» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 210 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Code.org är en ideell organisation som syftar till att öka intresset för programmering och datavetenskap. De erbjuder läroplaner, verktyg och resurser för att hjälpa lärare och elever att lära sig programmering. Code.org arbetar för att göra programmering tillgänglig för alla, oavsett kön, etnicitet eller socioekonomisk bakgrund. De anordnar också Hour of Code, en global rörelse som uppmuntrar människor att prova programmering genom en timmes introduktion. Code.org samarbetar med teknikföretag, skolor och utbildningsorganisationer för att förbättra datavetenskapsutbildningen och skapa en mer inkluderande framtid inom teknikbranschen.

Senaste nytt kring Code.org

Taiwan Generative AI Applications Hackathon startar

Taiwan Generative AI Applications Hackathon startar, med syftet att visa upp generativa AI-applikationer baserade på molnbaserad databehandling och den senaste Claude 3 stora språkmodellen (LLM), utvecklad i Taiwan. DIGITIMES kommer att hålla ´AI Wave: Taiwan Generative AI Applications Hackathon´ den 18-19 maj 2024. Tävlingen kommer att vara uppdelad i en hackathon-division och en idéutbytesdivision. Deltagarna kommer att använda Amazon Web Services (AWS) generativa AI-tjänster, LLM, inklusive den senaste Claude 3, och en kodfri applikationsbyggare AWS PartyRock. Både studenter och icke-studenter är välkomna att delta.

Direktlänk Dela Digital Times fördjupade 16 april
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

Majoriteten av amerikanska lärare anser att AI bör ingå i undervisningen

Enligt en nyligen genomförd undersökning av EdWeek Research Center anser majoriteten av lärare, rektorer och skoldistriktsledare i USA att elever bör lära sig hur artificiell intelligens (AI) fungerar under sin K-12-utbildning. Nästan 9 av 10 utbildare anser att elever bör lära sig hur AI fungerar på ett utvecklingsmässigt lämpligt sätt innan de tar examen från high school. Men åsikterna om vid vilken ålder K-12-studenter bör börja lära sig om AI varierar bland utbildare. De flesta - 65 procent - anser att det bör introduceras för studenter i mellan- eller high school.

Direktlänk Dela Education Week fördjupade 1 mars

Amazon lanserar ´AI Ready´-initiativ för att utbilda 2 miljoner människor i AI

Amazon har påbörjat en ambitiös resa för att demokratisera AI-utbildning genom sitt ´AI Ready´-initiativ, med målet att erbjuda gratis AI-färdighetsträning till 2 miljoner människor fram till 2025. Detta ambitiösa mål ställs mot bakgrunden av en växande efterfrågan på AI-talang, med studier som visar att arbetstagare som är skickliga i AI kan begära upp till 47% högre löner. ´AI Ready´-programmet omfattar flera nyckelkomponenter utformade för att tillgodose både nuvarande arbetskraft och nästa generation av AI-professionella. Dessa inkluderar åtta nya, kostnadsfria AI- och generativa AI-kurser som är öppna för alla som är intresserade av att följa en karriär inom detta omvälvande område. För att ytterligare stödja tillgängligheten av AI-utbildning erbjuder AWS ´AWS Generative AI Scholarship´, som ger över 12 miljoner dollar i stipendier till över 50 000 gymnasie- och universitetsstudenter globalt. Amazon och Code.org har också samarbetat för att introducera studenter till kodning och AI genom ´Hour of Code´, ett initiativ som kombinerar kreativitet med lärande genom att låta studenter skapa egna danskorografier med generativ AI.

Direktlänk Dela YourStory Media fördjupade 12 februari

AI i undervisningen: Ett etiskt perspektiv

Jo Rea, en lärare i digital teknik vid Scotch College i Adelaide, har utvecklat en AI-etisk undersökningsenhet för elever i årskurs 5 under de senaste tre åren. Enheten syftar till att hjälpa eleverna att förstå etiken kring olika AI-verktyg och teknologier. Rea tar läsarna genom de olika faserna av enheten och delar några av klassrumsaktiviteterna och elevernas respons. Hon betonar vikten av att närma sig teknikboomen med försiktighet och etisk förståelse.

Direktlänk Dela Teacher Magazine fördjupade 11 februari

AI-utbildning för skolstudenter växer i popularitet 2024

Artificiell intelligens (AI) formar teknikens framtid, och införandet av AI-program i skolans läroplaner har blivit nödvändigt för att förbereda eleverna för den digitala landskapets utveckling. År 2024 erbjuder olika utbildningsinitiativ och plattformar engagerande och tillgängliga AI-program anpassade för skolstudenter. Dessa inkluderar Code.orgs AI-kurser, Google AIY-projekt, IBM AI Education, TensorFlow för barn och Scratch AI-tillägg.

Direktlänk Dela Analytics Insight fördjupade 28 januari

Brådskande behov av mångfald inom artificiell intelligens

En studie från NYU 2019 betonade behovet av mångfald inom artificiell intelligens (AI). Danaë Metaxa, forskare vid Stanford University, framhöll att bristen på mångfald inom AI koncentrerar makt och kapital i händerna på en liten grupp människor. Trots detta har inte mycket förändrats fram till 2024. Flera framstående kvinnor inom AI-gemenskapen, inklusive Timnit Gebru, har uttryckt ovilja att sitta i styrelsen för OpenAI. De menar att verklig förändring kräver att människor från olika bakgrunder ges makt, snarare än att deras platser vid bordet tokeniseras. Meredith Whittaker, president för Signal, framhöll detta i en intervju med Wired. Svarta människor har särskilt känt konsekvenserna av hur AI används av polisen. Enligt en rapport från Code.org Advocacy Coalition 2023 hade endast 78% av svarta gymnasieelever tillgång till grundläggande datavetenskapskurser, jämfört med 89% av asiatiska elever och 82% av vita elever. En undersökning från Computing Research Association 2022 visade att endast 1,6% av alla doktorsgrader i datavetenskap tilldelades svarta doktorander. Calvin Lawrence, författare till boken ´Hidden In White Sight´, diskuterade hur fördomar inom AI också är en produkt av brist på tillgång.

Direktlänk Dela Black Enterprise fördjupade 17 december

Topp 10 fantastiska AI-verktyg för studenter

Det finns magiska verktyg på datorn kallade Artificiell Intelligens (AI) som kan hjälpa till att lära och skapa roliga saker. Här är topp 10 fantastiska AI-verktyg som studenter kan använda gratis: 1. Google Teachable Machine: Lär datorn att känna igen saker med kameran. 2. Scratch: Skapa egna berättelser, spel och animationer. 3. CoWriter: Hjälper med stavning när du skriver. 4. Mozilla Common Voice: Hjälper datorer att förstå hur människor talar. 5. Code.org: Lär dig att koda. 6. Canva: Använd AI för att skapa fantastiska visuella verk. 7. AutoDraw: Hjälper till att göra dina teckningar till vackra bilder. 8. Duolingo: Använd AI för att lära dig nya språk. 9. Pixlr: Använd AI för att förbättra och redigera dina bilder. 10. Socratic av Google: Hjälper till med läxor med hjälp av AI.

Direktlänk Dela Medium fördjupade 8 december

AI-startups lanserar nya språkmodeller; Amazon vill utbilda arbetskraften för AI

AI-startupen Anthropic, grundad av före detta anställda på OpenAI, har lanserat nästa version av sin chatbot Claude. Claude 2.1 har flera stora uppdateringar, inklusive förmågan att bearbeta mer information och ge mer korrekta och ärliga svar. Inflection AI, startupen bakom den populära chatboten Pi, har också släppt en ny stor språkmodell, Inflection-2. Microsoft har också lanserat sin uppdaterade språkmodell Orca 2. Amazon har lanserat flera nya utbildningsinitiativ för att hjälpa 2 miljoner vuxna och studenter att bli ´AI-redo´ till 2025. Detta inkluderar åtta nya gratis AI-kurser och ett nytt samarbete med Code.org.

Direktlänk Dela Digiday Media fördjupade 27 november

Reflektioner över tacksamhet, lärande och teknik

Författaren uttrycker sin tacksamhet för möjligheten att lära sig i en tid då kunskap är universellt tillgänglig. Under pandemin började författaren skriva för att organisera sina tankar, först på WeChat på kinesiska, sedan på LinkedIn och nu på en annan plattform. Författaren planerar att fortsätta dela insikter, möjligen på kvartals- eller månadsbasis, med fokus på ledarskap, produktutveckling och tekniskt innehåll. Författaren diskuterar även sin roll som förälder och hur det har blivit en form av lärande, med sin dotter Melody som teknisk rådgivare. Författaren reflekterar över teknikens under, bland annat en åktur med en Waymo robot-taxi och att se SpaceX Starship lanseras. Författaren nämner även nätverkande som en viktig del av lärandet, med exempel på att träffa en Amazon-chef och delta i AI-evenemang. Slutligen diskuterar författaren vikten av tacksamhet och att ge tillbaka, med exempel på en insamlingshändelse för Code.Org.

Direktlänk Dela Medium fördjupade 24 november

Amazon lanserar gratis AI-kurser för att utbilda två miljoner människor fram till 2025

Amazon är en av de största investerarna i utvecklingen av artificiell intelligens (AI) teknologi och har lanserat gratis AI-kurser för att utbilda nästan två miljoner människor fram till 2025. AI Ready, den senaste gratis kursen som lanserats av Amazon, kommer nu att vara tillgänglig för alla som är intresserade av att lära sig hur man använder AI. Kurserna är uppdelade för två grupper av människor: tekniska och icke-tekniska personer. Amazon lanserar också ett nytt Amazon Web Services Generative AI-stipendium i samarbete med Code.org. Kurserna kommer att komplettera 80+ gratis och lågkostnadskurser i generativ AI som redan tillhandahålls av AWS.

Direktlänk Dela MobileAppDaily fördjupade 23 november

Amazon lanserar gratis AI-kurser för att utrusta 2 miljoner människor med AI-kunskaper till 2025

Amazon har lanserat AWS AI Ready-kurser, som erbjuder åtta gratis kurser i AI och generativ AI, med målet att utrusta 2 miljoner människor över hela världen med nödvändiga AI-kunskaper till 2025. Detta initiativ är ett direkt svar på resultaten från en AWS-studie som pekade på en ´stark efterfrågan´ på AI-kunniga yrkesverksamma och potentialen för högre löner inom detta område. Målet är att göra AI-utbildning tillgänglig för alla med passion att lära sig. Kurserna inkluderar introduktion till generativ AI, introduktion till Amazon CodeWhisperer, grunderna för Prompt Engineering och flera andra.

Direktlänk Dela Dataconomy Media fördjupade 21 november
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

Amazon lanserar ´AI Ready´-program för att utbilda 2 miljoner människor i AI-teknik

Amazon lanserar ´AI Ready´, ett program som syftar till att utbilda 2 miljoner människor i AI-teknik fram till 2025. Initiativet kommer som ett svar på den stora efterfrågan på AI-kompetens och möjligheten till högre löner inom detta område. Programmet inkluderar gratis AI-kurser, stipendier och samarbeten med utbildningsplattformar, riktade både till nuvarande yrkesverksamma och nästa generation. Amazon har tagit ett steg framåt inom AI-utbildning genom att tillkännage sin ´AI Ready´-initiativ med åtta gratis AI och generativa AI-kurser.

Direktlänk Dela Search Engine Journal fördjupade 20 november

AI kan påverka barns sociala och emotionella utveckling

Artificiell intelligens (AI) kommer sannolikt att påverka hur barn utvecklar sin självbild och interagerar med andra. Detta innebär att undervisningen av sociala färdigheter kan behöva uppdateras, säger experter. AI kan radikalt förändra våra relationer, inklusive vem eller vad vi skapar dem med. AI-verktyg som chatbots kan utgöra problem för utvecklingen av elevers sociala och emotionella färdigheter. Elever vänder sig redan till AI-drivna chatbots för att ställa frågor om hur de ska hantera sina relationer. Vissa tonåringar och vuxna utvecklar till och med romantiska relationer med chatbots som är utformade för att erbjuda sällskap. Men det finns mycket vi inte vet om hur dessa chatbots är utbildade och vilken information de är utbildade på. AI kan också hjälpa till att förbättra barns sociala och emotionella utveckling. Till exempel kan en chatbot hjälpa barn att övervinna social ångest genom att ge dem möjlighet att öva på hur man interagerar med människor.

Direktlänk Dela Education Week fördjupade 14 november

SIIA lanserar riktlinjer för AI:s framtid inom utbildning

Software & Information Industry Association (SIIA), en ledande handelsförening för information, lanserade i oktober ´Principer för AI:s framtid inom utbildning´ för att vägleda edtech-industrins implementering av AI på ett ändamålsenligt, transparent och rättvist sätt. Principerna är utformade för att förbättra personliga och förbättrade inlärningsupplevelser och förbättrad assistiv teknologi. De sju principerna inkluderar att AI-teknologier inom utbildning bör svara på behoven hos elever, lärare och familjer, och att teknologiföretag och AI-utvecklare bör anta bästa praxis för ansvar, försäkring och etik.

Direktlänk Dela eSchool News fördjupade 10 november

OpenAI´s CEO avslöjar nya funktioner för ChatGPT

Sam Altman, VD för OpenAI, presenterade nya funktioner för ChatGPT vid OpenAI DevDay. Företaget har nyligen visat stora framsteg, inklusive introduktionen av Code Interpreter, nu kallad Advanced Data Analysis, som ger ChatGPT förmågan att förbereda och förädla datafiler, vilket ger djupgående analys och insikter. Dessutom tillåter det användare att fråga filerna med naturliga språkfrågor. Integrationen av DALL-E ger användarna ett av de främsta AI-grafiska skaparverktygen. Altman avslöjade också att ChatGPT nu erbjuder realtidsåtkomst till liveinternet och förväntade minskningar av API-avgifter. Han introducerade också möjligheten att designa nya appar, kallade ´GPTs´, genom interaktioner med ChatGPT. Dessa appar kan antingen användas privat eller marknadsföras i en ny appbutik under en intäktsdelningsmodell.

Direktlänk Dela IT World Canada fördjupade 8 november

OpenAI lanserar GPT Store och nytt AI-verktyg

OpenAI, skaparen av ChatGPT, planerar att lansera en ny butik med verktyg kallade GPTs, liknande Apple´s iOS App Store. Dessa verktyg kan anpassas för specifika applikationer, till exempel barnundervisning, webbplatsdesign, restaurangbokningar eller resekonsultationer. OpenAI kommer också att lansera en ny AI-modell, GPT-4 Turbo, som är utformad för utvecklare. Verktyget kan undersöka upp till 300 sidor text med en uppmaning och kostar 50% av priset på sin föregångare. OpenAI söker aktivt investeringar och kan ha en värdering på upp till $90 miljarder.

Direktlänk Dela Channel News fördjupade 7 november

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare