» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 347 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Debatt om Högsta domstolens justitieråds sidouppdrag

Justitieråd i Högsta domstolen har sidouppdrag som styrelseuppdrag i nämnder och stiftelser, skiljemannauppdrag, offentliga utredningar och privata bolag med miljonomsättning. Denna fråga är omdiskuterad i branschen. Högsta domstolens ordförande, Anders Eka, har tidigare uttryckt att han anser att det är positivt att domare tar uppdrag i nämnder och andra sammanhang. Å andra sidan har tidigare justitierådet Anna Skarhed uttryckt att hon anser att det är negativt för bilden av Högsta domstolen. Alla nuvarande justitieråd i Högsta domstolen har någon form av sidouppdrag.

Direktlänk Dela Dagens Juridik fördjupade 6 juli
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare