» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 342 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Claude 3 överträffar ChatGPT-4 i globala AI-rankningar

Claude 3, den senaste versionen av AI-chattbot från Anthropic, har dragit ChatGPT-4 till andra plats i globala AI-rankningar. AI-boomen har lett till flera konflikter. Globala regeringar och regulatorer kämpar för att kontrollera utvecklingen av AI, medan stora teknikföretag kämpar för att bli ledande inom AI. OpenAI var pionjären inom generativ AI, vilket ledde till många nya företag inom området. Anthropic AI:s senaste chattbot Claude-3 Opus har rapporterats ha slagit ChatpGPT-4 i topprankningen för AI-chattbotar. Chatbot Arena rankade ChatGPT-4 på toppen fram till den 10 maj 2023, men föll till andra plats den 26 mars 2024.

Direktlänk Dela MobileAppDaily fördjupade 2 april
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare