» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 168 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Människans språks evolution har varit oupplösligt kopplad till vår konceptualisering av kreativitet och skapande. Logos, ett begrepp som representerar de fundamentala kreativa krafterna, bjuder in oss att fundera över om språk, med all sin komplexitet och nyans, inte bara är en produkt av skapelse, men också en katalysator för skapelse. Idag, när vi går in i den kognitiva eran, drivna av storskaliga språkmodeller, står vi på en unik plats för att utforska sambandet mellan språkets framväxt, Logos och AI:s gränslösa kreativa potential. Storskaliga språkmodeller är moderna katalysatorer som processar information, genererar sammanhängande berättelser och ger insikter med en effektivitet som speglar mänskligt språk. Men det som skiljer dessa modeller är inte bara deras förmåga att processa information, det är deras potential som katalysatorer för skapande.

Psychology Today fördjupade 20 november

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare