» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 230 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

DataRobot är en automatiserad maskininlärningsplattform som hjälper användare att snabbt bygga och distribuera AI-modeller. Plattformen använder sig av avancerade algoritmer för att analysera data, hitta mönster och göra förutsägelser. DataRobot är utformat för att vara användarvänligt och kräver inte expertkunskaper inom dataanalys eller programmering. Detta gör det möjligt för företag att snabbt och effektivt använda AI och maskininlärning för att förbättra sina beslutsprocesser, optimera sina verksamheter och skapa konkurrensfördelar. DataRobot stöder också samarbete mellan dataexperter och affärsanvändare för att maximera värdeskapande.

Senaste nytt kring DataRobot

AI-verktyg förändrar branscher och förbättrar effektiviteten

Artificiell intelligens (AI) har upplevt en oöverträffad tillväxt de senaste åren, vilket lett till utvecklingen av en rad AI-verktyg. OpenAI´s ChatGPT har framstått som en pionjär inom naturlig språkbearbetning (NLP), medan DeepMind´s AlphaFold representerar ett monumentalt språng inom bioinformatik. IBM Watson utmärker sig som en banbrytande kraft inom företagsnivå AI-lösningar. Google´s AI Platform är en omfattande svit som möjliggör för utvecklare att bygga, distribuera och hantera maskininlärningsmodeller i skala. Amazon SageMaker är en helt hanterad tjänst som tillhandahåller utvecklare och dataforskare med verktyg för att snabbt bygga, utbilda och distribuera maskininlärningsmodeller. TensorFlow, utvecklad av Google Brain team, är en öppen källkod maskininlärningsramverk med enorm popularitet. Hugging Face´s Transformers bibliotek har revolutionerat hur NLP-uppgifter närmas. NVIDIA AI omfattar en rad verktyg och teknologier optimerade för djupinlärning och AI-applikationer. Microsoft Azure AI erbjuder diverse AI-tjänster och verktyg som tillgodoser olika affärsbehov. DataRobot specialiserar sig på automatiserad maskininlärning (AutoML), vilket gör det enkelt för organisationer att bygga exakta prediktiva modeller.

Direktlänk Dela Techiexpert fördjupade 28 november

MLOps-marknaden växer tack vare ökad AI- och ML-användning

MLOps-marknaden (Machine Learning Operations) har vuxit fram som en kritisk och transformerande sektor inom artificiell intelligens och maskininlärning. MLOps representerar sammanslagningen av maskininlärning, mjukvaruteknik och drift, med syfte att effektivisera och optimera processen för att utveckla, distribuera och hantera maskininlärningsmodeller i stor skala. Marknadens tillväxt drivs av ökad användning av AI och ML-teknologier över olika branscher och behovet av effektiv och pålitlig operativisering av dessa modeller. Bland de ledande aktörerna finns IBM, Microsoft, Google, AWS, HPE, GAVS Technologies, DataRobot, Cloudera, Alteryx, Domino Data Lab, Valohai, H2O.ai, MLflow, Neptune.ai och Comet.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 27 november

Förklarbar AI-marknad förväntas växa från 6,2 miljarder USD till 16,2 miljarder USD fram till 2028

Storleken på marknaden för förklarbar AI (XAI) förväntas växa från 6,2 miljarder USD 2023 till 16,2 miljarder USD 2028, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 20,9% under prognosperioden. Ökade regler och krav på transparens och ansvar i AI-system driver efterfrågan på XAI-lösningar för att säkerställa överensstämmelse med lagar som GDPR och HIPAA. Inom hälso- och sjukvårdssektorn förväntas XAI växa mest under prognosperioden. XAI-teknologier används för att göra AI-modellernas förutsägelser och rekommendationer mer transparenta och tolkningsbara.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 20 november

Översikt över Nordamerikas AI-marknad

Nordamerikas marknad för artificiell intelligens (AI) värderades till 151,27 miljarder dollar 2029 och förväntas växa med en CAGR på 21,9% mellan prognosperioden 2021 och 2029. Rapporten innehåller en detaljerad analys av globala, regionala, nationella och lokala marknader för Nordamerikas AI-marknad. De stora branschspelarna nämns efter region, tillsammans med deras intäkter, ekonomiska ställning, portfölj och tekniska utvecklingar. Marknaden är bredvid segmenterad i Nordamerika, Europa, Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Afrika.

Direktlänk Dela Newstrail fördjupade 15 november

Molnleverantörer och mjukvarutillverkare spelar nyckelroll i företags anpassning av generativ AI

Molnleverantörer och mjukvarutillverkare kommer att spela en viktig roll i företags anpassning av generativ AI, eftersom kunder använder deras produkter och tjänster för att införliva den potentiellt transformerande tekniken i verksamheten. Experter är överens om att det blir mycket mer kostnadseffektivt för företag att använda GenAI-tjänster istället för att bygga upp kapaciteterna själva. CIO:er står under press från VD:ar och styrelser att snabbt införa GenAI. Molnleverantörer och de mest framstående mjukvarutillverkarna, inklusive Microsoft, Oracle och Salesforce, hävdar att de tillhandahåller skydd och dataskyddsverktyg för att uppfylla företagspolicyer, skydda känslig data och tillfredsställa statliga regulatorer. Framtiden kommer troligen att innebära att molnleverantörer erbjuder företag möjlighet att välja mellan olika LLM:er och ger rekommendationer om de bästa för specifika uppgifter.

Direktlänk Dela TechTarget fördjupade 14 november

Etisk AI i åtgärd: Hur ML-Centriska Startups Prioriterar Ansvar i år 2023

Maskininlärning (ML) fortsätter att forma vår digitala värld och förändra industrier. ML-centrerade startups står i framkant av innovation, men när de utvecklar och implementerar AI-lösningar måste de prioritera etiska överväganden. Etisk AI syftar till utveckling och implementering av ML-modeller och system som följer moraliska och samhälleliga värden, respekterar mänskliga rättigheter, rättvisa, ansvar och transparens. Startups står inför utmaningar som datafördomar, brist på mångfald, ansvar och transparens. För att bemöta dessa utmaningar och säkerställa etisk AI, kan startups anta flera strategier: bygga mångsidiga team, rättvisa datainsamling, kontinuerlig övervakning, etiska riktlinjer, användarsamtycke och etiska revisioner. Många ML-centrerade startups har omfamnat etiska AI-principer för att bygga ansvarsfulla och hållbara företag. OpenAI, till exempel, har utvecklat riktlinjer för säker och etisk AI-forskning, med tonvikt på transparens, att undvika skada och att säkerställa ett åtagande för långsiktig säkerhet. Ett annat exempel är DataRobot, som har integrerat AI-rättvisa och transparensfunktioner i sin plattform, vilket ger användarna möjlighet att bedöma och hantera potentiella fördomar i sina maskininlärningsmodeller.

Direktlänk Dela Analytics Insight fördjupade 12 november

Indien leder teknologiska eran, SAP TechEd 2023 lanseras

Sindhu Gangadharan, Senior Vice President och Managing Director för SAP Labs India, talade vid lanseringen av SAP TechEd 2023 och förklarade att Indien leder den teknologiska eran. Hon förutspår att landet kommer att ha en ekonomi värd 1 biljon dollar till 2030 och 1,5 miljoner molnproffs till 2025. Hon tillade också att 16% av den globala AI-talangpoolen kommer från Indien. Vid SAP TechEd 2023 presenterades 12 sessionformat, över 1000 timmars utbildning och över 500 SAP-talare från hela världen. Bland dessa kommer det att finnas över 70 externa talare och över 500 sessioner. Gangadharan tillade att AI representerar en unik möjlighet idag.

Direktlänk Dela Dataquest India fördjupade 3 november

Molnbaserad automatiserad maskininlärning (AutoML) marknad växer globalt

Enligt en rapport från Absolute Markets Insights växer marknaden för molnbaserad automatiserad maskininlärning (AutoML) globalt. Rapporten analyserar marknadens nuvarande tillstånd och innehåller information om marknadsstrategi, orientering, expertutlåtanden och kunnig information. Nyckelspelare som täcks i rapporten inkluderar Amazon Web Services Inc., Auger, DataRobot Inc., EdgeVerve Systems Limited, Google, H20.ai Inc., IBM, JADBio - Gnosis DA S.A., Microsoft, QlikTech International AB och SAS Institute Inc. Rapporten fokuserar på globala företag som verkar på marknaden för Cloud Automated Machine Learning (AutoML) och tillhandahåller data såsom företagsprofiler, produktbilder och beskrivningar, kapacitet, produktion, värde, intäkter och kontaktinformation.

Direktlänk Dela openPR fördjupade 30 oktober

DataOps.live har lanserat DataOps.live Assist, ett AI-drivet verktyg som syftar till att öka produktiviteten för dataingenjörer. Verktyget använder avancerad AI-teknologi för att automatisera och förenkla DataOps-uppgifter. DataOps.live Assist är särskilt utformat för att göra dataingenjörers vardag enklare, och de som bygger SQL- eller Python-datamodeller kan dra nytta av en AI-förstärkt upplevelse. Verktyget förbättrar även DataOps-övervakningen genom att ge rekommendationer för skuldfri rotorsaksanalys.

AiThority fördjupade 28 oktober

Marknadsundersökning av Machine Learning Operations (MLOps) ger värdefull information

En marknadsundersökning av Machine Learning Operations (MLOps) ger värdefull information om både befintliga aktörer och kommande konkurrenter. Rapporten innehåller en SWOT-analys, inkomstfördelning och kontaktinformation. Företag som påverkar denna marknad inkluderar IBM, DataRobot, SAS, Microsoft, Amazon, Google, Dataiku, Databricks, HPE, Lguazio, ClearML, Modzy, Comet, Cloudera, Paperpace och Valohai. Rapporten ger insikter om marknadspenetration, produktutveckling/innovation, konkurrensbedömning, marknadsutveckling och marknadsdiversifiering.

Direktlänk Dela Lagunanow.ph fördjupade 23 oktober

Global marknadsrapport om Data Science och Machine Learning-plattformar från AMA Research

Data Science och Machine Learning-plattformar möjliggör för företag att utveckla och distribuera sina egna lösningar inom dataanalys och maskininlärning. En global marknadsrapport från AMA Research framhäver djupanalys av marknadsegenskaper, storlek, uppskattningar och tillväxt genom segmentering, regional uppdelning och landsuppdelning, samt konkurrenslandskap, marknadsandelar och strategier som är nyckeln på marknaden. De största spelarna i denna rapport inkluderar Anaconda, Alteryx, Databricks, Dataiku, DataRobot, Datawatch, Domino Data Lab, Google, H2O.ai, IBM, KNIME, MathWorks, Microsoft, RapidMiner, SAP, SAS och TIBCO Software.

Direktlänk Dela Industry Today fördjupade 11 oktober

Omfattande rapport om marknaden för maskininlärningsplattformar släppt av Statsndata

Statsndata har släppt en omfattande rapport om insamling, analys och tolkning av data från marknaden för maskininlärningsplattformar. Rapporten belyser vikten av att använda sådana data för att främja inte bara enskilda företags tillväxt, men också hela IT-telekomindustrins framsteg. Rapporten ger en grundlig översikt över marknaden för maskininlärningsplattformar, dess definition, tillämpningar, utveckling och tillverkningsteknik. Den spårar noggrant senaste utvecklingar och innovationer på marknaden och erbjuder värdefulla insikter i utmaningar som företag kan stöta på i sin strävan efter tillväxt.

Direktlänk Dela Lagunanow.ph fördjupade 10 oktober

Rapport om AI och maskininlärning inom cybersäkerhet till salu

Orbisresearch.com säljer för närvarande rapporten ´AI och maskininlärning inom cybersäkerhetsmarknadstrender och insikter´. Rapporten ger en omfattande analys av den globala marknaden för AI och maskininlärning inom cybersäkerhet. Den innehåller statistiska resultat och konkreta data som är avsedda att tillgodose de primära behoven hos studiens användare, inklusive marknadsaktörer på den globala marknaden, finansiärer och affärsmän. Studiens mål är att sammanställa och konstruera en högkvalitativ, autentisk och tillförlitlig marknadsandelanalys.

Direktlänk Dela Seedance.com fördjupade 10 oktober

Marknadsforskningsrapporter för maskininlärningsplattformar ger värdefull information

Forskningsrapporter om marknaden för maskininlärningsplattformar (ML) ger all information som driver marknadstillväxt genom att tillhandahålla pålitlig data som hjälper kunder att fatta kritiska beslut. Dokumenten sammanfattar omfattande studier och analyser utförda av experter inom olika områden. Några av de stora företagen som påverkar denna marknad inkluderar Palantier, MathWorks, Alteryx, SAS, Databricks, TIBCO Software, Dataiku, H2O.ai, IBM, Microsoft, Google, KNIME, DataRobot, RapidMiner, Anaconda, Domino och Altair. Marknaden för maskininlärningsplattformar är segmenterad på basis av typ, produkt, slutanvändare, etc.

Direktlänk Dela Meade County Messenger fördjupade 8 oktober

Ingen kodning krävs för AI: fördelar, nackdelar och framtiden

Ingen-kod-AI-plattformar gör det möjligt för alla, oavsett teknisk bakgrund, att utnyttja AI-potentialen med bara några klick och utan att skriva kod. Dessa verktyg erbjuder förtränade maskininlärningsmodeller, vilket eliminerar behovet av modellutveckling och möjliggör snabbare utveckling och implementering. Även om ingen-kod-AI medför olika fördelar, såsom minskad utvecklingstid och kostnadseffektivitet, har det också vissa begränsningar, inklusive plattformsberoende och minskad flexibilitet i finjustering av modeller. Exempel på ingen-kod-AI-plattformar inkluderar DataRobot, Google AutoML, Clarifai Platform, MonkeyLearn, Googles Teachable Machine, Lobe och Apples Create ML.

Direktlänk Dela MakeUseOf fördjupade 8 oktober

Omfattande rapport om Gen AI-tjänster släppt av Statsndata

Statsndata har publicerat en omfattande rapport om insamling, analys och tolkning av data från Generative Artificial Intelligence (Gen AI) Services Market. Rapporten betonar vikten av att utnyttja sådana data för att främja inte bara individuell företagstillväxt utan även den totala utvecklingen av hela tjänsteindustrin. Rapporten ger en noggrann översikt över Gen AI-tjänster marknaden, inklusive dess definition, tillämpningar, utveckling och tillverkningsteknik. Nyckelaktörer i branschen, inklusive NVIDIA, Google, OpenAI, WNS, McKinsey, Bain & Company, Accenture, Boston Consulting, Clickworker, H2O.ai, DataRobot, Microsoft Azure, AWS SageMaker, APEXON, ServiceNow, UST, HCLTech, Insight, Cadence, Penguin, DXC Technology, presenteras framträdande i rapporten.

Direktlänk Dela Lagunanow.ph fördjupade 8 oktober

Orbis Research analyserar den globala marknaden för AI i företag

Enligt en rapport från Orbis Research analyseras den globala marknaden för artificiell intelligens i företag, dess nuvarande tillstånd samt förväntade trender. Rapporten undersöker även effekterna av COVID-19-pandemin på marknaden. Bland de stora organisationer som profileras finns Google, Microsoft, IBM, Amazon Web Services, Nuance, Verint, DataRobot, SAS, MathWorks, Digital Reasoning, Cloudera, IPsoft, Uniphore, Kasisto och iFLYTEK. Marknaden segmenteras efter typer (hårdvara, mjukvara, tjänster) och applikationer (kundservice, företagsinformation, produkt- och marknadsföringsanalys, m.fl.).

Direktlänk Dela Seedance.com fördjupade 7 oktober

Forskning förutspår betydande tillväxt på AI-marknaden fram till 2028

En forskningsrapport om marknaden för artificiell intelligens (AI) förutspår en betydande tillväxt fram till 2028. Rapporten, som omfattar 104 sidor, analyserar marknadens storlek, andelar, trender och segment, och erbjuder insikter i rådande trender, utmaningar och framtida utvecklingsplaner. Den globala AI-marknadens storlek uppskattades till 59732,12 miljoner USD 2022 och förväntas expandera med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 47,26% under prognosperioden, för att nå 609038,96 miljoner USD 2028. Rapporten täcker också AI:s inverkan på olika industrier och applikationer, inklusive autonoma fordon, automatisk taligenkänning och generering, och detektering av nya koncept och abstraktioner.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 26 september

Globala marknaden för företagsartificiell intelligens förväntas nå 153,22 miljarder dollar år 2030

Enligt en ny rapport från Vantage Market Research förväntas den globala marknaden för företagsartificiell intelligens (AI) växa från 14,74 miljarder dollar 2022 till 153,22 miljarder dollar 2030, med en sammanlagd årlig tillväxttakt (CAGR) på 34%. Rapporten innehåller även en konkurrensöversikt över stora företag på marknaden, inklusive Amazon Web Services Inc., IBM Corporation, Microsoft Corporation, Oracle Corporation, Intel Corporation, Alphabet, SAP SE, C3.ai Inc., DataRobot Inc., Hewlett Packard Enterprise, Wipro Limited och NVidia Corporation. Rapporten tar också upp hur kriget mellan Ryssland och Ukraina har påverkat marknaden.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 20 september

Artificiell intelligensmarknad förväntas växa kraftigt fram till 2028

En omfattande 104-sidig rapport om marknaden för artificiell intelligens (AI) har släppts. Rapporten analyserar marknadens storlek, andel och trender. Den globala AI-marknaden värderades till 59732,12 miljoner USD 2022 och förväntas expandera med en årlig tillväxttakt på 47,26% under prognosperioden, för att nå 609038,96 miljoner USD 2028. Rapporten segmenterar marknaden efter applikationer, typer och regionala utsikter för prognosperioden 2023-2030. Faktorer som driver AI-marknaden inkluderar den ökande efterfrågan på olika applikationer globalt. Marknaden för AI förväntas ha betydande tillväxt, med en imponerande årlig tillväxttakt under perioden 2023 till 2030.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 19 september

Global AI i företagsmarknaden förväntas nå 1,5 biljoner dollar 2028

Enligt en rapport från Infinity Business Insights förväntas den globala marknaden för artificiell intelligens (AI) i företag nå 1,5 biljoner dollar 2028, med en årlig tillväxttakt på 43,3% från 2023 till 2028. Rapporten belyser hur AI har omvandlat företagsverksamhet och beslutsfattande, med AI-lösningar som erbjuder insikter baserade på data, automatisering och förbättrad effektivitet. Nyckelmarknadsaktörer som nämns i rapporten inkluderar Google, Microsoft, IBM, Amazon Web Services, Nuance, Verint, DataRobot, SAS, MathWorks, Digital Reasoning, Cloudera, IPsoft, Uniphore, Kasisto och iFLYTEK.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 16 september

Automatiserad maskininlärning (AutoML) marknad förväntas växa betydligt fram till 2030

360 Research Reports har publicerat en ny rapport om den globala marknaden för automatiserad maskininlärning (AutoML) fram till 2030. Rapporten fokuserar på användning inom sektorerna bank, finansiella tjänster och försäkring (BFSI), informationsteknik (IT) och telekom, hälso- och sjukvård, regering, detaljhandel och tillverkning. Marknaden väntas växa betydligt mellan 2023 och 2030, särskilt i Nordamerika och Europa. De största tillverkarna av AutoML inkluderar SAS Institute Inc, dotData Inc, Determined AI, DataRobot Inc, EdgeVerve Systems Limited, Squark, Aible Inc, Big Squid Inc, H2O.ai Inc, Google LLC, Microsoft Corporation och Amazon Web Services Inc.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 15 september

Datalys tillkännager studie om automatiserad maskininlärning (AutoML)

Datalys har nyligen tillkännagivit en studie om automatiserad maskininlärning (AutoML) med över 250 marknadsdata tabeller och figurer. Rapporten ger möjlighet att utforska olika metoder för att maximera vinsten och ger prognoser för AutoML fram till 2031. Några av de ledande företagen som omfattas av denna forskning inkluderar DataRobot Inc, H2Oai Inc, dotData Inc, Amazon Web Services Inc, SAS Institute Inc, Microsoft Corporation, Google LLC, Determined AI, Aible Inc. Rapporten kommer att revideras för att ta hänsyn till effekterna av COVID-19 på AutoML-industrin.

Direktlänk Dela IVF News Direct fördjupade 15 september

Omfattande rapport om MLOps-marknaden släppt av Statsndata

Statsndata har släppt en omfattande rapport om insamling, analys och tolkning av data från marknaden för Machine Learning Operations (MLOps). Rapporten betonar vikten av att utnyttja sådana data för att främja inte bara individuell företagstillväxt, utan även den övergripande utvecklingen av hela IT-telekomindustrin. Nyckelaktörer inom industrin, inklusive IBM, DataRobot, SAS, Microsoft, Amazon, Google, Dataiku, Databricks, HPE, Lguazio, ClearML, Modzy, Comet, Cloudera, Paperpace, Valohai, framhävs i rapporten.

Direktlänk Dela Lagunanow.ph fördjupade 13 september

Maskininlärningsplattformar: Marknadsrapport och tillväxtprognos

En nyligen publicerad rapport om maskininlärningsplattformar har utforskat marknadens segmentering baserat på typ och tillämpning. Rapporten undersöker de viktigaste drivkrafterna bakom tillväxten av marknaden för maskininlärningsplattformar under prognosperioden och analyserar de faktorer som kan hindra marknadstillväxten i framtiden. Rapporten belyser även potentiella möjligheter för marknadsaktörer och framtida trender på marknaden genom en logisk och beräknande studie av det förflutna och nuvarande marknadsscenario.

Direktlänk Dela Lagunanow.ph fördjupade 13 september

Positiv tillväxt förutspås för AI inom finanssektorn

En ny analys av tillväxten på marknaden för artificiell intelligens (AI) inom finanssektorn förutspår en positiv utveckling de kommande fem åren. Rapporten ger en fördjupad inblick i marknadslandskapet och inkluderar prognoser för intäkter, produktionstillväxt, årlig tillväxttakt, konsumenttrender, vinstmarginaler och prisdynamik. Den identifierar också kärnfaktorer som driver och hämmar marknadstillväxten. Flera stora aktörer inom AI för finanssektorn nämns, däribland Zest AI, Kasisto, Kokopelli Inc, Underwrite.ai, Boosted.ai, Artificial Solutions, Symphony Ayasdi, Clinc, DataRobot, Interactions, Behavioral Signals, AlphaSense, LenddoEFL, Scienaptic Systems Inc, Personetics och Kavout.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 12 september

Automatiserad Data Science och Machine Learning Platforms Marknad väntas växa

Enligt den senaste rapporten förväntas den globala marknaden för automatiserad data science och maskininlärningsplattformar att växa med en viss årlig tillväxttakt (CAGR) under perioden 2022-2031. Rapporten tar hänsyn till effekterna av COVID-19 på marknaden. Rapporten innehåller även en konkurrensanalys och segmentering av marknaden, samt detaljerade profiler av nyckelspelare som verkar på marknaden.

Direktlänk Dela fördjupade 12 september

Global marknad för artificiell intelligens väntas nå 609038,96 miljoner USD 2028

En global forskningsrapport om marknaden för artificiell intelligens (AI) har släppts. Rapporten ger en omfattande översikt över branschen, inklusive företagsprofiler, nya investeringsstrategier, projektanvändbarhetsanalys, SWOT-bedömning, CAGR-status och olika organisatoriska perspektiv. Den globala marknaden för AI uppskattades till 59732,12 miljoner USD 2022 och förväntas expandera med en CAGR på 47,26% under prognosperioden, vilket når 609038,96 miljoner USD 2028. Nyckelindustriaktörer inkluderar Alphabet Inc., Intel Corporation, Clarifai, Graphcore, Anki, IBM, SenseTime, DataRobot, Blue River Tech, Apple Inc., CloudMinds Technology Inc., Casetext, CognitiveScale, AEye, AIBrain, Banjo, Megvii Technology Limited, Microsoft Corporation, UBTECH Robotics, Inc., Nvidia Corporation, Amazon.com, Inc., och CloudWalk Technology Co., Ltd.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 11 september

Bästa artificiella intelligensverktygen för dataanalytiker

Tableau, Microsoft Power BI, Polymer, Akkio, MonkeyLearn, IBM Watson Analytics, RapidMiner, DataRobot, KNIME och Alteryx är topp AI-verktyg för dataanalytiker. Tableau låter användare bygga och distribuera rapporter via skrivbord och mobila enheter. Microsoft Power BI låter användare filtrera genom data och visualisera det för insikter. Polymer använder AI för att undersöka information och förbättra förståelsen. Akkio är ett verktyg för affärsanalys och prognoser. MonkeyLearn har AI-drivna textanalysverktyg. IBM Watson Analytics är ett molnbaserat affärsintelligens- och analysverktyg. RapidMiner är en allomfattande data science-plattform. DataRobot är en webbaserad tjänst som strömlinjeformar hela processen för utveckling och driftsättning av maskininlärningsmodeller. KNIME är en fri och öppen källkods IDE för maskininlärning och data science. Alteryx är en kraftfull dataanalysplattform.

Direktlänk Dela MarkTechPost fördjupade 8 september

DataRobot hjälper företag att utvärdera och övervaka AI-modeller

DataRobot Inc. hjälper företag att utvärdera och övervaka storskaliga språkmodeller, vilket är särskilt viktigt i situationer där misstag kan bli extremt kostsamma. Detta framkom i en intervju med Ted Kwartler, teknisk chef på DataRobot, och Arvind Thinagarajan, chef för dataanalys och analys på Gannett Co. Inc., under Google Cloud Next event. De diskuterade hur Gannett, ett massmediebolag med namn som USA Today Network under sitt paraply, använder DataRobots AI för att mäta toxicitet, kostnad, sanningsenlighet och andra dimensioner på en och samma plattform.

Direktlänk Dela SiliconANGLE fördjupade 7 september

Google Cloud Next 23 presenterar nya innovationer och förbättringar

Google Cloud Next 23 har presenterat sina senaste innovationer och förbättringar, med fokus på generativ AI och avancerad molnteknologi. Målet är att göra AI-verktyg tillgängliga för alla anställda i organisationen. Bland de mest imponerande innovationerna är Cloud TPUv5, företagets mest kostnadseffektiva, flexibla och skalbara AI-accelerator hittills. A3 virtuella maskiner med Nvidia H100 GPU, som kommer att vara tillgängliga från nästa månad, kommer att låta företag träna AI-modeller med en prestanda tre gånger bättre än den tidigare generationen. Dessutom har Google Cloud lagt till avancerade nätverkssäkerhetsfunktioner som Cloud Firewall Plus och nästa generations brandväggsegenskaper till sin distribuerade brandväggstjänst.

Direktlänk Dela List23 fördjupade 3 september

Global studie om maskininlärningsplattformar förutspår marknadstrender och insikter

En nyligen publicerad studie på Orbisresearch.com analyserar och förutspår den globala marknaden för maskininlärningsplattformar (ML) från 2021 till 2031. Studien tillhandahåller intäktsstatistik från 2016 till 2020 och en prognos för 2021 till 2031. Rapporten diskuterar marknadsdrivare, begränsningar och möjligheter, och förutser hur dessa kommer att påverka ML-marknaden. Studien innehåller också en omfattande utvärdering av de stora tillverkarna och distributörerna inom flera viktiga sektorer, inklusive Palantier, MathWorks, Alteryx, SAS, Databricks, TIBCO Software, Dataiku, H2O.ai, IBM, Microsoft, Google, KNIME, DataRobot, RapidMiner, Anaconda, Domino och Altair.

Direktlänk Dela Baltimore Chronicle fördjupade 3 september

Ny rapport om globala trender och insikter för AI och maskininlärning inom cybersäkerhet

En ny rapport från Orbis Research, med titeln ´Global AI and Machine Learning in Cybersecurity Market Trends and Insights´, är nu tillgänglig. Rapporten syftar till att ge läsarna en djupgående bedömning av den konkurrensutsatta landskapet, stora trender, möjligheter och utmaningar inom den globala marknaden för AI och maskininlärning inom cybersäkerhet. Rapporten fokuserar på viktiga marknadstillväxtfaktorer som tekniska framsteg, föränderliga konsumentpreferenser och lagändringar. Marknadssegmentering och analys, konkurrenslandskap samt marknadsprognoser och tillväxtmöjligheter är också inkluderade i rapporten.

Direktlänk Dela Baltimore Chronicle fördjupade 1 september

Ny rapport om globala trender och insikter på marknaden för Cloud Automated Machine Learning tillgänglig på Orbisresearch.com

En ny rapport med titeln ´Global ´Cloud Automated Machine Learning´ Market Trends and Insights´ är nu tillgänglig på Orbisresearch.com. Rapporten syftar till att ge läsarna en djupgående bedömning av den konkurrensutsatta landskapet, stora trender, möjligheter och utmaningar på den globala marknaden för Cloud Automated Machine Learning. Rapporten visar att marknaden var värd XX miljoner dollar 2022 och förväntas växa med en CAGR på XX% från 2023 till 2030. Bland de ledande aktörerna på marknaden finns Amazon web Services Inc., Auger, DataRobot Inc., EdgeVerve Systems Limited, Google, H20.ai Inc., IBM, JADBio - Gnosis DA S.A., Microsoft, QlikTech International AB och SAS Institute Inc.

Direktlänk Dela Baltimore Chronicle fördjupade 1 september

Ny studie om globala AI-marknadstrender och insikter publicerad av Orbisresearch.com

Orbisresearch.com har nyligen publicerat en studie med titeln ´Globala ´Artificiell Intelligens´ Marknadstrender och Insikter´. Denna rapport djupdyker i AI-marknaden, med fokus på framväxande trender och tillväxtmöjligheter. Analysen är utformad för att stärka marknadsundersökningsföretag att tillhandahålla sina kunder de senaste insikterna och marknadsutvecklingarna, vilket gör det möjligt för dem att dra nytta av den snabbt utvecklande AI-marknaden. Rapporten introducerar AI-marknaden, belyser dess betydelse i det bredare ekonomiska landskapet och ger en överblick av marknadens nuvarande tillstånd.

Direktlänk Dela The Knox Student fördjupade 28 augusti

Ny rapport analyserar AI som en tjänstemarknad

En ny rapport om AI som en tjänstemarknad analyserar marknadsstorlek, prognoser, marknadsandelar, konkurrensanalys och industritrender för Artificiell intelligens som en tjänst, med fokus på marknadstidsramar och teknologiska vägkartor. AI som en tjänst avser leverans av AI-verktyg och funktioner genom molnbaserade prenumerationer. Organisationer kan utnyttja molnbaserade AI-tjänster istället för att investera i utveckling och underhåll av egen AI-infrastruktur. Tjänsterna kommer ofta med färdiga maskininlärningsmodeller, verktyg för naturligt språkbehandling, datalagrings- och arkiveringsverktyg och andra AI-funktioner. Nyckelspelare inkluderar IBM, Microsoft, Google, AWS, FICO, SAS Institute, Baidu, SAP, Salesforce, Oracle, Iris.AI, Craft.AI, BigML, H2O.ai, Vital.ai, Fuzzy.ai, RainBird Technologies, SiftScience, DataBricks, CenturySoft, DataRobot, Alibaba, Tencent, Dataiku, Yottamine Analytics, Tecnotree, Cloudera och Meya.ai.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 23 augusti

Global Machine Learning Operations Market 2023: Omfattande undersökning av maskininlärningsoperationer

En omfattande undersökning av branschen för maskininlärningsoperationer presenteras i forskningsdokumentet Global Machine Learning Operations Market 2023. Studien ger en djupare förståelse för aktuella marknadstrender, teknologiska framsteg, möjliga affärsmöjligheter och faktorer som främjar expansion. Rapporten undersöker även nya möjligheter för företag att växa genom att nå fler platser, hitta nya sätt att tjäna pengar, få godkännanden för sina produkter och anpassa sig till förändringar i reglerna. Den diskuterar även nya idéer och teknologier, var produkter används mest och mer specifika marknader. Framstående deltagare/tillverkare inom sektorn för maskininlärningsoperationer som undersöktes inkluderar Microsoft, Amazon, Google, IBM, Dataiku, Lguazio, Databricks, DataRobot Inc., Cloudera, Modzy, Algorithmia, HPE, Valohai, Allegro AI, Comet, FloydHub, Paperpace, Cnvrg.io.

Direktlänk Dela Chaminade Talon fördjupade 19 augusti

Ny studie om globala trender och insikter inom maskininlärningsplattformar

En ny studie med titeln ´Globala trender och insikter inom maskininlärningsplattformar´ har publicerats på Orbisresearch.com. Studien syftar till att belysa marknadens nuvarande tillstånd, utvärdera pandemins konsekvenser och utforska de strategier som antagits för återhämtning. Rapporten kombinerar omfattande forskning, dataanalys och expertåsikter för att erbjuda värdefulla insikter för intressenter och beslutsfattare. Rapporten undersöker också regleringar och stödåtgärder från regeringen som påverkade marknadslandskapet under pandemin.

Direktlänk Dela Chaminade Talon fördjupade 17 augusti

Mayfield lanserar AI Start, en ny $250 miljoner AI-fröfond

Venturekapitalföretaget Mayfield har nyligen tillkännagivit lanseringen av AI Start, den första fröfonden i företagets historia, med $250 miljoner för att samarbeta med AI-första grundare från dag noll. Företaget har också lagt till Vijay Reddy, en AI-fokuserad investerare med ett decennium av framgångsrik fröstadieerfarenhet, som en dedikerad partner till AI Start Seed Fund. AI Start-teamet kommer att köra en snabb process för att utvärdera nya investeringar med typiska checkstorlekar från $1 miljon till $4 miljoner. Alla AI Start-företag kommer att dra nytta av tillgång till Mayfields team av företagsbyggare, grundarförstärkningsledare och bästa experter på Mayfield Value-Add-plattformen.

Direktlänk Dela Pulse 2.0 fördjupade 3 augusti

AI-verktyg och framtidstrender: En översikt för 2022-2023

Artificiell intelligens (AI) har blivit en viktig del i flera branscher, förändrar vårt arbete, vår livsstil och vår interaktion med teknik. Denna artikel utforskar några av de bästa AI-verktygen tillgängliga mellan 2022 och 2023, samt diskuterar framtida AI-trender. AI-verktyg täcker ett brett spektrum av applikationer, som naturlig språkbehandling, datorseende, maskininlärning och robotik. Här är 37 av de bästa AI-verktygen från 2022-2023: TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, Keras, Microsoft Azure Cognitive Services, IBM Watson, Google Cloud AI Platform, Amazon SageMaker, H2O.ai, RapidMiner, Caffe, MXNet, BigML, DataRobot, Clarifai, OpenAI GPT-3, Microsoft LUIS, Dialogflow, Wit.ai, Salesforce Einstein, Braina, Receptiviti, Ayasdi, AIBrain, NVIDIA Deep Learning SDK, ChatGPT, Microsoft Cognitive Toolkit, HPE Haven OnDemand, Infosys Nia, Oracle AI Platform, Pega Intelligent Virtual Assistant, SAS AI & Analytics, Watson Assistant, Rasa, MonkeyLearn, SpaCy. AI har en betydande inverkan på olika verkliga tillämpningar. Framtiden för AI ser lovande ut, med NLP, personaliserad marknadsföring och AI:s fusion med andra tekniker som leder vägen.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 31 juli

Mayfield lanserar AI Start, deras första seed-fond, på $250 miljoner

Venturekapitalbolaget Mayfield har annonserat lanseringen av AI Start, deras första seed-fond, med ett värde av $250 miljoner. Fonden kommer att samarbeta med AI-första grundare från dag noll. Mayfield har även lagt till Vijay Reddy, en AI-fokuserad investerare med tio års framgångsrik erfarenhet av seed-stadium, som en dedikerad partner för AI Start Seed Fund. AI Start-teamet kommer att köra en snabb process för att utvärdera nya investeringar, med typiska checkstorlekar som varierar från $1-4 miljoner.

Direktlänk Dela Business Wire fördjupade 20 juli

Förutsägande analys: Verktyg, modeller och relationen till AI och maskininlärning

Förutsägande analys är ett standardverktyg som används för att göra framtida förutsägelser om okända händelser. Det skapar prognoser med hjälp av historiska data och används ofta av företag för att förbättra sina verksamheter och uppnå sina mål. Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning används både inom förutsägande analys. AI samlar kunskap genom att förvärva den och applicerar den sedan på nya bedömningar. Djupinlärning, en gren av maskininlärning, kräver stora mängder data för att förstå komplexa operationer. Förutsägande analys använder metoder från maskininlärning, datautvinning, statistik, analys och modellering.

Direktlänk Dela MarkTechPost fördjupade 17 juli

Analytiker på Wall Street tävlar om att framhäva de bästa aktierna inom artificiell intelligens (AI) i takt med att investerarintresset ökar. Under företagsrapporteringssamtal har antalet gånger ledningen nämner AI ökat kraftigt. Men trots hype kring AI-aktier, uppmanas investerare att vara försiktiga. AI-teknik använder datoralgoritmer för att efterlikna människans förmåga att lära sig, tolka mönster och göra förutsägelser. De nyaste formerna av AI genererar innehåll. De bästa AI-aktierna att köpa sträcker sig över chiptillverkare, mjukvaruföretag, molnberäkningsleverantörer och teknikjättar som använder AI-verktyg i många applikationer.

Investor´s Business Daily fördjupade 5 juli

Stratagem Market Insights erbjuder en 70% rabatt på rapporter om automatiserad maskininlärningsmarknad för enskilda användare och obegränsad användaråtkomst. Rapporten innehåller insikter om marknadens storlek, nuvarande trender, drivkrafter, risker, potentiella utfall och viktigaste segment. Rapporten förutspår marknadens framtida tillväxt baserat på precisa antaganden och ger handlingsbara insikter i marknadens framtida tillväxt för att hjälpa läsarna att utveckla effektiva strategier. Nyckelspelare på marknaden inkluderar bland annat Amazon Web Services Inc., DataRobot, EdgeVerve Systems Limited, H20.ai Inc., IBM, JADBio - Gnosis DA S.A., QlikTech International AB, Auger, Google, Microsoft och SAS Institute lnc.

Digital Journal fördjupade 31 maj

Maskininlärningsplattformar marknadsanalys och prognos

En marknadsanalys av maskininlärningsplattformar (ML) undersöker de största spelarna och deras affärsstrategier samt nya marknadsaktörer. Rapporten innehåller en SWOT-analys, intäktsandel och kontaktinformation. Marknaden är segmenterad efter typ, produkt, slutanvändare och råmaterial. Bland de största spelarna på marknaden återfinns Palantier, MathWorks, Alteryx, SAS, Databricks, TIBCO Software, Dataiku, H2O.ai, IBM, Microsoft, Google, KNIME, DataRobot, RapidMiner, Anaconda och Domino. Rapporten analyserar också marknadens konkurrenskraft, leverantörers förhandlingsstyrka, hot från nya aktörer och produktsubstitut samt makro- och mikrofaktorer som påverkar marknadens tillväxt.

Direktlänk Dela Scene for Dummies fördjupade 25 maj

Maskininlärningsverktygsmarknaden analyseras från 2023 till 2030

Global Market Vision har nyligen lagt till en ny rapport om den globala marknaden för maskininlärningsverktyg 2023-2030 i sin databas. Rapporten erbjuder detaljerad analys av den globala industrin för att hjälpa användare och investerare att förstå den övergripande marknadssituationen. Rapporten innehåller värdefull information om forskningsmetodik, marknadsdefinition, marknadsdynamik, viktigaste resultat, marknadssegment, tillväxtfaktorer, begränsningar, utmaningar, marknadsstorlek, främsta investeringsfickor och konkurrensanalys. De största marknadsaktörerna som profileras i rapporten inkluderar Microsoft, IBM, Google, RStudio, Amazon, Oracle, Meta Platforms, Kira, Databricks, DataRobot, OpenText, Scikit-learn, Catalyst, XGBoost och LightGBM.

Direktlänk Dela Scene for Dummies fördjupade 25 maj

Tillväxt för AI och maskininlärning inom cybersäkerhetsmarknaden

Global AI och maskininlärning inom cybersäkerhetsmarknaden har upplevt betydande tillväxt de senaste åren, drivet av faktorer som ökad konsumentefterfrågan, tekniska framsteg och globalisering. Denna tillväxt har skapat både möjligheter och utmaningar för företag som verkar på denna marknad. Nyckelspelare på marknaden kan inkludera stora multinationella företag samt mindre nischaktörer. Marknadsundersökningar är ett viktigt verktyg för företag som vill få konkurrensfördelar på dagens globala marknad.

Direktlänk Dela Navajo Post fördjupade 24 maj

Global AI som tjänstemarknadsrapport

En global marknadsrapport om artificiell intelligens (AI) som tjänst har skapats genom en omfattande forskningsprocess som inkluderade både primär och sekundär information. Rapporten ger en genomgående analys av marknadens nuvarande trender, drivkrafter, utmaningar och möjligheter. Företag som IBM, Google, Amazon Web Services, Microsoft och Salesforce är bland de stora marknadsaktörerna som profileras i rapporten. Rapporten innehåller även prognoser för marknaden under de kommande åren baserat på historiska data och nuvarande marknadsförhållanden.

Direktlänk Dela Scene for Dummies fördjupade 24 maj

Global maskininlärningsplattformar marknadsundersökning 2023-2031

En ny rapport med titeln Global Machine Learning (ML) Platforms Market Research Report 2023-2031 undersöker marknadsstrukturen och storleken för maskininlärningsplattformar. Studien syftar till att ge en fördjupad utvärdering av marknadstrender och tillväxt för att bygga effektiva och effektiva lösningar för att slå den globala marknaden. Rapporten identifierar en potentiell kategori som förväntas växa snabbt mellan 2022 och 2031. Den globala analysen inkluderar en noggrann undersökning av kundresan, vilket hjälper beslutsfattare att formulera en strategisk strategi för att omvandla fler prospekter till kunder. Rapporten täcker olika geografiska områden som Nordamerika, Europa, Asien, Stilla havet, Sydamerika, Mellanöstern och Afrika. Nyckelspelare som ingår i rapporten är bland annat Palantier, MathWorks, Alteryx, SAS, Databricks, TIBCO Software, Dataiku, H2O.ai, IBM, Microsoft, Google, KNIME, DataRobot, RapidMiner, Anaconda, Domino och Altair.

Direktlänk Dela Navajo Post fördjupade 24 maj

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare