltog i ett Senate Artificial Intelligence Insight Forum under en paus på onsdagen den 13 september 2023. Den nya datatekniken, generativ artificiell intelligens och stora inlärningsmodeller, har potential att förändra hur vi lär oss, arbetar och handlar. En grupp senatorer är oroliga och ledare för USA:s kongress har nyligen samlat chefer från stora företag inom teknikindustrin för att diskutera hur AI bör regleras. Men frågan om regeringen bör vara inblandad kvarstår. Studier från The Center For the Study of Market Alternatives hävdar att sådana regleringar begränsar vår potential, även om de potentiellt kan gynna oss. Forskare tittar ofta på Adam Smiths insikter om regeringens roll för att förstå hur en viss offentlig policy, som reglering, påverkar vår frihet att byta. AI och maskininlärning skapar möjligheter att ytterligare specialisera produktionen. En ny yrkeskår, känd som prompt engineering, har uppstått som ett resultat av denna tekniska framsteg. Smith visade att förmågan att byta varor och tjänster begränsar fördelarna med specialiserade jobb. En rapport från McKinsey & Company uppskattar att AI kommer att medföra nya tillverkningsmaterial, läkemedel och underhållningsmedia.

Direktlänk Dela Idahostatesman.com fördjupade 28 september

Experter och lagstiftare diskuterar svårigheterna med AI-reglering

Under AI & Tech Summit 2023 diskuterades de snabbt framväxande riskerna och möjligheterna kring AI. Expertpanelen konstaterade att AI nu är en toppfråga som inte längre kan ignoreras, men att det fortfarande är svårt att reglera. Diskussionen kring AI har blivit mer brådskande och konkret, särskilt efter lanseringen av ChatGPT. Det finns dock fortfarande många utmaningar, inklusive den dåliga datan och de potentiella riskerna med energiförbrukning och diskriminering. Lagstiftare erkänner att de är långt ifrån att ha en omfattande reglering för AI, och det finns också hinder som en eventuell kommande regeringsstopp.

Direktlänk Dela Politico fördjupade 28 september

Biden diskuterar hälso- och sjukvård och AI med vetenskaps- och teknologirådet

USA:s president Joe Biden sammankallade till ett möte med hans rådgivande vetenskaps- och teknologiråd i San Francisco på onsdag för diskussioner om hälso- och sjukvård och artificiell intelligens. Gruppen diskuterade rådets rapport om patientsäkerhet som släpptes tidigare i månaden, innan de riktade sin uppmärksamhet mot allt som rör AI, inklusive användning av teknik för att förutsäga extremt väder, skapa material och bättre förstå universums ursprung. Biden tillkännagav ´stora investeringar´ från Advanced Research Projects Agency for Health för att utveckla antibiotika. Han varnade för att en regeringsstängning kan påverka viktigt arbete inom vetenskap och hälsa.

Direktlänk Dela Spectrum News NY1 fördjupade 28 september

USA:s kongress och federala byråer arbetar med reglering och utveckling av AI

USA:s kongress, flera federala byråer och Vita huset arbetar för att hantera olika aspekter av utveckling, reglering och användning av artificiell intelligens (AI). Kongressen har publicerat två ramverk för AI och hållit flera utskottshörningar om AI. Federala byråer söker information och input för utveckling av AI-regler och regelverk. Bland annat har USA:s upphovsrättskontor, National Institute of Standards and Technology och Securities and Exchange Commission efterfrågat kommentarer. Vita huset har säkrat frivilliga åtaganden från ledande AI-företag för att hantera risker som AI medför.

Direktlänk Dela JD Supra fördjupade 27 september

AI: Framtiden är osäker men full av potential

Enligt Harvard-ekonomen John Kenneth Galbraith kan vi vara på väg in i en ny era av osäkerhet, inte bara på grund av ekonomi utan också på grund av den snabba teknologiska utvecklingen, särskilt inom AI. AI blir allt mer framträdande i vardagen och kommer att bli ännu mer närvarande med den kommande AI-tsunamin. Enligt en studie av Wharton School-professorn Ethan Mollick utförde konsulter som använde AI 12,2% fler uppgifter i genomsnitt, slutförde uppgifter 25,1% snabbare och producerade 40% högre kvalitetsresultat än de utan. Nästa generation av AI-modeller kommer att vara mer sofistikerade och mer generaliserade. Alphabet VD Sundar Pichai meddelade i maj att utbildningen av den mest substantiella nya modellen, ´Gemini´, redan var igång. Gemini kan komma att överträffa allt som är tillgängligt idag. Trots de stora fördelarna med AI, finns det också ökade faror. Dessa förväntade nya utvecklingar lägger ännu mer drivkraft bakom krav på tillsyn och reglering.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 24 september

USA:s kongress diskuterar ökade investeringar i AI-forskning och utveckling

Konstgjord intelligens (AI) fortsätter att driva dialogen bland beslutsfattare, industriledare och allmänheten och presenterar ökande federala utgiftsmöjligheter som kongressen har godkänt. Under årtionden har den federala regeringen gjort en ansträngning för att investera i forskning och utveckling (FoU) av AI. Myndighetsbudgetar uppgår nu till drygt 2 miljarder dollar i diskretionära medel som allokerats till finansiering av AI-projekt och partnerskap. När både representanthuset och senaten förbereder sig för att ta upp 12 anslagslagar före årets slut kommer finansiering av AI-FoU att övervägas. Kongressens utfrågningar om AI sedan ChatGPT fångade allmänhetens uppmärksamhet har framhävt att kongressen vill spela en roll för att säkerställa att USA ligger i framkant när det gäller de utvecklande och något osäkra effekterna av AI på nästan alla aspekter av den kongressuella dagordningen.

Direktlänk Dela JD Supra fördjupade 22 september

Amerikansk kongressledamot testar AI för att förstå teknikens inverkan

Kongressledamoten Bill Foster, den enda medlemmen i kongressen med en doktorsexamen i fysik, använder frekvent AI-programvara för att lära sig mer om det framväxande området. Foster använder TensorFlow, Google´s AI-produkt, i småskaliga projekt. Foster är bland de kongressledamöter som har träffat talmannen Kevin McCarthy i en arbetsgrupp för AI-policy. Foster är djupt oroad över AI:s förmåga att skapa ´deep-fake´ imitationer, vilket kan möjliggöra för familjemedlemmars röster och bilder att klonas och användas för att begå ekonomiskt bedrägeri. Foster vill att kongressen ska införa ett sätt för människor att bekräfta att personen de kommunicerar med via mobiltelefon eller annan elektronisk kommunikation inte är en robot.

Direktlänk Dela Chicago Sun-Times fördjupade 22 september

USA:s ledare diskuterar AI-säkerhet med toppexperter

USA:s president Joe Biden har talat om artificiell intelligens (AI) tillsammans med ledande AI-experter, inklusive Adam Selipsky, VD för Amazon Web Services, Greg Brockman, president för OpenAI, Nick Clegg, president för Meta, och Mustafa Suleyman, VD för Inflection AI. De diskuterade säkerhetsåtgärder för generativa AI och behovet av att förbättra AI-modellernas tillförlitlighet. De konstaterade också att chatbots är notoriskt felaktiga för icke-engelska språk, vilket innebär nya säkerhetsrisker. Diskussionen belyste behovet av att definiera säkerhet, säkerhet och förtroende inte bara för en amerikansk kontext, utan också för en global.

Direktlänk Dela The Hill fördjupade 21 september

Thune och Klobuchar samarbetar på AI-lagstiftning

Senatorerna John Thune och Amy Klobuchar arbetar på lagstiftning som skulle kräva att företag utvärderar konsekvenserna av artificiell intelligens (AI) och själv-certifierar säkerheten för system som anses särskilt riskfyllda. Thune förväntar sig att introducera lagen snart och säger att hans lagstiftning kommer att gå emot den ´tunga´ inställningen till AI som han förväntar sig att senatorn Chuck Schumer kommer att stödja. Schumer har spenderat månader på att undersöka möjligheten till nya AI-regler. Klobuchar anser att kongressen ´bara inte kan vänta´ på att sätta riktlinjer för AI-system.

Direktlänk Dela Politico fördjupade 21 september

AI-verktyget ChatGPT har snabbt vunnit popularitet tack vare dess förmåga att skriva mänskligt liknande prosa över ett brett spektrum av teman. Detta har gjort det till en användbar tillgång för innehållsskapare, men har också väckt debatt och oro över konsekvenserna för framtiden för innehållsskapande, journalistik och innovation. ChatGPT, som bygger på GPT-3.5-arkitekturen, erbjuder en betydande förbättring inom naturlig språkbehandling och skapande. Det kan producera sammanhängande, sammanhangsmedveten text som kan replikera mänskliga skrivstilar. Innehållsskapare, marknadsförare och författare har antagit det för en mängd olika applikationer, inklusive att skriva artiklar och generera marknadsföringsinnehåll, samt att besvara konsumentfrågor och konstruera konversationsagenter.

Finance Magnates fördjupade 20 september

Teknikindustrititaner diskuterar AI-reglering med amerikanska senatorer

I onsdags höll amerikanska senatorer ett stängt möte i Washington, DC, med nästan två dussin teknikindustrititaner för att diskutera framtiden för AI. Trots att över 60 senatorer var närvarande, fick de inte tala eller räcka upp handen. Bland de närvarande fanns Elon Musk, Bill Gates, Satya Nadella, Mark Zuckerberg, Sam Altman, Sundar Pichai och Jensen Huang. Alla var eniga om att den federala regeringen måste ingripa för att reglera AI. Senator Elizabeth Warren kritiserade mötet för att vara kontraproduktivt för lagstiftning.

Direktlänk Dela Futurism fördjupade 19 september

OpenAI-VD uppmanar till snabb reglering av AI, men experter ifrågasätter behovet

Sam Altman, VD för OpenAI, vädjade till en senatsregleringskommitté i maj för snabb reglering kring artificiell intelligens (AI) innan saker går över styr. Altman föreslog skapandet av en internationell regleringsorgan som skulle granska AI-modeller för att säkerställa deras säkerhet innan de används. Senatorer delade hans oro och vill undvika misstag som gjordes med sociala mediebolag. Trots det tror vissa experter att nya regler inte är nödvändiga för att mildra nuvarande potentiell skada. Rebecca Engrav, en advokat inom datasekretess och säkerhet, påpekade att AI redan regleras av befintliga lagar, som Federal Trade Commission Act.

Direktlänk Dela The Street fördjupade 18 september

Elon Musk uppmanar till AI-reglering efter möte med teknik-CEO:ar och lagstiftare

Tesla CEO Elon Musk efterlyser en amerikansk ”domare” för artificiell intelligens (AI) efter att han och andra teknik-CEO:ar, inklusive Meta Platforms CEO Mark Zuckerberg och Alphabet CEO Sundar Pichai, träffade lagstiftare på Capitol Hill för att diskutera AI-reglering. Musk menade att en reglerare behövs för att säkerställa säker användning av AI. Zuckerberg uppmanade till att amerikanska företag ska sätta standarden i samarbete med regeringen. Över 60 senatorer närvarade och det fanns generell överenskommelse om behovet av statlig reglering av AI.

Direktlänk Dela World Time Todays fördjupade 17 september

AI Insight Forum: Teknikmiljardärer diskuterar AI-reglering bakom stängda dörrar

Det senaste AI Insight Forum, som hölls på Capitol Hill, samlade teknikindustrins tyngsta namn, inklusive Elon Musk och Bill Gates, för att diskutera framtiden för AI och särskilt frågan om ´AI-reglering´. Evenemanget var inte öppet för allmänheten eller media, vilket väcker frågor om vilka kritiska eller kontroversiella diskussioner som ägde rum bakom stängda dörrar. New York-senatorn Chuck Schumer kallade mötet för ett ´mycket produktivt första AI Insight Forum´ och påpekade att uppgiften framåt är en svår en. Kongressen siktar på att anta en tvärpolitisk AI-lagstiftning inom det närmaste året som syftar till att mildra problemen med AI-risker.

Direktlänk Dela Analytics India Magazine fördjupade 17 september

OpenAIs Chatbot ChatNotChatGPT upplever ännu ett stort driftstopp

Chatboten ChatNotChatGPT från OpenAI drabbades av ännu ett stort driftstopp, vilket var det andra på lika många veckor. Driftstoppet inträffade samtidigt som teknikchefer samlades i Washington för att diskutera AI:s framtid. Sam Altman, VD för OpenAI, var närvarande vid mötet. OpenAI har också sett en minskning av användartrafiken för ChatGPT under de senaste månaderna. Den senaste stora driftstoppet inträffade den 31 augusti. Dessutom har ChatGPT förlorat sin titel som den snabbast växande appen i historien, en titel som nu innehas av Threads.

Direktlänk Dela Futurism fördjupade 15 september

AI i skolan: Fuskverktyg eller inlärningsverktyg?

Den 30 augusti, den första skoldagen, frågar Matthew Silva, teknologilärare i Jericho, hur många studenter som har experimenterat med den artificiella intelligensappen ChatGPT. Enligt Silva är den kontroversiella AI-verktyget nästa stora steg inom utbildning, men det är oklart om det är ett digitalt fuskverktyg eller ett verktyg för att förbättra inlärningen. Skolor på Long Island arbetar på egna svar sedan studenter återvände till klassen, nästan ett år efter att ChatGPT introducerades i november förra året. Lärare reviderar sina metoder, till exempel genom att få eleverna att skriva fler uppsatser i klassen där de kan övervakas.

Direktlänk Dela Newsday fördjupade 15 september

Forskare utvecklar ´mind reader´ för att förstå chatbots beslutsprocesser

Andy Zhou, som studerade vid University of California Berkeley, startade Center for AI Safety tillsammans med Dan Hendrycks och Oliver Zhang. Centret varnade i ett brev undertecknat av över 500 industriledare och akademiker att ´minskning av utrotningen från AI bör vara en global prioritet´. Zhou och hans rådgivare vid Carnegie Mellon University, Zico Kolter och Matt Frederickson, utvecklade ett sätt att hacka ChatGPT. För att förstå hur chatbots fattar beslut utvecklar Zhou nu en ´mind reader´ för att se in i ´svarta lådan´ bakom chatbots. Zhou kommer inte att ta kontroll över ChatGPT, men kommer att använda stora språkmodeller som är öppna källkoder.

Direktlänk Dela Government Technology fördjupade 15 september

USA:s senatorer diskuterar reglering av AI i val

Efter ett möte med teknik-VD:ar om reglering av artificiell intelligens (AI) uttryckte två ledande senatorer att USA:s kongress kanske först behöver ta itu med AI:s potentiella inverkan på val. Lagstiftare är särskilt oroliga för användningen av AI för att skapa innehåll som falskt avbildar kandidater i politiska annonser för att påverka federala val. Demokratiska ledaren Chuck Schumer sa att lagstiftning om val-AI kanske behöver gå snabbare. Republikanska senatorn Mike Rounds uttryckte att det är en prioritet med tanke på det kommande valet.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade 15 september

Kritik mot AI Insight Forum för brist på teknisk expertis och könsbalans

Amerikanske senatorn Chuck Schumer anordnade ett ´AI Insight Forum´ om potentiell AI-reglering, med deltagare som Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg och Jensen Huang från Nvidia. Av de 22 inbjudna var 14 VD:ar, vilket ledde till kritik om bristen på teknisk expertis. Dr. Margaret Mitchell från AI-plattformen Hugging Face uttryckte oro över bristen på tekniskt kunniga kvinnor på mötet. Av de 22 inbjudna var endast sju kvinnor, varav inte alla hade tekniska roller inom AI. Trots kontroverserna deltog över 60 senatorer i mötet. Senator Mike Rounds påpekade att processen att utarbeta lämplig lagstiftning skulle ta tid.

Direktlänk Dela Ars Technica fördjupade 15 september

USA:s senatorer vill snabbt reglera AI:s inverkan på val

Dagen efter att tech-VD:ar träffade lagstiftare för att diskutera reglering av artificiell intelligens (AI), sa två ledande senatorer att Kongressen först kan behöva ta itu med AI:s potentiella inverkan på val. Senatorerna är särskilt oroade över användningen av AI för att skapa innehåll som felaktigt framställer kandidater i politiska annonser för att påverka federala val. Demokratiska senatorn Chuck Schumer sa att lagstiftning om AI i val kan behöva skyndas på. Republikanske senatorn Mike Rounds sa att det kommer att vara en verklig utmaning att få överenskommelse om sådan lagstiftning.

Direktlänk Dela WTVB AM fördjupade 15 september

US-senatorer diskuterar AI:s framtid och reglering

Över 60 amerikanska senatorer deltog i en historisk privat genomgång om artificiell intelligens (AI) med över 20 Silicon Valley-VD:ar, etiker, akademiker och konsumentförespråkare. Diskussionen fokuserade på AI:s potential att förändra livet och behovet av reglering. Elon Musk, VD för Tesla, SpaceX och X, betonade att AI kan utgöra en civilisationell risk. Sam Altman, VD för OpenAI, uttryckte att det finns enighet om behovet av statligt ledarskap i frågan. Senatorer och experter diskuterade även specifika frågor, som behovet av högkvalificerade arbetare och utfodring av världens hungriga.

Direktlänk Dela Wired fördjupade 14 september

Ledande teknikexekutörer samlas för att diskutera AI-utveckling och reglering

Senatens majoritetsledare Chuck Schumer har samlat framstående teknikexekutörer, bland andra Meta´s Mark Zuckerberg, X och Tesla´s Elon Musk och före detta Microsoft VD Bill Gates, för att diskutera hur USA:s kongress ska uppmuntra snabb utveckling av artificiell intelligens (AI) och mildra dess största risker. Schumer hoppas att de kommer att ge senatorer någon realistisk riktning för meningsfull reglering av teknikindustrin. Det fanns brett stöd för någon form av oberoende bedömningar av AI-system. Vissa senatorer kritiserade det privata mötet och argumenterade för att teknikexekutörerna borde vittna offentligt.

Direktlänk Dela Decaturdaily.com fördjupade 14 september

Teknikledare möter i USA:s senat för att diskutera AI-reglering

Över 20 ledare inom teknik och civilsamhället, inklusive VD:ar för fem av de tio största amerikanska företagen, deltog i ett stängt senatsmöte på onsdag för att forma hur artificiell intelligens (AI) regleras. Mötet, som organiserades av senatens majoritetsledare Chuck Schumer, inkluderade en prestigefylld och potentiellt explosiv blandning av personligheter med skilda åsikter om hur reglerna för AI ska skrivas. VD:ar för Alphabet, Microsoft, Meta Platforms och OpenAI bjöds in att diskutera möjliga skyddsräcken för AI som balanserar teknikens risker och belöningar.

Direktlänk Dela The Japan Times fördjupade 14 september

AI-företagsledare, senatorer och samhällsledare diskuterar AI-reglering

VD:arna för ledande AI-företag, samhällsledare och senatorer möttes onsdagen för en stängd diskussion om fördelarna och riskerna med teknologin, eftersom lagstiftare brottas med hur man ska sätta upp skyddsräcken utan att kväva innovation. Mer än 60 senatorer deltog i mötet som presenterade en 22-personers panel inklusive OpenAI:s VD Sam Altman, X ägare och Tesla VD Elon Musk, Google VD Sundar Pichai, Microsoft VD Satya Nadella och Meta VD Mark Zuckerberg. Diskussionen verkade fokusera på breda diskussioner om de potentiella skadorna och fördelarna med teknologin, utan tydlig konsensus om förslag om hur man ska reglera AI och vilken myndighet som ska göra det.

Direktlänk Dela The Hill fördjupade 13 september

Toppteknikledare diskuterar reglering av AI med amerikanska senatorer

En grupp av teknikledare, inklusive Sundar Pichai, Elon Musk, Mark Zuckerberg och Sam Altman, träffade amerikanska senatorer för att diskutera framväxten av artificiell intelligens och hur den bör regleras. Mötet, som organiserades av demokratiska senatorn Chuck Schumer, var det första av nio planerade. Bland deltagarna fanns också Bill Gates, Charles Rivkin, Eric Schmidt, Tristan Harris och Deborah Raji. Diskussionerna var konfidentiella, men det framkom att det fanns ett brett stöd för oberoende bedömningar av AI-system.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 13 september

Tech-ledare diskuterar behovet av AI-reglering på forum

Ledare inom teknikindustrin, inklusive Meta-VD Mark Zuckerberg, OpenAI-VD Sam Altman, Microsoft-VD Satya Nadella, Nvidia-president Jensen Huang, Google-VD Sundar Pichai och X-stol Elon Musk, deltog i ett AI Insight Forum organiserat av Senatens majoritetsledare Chuck Schumer. Diskussionerna fokuserade på behovet av reglering som balanserar innovation och säkerhet inom AI. Zuckerberg betonade vikten av att bygga in skydd i AI-modeller och att alla aktörer bör samarbeta för att minimera riskerna och maximera fördelarna med AI. Musk föreslog att regeringen behöver en federal tillsynsmyndighet för AI.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 13 september

Teknikchefer diskuterar reglering av AI vid stängt senatmöte i USA

USA:s största teknikchefer diskuterade löst idén om reglering av artificiell intelligens (AI) vid ett ovanligt stängt möte i USA:s senat. Trots olika åsikter, höjde alla närvarande sina händer när frågan ställdes om regeringen bör ha en roll i tillsynen av AI. Bland de diskuterade idéerna fanns om det borde finnas en oberoende myndighet för att övervaka vissa aspekter av den snabbt utvecklande tekniken, hur företag kan vara mer transparenta och hur USA kan hålla sig före Kina och andra länder. Bland de närvarande var Meta´s Mark Zuckerberg, tidigare Microsoft VD Bill Gates och Google VD Sundar Pichai.

Direktlänk Dela Bostonherald.com fördjupade 13 september

AI kommer att skapa fler jobb, enligt OpenAI:s VD

OpenAI:s VD Sam Altman uttryckte sin tro på att teknologiska revolutioner, inklusive Artificiell Intelligens (AI), kommer att skapa fler nya jobb än tidigare, trots att det kan leda till förändringar på arbetsmarknaden. Han gjorde dessa kommentarer på väg till det första någonsin tvärpolitiska senatsforumet för AI. Altman, vars företag skapade den populära chattboten ChatGPT, anser att AI kommer att vara ett verktyg som ger mänskligheten en makt vi inte ens kan föreställa oss. Trots hans optimism erkänner han att det kan finnas utmaningar på vägen.

Direktlänk Dela Fox Business fördjupade 13 september

AI Insight Forum diskuterar potentialen och riskerna med AI

USA:s senat höll nyligen AI Insight Forum, ett möte som fokuserade på artificiell intelligens (AI) och dess potentiella inverkan. Mötet organiserades av senatens majoritetsledare Chuck Schumer och deltagarna diskuterade bland annat öppna källkodsmodeller, säkerhet och integritet. Elon Musk, VD för Tesla, betonade vikten av reglering för att säkerställa att företagen agerar säkert och i allmänhetens intresse. Andra deltagare inkluderade Sundar Pichai, VD för Google, och Mark Zuckerberg, VD för Meta. Diskussioner kommer att fortsätta i framtida AI-forum.

Direktlänk Dela Deadline Hollywood fördjupade 13 september

Senatorer diskuterar framtidens AI-lagstiftning med teknikexekutiva

Senators hörde från framstående teknikexekutiva och andra i privat onsdag om hur man ska uppnå den potentiellt omöjliga uppgiften att anta en tvåpartipolitisk lagstiftning inom det närmaste året som uppmuntrar till snabb utveckling av artificiell intelligens och mildrar dess största risker. Den slutna forumet på Capitol Hill sammankallades av senatsmajoritetsledaren Chuck Schumer och inkluderade nästan två dussin teknikchefer, teknikförespråkare, medborgarrättsgrupper och fackledare. Gästlistan innehöll några av branschens största namn: Meta´s Mark Zuckerberg och X och Tesla´s Elon Musk samt tidigare Microsoft VD Bill Gates. Alla 100 senatorer var inbjudna; allmänheten var inte.

Direktlänk Dela WFMZ-TV fördjupade 13 september

Amerikanska senatorer och teknikchefer diskuterar reglering av artificiell intelligens

USA:s senatsmajoritetsledare Chuck Schumer samlade ledande teknikchefer för att diskutera hur man kan främja utvecklingen av artificiell intelligens (AI) och minimera dess risker. Bland deltagarna var Meta´s Mark Zuckerberg, X och Teslas Elon Musk samt tidigare Microsoft VD Bill Gates. Diskussionen omfattade bland annat reglering av AI och hur man kan säkerställa att teknikindustrin övervakas. Trots att det fanns bred uppslutning kring oberoende bedömningar av AI-system, kritiserades det privata mötet av vissa senatorer som menade att teknikchefer borde vittna offentligt.

Direktlänk Dela New Orleans CityBusiness fördjupade 13 september

Amerikanska senatorer presenterar ramverk för reglering av artificiell intelligens

I en amerikansk kongress präglad av partisk oenighet är behovet av att reglera artificiell intelligens (AI) en tvärpolitisk ljuspunkt. Senatorerna Richard Blumenthal och Josh Hawley har presenterat ett nytt ramverk som hanterar några av de högsta prioriteringarna. Deras plan inkluderar att skapa en ny federal myndighet med expertis inom AI, etablera ett licenssystem för företag som är involverade i AI, skydda nationell och ekonomisk säkerhet och kräva transparens för AI-skapade produkter. Vita huset gör också AI till en prioritet. I juli anslöt sig sju ledande teknikföretag, inklusive Google och Meta, frivilligt till en uppsättning säkerhetsparametrar. Tidigare denna vecka anslöt sig ytterligare åtta företag till avtalet.

Direktlänk Dela E. W. Scripps Company fördjupade 13 september

Teknikledare diskuterar tillsynslagstiftning för AI i stängd senatsforum

Under ett stängt senatsforum i Washington diskuterade ledare inom teknikbranschen möjliga lagstiftningsåtgärder för tillsyn av artificiell intelligens (AI). Bland deltagarna fanns några av branschens största namn, inklusive Meta´s Mark Zuckerberg, X och Tesla´s Elon Musk samt tidigare Microsoft VD Bill Gates. Musk uppgav att det fanns en stark konsensus om att viss reglering behövs. Vissa senatorer kritiserade dock det privata mötet och menade att teknikledare borde vittna offentligt.

Direktlänk Dela Dakota Radio Group News fördjupade 13 september

Teknik-VD:ar möts för att diskutera AI-reglering på Capitolium

Alex Karp, VD för programvaruföretaget Palantir Technologies, deltar i ett möte med ledande teknik-VD:ar, sammankallat av senator Chuck Schumer, för att diskutera prioriteringar och risker kring artificiell intelligens och dess reglering. Mötet ägde rum bakom stängda dörrar på Capitolium i Washington.

Direktlänk Dela WFMZ-TV fördjupade 13 september

Teknikindustrins ledare möter amerikanska lagstiftare för att diskutera AI-reglering

Ledande röster inom teknikindustrin, inklusive VD:arna för Anthropic, Google, IBM, Meta, Microsoft, Nvidia, OpenAI, Palantir och X (tidigare Twitter), möter amerikanska federala lagstiftare för att diskutera reglering av AI-industrin. Bland deltagarna finns även tidigare VD:arna för Microsoft och Google, Bill Gates och Eric Schmidt, tillsammans med framstående tjänstemän från underhållningsindustrin, medborgarrättsgrupper och fackorganisationer. Detta är det första av nio möten som är värd för majoritetsledaren i senaten, Chuck Schumer, som har lovat att utforma omfattande skyddsräcken för att reglera AI-sektorn.

Direktlänk Dela CNN fördjupade 13 september

Toppteknikledare deltar i senatens forum om artificiell intelligens

Ledande teknikledare deltar i ett forum om artificiell intelligens i senaten. Senatens majoritetsledare Chuck Schumer hoppas att teknikledare kan ge lagstiftare det perspektiv de behöver för att införa meningsfulla regler för den nya tekniken. Evenemanget ägde rum den 13 september 2023.

Direktlänk Dela ABC News fördjupade 13 september

OpenAI:s stora chattbot drabbas av avbrott mitt under AI-möte i Washington

Ledare inom artificiell intelligens (AI) samlas i Washington för ett möte med senatorer om reglering av AI, samtidigt drabbas världens största AI-chattbot av ett avbrott. OpenAI:s ChatGPT upplevde ett avbrott på flera ställen i världen på onsdagsmorgonen. OpenAI:s statussida bekräftade problemet kl. 09:04 ET och implementerade en lösning ungefär 90 minuter senare. Företaget skrev att ´våra system återhämtar sig gradvis och vi fortsätter att övervaka´, men diskuterade inte vad som hade orsakat problemet. Problem med chattboten kom ungefär två veckor efter att användare klagade på att AI-webbplatsen var ´trasig´.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade 13 september

Teknikledare diskuterar AI-skydd med USA:s senat

Den högsta demokraten i USA:s senat har bjudit in teknikledare, inklusive Tesla-VD Elon Musk, Meta Platforms-VD Mark Zuckerberg och Alphabet-VD Sundar Pichai, till Capitol Hill på onsdag för ett stängt forum om hur kongressen bör sätta upp skydd för artificiell intelligens (AI). Lagstiftare kämpar med att mildra farorna med den framväxande tekniken, som har upplevt en boom i investeringar och konsumentpopularitet efter lanseringen av OpenAIs ChatGPT. Lagstiftare vill ha skydd mot potentiellt farliga deepfakes, valstörningar och attacker på kritisk infrastruktur.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 13 september

Teknikledare diskuterar AI-säkerhet på Capitol Hill

USA:s högsta demokrat i senaten har kallat teknikledare, inklusive Tesla CEO Elon Musk, Meta Platforms CEO Mark Zuckerberg och Alphabet CEO Sundar Pichai, till Capitol Hill för ett stängt forum om hur kongressen ska ställa in AI-säkerhet. Lagstiftare kämpar med att mildra farorna med den framväxande tekniken. Andra förväntade deltagare inkluderar OpenAI CEO Sam Altman, Nvidia CEO Jensen Huang, Microsoft CEO Satya Nadella och IBM CEO Arvind Krishna. Schumer vill att deltagarna ska diskutera ´varför kongressen måste agera, vilka frågor man ska ställa och hur man bygger en konsensus för säker innovation´.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade 13 september

Teknikledare samlas för att diskutera AI med lagstiftare i Washington

Elon Musk från X, Tesla och SpaceX, Sam Altman från OpenAI, Mark Zuckerberg från Meta, Sundar Pichai från Google, Satya Nadella från Microsoft och Jensen Huang från Nvidia är några av de teknikledare som ska diskutera artificiell intelligens (AI) med lagstiftare i Washington. Mötet är organiserat av senator Chuck Schumer och är det första i en serie av kurser om AI för lagstiftare. Mötet är också en möjlighet för teknikledarna att påverka AI:s riktning. Schumer har sagt att ´detta är ett alla-händer-på-däck-ögonblick för kongressen´.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 13 september

Senator Chuck Schumer söker teknikledares råd om AI-lagstiftning

Den amerikanska senatorn Chuck Schumer har inlett diskussioner om att utforma en tvåpartipolitik som både uppmuntrar till snabb utveckling av artificiell intelligens (AI) och minskar dess största risker. Schumer kommer att hålla ett möte med framstående teknikexperter, inklusive Meta´s Mark Zuckerberg, Tesla´s Elon Musk och tidigare Microsoft VD Bill Gates, för att diskutera hur kongressen bör hantera det. Schumer hoppas att de kommer att ge senatorer en realistisk riktning för att reglera teknikindustrin, något som kongressen har misslyckats med att göra under många år.

Direktlänk Dela The Independent fördjupade 13 september

Åtta stora teknikföretag skriver under president Bidens frivilliga AI-åtaganden

Vita huset meddelade att åtta stora teknikföretag, inklusive Adobe, IBM och chipmaker Nvidia, har skrivit under president Joe Bidens frivilliga AI-åtaganden som syftar till att säkerställa att den nya tekniken används ansvarsfullt. Åtagandena kräver åtgärder för att mildra negativa användningar av artificiell intelligens, som vattenmärkning av innehåll genererat av AI-verktyg. Företagen har tagit ´ett kritiskt steg mot att utveckla ansvarsfull AI genom att skriva under´.

Direktlänk Dela United Press International fördjupade 12 september

OpenAI:s Sam Altman coachas av DLA Piper för att vittna inför kongressen

OpenAI:s Sam Altman har fått rådgivning från globala advokatbyrån DLA Piper inför sina framträdanden inför USA:s kongress. DLA Piper har hjälpt Altman sedan våren 2023 och fortsätter att coacha honom inför framtida framträdanden. DLA Piper har också bekräftat sin affärsrelation med OpenAI, men har inte avslöjat detaljer om avtalet. OpenAI letar nu efter en ledare i USA:s kongress, vilket tyder på att de hoppas utöka sin närvaro i Washington DC snart. DLA Piper har också varit tidigt ute med att använda OpenAI:s GPT-4 språkmodell och har tillkännagivit att de kommer att använda GPT-4 för att skapa en AI-rättslig assistent.

Direktlänk Dela The Bharat Express News fördjupade 12 september

OpenAI:s VD Sam Altman får rådgivning från DLA Piper inför kongressförhör

Sam Altman, VD för OpenAI, har fått rådgivning från den globala advokatbyrån DLA Piper inför sin medverkan i USA:s senats utfrågningar om artificiell intelligens. DLA Piper har rådgivit Altman om hur man bäst presenterar sig inför kongressen och hur man charmar lagstiftare. Advokatbyrån har även bekräftat att de har en affärsrelation med OpenAI och ger företaget strategiska råd. OpenAI, som har haft en begränsad närvaro i Washington, planerar nu att anställa en ledare för sina relationer med kongressen, vilket tyder på att de avser att öka sin närvaro i huvudstaden.

Direktlänk Dela Politico fördjupade 12 september

USA:s senatsmajoritetsledare Chuck Schumer samlar lagstiftare för att diskutera AI-reglering

Den här veckan kommer USA:s senatsmajoritetsledare Chuck Schumer att samla en grupp lagstiftare för att höra aktivister, teknologer och fackliga ledare om utvecklingen av artificiell intelligens (AI). Detta är det första steget mot omfattande federal reglering av AI-teknik. Kongressens demokrater har lovat att göra ”flera års arbete på några månader” när det gäller att reglera denna nya sektor. Republikanerna har varit vaga i frågan. Det är dags att sätta en högerinriktad lagstiftande agenda för denna kraftfulla teknik.

Direktlänk Dela Washington Examiner fördjupade 12 september

USA:s senatorer föreslår AI-lagstiftning, Australien avvisar kryptovalutaförslag

Två amerikanska senatorer har presenterat en ram för AI-lagstiftning som förespråkar obligatorisk licensiering för AI-företag och klargör att teknikskydd inte kommer att skydda dessa företag från rättsliga åtgärder. Australiens senatsutskott för ekonomisk lagstiftning har avvisat en kryptovalutaförslag introducerad av senator Andrew Bragg och rekommenderade att senaten inte skulle godkänna förslaget. Kina har stängt ner 80 influencer-konton som främjar kryptovalutaaktiviteter på sin populära sociala medieapp Sina Weibo. Taiwan planerar att begränsa oregistrerade utländska kryptovalutaväxlingar inom dess jurisdiktion.

Direktlänk Dela Cointelegraph fördjupade 12 september

AI kan påverka förtroendet för presidentvalet 2024 i USA

Amerikanska väljare kommer att rösta i presidentvalet i november 2024. En potentiell fråga som väljarna kommer att ställas inför är valintegritet, ett ämne som blev hett efter valet 2020. Enligt en undersökning utförd av Morning Consult och Axios oroar sig hälften av amerikanerna (53%) för att desinformation kan spridas av AI om vem som vinner valet 2024. Omkring en tredjedel av de tillfrågade sa att de kommer att ha mindre förtroende för valresultatet på grund av AI. Undersökningen visade också att 35% av väljarna sa att AI kommer att minska förtroendet för valannonsering.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 11 september

Meta planerar att lansera nytt AI-system för att konkurrera med OpenAI:s ChatGPT

Meta planerar att lansera ett nytt artificiellt intelligenssystem nästa år som är sofistikerat nog att konkurrera med OpenAI:s ChatGPT, tekniken bakom ett populärt chattverktyg som allmänt ses som branschens ledande produkt. Det nya systemet skulle ge företag AI-verktyg för text, analys och andra funktioner, och företaget hoppas att modellen kommer att vara flera gånger mer avancerad än systemet det släppte för bara några månader sedan, LLaMa-2. Precis som den tidigare modellen, hoppas Meta att göra den nya öppen källkod, vilket gör att dess kod kan vara allmänt tillgänglig gratis. Meta, som avböjde att kommentera, förväntas börja träna sitt nya AI-system i början av 2024 och tävlar för att hålla jämna steg med andra stora teknikrivaler som tycks ha betydande försprång över Meta i kapplöpningen att utveckla AI. I denna strävan har Meta lagt till datacenter och köpt fler Nvidia H100-chip, en nyckelkomponent för att skapa AI-system. Metas nya system kan komma ungefär samtidigt som Microsofts Gemini AI-modell debuterar nästa år.

Direktlänk Dela The Messenger fördjupade 11 september

Stora teknikföretag sätter agendan för året

Den andra veckan i september markerar starten för teknikåret, med Apple Inc:s årliga iPhone-evenemang och Salesforce Inc:s populära konferens Dreamforce. De kommande veckorna kommer också att vara fyllda med teknikkonferenser från företag som Meta Platforms Inc., Microsoft Corp. och Oracle Corp. Dessutom förväntas chipdesignföretaget Arm Holdings Plc, ägt av SoftBank Group Corp., göra en börsintroduktion värderad till mellan $50 miljarder och $54,5 miljarder. Leveransstartföretaget Instacart planerar också en börsintroduktion värderad till $7,5 miljarder. Dessa affärer kan potentiellt ge en skjuts till den tekniska IPO-marknaden som varit lugn de senaste åren.

Direktlänk Dela MarketWatch fördjupade 11 september

ChatGPT ovetande om kommande AI Insight Forum

ChatGPT, en AI-chatbot, visade sig ovetande om det kommande AI Insight Forumet, som organiseras av Senate Majority Leader Chuck Schumer. Mustafa Suleyman, medgrundare till AI-forskningslabbet DeepMind och nuvarande VD för Inflection AI, föreslog i sin nya bok att det borde finnas kabinett-nivåpositioner för framväxande teknik som AI. En ny Axios-undersökning visade att AI-experter på ledande universitet föredrar att skapa en federal ´AI-avdelning´ eller en global regulator för att styra AI. Alex Engler, forskningsstipendiat vid Brookings Institution, föreslog en ny idé för AI-reglering som ger mer befogenhet till federala myndigheter.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 11 september

Meta planerar att avslöja banbrytande AI-modell för att konkurrera med OpenAI:s GPT-4

Mark Zuckerbergs Meta förbereder sig för att avslöja en banbrytande AI-modell, vilket markerar Metas avgörande inträde i den stora ligan av AI-teknologi. Detta indikerar en förutsebar rivalitet med etablerade krafter som OpenAI. Meta planerar att ha denna revolutionerande AI-modell operationell och redo att göra sin debut nästa år. Företaget planerar att inleda träningsfasen för AI-modellen under det första kvartalet 2024. Meta kanaliserar betydande resurser till att förvärva ett ökat antal Nvidia H100 AI-träningschips. Detta innebär att Meta har för avsikt att underlätta träningen av den nya modellen inom sin infrastruktur.

Direktlänk Dela YourStory Media fördjupade 11 september

USA:s kongress fokuserar på AI med framstående teknikledare

Den amerikanska kongressen kommer att fokusera på artificiell intelligens (AI) denna vecka när framstående namn inom teknikindustrin samlas på Capitol Hill för att diskutera hur lagstiftare kan reglera denna snabbt växande teknik. I ett möte bakom stängda dörrar kommer alla 100 senatorer att höra från Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Sam Altman och andra framstående teknikledare. Mötet, som är det första i sitt slag, har döpts till AI Insight Forum av senatens majoritetsledare Chuck Schumer. Diskussionssessioner kommer att hållas under hösten. Samma dag kommer ett underutskott för tillsyn i representanthuset att hålla en utfrågning med teknikfunktionärer från Biden-administrationen med titeln: ´Hur utnyttjar federala myndigheter artificiell intelligens?´

Direktlänk Dela NBC News fördjupade 11 september

Meta utvecklar AI-system för att överträffa OpenAI´s GPT-4

Meta utvecklar ett avancerat AI-system som förväntas överglänsa OpenAI´s GPT-4, i ett försök att återta sin ställning inom AI. Projektet planeras att släppas nästa år, med tidig träning som börjar 2024. Detta är inte bara ett teknologiskt språng, utan representerar också ett strategiskt drag av Meta´s VD, Mark Zuckerberg, att återbekräfta företagets dominans inom AI. Meta planerar att använda sin interna infrastruktur för träningsprocessen och är i processen att förvärva Nvidia´s H100s-chips. Meta´s strategi innefattar att göra AI-modellen öppen källkod och fritt tillgänglig för företag som vill utveckla AI-drivna verktyg.

Direktlänk Dela Cryptopolitan fördjupade 11 september

Meta utvecklar ny AI-modell för att konkurrera med OpenAI´s GPT-4

Meta, moderbolaget till Facebook, Instagram och WhatsApp, arbetar på en banbrytande artificiell intelligens (AI) modell för att konkurrera med OpenAI´s GPT-4. CEO Mark Zuckerberg planerar att släppa den nya AI-modellen nästa år, med träning som ska börja i början av 2024. Modellen är utformad för att besitta alla funktioner hos en stor språkmodell (LLM), inklusive sofistikerad textgenerering, analys och mänskligt uttryck. Meta har börjat köpa en större mängd NVIDIA H100 AI-träningschips för att träna den nya modellen.

Direktlänk Dela NewsBytes fördjupade 11 september

Meta utvecklar ny AI-modell för att konkurrera med OpenAI

I juli släppte Meta, moderbolaget till Facebook, Instagram och WhatsApp, sin AI-modell Llama 2. Nu rapporteras det att VD Mark Zuckerberg planerar att konkurrera med företag som OpenAI genom att utveckla en ny AI-modell som är överlägsen Llama 2 och kommer att rivalisera GPT-4, OpenAI:s senaste stora språkmodell. Meta planerar att lansera den nya AI-modellen nästa år och hoppas på att börja träna AI-modellen så tidigt som de första tre månaderna 2024. Zuckerberg trycker på för att göra AI-modellen öppen källkod och därmed gratis för företag att skapa AI-verktyg.

Direktlänk Dela The Hans India fördjupade 11 september

G-20-ledare föreslår globala riktlinjer för artificiell intelligens

Vid årets G-20-toppmöte i Indien diskuterades frågan om hur världsledare kan använda artificiell intelligens (AI) på ett gynnsamt sätt samtidigt som de skyddar människor från dess potentiella nackdelar. Indiens premiärminister Narendra Modi föreslog att G-20-länderna bör utveckla en ram för ”människocentrerade” AI-regler. Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens ordförande, uppmanade till en reglerande kropp liknande den mellanstatliga panelen för klimatförändringar. G-20-ledarna lovade att säkerställa ”ansvarsfull AI-utveckling, användning och implementering”.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 11 september

Senator Chuck Schumer inbjuder ledare från Big Tech till AI Insight Forum

Senator Chuck Schumer har bjudit in ledande personer från Big Tech till ett AI Insight Forum i Washington, DC, den 13 september. Mötet kommer att fokusera på utmaningar och möjligheter kring reglering av artificiell intelligens (AI). Deltagarna inkluderar branschjättar som Sam Altman från OpenAI, Mark Zuckerberg från Meta, Satya Nadella från Microsoft, Sundar Pichai från Alphabet/Google, Elon Musk från Tesla och Jensen Huang från Nvidia. Schumer betonar vikten av tvåpartidiskussioner, med tanke på komplexiteten i att lagstifta om AI och behovet av att inte ignorera teknikens inverkan.

Direktlänk Dela Cryptopolitan fördjupade 10 september

Demokraten Richard Blumenthal och republikanen Josh Hawley, två amerikanska senatorer, har lanserat ett lagstiftningsramverk som föreslår att USA:s regering ska skapa en ny myndighet för att reglera artificiell intelligens (AI). Ramverket föreslår att licenser ska krävas för att arbeta med språkmodeller som OpenAI:s GPT-4 och andra högrisktillämpningar av AI, inklusive ansiktsigenkänning. Företag skulle behöva testa AI-modeller för potentiell skada innan de lanseras, rapportera om problem efter lansering och tillåta oberoende revisioner av AI-modeller. Företag bör också offentligt avslöja detaljer om den träningsdata som används för att skapa en AI-modell och personer som skadas av AI bör ha rätt att stämma företaget som skapade den.

Wired fördjupade 9 september

Senatorer presenterar tvärpolitisk ram för AI-lagstiftning

Två senatorer har presenterat en tvärpolitisk ram för lagstiftning om artificiell intelligens (AI) i takt med att Kongressen intensifierar sina ansträngningar att reglera den nya tekniken. Förslaget från senatorerna Richard Blumenthal och Josh Hawley kräver att AI-företag ska ansöka om licenser och klargör att ett tekniskt ansvarsskydd inte skulle skydda dessa företag från stämningar. Ramverket uppmanar till etablering av ett licenssystem som administreras av en oberoende tillsynsmyndighet. Företag som utvecklar AI-modeller skulle behöva registrera sig hos tillsynsmyndigheten, som skulle ha befogenhet att granska de företag som söker licenser.

Direktlänk Dela The Hill fördjupade 8 september

USA:s senatskommitté håller ny AI-hörelse

USA:s senatskommitté planerar att hålla en ny hörelse om artificiell intelligens (AI) för att ta upp potentiella faror med den framväxande tekniken. Microsofts president Brad Smith och Nvidias chefsforskare William Daly kommer att delta i hörelsen. Denna hörelse är en del av en serie diskussioner om AI, med ytterligare två hörelser planerade av andra kongresskommittéer nästa vecka. Senatens majoritetsledare Chuck Schumer kommer också att vara värd för ett separat AI-forum den 13 september.

Direktlänk Dela Game Is Hard fördjupade 8 september

Senatorer planerar att presentera ramverk för att reglera AI

Senator Richard Blumenthal, demokrat från Connecticut, och senator Josh Hawley, republikan från Missouri, planerar att presentera ett omfattande ramverk för att reglera artificiell intelligens (AI). Ledarna för senatens underutskott för integritet, teknik och lagstiftning sade att deras ramverk kommer att inkludera krav på licensiering och revision av AI, skapandet av ett oberoende federalt kontor för att övervaka tekniken, ansvar för företag för integritets- och medborgerliga rättighetsbrott, samt krav på datatransparens och säkerhetsstandarder. Lagstiftarna planerar att presentera sina förslag vid en AI-hörsel på tisdag, där Brad Smith, Microsofts president, och William Dally, chefsforskare för AI-chiptillverkaren Nvidia, kommer att delta.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 7 september

Google kräver att valannonsörer avslöjar användning av AI

Google kommer att kräva att alla ´verifierade valannonsörer´ ´tydligt avslöjar´ när deras annonser använder artificiell intelligens (AI) på grund av det växande hotet från desinformation som ställs av den exploderande teknologin. Företagets uppdaterade policy för politiskt innehåll, som träder i kraft i november, ett år före presidentvalet 2024, kommer att kräva en ´tydlig och iögonfallande´ notis ´på en plats där den troligen kommer att märkas av användare´ när annonser använder ´syntetiskt innehåll som oautentiskt avbildar verkliga eller realistiska människor eller händelser´.

Direktlänk Dela New York Post fördjupade 7 september

Google kommer snart att kräva att politiska annonser som använder AI ska åtföljas av en framträdande redogörelse

Google kommer snart att kräva att politiska annonser som använder artificiell intelligens (AI) ska åtföljas av en framträdande redogörelse om bilder eller ljud har ändrats på ett syntetiskt sätt. Detta kommer att börja i november, strax under ett år före USA:s presidentval. Trots att falska bilder, videor eller ljudklipp inte är något nytt i politisk annonsering, gör generativa AI-verktyg det lättare att göra, och mer realistiskt. Vissa presidentkampanjer i 2024-racet, inklusive Florida GOP Gov. Ron DeSantis, använder redan tekniken. I april släppte det republikanska nationella utskottet en helt AI-genererad annons. I juni delade DeSantis kampanj en attackannons mot sin GOP-primärmotståndare Donald Trump som använde AI-genererade bilder av den tidigare presidenten som kramade infektionssjukdomsexperten Dr. Anthony Fauci. Flera stater har också diskuterat eller passerat lagstiftning relaterad till deepfake-tekniken. Google förbjuder dock inte AI rakt av i politisk annonsering.

Direktlänk Dela The Associated Press fördjupade 7 september

Diskussionsforum om artificiell intelligens ledd av Chuck Schumer

Chuck Schumer, majoritetsledare i USA:s senat, har kallat till ett diskussionsforum om artificiell intelligens den 13 september. Deltagare inkluderar teknikledare som Elon Musk från Tesla, Mark Zuckerberg från Meta och Sundar Pichai från Alphabet. Sam Altman, uppfinnaren av OpenAI, och Satya Nadella, VD för Microsoft, kommer också att vara närvarande. Evenemanget kommer att äga rum bakom stängda dörrar och syftar till att skapa en grund för användning av AI. Diskussionen kommer före företagens större investeringar och det ökande intresset från användare, särskilt efter lanseringen av ChatGPT.

Direktlänk Dela Nation World News fördjupade 2 september

The Guardian stoppar AI-program från att använda sitt innehåll

För att skydda sitt innehåll har The Guardian nyligen meddelat att de inte längre kommer att tillåta AI-textgenereringsprogrammet ChatGPT att få tillgång till och använda sitt innehåll. AI-produkter som ChatGPT skrapar befintligt onlineinnehåll för att generera nytt innehåll genom komplexa algoritmer. OpenAI, ägaren till ChatGPT, har nyligen sagt att webbplatsägare kan välja att inte låta deras algoritmer använda deras innehåll. Utskrift av The Guardians immateriella rättigheter för kommersiella ändamål strider mot deras användarvillkor. AI-säkerhet har blivit en prioritet för Biden-administrationen, vilket har lett till diskussioner med industriledare för att uppmuntra transparens och förhindra diskriminering i tekniken.

Direktlänk Dela Vigour Times fördjupade 1 september

OpenAI och Nvidia ser stora intäkter från AI, Google lanserar AI-verktyg och AI hjälper strokeöverlevare

OpenAI, skaparen av ChatGPT, förväntas dra in mer än 1 miljard dollar i intäkter under nästa år, en markant ökning från förra årets 28 miljoner dollar. Chiptillverkaren Nvidia rapporterade rekordkvartalsintäkter på över 13 miljarder dollar, drivet av efterfrågan på dess AI-chips. Google har lanserat en svit av AI-verktyg för företagskunder för 30 dollar i månaden. AI kan också hjälpa strokeöverlevare att kommunicera igen tack vare en AI-hjärngränssnitt. USA:s senatsmajoritetsledare Chuck Schumer ska vara värd för ett AI-forum med gäster som Elon Musk, Meta-chefen Mark Zuckerberg och OpenAI-chefen Sam Altman.

Direktlänk Dela Yahoo News fördjupade 30 augusti

USA:s upphovsrättskontor söker kommentarer om AI och upphovsrätt

USA:s upphovsrättskontor har utfärdat en officiell begäran om kommentarer och en undersökning om upphovsrätt och artificiell intelligens (AI). Begäran rör frågor relaterade till innehållet som AI producerar och hur beslutsfattare bör hantera AI som imiterar eller härmar mänskliga konstnärer. Kontoret söker ´faktisk information och åsikter´ om upphovsrättsfrågor som väckts av framsteg inom generativa AI-modeller som OpenAI:s ChatGPT och Googles Bard. De som är intresserade av att kommentera under den officiella undersökningsperioden har fram till den 18 oktober att göra det.

Direktlänk Dela Cointelegraph fördjupade 30 augusti

USA:s upphovsrättsbyrå tar upp AI och upphovsrätt till offentlig kommentar

USA:s upphovsrättsbyrå inleder en offentlig kommentarsperiod med fokus på AI och upphovsrättsfrågor, som börjar den 30 augusti. Initiativet syftar till att skapa en omfattande strategi för att hantera det föränderliga landskapet. Byrån siktar på att ta itu med tre grundläggande frågor: användningen av upphovsrättsskyddade data i AI-modellträning, upphovsrättsskydd av AI-genererat innehåll utan mänsklig inblandning och konsekvenserna av upphovsrättsansvar i AI-relaterade sammanhang. Upphovsrättsfrågorna kring AI-träningsdata och generativa AI-resultat har väckt diskussioner inom politiska, konstnärliga, författar- och medborgerliga rättighetskretsar.

Direktlänk Dela Tech Times fördjupade 30 augusti

Världsledande techföretagsledare möts för att diskutera AI

Ledare för flera globala techföretag kommer att delta i ett stängt möte om artificiell intelligens (AI) i september. Mötet organiseras av den demokratiska senatsledaren Chuck Schumer. Bland de bekräftade deltagarna finns Mark Zuckerberg (Meta), Sam Altman (Open AI), Jensen Huang (Nvidia), Satya Nadella (Microsoft), Sundar Pichai (Alphabet) och Elon Musk (Tesla, Space X, Neuralink). Representanter för civilrättsgrupper och kreativa grupper kommer också att delta. Mötet är en del av Schumers arbete med att reglera AI-industrin. Slutsatserna kommer att redovisas efter mötet.

Direktlänk Dela Omni fördjupade 29 augusti

OpenAI lanserar ChatGPT för företag, DoorDash introducerar AI-baserad röstbeställningsteknik, Teknik-VD:ar deltar i Schumer’s AI-forum, Google Home blir smartare

OpenAI har lanserat ChatGPT för företag, med fördelar som prioriterad tillgång till GPT-4 och obegränsad tillgång till avancerad dataanalys. DoorDash har introducerat AI-baserad röstbeställningsteknik, DoorDash Voice, för restauranger. Teknik-VD:ar som Elon Musk och Mark Zuckerberg kommer att delta i ett AI-forum organiserat av senator Chuck Schumer den 13 september. Google Home har blivit smartare och mer kraftfull med lanseringen av nya funktionen Google Home Routines, vilket gör det möjligt för användare att automatisera sina hem.

Direktlänk Dela Techpluto fördjupade 29 augusti

USA:s senatsmajoritetsledare Chuck Schumer värd för AI-forum med techledare

USA:s senatsmajoritetsledare Chuck Schumer kommer att vara värd för ett forum om artificiell intelligens (AI) den 13 september, där teknikledare som Elon Musk (Tesla), Mark Zuckerberg (Meta Platforms), Sundar Pichai (Alphabet), Sam Altman (OpenAI) och Satya Nadella (Microsoft) kommer att delta. Forumet kommer att vara stängt och tvärpolitiskt. Många regeringar överväger hur man ska mildra farorna med den framväxande tekniken, som har upplevt en boom i investeringar och konsumentpopularitet på senare tid. Risken för AI för nationell säkerhet och ekonomin behöver hanteras, sa USA: s president Joe Biden i juni.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade 29 augusti

Chuck Schumer kommer att vara värd för AI-forum med tech-ledare

Enligt en rapport kommer det stora artificiella intelligensforumet att hållas den 13 september. USA: s senatsmajoritetsledare Chuck Schumer kommer att vara värd för teknikledare, inklusive Tesla VD Elon Musk, Meta Platforms VD Mark Zuckerberg och Alphabet VD Sundar Pichai, vid ett artificiellt intelligensforum den 13 september, rapporterade Axios på måndag. Det stängda forumet, som förväntas vara två till tre timmar, kommer också att innehålla OpenAI VD Sam Altman och Microsoft VD Satya Nadella. Schumer har tidigare antytt att forumet skulle ´lägga en ny grund för AI-policy.´

Direktlänk Dela New Delhi Television fördjupade 29 augusti

USA: s senatsmajoritetsledare Chuck Schumer värd för AI-forum med teknikledare

USA: s senatsmajoritetsledare Chuck Schumer kommer att vara värd för teknikledare inklusive Tesla CEO Elon Musk, Meta Platforms CEO Mark Zuckerberg och Alphabet CEO Sundar Pichai på ett artificiell intelligens (AI) forum den 13 september. Forumet, som kommer att vara stängt för allmänheten, kommer också att innehålla OpenAI CEO Sam Altman och Microsoft CEO Satya Nadella. Flertalet regeringar överväger nu hur man kan mildra farorna med den framväxande tekniken, som har upplevt en boom i investeringar och konsumentpopularitet på senare tid efter lanseringen av OpenAI´s ChatGPT.

Direktlänk Dela Economic Times Telecom fördjupade 29 augusti

Teknikledare träffar lagstiftare för att diskutera AI-regler

Ledare för Google, OpenAI, Microsoft och andra företag kommer att träffa lagstiftare den 13 september för att inleda lyssningssessioner som kan forma regler för AI i USA. Senator Chuck Schumer från New York planerar att inleda en serie lyssningssessioner nästa månad om reglering av artificiell intelligens med Elon Musk från Tesla, Sundar Pichai från Google, Sam Altman från OpenAI och Satya Nadella från Microsoft. Sessionerna syftar till att utbilda kongressmedlemmar om riskerna med AI, inklusive jobbförluster, spridning av desinformation och stöld av immateriella rättigheter. Mötet kommer också att inkludera medlemmar från medborgarrätts- och arbetsgrupper samt den kreativa gemenskapen.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 29 augusti

AI-företag i konflikt om tillgång till AI-modeller

I maj undertecknade VD:arna för tre framstående AI-laboratorier - OpenAI, Google DeepMind och Anthropic - ett uttalande där de varnade för att AI kan vara lika riskabelt för mänskligheten som pandemier och kärnvapenkrig. Många AI-företag och forskare argumenterar för begränsningar av vem som kan få tillgång till de mest kraftfulla AI-modellerna och vem som kan utveckla dem. De fruktar att skadliga aktörer kan använda AI-modeller för att skapa stora mängder desinformation som kan påverka valresultat. Men alla AI-företag håller inte med. Meta släppte nyligen Code Llama, en familj av AI-modeller byggda på Llama 2, Metas flaggskeppsmodell för stora språk, med extra träning för att göra dem särskilt användbara för kodningsuppgifter.

Direktlänk Dela Time Magazine fördjupade 25 augusti

Vita husets vetenskapliga rådgivare uppmanar till fler skydd mot risker med artificiell intelligens

När president Joe Biden har frågor om artificiell intelligens vänder han sig till sin vetenskapliga rådgivare Arati Prabhakar, chef för Vita husets kontor för vetenskaps- och teknikpolitik. Prabhakar hjälper till att styra den amerikanska strategin för att skydda AI-teknologi, delvis genom samarbete med stora amerikanska teknikföretag som Amazon, Google, Microsoft och Meta. Prabhakar, som är född i Indien och uppvuxen i Texas, har en bakgrund inom både offentlig sektor och privat sektor som en före detta Silicon Valley-chef och riskkapitalist.

Direktlänk Dela Tech Xplore fördjupade 21 augusti

Demokraterna i USA:s representanthus lanserar arbetsgrupp för AI-policy

Demokraterna i USA:s representanthus lanserar en arbetsgrupp för att utforma policy kring artificiell intelligens (AI), i ett försök att förstå och reglera den snabbt framväxande sektorn. Den nya initiativet presenterades denna vecka av New Democrat Coalition, en grupp om nästan 100 demokratiska representanthusmedlemmar. Representanten Don Beyer, en av initiativets vice ordförande, hoppas att arbetsgruppen kommer att utveckla praktiska idéer som sätter gränser för AI. Arbetsgruppens ordförande, representanten Derek Kilmer, föreslog att det kan lägga grunden för ett AI-regelverk i representanthuset. Biden-administrationen och kongressen undersöker hur man ska reglera AI.

Direktlänk Dela Fox News Network fördjupade 17 augusti

Moderata demokrater i USA bildar arbetsgrupp för artificiell intelligens

Moderata demokrater i USA:s representanthus har bildat en arbetsgrupp för artificiell intelligens för att ta itu med frågan om begränsningar av tekniken. Den nya demokratiska koalitionen meddelade bildandet av gruppen, som syftar till att utveckla förnuftiga, tvåpartipolitiska politik i samarbete med Biden-administrationen, företag och andra lagstiftare. Representant Derek Kilmer från Washington kommer att leda gruppen, med vice ordförande inklusive representanterna Don Beyer från Virginia, Jeff Jackson från North Carolina, Sara Jacobs från Kalifornien, Susie Lee från Nevada och Haley Stevens från Michigan.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 16 augusti

USA:s representanthus bildar arbetsgrupp för att adressera AI-frågor

Moderata demokrater i USA:s representanthus har bildat en arbetsgrupp om artificiell intelligens (AI) för att ta itu med oro kring tekniken. Den nya demokratiska koalitionen meddelade bildandet av gruppen, med målet att samarbeta med Biden-administrationen, företag och andra lagstiftare för att utveckla tvåpartipolitik för att reglera denna framväxande teknik. Gruppen, ledd av representanten Derek Kilmer från Washington State, inkluderar vice ordförande representanterna Don Beyer från Virginia, Jeff Jackson från North Carolina, Sara Jacobs från Kalifornien, Susie Lee från Nevada och Haley Stevens från Michigan.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 15 augusti

USA:s Federala valkommission överväger att reglera AI-genererade ´deepfakes´ i politiska annonser

USA:s federala valkommission (FEC) har påbörjat en process för att eventuellt reglera AI-genererade ´deepfakes´ i politiska annonser inför valet 2024. Detta skulle skydda väljare mot en särskilt illasinnad form av valdesinformation. FEC:s enhälliga proceduromröstning på torsdagen främjar en begäran om att reglera annonser som använder AI för att felaktigt framställa politiska motståndare som gör eller säger något de inte har gjort. Vissa presidentkampanjer i 2024 års lopp - inklusive den av Floridas GOP-guvernör Ron DeSantis - använder redan dem för att övertyga väljare.

Direktlänk Dela Public Broadcasting Service fördjupade 11 augusti

FEC överväger regler för AI-genererat innehåll i politiska annonser

Efter veckor av diskussioner har Federal Election Commission (FEC) beslutat att möjligen skapa regler för användningen av AI-genererat innehåll i politiska annonser. På ett öppet möte röstade FEC för att öppna upp en petition för offentliga kommentarer, vilket inleder en process som kan resultera i nya regler för hur kampanjer använder AI innan årets slut. Petitionen, inlämnad av förespråkargruppen Public Citizen, uppmanar kommissionen att använda sin auktoritet för att straffa bedrägeri genom att skapa regler som förbjuder kandidater och politiska partier från att använda AI för att felaktigt framställa sina motståndare.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 10 augusti

Behovet av smarta immaterialrättslagar för artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI), som tidigare var fylld med spekulationer, är nu en brinnande fråga med både hopp och rädsla för den teknologiska transformationen. Det råder stor osäkerhet kring dessa intelligenta system, som redan överträffar mänskliga förmågor inom vissa områden, och deras reglering. Att göra rätt val för hur man ska skydda eller kontrollera tekniken är det enda sättet att hopp om AI:s fördelar - för vetenskap, medicin och bättre liv överlag - kommer att segra över ihållande apokalyptiska rädslor. Offentlig introduktion av AI-chattrobotar som OpenAI´s ChatGPT har lett till stora varningar. De sträcker sig från en varning från senator Chuck Schumer från New York, som sa att AI kommer att ´inleda dramatiska förändringar på arbetsplatsen, i klassrummet, i våra vardagsrum - till nästan varje hörn av livet´, till en annan påstådd av den ryska presidenten Vladimir Putin, som sa, ´Den som blir ledare inom detta område kommer att bli världens härskare.´ Sådana rädslor inkluderar också varningar om allvarliga konsekvenser av okontrollerad AI från industriledare.

Direktlänk Dela Ooda fördjupade 8 augusti

USA: Delstatslagstiftare fokuserar på AI-lagstiftning

Delstatslagstiftare i USA fokuserar på att reglera användningen av artificiell intelligens (AI) inom statlig verksamhet före privata sektorn. Lagstiftare söker sätt att skydda medborgare från diskriminering och andra skador utan att hindra framsteg inom medicin, vetenskap, affärer, utbildning och mer. Connecticut planerar att inventera alla sina statliga system som använder AI senast 2023. Vissa delstatslagförslag har varit inriktade på specifika AI-relaterade problem. Överlag har minst 25 delstater, Puerto Rico och District of Columbia introducerat AI-fakturor i år.

Direktlänk Dela The Eagle-Tribune fördjupade 7 augusti

Biden försöker hitta snabb väg att reglera AI

Vid ett toppmöte i Vita huset den 21 juli samlade Biden-administrationen cheferna för sju olika AI-företag, inklusive Meta, Google och OpenAI. Alla undertecknade ”frivilliga åtaganden” för att skydda artificiell intelligens. I senaten föreslår Chuck Schumer ett ramverk som lagstiftare kan använda för att hantera AI-frågor. Men trots att AI-industrin rör sig i snabb takt, är Washington som vanligt långsam att reglera. Vita huset vill ha universella krav, men dessa företag vill alla göra olika saker. En specifik exempel är kravet på vattenmärkning som Vita huset föreslog. Vita huset meddelade vid en pressbriefing att det kommer en exekutiv order, men vägrade att ge någon riktig beskrivning av vad den ordern skulle vara.

Direktlänk Dela Slate Magazine fördjupade 6 augusti

USA:s delstater försöker reglera användningen av artificiell intelligens

USA:s delstatslagstiftare försöker få grepp om den snabbt utvecklande artificiella intelligensen (AI) och fokuserar ofta först på sina egna delstatsregeringar innan de inför restriktioner för den privata sektorn. Lagstiftare söker sätt att skydda sina väljare från diskriminering och andra skador utan att hindra framsteg inom medicin, vetenskap, affärer, utbildning och mer. Connecticut planerar att inventera alla sina statliga system som använder AI och publicera informationen online senast 2023. Minst 25 delstater, Puerto Rico och District of Columbia har introducerat lagförslag om AI i år. Connecticut har lagt fram en ny lag som kräver att AI-system som används av delstatens myndigheter regelbundet granskas för eventuell olaglig diskriminering.

Direktlänk Dela US Times Post fördjupade 5 augusti

Stora teknikföretag lovar att utveckla AI ansvarsfullt

Sju av de största AI-företagen, inklusive Amazon, Anthropics, Google, Inflection, Meta, Microsoft och OpenAI, har frivilligt lovat att utveckla sin teknik ansvarsfullt. De träffades på Vita Huset för att tillkännage att de kommer att fokusera på ´säkerhet, säkerhet och förtroende´. Specifika åtaganden inkluderar intern och extern säkerhetstestning av deras system innan de släpps, delning av information om hantering av deras AI-risker med andra företag och regeringen, och utveckling av mekanismer för att säkerställa att användare vet när innehåll genereras av AI.

Direktlänk Dela Straight Arrow News fördjupade 21 juli

Reglering av AI i USA fortfarande i sin linda

I USA är reglering av artificiell intelligens (AI) fortfarande i sin linda. Trots aktivitet från Vita huset och lagstiftare, förblir regler för tekniken avlägsna, enligt experter och lagstiftare. Sundar Pichai, VD för Google, och Sam Altman, VD för OpenAI, träffade vicepresident Kamala Harris för att diskutera AI i maj. USA ligger långt efter Europa, där lagstiftare förbereder att införa en AI-lag i år. Många teknikföretag välkomnar regler kring AI, men har argumenterat mot hårda regler liknande de som skapas i Europa. Vita huset har introducerat ett förslag till en AI Bill of Rights, en uppsättning riktlinjer för konsumentskydd med tekniken.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 21 juli

Stora teknikföretag skriver under åtaganden för ansvarsfull AI-användning

Sju stora teknikföretag, inklusive Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft och OpenAI, har undertecknat en rad frivilliga åtaganden för att säkerställa ansvarsfull användning av artificiell intelligens (AI). Dessa åtaganden omfattar områden som AI-säkerhet, cybersäkerhet och allmänhetens förtroende. Företagen har också åtagit sig att utforska och adressera snedvridning och integritetsrisker kopplade till AI. Dessa åtaganden reflekterar Biden-administrationens ökade fokus på AI-teknik. Vita huset har samarbetat med flera länder, inklusive Brasilien, Förenade Arabemiraten, Indien och Israel, för att samla in synpunkter på dessa frivilliga åtaganden.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 21 juli

Stora techföretag går med på AI-skydd utarbetade av Biden-administrationen

Amazon, Google, Meta, Microsoft och andra företag som leder utvecklingen av artificiell intelligens (AI) har gått med på att följa en uppsättning AI-skydd som förhandlats fram av president Joe Bidens administration. Vita huset meddelade att det har säkrat frivilliga åtaganden från sju amerikanska företag för att säkerställa att deras AI-produkter är säkra innan de släpps. Företagen har också åtagit sig att rapportera sårbarheter i sina system och att använda digital vattenstämpling för att hjälpa till att skilja mellan riktiga och AI-genererade bilder, kända som deepfakes. Företagen kommer också att rapportera fel och risker i sin teknik offentligt.

Direktlänk Dela Fast Company fördjupade 21 juli

Teknikjättar åtar sig att följa AI-skydd förhandlade av Biden-administrationen

Amazon, Google, Meta, Microsoft och andra företag som leder utvecklingen av artificiell intelligens (AI) har gått med på att följa en rad AI-skydd som har förhandlats fram av president Joe Bidens administration. Vita huset meddelade att det har säkrat frivilliga åtaganden från sju amerikanska företag för att säkerställa att deras AI-produkter är säkra innan de släpps ut på marknaden. Företagen har också åtagit sig att rapportera sårbarheter i sina system och att använda digitalt vattenmärkning för att skilja mellan verkliga och AI-genererade bilder, kända som deepfakes. De kommer också att offentligt rapportera brister och risker i sin teknik.

Direktlänk Dela MarketWatch fördjupade 21 juli

Stora techföretag går med på AI-säkerhetsåtgärder framförda av Biden-administrationen

Stora teknikföretag som Amazon, Google, Meta och Microsoft har gått med på att följa en uppsättning säkerhetsåtgärder för artificiell intelligens (AI) som framförts av president Joe Bidens administration. Vita huset meddelade att det har säkrat frivilliga åtaganden från sju amerikanska företag för att säkerställa att deras AI-produkter är säkra innan de släpps. Engagemangen innefattar bland annat tredjepartsövervakning av kommersiella AI-system, men det är oklart vem som kommer att granska tekniken eller hålla företagen ansvariga. Företagen har också åtagit sig att rapportera brister och risker offentligt, inklusive effekter på rättvisa och snedvridning.

Direktlänk Dela The Associated Press fördjupade 21 juli

Stora företag förbinder sig till AI-säkerhetsåtaganden

Sju stora företag som bygger kraftfull mjukvara för artificiell intelligens (AI) har skrivit under en ny uppsättning frivilliga åtaganden för att övervaka hur tekniken används. Dessa åtaganden fokuserar på AI-säkerhet, cybersäkerhet och allmänhetens förtroende. De företag som deltar i detta initiativ är Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft och OpenAI. Åtagandena inkluderar att förbinda sig till intern och extern säkerhetstestning för AI-modeller före lansering och att bilda skydd mot insiderhot och cybersäkerhetsinvesteringar inriktade på opublicerade och proprietära modellvikter.

Direktlänk Dela FedScoop fördjupade 21 juli

AI-företag gör frivilliga löften för att skydda användare på begäran av Vita huset

Vita huset har kallat till sig de sju största företagen inom artificiell intelligens (AI) för att göra en serie frivilliga löften om att skydda användare. Företagen - Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft och OpenAI - har alla gått med på att ta itu med många av de risker som AI innebär. Löftena består av investeringar i cybersäkerhet, forskning om diskriminering och ett nytt vattenmärkningssystem som informerar användare när innehåll är genererat av AI. Vita huset arbetar för närvarande på en exekutiv order för att adressera några av de risker som AI utgör.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 21 juli

Stora AI-företag lovar att göra tekniken säkrare

Stora AI-företag, inklusive OpenAI, Alphabet och Meta Platforms, har frivilligt åtagit sig att genomföra åtgärder som att vattenmärka AI-genererat innehåll för att göra tekniken säkrare, enligt Biden-administrationen. Företagen, som också inkluderar Anthropic, Inflection, Amazon.com och OpenAIs partner Microsoft, har lovat att noggrant testa system innan de släpps och dela information om hur man minskar risker och investerar i cybersäkerhet. Detta ses som en vinst för Biden-administrationens ansträngningar att reglera tekniken, som har upplevt en boom i investeringar och konsumentpopulitet.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade 21 juli

Senator Bob Casey introducerar två lagförslag för att reglera AI på arbetsplatsen

Senator Bob Casey kommer att introducera två nya lagförslag som riktar sig mot artificiell intelligens (AI) för att skydda arbetstagare från intrångande arbetsplatsövervakning och så kallade robotchefer som fattar anställningsbeslut. Det första lagförslaget, No Robot Bosses Act, skulle förhindra arbetsgivare från att enbart förlita sig på automatiserade system som algoritmer och maskininlärningsverktyg för att fatta anställningsbeslut. Det andra lagförslaget, Exploitative Workplace Surveillance and Technologies Task Force Act, skulle skapa en statlig organ som granskar arbetsplatsövervakning och lämnar rapporter till kongressen. Senatorerna Brian Schatz, John Fetterman, Bernie Sanders och Cory Booker har alla stöttat lagförslagen.

Direktlänk Dela NBC News fördjupade 20 juli

Frågor kring reglering av artificiell intelligens växer globalt

Reglering av artificiell intelligens (AI) har blivit ett globalt ämne, med särskilt fokus på EU:s AI-lag. Denna lag skulle kräva att företag avslöjar vilka data deras AI-modeller tränats på och skulle kunna göra dem ansvariga för missbruk av tekniken. Vissa anser att EU agerar för snabbt och att detta kan vara ett skyddande drag för att begränsa främst amerikanska företag som dominerar AI-industrin. Sam Altman, chef för OpenAI, har uttryckt oro över att företaget kan tvingas lämna EU om reglerna blir för stränga. Andra länder, som USA, undersöker hur befintliga regler kan tillämpas på AI-applikationer.

Direktlänk Dela Financial Times fördjupade 20 juli

Federal Trade Commission utreder OpenAI för potentiella brott mot konsumentlagstiftning

Federal Trade Commission (FTC) har inlett en omfattande utredning av OpenAI, för att se om företaget har brutit mot konsumentlagstiftningen genom att riskera personers rykte och data. FTC har beordrat OpenAI att lämna över dokument och register relaterade till dess artificiella intelligens (AI) modeller. Utredningen är en del av en större fientlighet från FTC och Biden-administrationen mot teknikföretag. Om FTC finner att ett företag bryter mot konsumentlagstiftningen kan det bötfälla eller placera företaget under ett samtyckesdekret, vilket kan styra hur företaget hanterar data.

Direktlänk Dela Reason Foundation fördjupade 14 juli

Adam Schiffs kampanj sätter insamlingsrekord för senatsval

USAs representanthusmedlem Adam Schiffs senatskampanj meddelade på onsdagen att den kaliforniska demokraten hade samlat in 8,1 miljoner dollar under de senaste tre månaderna, en period som inkluderar hans nyliga kritik av det republikanledda huset. Hans team sa att det var ett rekord för en senatskampanj för april-juni-kvartalet av ett år där det inte hålls val. Kampanjens kommunikationsdirektör Marisol Samayoa sa i ett e-postmeddelande att det ´rekordbeloppet´ hänvisade till insamling i öppna senatsval, där en sittande person inte kandiderar.

Direktlänk Dela Action News Jax fördjupade 6 juli

USA:s senat planerar att införa ny lagstiftningsmetod för att reglera AI

Den amerikanska senaten planerar att introducera en ny lagstiftningsmetod för att reglera artificiell intelligens (AI) under hösten. Senatsmajoritetsledare Chuck Schumer beskrev AI-insiktsforum som en del av en tvådelad, tvåpartisk ram och process för att reglera AI. Varje insiktsforum kommer att fokusera på ett specifikt ämne, inklusive AI-innovation, upphovsrätt och IP, användningsfall och riskhantering, arbetskraft, nationell säkerhet, skydd mot domedagsscenario, AI:s roll i vår sociala värld, transparens, förklarbarhet och anpassning och integritet och ansvar. Schumer kommer att leda en tvåpartisk grupp ledare i frågan, inklusive senatorerna Mike Rounds, Todd Young och Martin Heinrich. Schumer sa att senaten kommer att lita på vissa kommittéordförande och deras rankingmedlemmar för att utveckla de rätta förslagen.

Direktlänk Dela Pharma Intelligence Informa fördjupade 6 juli

USA:s senat arbetar på plan för att reglera AI

USA:s senat arbetar på en plan för att reglera artificiell intelligens (AI) efter att ha sett hur verktyg som ChatGPT och liknande kan förändra eller störa stora delar av samhället. Trots att man har skisserat planens grundläggande konturer är senatorerna fortfarande månader bort från att införa en omfattande lagstiftning som sätter gränser för industrin. Senatens plan innebär att man informerar lagstiftare om grunderna för AI under sommaren och därefter överväger lagstiftning under de följande månaderna.

Direktlänk Dela CNN fördjupade 8 juni

Teknikchefer uppmanar regeringar att reglera AI

Sam Altman, VD för OpenAI, och Sundar Pichai, VD för Alphabet och Google, uppmanar regeringar att reglera AI för att hantera riskerna med ´superintelligens´. Båda föreslår att regeringar, experter, akademiker och allmänheten bör vara delaktiga i diskussionen om utvecklingen av säkerhetspolicyer för AI-verktyg. Altman föreslår att skapa en högnivåstyrningsorgan liknande FN:s Internationella atomenergiorgan (IAEA) för att övervaka användningen av AI. Pichai betonar vikten av internationellt samarbete och att USA och Europa bör arbeta tillsammans för att reglera AI.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade 24 maj

USA:s administration stärker forskning kring artificiell intelligens

Det amerikanska Vita huset meddelade på tisdagen nya initiativ för att styra federal forskning om artificiell intelligens (AI) när Biden-administrationen försöker få en bättre förståelse för risker och möjligheter med den snabbt utvecklande tekniken. Bland åtgärderna som presenterades fanns en justering av USA:s strategiska plan för AI-forskning, som senast uppdaterades 2019, för att lägga större vikt vid internationellt samarbete med allierade. Dessutom utfärdade USA:s utbildningsdepartements kontor för utbildningsteknik en rapport om risker och möjligheter relaterade till AI inom utbildning. Senaten majoritetsledare Chuck Schumer uppmanade nyligen kongressen att snabbt reglera AI och har sammankallat en grupp senatorer för att arbeta med lagstiftning. Administrationens senaste ansträngningar kommer efter att vicepresident Kamala Harris träffade cheferna för Google, Microsoft, OpenAI och Anthropic tidigare denna månad.

Direktlänk Dela The Associated Press fördjupade 23 maj

USA:s kongress uppmanas att snabbt reglera artificiell intelligens

Senatens majoritetsledare Chuck Schumer uppmanar USA:s kongress att snabbt reglera artificiell intelligens (AI) och har sammankallat en tvärpolitisk grupp senatorer för att arbeta med lagstiftning. Gruppen träffades på onsdagen och Schumers personal har redan träffat nästan 100 VD:ar, forskare och akademiker som arbetar med tekniken. Schumers initiativ kommer i en tid då produkter som AI-chattboten ChatGPT, som kan efterlikna mänskligt beteende på många sätt, har introducerats på marknaden. Detta har lett till oro för att de kan vilseleda människor, sprida falsk information, bryta mot upphovsrättsskydd och förändra jobbmarknaden.

Direktlänk Dela Federal News Network fördjupade 18 maj

USA:s kongress vill snabbt reglera artificiell intelligens

Senatens majoritetsledare Chuck Schumer säger att kongressen måste reglera artificiell intelligens snabbt och har sammankallat en tvärpolitisk grupp senatorer för att arbeta med lagstiftning. Gruppen träffades på onsdag och Schumers personal har redan träffat nästan 100 VD:ar, forskare och akademiker som arbetar med tekniken. Den ovanliga lagstiftningsinitiativet kommer när potentiellt banbrytande produkter som AI-chattboten ChatGPT har lanserats och på många sätt kan efterlikna mänskligt beteende.

Direktlänk Dela Portland Press Herald fördjupade 18 maj

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare