» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 132 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Code.org är en ideell organisation som syftar till att öka intresset för programmering och datavetenskap. De erbjuder läroplaner, verktyg och resurser för att hjälpa lärare och elever att lära sig programmering. Code.org arbetar för att göra programmering tillgänglig för alla, oavsett kön, etnicitet eller socioekonomisk bakgrund. De anordnar också Hour of Code, en global rörelse som uppmuntrar människor att prova programmering genom en timmes introduktion. Code.org samarbetar med teknikföretag, skolor och utbildningsorganisationer för att förbättra datavetenskapsutbildningen och skapa en mer inkluderande framtid inom teknikbranschen.

Senaste nytt kring Code.org

AI-startups lanserar nya språkmodeller; Amazon vill utbilda arbetskraften för AI

AI-startupen Anthropic, grundad av före detta anställda på OpenAI, har lanserat nästa version av sin chatbot Claude. Claude 2.1 har flera stora uppdateringar, inklusive förmågan att bearbeta mer information och ge mer korrekta och ärliga svar. Inflection AI, startupen bakom den populära chatboten Pi, har också släppt en ny stor språkmodell, Inflection-2. Microsoft har också lanserat sin uppdaterade språkmodell Orca 2. Amazon har lanserat flera nya utbildningsinitiativ för att hjälpa 2 miljoner vuxna och studenter att bli ´AI-redo´ till 2025. Detta inkluderar åtta nya gratis AI-kurser och ett nytt samarbete med Code.org.

Direktlänk Dela Digiday Media fördjupade 27 november

Reflektioner över tacksamhet, lärande och teknik

Författaren uttrycker sin tacksamhet för möjligheten att lära sig i en tid då kunskap är universellt tillgänglig. Under pandemin började författaren skriva för att organisera sina tankar, först på WeChat på kinesiska, sedan på LinkedIn och nu på en annan plattform. Författaren planerar att fortsätta dela insikter, möjligen på kvartals- eller månadsbasis, med fokus på ledarskap, produktutveckling och tekniskt innehåll. Författaren diskuterar även sin roll som förälder och hur det har blivit en form av lärande, med sin dotter Melody som teknisk rådgivare. Författaren reflekterar över teknikens under, bland annat en åktur med en Waymo robot-taxi och att se SpaceX Starship lanseras. Författaren nämner även nätverkande som en viktig del av lärandet, med exempel på att träffa en Amazon-chef och delta i AI-evenemang. Slutligen diskuterar författaren vikten av tacksamhet och att ge tillbaka, med exempel på en insamlingshändelse för Code.Org.

Direktlänk Dela Medium fördjupade 24 november

Amazon lanserar gratis AI-kurser för att utbilda två miljoner människor fram till 2025

Amazon är en av de största investerarna i utvecklingen av artificiell intelligens (AI) teknologi och har lanserat gratis AI-kurser för att utbilda nästan två miljoner människor fram till 2025. AI Ready, den senaste gratis kursen som lanserats av Amazon, kommer nu att vara tillgänglig för alla som är intresserade av att lära sig hur man använder AI. Kurserna är uppdelade för två grupper av människor: tekniska och icke-tekniska personer. Amazon lanserar också ett nytt Amazon Web Services Generative AI-stipendium i samarbete med Code.org. Kurserna kommer att komplettera 80+ gratis och lågkostnadskurser i generativ AI som redan tillhandahålls av AWS.

Direktlänk Dela MobileAppDaily fördjupade 23 november

Amazon lanserar gratis AI-kurser för att utrusta 2 miljoner människor med AI-kunskaper till 2025

Amazon har lanserat AWS AI Ready-kurser, som erbjuder åtta gratis kurser i AI och generativ AI, med målet att utrusta 2 miljoner människor över hela världen med nödvändiga AI-kunskaper till 2025. Detta initiativ är ett direkt svar på resultaten från en AWS-studie som pekade på en ´stark efterfrågan´ på AI-kunniga yrkesverksamma och potentialen för högre löner inom detta område. Målet är att göra AI-utbildning tillgänglig för alla med passion att lära sig. Kurserna inkluderar introduktion till generativ AI, introduktion till Amazon CodeWhisperer, grunderna för Prompt Engineering och flera andra.

Direktlänk Dela Dataconomy Media fördjupade 21 november

Amazon lanserar ´AI Ready´-program för att utbilda 2 miljoner människor i AI-teknik

Amazon lanserar ´AI Ready´, ett program som syftar till att utbilda 2 miljoner människor i AI-teknik fram till 2025. Initiativet kommer som ett svar på den stora efterfrågan på AI-kompetens och möjligheten till högre löner inom detta område. Programmet inkluderar gratis AI-kurser, stipendier och samarbeten med utbildningsplattformar, riktade både till nuvarande yrkesverksamma och nästa generation. Amazon har tagit ett steg framåt inom AI-utbildning genom att tillkännage sin ´AI Ready´-initiativ med åtta gratis AI och generativa AI-kurser.

Direktlänk Dela Search Engine Journal fördjupade 20 november

AI kan påverka barns sociala och emotionella utveckling

Artificiell intelligens (AI) kommer sannolikt att påverka hur barn utvecklar sin självbild och interagerar med andra. Detta innebär att undervisningen av sociala färdigheter kan behöva uppdateras, säger experter. AI kan radikalt förändra våra relationer, inklusive vem eller vad vi skapar dem med. AI-verktyg som chatbots kan utgöra problem för utvecklingen av elevers sociala och emotionella färdigheter. Elever vänder sig redan till AI-drivna chatbots för att ställa frågor om hur de ska hantera sina relationer. Vissa tonåringar och vuxna utvecklar till och med romantiska relationer med chatbots som är utformade för att erbjuda sällskap. Men det finns mycket vi inte vet om hur dessa chatbots är utbildade och vilken information de är utbildade på. AI kan också hjälpa till att förbättra barns sociala och emotionella utveckling. Till exempel kan en chatbot hjälpa barn att övervinna social ångest genom att ge dem möjlighet att öva på hur man interagerar med människor.

Direktlänk Dela Education Week fördjupade 14 november

SIIA lanserar riktlinjer för AI:s framtid inom utbildning

Software & Information Industry Association (SIIA), en ledande handelsförening för information, lanserade i oktober ´Principer för AI:s framtid inom utbildning´ för att vägleda edtech-industrins implementering av AI på ett ändamålsenligt, transparent och rättvist sätt. Principerna är utformade för att förbättra personliga och förbättrade inlärningsupplevelser och förbättrad assistiv teknologi. De sju principerna inkluderar att AI-teknologier inom utbildning bör svara på behoven hos elever, lärare och familjer, och att teknologiföretag och AI-utvecklare bör anta bästa praxis för ansvar, försäkring och etik.

Direktlänk Dela eSchool News fördjupade 10 november

OpenAI´s CEO avslöjar nya funktioner för ChatGPT

Sam Altman, VD för OpenAI, presenterade nya funktioner för ChatGPT vid OpenAI DevDay. Företaget har nyligen visat stora framsteg, inklusive introduktionen av Code Interpreter, nu kallad Advanced Data Analysis, som ger ChatGPT förmågan att förbereda och förädla datafiler, vilket ger djupgående analys och insikter. Dessutom tillåter det användare att fråga filerna med naturliga språkfrågor. Integrationen av DALL-E ger användarna ett av de främsta AI-grafiska skaparverktygen. Altman avslöjade också att ChatGPT nu erbjuder realtidsåtkomst till liveinternet och förväntade minskningar av API-avgifter. Han introducerade också möjligheten att designa nya appar, kallade ´GPTs´, genom interaktioner med ChatGPT. Dessa appar kan antingen användas privat eller marknadsföras i en ny appbutik under en intäktsdelningsmodell.

Direktlänk Dela IT World Canada fördjupade 8 november

OpenAI lanserar GPT Store och nytt AI-verktyg

OpenAI, skaparen av ChatGPT, planerar att lansera en ny butik med verktyg kallade GPTs, liknande Apple´s iOS App Store. Dessa verktyg kan anpassas för specifika applikationer, till exempel barnundervisning, webbplatsdesign, restaurangbokningar eller resekonsultationer. OpenAI kommer också att lansera en ny AI-modell, GPT-4 Turbo, som är utformad för utvecklare. Verktyget kan undersöka upp till 300 sidor text med en uppmaning och kostar 50% av priset på sin föregångare. OpenAI söker aktivt investeringar och kan ha en värdering på upp till $90 miljarder.

Direktlänk Dela Channel News fördjupade 7 november

OpenAI lanserar GPTs för att låta användare skapa egna AI-system och GPT Store för distribution och monetarisering

OpenAI har lanserat GPTs, ett sätt för vem som helst att bygga sin egen version av det populära konversationella AI-systemet ChatGPT. Användare kan snart publicera sina egna GPTs på en marknadsplats som kallas GPT Store och potentiellt tjäna pengar. GPTs kan skapas utan kodningserfarenhet och kan vara så enkla eller komplexa som användaren önskar. OpenAI planerar också att lansera GPT Store senare denna månad, där GPTs blir sökbara och kan klättra på topplistor. OpenAI kommer att betala skapare som skapar de mest använda och användbara GPTs med en del av deras intäkter.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 7 november

Nyckelprinciper att överväga vid integrering av generativ AI i utbildning

Artikeln diskuterar principer att överväga när man integrerar ett generativt AI-verktyg i en akademisk miljö. Det betonar vikten av att verktyget passar med befintlig teknik och arbetsflöden och förbereder studenter för framtiden. Artikeln råder om att navigera i etiken kring generativ AI inom utbildning. När man väljer ett generativt AI-verktyg bör man granska skaparna, träningsmetoderna och den etiska transparensen. Adobe’s generativa AI-verktyg, drivna av Adobe Firefly, tränades på Adobe Stock-bilder, öppet licensierat innehåll och offentligt domäninnehåll där upphovsrätten har upphört. Adobe testar kontinuerligt sin modell för att mildra skadliga stereotyper. Adobe har satt transparensstandarden genom Content Authenticity Initiative (CAI). Adobe arbetar även för att främja inkludering, feedback och minskning av fördomar. Adobe använder varierade dataset och förfinar sina generativa AI-modeller för att mildra fördomar. Adobe samarbetar med lärare i K-12 och högre utbildning för att utveckla gratis möjligheter för professionell tillväxt.

Direktlänk Dela EdSurge fördjupade 4 oktober

AI i utbildningssystemet: Lärare behöver förberedelse och utbildning

AI-experter och K-12-lärare är överens om att det är nödvändigt att förbereda eleverna för att vara framgångsrika i AI-eran. En undersökning av EdWeek Research Center visar dock att majoriteten av lärarna (77 procent) inte känner sig redo att undervisa eleverna i de färdigheter de behöver för att lyckas i en AI-driven värld. Det finns tre stora svar på frågan om vad de behöver för att förbereda eleverna: lärarna behöver tid att lära sig vad AI är, hur det fungerar och hur man använder det. Förskollärarutbildning behöver en översyn och standarder och bedömningar behöver ändras.

Direktlänk Dela Education Week fördjupade 31 augusti

Artificiell intelligens i utbildningen: En förändring för framtiden

Artificiell intelligens (AI) har fått förnyad uppmärksamhet sedan ankomsten av ChatGPT för nästan ett år sedan. I K-12-utbildningen diskuterar lärare vilken roll AI bör spela i undervisningen, särskilt eftersom AI-experter säger att dagens studenter behöver lära sig att använda det effektivt för att lyckas i framtida jobb. Enligt en undersökning av EdWeek Research Center tror 49% av lärarna att AI kommer att ha en lika negativ och positiv inverkan på undervisningen och inlärningen i deras skolor eller distrikt under de kommande fem åren. Samtidigt har flera lärare uttryckt att skolor behöver acceptera att ChatGPT och andra AI-verktyg som det är här för att stanna. Skolorna behöver hitta sätt att använda tekniken till förmån för undervisning och inlärning, samtidigt som de är medvetna om dess potentiella nackdelar.

Direktlänk Dela Education Week fördjupade 31 augusti

Orland High School lärare vänder sig till penna och papper som svar på uppgången av AI-verktyg

Engelsklärare i Orland High School, Steve Morgan, har börjat ge skrivuppgifter med penna och papper i klassrummet som svar på uppgången av ChatGPT och andra AI-verktyg. Han tror att eleverna kommer att gynnas av denna återgång till grunderna. Trots att AI kan öka risken för fusk, anser Morgan att det är viktigt att eleverna lär sig om AI och förstår hur det fungerar. Han har experimenterat med ChatGPT för att skapa informella quiz för sina elever, med blandade resultat. Morgan och hans kollegor, Patrick Guillen och Andy Johnson, har hjälpt varandra att förstå implikationerna av ChatGPT och AI för lärare och elever. Orland Unified School District har ännu ingen formell policy för AI-användning i skolor, men en sådan kan komma i framtiden.

Direktlänk Dela GeekWire fördjupade 30 augusti

AI revolutionerar undervisning: Ny onlinekurs för lärare

Uppkomsten av generativ artificiell intelligens (AI) har väckt viktiga frågor om utbildningens framtid. Elever, lärare och hela K-12-utbildningssystemet börjar utforska hur AI kan revolutionera traditionella undervisningsmetoder. Hadi Partovi, VD för Code.org, och Sal Khan, VD för Khan Academy, har samarbetat för att skapa en gratis onlinekurs kallad ”AI 101 för lärare”. Kursen, utvecklad i samarbete med ETS och ISTE, syftar till att utrusta lärare med kunskap och färdigheter för att utnyttja AI:s kraft. Khan Academy utvecklar också sitt eget AI-verktyg, Khanmigo, som använder generativ AI för att hjälpa lärare och handleda elever.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 15 augusti

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare