» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 141 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

DeepLearning.AI är en utbildningsorganisation grundad av Dr. Andrew Ng, en pionjär inom artificiell intelligens och maskininlärning. Organisationen erbjuder onlinekurser, specialiseringar och certifikat inom djupinlärning, maskininlärning och AI-tekniker. DeepLearning.AI:s mål är att demokratisera AI-utbildningen och göra den tillgänglig för alla, oavsett tidigare erfarenhet eller utbildning. Kurserna täcker ämnen som neurala nätverk, datorseende och naturligt språkbehandling och är utformade för att ge praktisk erfarenhet och kunskap för att förbereda individer för karriärer inom AI och teknikindustrin.

Senaste nytt kring DeepLearning.AI

Inspirerande historier från ledare inom AI

Artikeln diskuterar inspirerande historier från tre ledare inom AI: Andrew Ng, Fei-Fei Li och Demis Hassabis. Andrew Ng, grundare av Coursera, har bidragit till maskininlärning och djupinlärning genom sin forskning och undervisning vid Stanford University, samt genom att starta Google Brain Deep Learning Project och Deeplearning.ai. Fei-Fei Li, grundare av ImageNet, har arbetat för att främja datorseende och har grundat initiativet AI4ALL för att öka mångfald och inkludering inom AI. Demis Hassabis, medgrundare och VD för DeepMind, har bidragit till utvecklingen av AI genom sin forskning inom kognitiv neurovetenskap och genom att skapa banbrytande algoritmer för djupinlärning.

Direktlänk Dela KDnuggets fördjupade igår
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

Gratis YouTube-kurser för personer som vill bli datavetare: Börja lära dig 2024

Det kommer att finnas gratis datavetenskapskurser på YouTube år 2024. Dessa kurser syftar till att ge kunskap och färdigheter inom datavetenskap, ett område som ständigt förändras. Kurserna inkluderar ´Data Science: Hur man börjar med R´ från Harvard University, ´Master Python for Data Analysis´ från IBM, ´Machine Learning´ från Stanford University, ´Deep Learning´ från deeplearning.ai, ´Natural Language Processing´ från National Research University Higher School of Economics, ´Computer Vision Basics´ från University of Buffalo, ´Introduction to Big Data´ från University of California, San Diego, ´Data Visualization with Tableau´ från University of California, Davis, ´Statistics and Probability´ från Khan Academy och ´Mathematics for Machine Learning´ från Imperial College London.

Direktlänk Dela Invest Records fördjupade 11 februari

Kostnadsfria kurser i AI och ChatGPT erbjuds 2024

Bloggen erbjuder en lista över gratis kurser i AI och ChatGPT från betrodda institutioner som Harvard, IBM, DeepLearning.AI och fler. Kurserna inkluderar ´Introduktion till AI med Python´ från Harvard, ´AI för alla: bemästra grunderna´ från IBM, ´Data och AI-grunder´ från Linux Foundation och ´Finjustering av stora språkmodeller´ från DeepLearning.AI. Kurserna är självstudierande och riktar sig till alla som är intresserade av AI, oavsett yrkesbakgrund och teknisk kunskapsnivå. Genom kurserna får eleverna kunskap om olika AI-bibliotek, principer för AI och hur man bygger egna intelligenta system.

Direktlänk Dela KDnuggets fördjupade 6 februari

Artificiell intelligens kan inte ersätta mänsklig intelligens

Artificiell intelligens (AI) har blivit mer tillgänglig och användbar tack vare onlineverktyg som ChatGPT, Midjourney och Whisper AI. Trots AI:s förmåga att snabbt och korrekt utföra vissa uppgifter, kan den inte ersätta mänsklig intelligens helt. AI saknar generell intelligens, kreativitet och social förståelse som människor besitter. Dessutom kan AI inte förstå eller svara på känslor på ett meningsfullt sätt, vilket innebär att den inte kan ersätta mänskliga relationer eller sociala interaktioner. Trots dessa begränsningar har AI enorm potential att förvandla många branscher och lösa världens största utmaningar.

Direktlänk Dela State Times fördjupade 5 februari

Kurser för att lära sig om vektordatabaser och AI

Vektordatabaser är avgörande för generativ AI och används i fält som naturligt språkbehandling, bildigenkänning och semantisk sökning. DeepLearning.AI erbjuder en gratis kurs om vektordatabaser och deras tillämpningar. Kursen av Udemy lär ut hur man arbetar med vektordatabaser med Python, med fokus på AI och LLM-applikationer. Gen AI 360, ett samarbete mellan Activeloop, Towards AI och Intel Disruptor Initiative, erbjuder en gratis certifiering som täcker allt från träning till implementering i produktion.

Direktlänk Dela Analytics India Magazine fördjupade 28 januari

Allxon samarbetar med NVIDIA; DataRobot, IBM och Pegasystems introducerar nya AI-lösningar

Allxon har meddelat ett samarbete med NVIDIA för att hjälpa till att hantera flottor av NVIDIA Jetson Orin-drivna industriella edge-lösningar som kombinerar sin flottplattform med NVIDIA Metropolis Microservices för Jetson. DataRobot, ledande inom Value-Driven AI, har meddelat DataRobot Generative AI Catalyst Program, utformat för att adressera generativa AI-kompetensluckor. IBM och Sevilla FC introducerade Scout Advisor, ett innovativt generativt AI-verktyg som Sevilla FC kommer att använda för att ge sin scoutgrupp en omfattande, datadriven identifiering och utvärdering av potentiella rekryter. CircleCI har publicerat en gratis kortkurs från DeepLearning.AI med titeln Automated Testing for LLMOps. Pegasystems Inc. har meddelat Pega GenAI Knowledge Buddy, en generativ AI-driven assistent som snabbt och enkelt kommer att möjliggöra för kunder och anställda att få specifika svar.

Direktlänk Dela AiThority fördjupade 26 januari

Generativ AI förändrar indisk utbildning

Generativ AI utlovar en revolution inom utbildningssektorn i Indien, med möjligheten att anpassa lärandet och skapa kursinnehåll automatiskt. Tekniken kan erbjuda personliga virtuella tränare som kan undervisa på olika indiska språk, vilket gör högkvalitativ utbildning tillgänglig för fler elever. Dessutom kan lärare använda AI för att snabbt generera kursinnehåll, vilket minskar tiden och kostnaden för produktion. Efterfrågan på Generativ AI-utbildningsinnehåll ökar, med över 12 000 indiska anmälningar till en nyligen lanserad kurs på Coursera. Framtida studenter kommer att behöva förstå hur Generativ AI fungerar för att dra nytta av dess förmågor i deras framtida yrken.

Direktlänk Dela Moneycontrol fördjupade 21 januari

AI i fokus på World Economic Forums årliga möte 2024

Vid det 54:e årliga mötet för World Economic Forum (WEF) i Davos är artificiell intelligens (AI) i fokus. Enligt WEF:s Global Risk Report 2024 utgör desinformation och felinformation genererad av AI risker för kommande val i USA, Storbritannien och Indien. Nyckeltalare kommer att diskutera AI:s inverkan på samhället, inklusive säkerhet, mänsklig interaktion och förtroende, samt dess användning inom olika sektorer och regioner. Globala ledare har uppmanat till internationellt samarbete för att styra AI-utvecklingen mot mänskligt välbefinnande snarare än exploatering.

Direktlänk Dela Moneycontrol fördjupade 11 januari

MLOps 2024 Roadmap: Från noll till proffs

Den snabbt föränderliga landskapet av artificiell intelligens och maskininlärning har gjort det mycket viktigt att operationalisera maskininlärningsmodeller. Maskininlärningsoperationer, eller MLOps, har utvecklats till ett viktigt område som bygger broar mellan data science och IT-drift. MLOps, en sammanslagning av ´maskininlärning´ och ´drift´, syftar till att effektivisera utvecklingen, distributionen och underhållet av maskininlärningsmodeller i produktionsmiljöer. Det är inspirerat av DevOps, med fokus på samarbete, automation och ständig förbättring genom hela maskininlärningslivscykeln.

Direktlänk Dela Medium fördjupade 3 januari

Betydande framsteg inom AI under 2023: OpenAI GPT-4 Turbo, generativ AI och utbildningsboom

År 2023 har varit ett framstående år för AI-teknik, med lanseringen av OpenAI GPT-4 Turbo och betydande framsteg inom AI-bildgenereringsverktyg. GPT-4 Turbo har utökad kontexthantering, syn- och ljudfunktioner och erbjuder anpassningsbara GPT:er, vilket möjliggör skapandet av personlig AI utan kodningskunskaper. Generativ AI, som sträcker sig tillbaka till 1940-talet, har potential att öka den globala BNP med 7% under det kommande decenniet. Dessutom har efterfrågan på AI-kompetenser lett till en ökning av olika AI-kurser och certifieringar.

Direktlänk Dela CMSWire fördjupade 3 januari

Fem gratis AI-kurser för nybörjare från techjättar som Google, Amazon och Microsoft

Techjättar som Google, Amazon och Microsoft erbjuder gratis AI-kurser för att lära sig denna kommande teknik. Dessa inkluderar ´Amazon AI and Machine Learning Foundations´ (AWS Educate), ´Microsoft AI Fundamentals´ (edX), ´Google AI and Machine Learning Crash Course´ (Udacity), ´DeepLearning.AI TensorFlow Fundamentals´ (Coursera) och ´IBM AI for Everyone´ (YouTube). Dessa kurser är utformade för att hjälpa individer att börja sin AI-inlärningsresa, oavsett om de har tidigare programmeringserfarenhet eller inte. Inlärning av AI kan förbättra problemlösningsfärdigheter, karriärutsikter och anpassningsförmåga.

Direktlänk Dela The Times of India fördjupade 30 december

Ökning av indiska studenter anmälda till GenAI-kurser, rapporterar Coursera

Indier registrerade sig för GenAI-innehåll var tredje minut under 2023, enligt en rapport från online-lärplattformen Coursera. Intresset för GenAI-innehåll ökade bland de 2,22 crore indiska användarna av plattformen, med sökningar som fyrdubblades jämfört med föregående år. ´Generative AI for Everyone´-kursen av AI-pionjären Andrew Ng blev den snabbast växande kursen detta år inom bara 6 veckor efter lanseringen. Kursen har det näst högsta antalet indiska studenter. Andra populära kurser erbjudna av plattformen inkluderar kurser av Google Cloud, AWS och Vanderbilt University. Enligt data från Statista kommer storskalig användning av generativ AI att nästan fördubblas från 23 procent 2022 till 46 procent 2025.

Direktlänk Dela Republic World fördjupade 26 december

Coursera rapporterar snabbast växande kompetenser: ledarskap, AI och cybersäkerhet

Coursera har släppt sin tredje årliga Job Skills Report, som identifierar årets snabbast växande kompetenser. Ledarskap, AI och cybersäkerhet är de kompetensområden som har sett den mest anmärkningsvärda tillväxten på Coursera-plattformen. Rapporten bygger på insikter från fem miljoner företagsstudenter kopplade till 3 000 företag, 3 600 högre utbildningsinstitutioner och regeringar i över 100 länder. Många av Courseras snabbast växande kompetenser stämmer överens med WEF:s snabbast växande globala jobb, inklusive AI och maskininlärningsspecialister, affärsintelligensspecialister, informationssäkerhetsanalytiker och dataanalytiker.

Direktlänk Dela IBL News fördjupade 23 december

OpenAI föreslår ny beredskapsstrategi för AI-risker

OpenAI har lagt fram en ny beredskapsstrategi för att mäta katastrofrisker i sina mest avancerade AI-system. De föreslår en teknik för att anpassa framtida modeller som är ´mycket smartare´ än människor genom att använda en mindre kraftfull stor språkmodell (LLM) för att övervaka och träna en kraftfullare modell. Denna teknik behandlar den mindre kraftfulla modellen som en proxy för mänsklig övervakning av den kraftfullare, superintelligenta AI:n. Men många inom industrin ifrågasätter fokuset på AI:s domedagsscenarier och menar att det distraktion från de verkliga, omedelbara riskerna med nuvarande AI-system.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 19 december

Gratis topprankade AI-kurser från världsklassinstitutioner och organisationer

En bloggpost har delat en lista över favorit AI-kurser från topporganisationer och institutioner som är tillgängliga gratis. Författaren har utformat en sex månaders studieplan och har inkluderat en fusklapp med de verktyg som diskuterats. Kurserna inkluderar Harvard´s Intro to AI with Python, Google Cloud´s Generative AI Fundamentals, IBM´s Artificial Intelligence Fundamentals, Microsoft´s Azure AI Fundamentals: Generative AI och DeepLearning.AI´s ChatGPT Prompt Engineering. Författaren rekommenderar också QuillBot, ett verktyg för skrivning och uppgifter som plagieringskontroll, parafrasering, sammanfattning och översättning.

Direktlänk Dela Medium fördjupade 12 december

Sex färdigheter för att bli en framstående AI-promptingenjör

AI-promptingenjörsjobb kan betala över $300 000 per år, vilket gör det till ett attraktivt yrke. Men att vara en bra AI-promptingenjör innebär mer än att bara kunna ställa ledande frågor. Man behöver kombinera discipliner som AI, programmering, språk, problemlösning och konst för att lyckas i karriären. Promptingenjörskap handlar i grunden om att skapa interaktioner med generativa AI-verktyg, vilka kan vara konversationella eller programmatiska. För att hålla jämna steg med utvecklingen inom området krävs en stark vilja att lära sig. Här är sex färdigheter som rekommenderas för att bli en AI-promptingenjör: 1. Förstå AI, ML och NLP 2. Definiera problem påståenden tydligt och specificera detaljerade frågor 3. Var kreativ och utveckla dina konversationella färdigheter 4. Lär dig om skriv- och konststilar, och bygg domänexpertis 5. Utveckla skript- och programmeringsfärdigheter 6. Bygg upp ditt tålamod (och sinne för humor)

Direktlänk Dela ZDNet fördjupade 3 oktober

AI-certifieringar för att främja karriären inom teknik

AI-certifieringar är ett effektivt sätt för teknikproffs att främja sin karriärtillväxt. Certifieringarna visar förståelse och kompetens inom olika aspekter av AI, inklusive maskininlärning, naturlig språkbearbetning, datorseende, robotik och AI-programvara. Marknaden för AI väntas växa från 515,31 miljarder dollar 2023 till mer än 2 biljoner dollar 2030, vilket skapar en enorm efterfrågan på AI-experter. Artikeln analyserar de bästa AI-certifieringarna för att hjälpa individer att avancera i sina karriärer och hålla sig uppdaterade med de senaste AI-teknologierna. Dessa inkluderar program från DeepLearning.AI, United States Artificial Intelligence Institute, Havard University, Google, IBM, SuperDataScience Team, ARTiBA, Stanford School of Engineering, Microsoft och UC Berkeley.

Direktlänk Dela Compliance Week fördjupade 27 september

Google introducerar utbildningsresurser för generativ AI

Google har introducerat en rad utbildningsresurser fokuserade på generativ AI. Två omfattande inlärningsvägar finns nu tillgängliga på Google Cloud Skills Boost. En ´Introduktion till generativ AI´-väg innehåller introduktionskurser som passar för försäljning, marknadsföring, HR och driftsroller. ´Generativ AI för utvecklare´-vägen inkluderar tekniska laborationer och kurser designade för mjukvaruutvecklare och ingenjörer. Google säger att utbildningsmaterialet kommer att uppdateras kontinuerligt för att hålla jämna steg med de senaste utvecklingarna inom området.

Direktlänk Dela Search Engine Journal fördjupade 25 september

10 inflytelserika personligheter inom konstgjord intelligens

Artikeln listar tio framstående personer inom området för artificiell intelligens (AI). Alex Smola, tidigare professor vid Carnegie Mellon University och nuvarande VD för Boson.ai, är känd för sitt arbete med maskininlärning och optimering. Geoffrey Hinton, pionjär inom datavetenskap vid University of Toronto, är känd för sina genombrott inom djupinlärning och neurala nätverk. Yann LeCun, datavetare och professor vid New York University, är känd för sitt arbete inom djupinlärning och datorseende. Ruslan Salakhutdinov, datavetare och professor vid Carnegie Mellon University, är känd för sitt arbete inom djupinlärning och maskininlärning. Ian Goodfellow, forskningsvetare vid DeepMind och tidigare direktör vid Apple, är meduppfinnare av generativa antagonistiska nätverk (GANs). Jeremy Howard, datavetare och entreprenör, har grundat fast.ai, en online-utbildningsplattform som erbjuder kurser i AI och andra ämnen. Andrej Karpathy, tidigare senior direktör för AI vid Tesla, har lett företagets arbete med att utveckla självkörande bilar. Demis Hassabis, medgrundare och VD för DeepMind, är känd för sitt arbete inom förstärkningsinlärning och spel-AI. Fei-Fei Li, datavetare och professor vid Stanford University, är känd för sitt arbete inom datorseende och maskininlärning. Andrew Ng, datavetare och entreprenör, är en av de ledande experterna på AI och är skaparen av deeplearning.ai och en medgrundare av Coursera.

Direktlänk Dela Analytics Insight fördjupade 15 september

Topp 5 gratis teknikkurser för att förstå teknik mer effektivt

Artikeln diskuterar de fem bästa gratis kurserna som kan hjälpa till att förstå teknik mer effektivt och sticka ut från mängden. Kurserna täcker en rad programmeringsspråk och ämnen, inklusive CS50 för nybörjare, Android-utveckling med Kotlin, Unity för spelutveckling och mer. Fördelarna med att delta i dessa tekniska kurser inkluderar att förvärva specialiserade färdigheter som förbättrar karriärutsikterna och löneförmågan, hålla sig uppdaterad i snabbt utvecklande fält och visa anpassningsförmåga för arbetsgivare. Förbättrade problemlösningsförmågor, ökat självförtroende och nätverksmöjligheter är ytterligare fördelar.

Direktlänk Dela Medium fördjupade 26 augusti

Topp 5 gratis teknikkurser för att förstå teknologi effektivare

Chat GPT diskuteras flitigt och förväntas ersätta många teknikroller. Här är de fem bästa gratis kurserna för att förstå teknik bättre och sticka ut från mängden. Dessa kurser omfattar en rad programmeringsspråk och ämnen, inklusive CS50 för nybörjare, Android-utveckling med Kotlin, Unity för spelutveckling och mer. Deltagande i dessa tekniska kurser erbjuder en rad fördelar, inklusive förvärvande av specialiserade färdigheter som ökar dina karriärutsikter och inkomstpotential. Dessa kurser gör att du kan hålla dig aktuell inom snabbt utvecklande områden, och visa upp din anpassningsförmåga för arbetsgivare.

Direktlänk Dela Medium fördjupade 26 augusti

Lista över de bästa gratis AI-utbildningarna publicerad

En lista över de bästa gratis AI-utbildningarna har sammanställts, med fokus på generativ AI och hur man kan utnyttja det samt grundläggande koncept inom artificiell intelligens. Många av dessa kurser är utformade för att vara introduktionskurser och riktade till nybörjare. Kurserna är: Googles Generative AI Learning Path (10 kurser), Microsofts ”Transform Your Business With AI”-kurs, LinkedIns ”Career Essentials In Generative AI”-utbildning, ”IBM: AI Foundations for Everyone”-utbildning, Digital Partners ”Fundamentals of ChatGPT”-utbildning, Phil Ebners AI Crash Course (Udemy).

Direktlänk Dela Wccftech fördjupade 17 augusti

AI-promptingenjörer tjänar $300k löner: här är hur man lär sig färdigheten gratis

Roller som AI-promptingenjörer erbjuder löner över $300k, inklusive denna på Anthropic. Här är fem gratis kurser som kan hjälpa dig eller en teammedlem att fördjupa din kunskap om AI och promptning: 1. GPT Best Practices av Open AI. 2. Introduktion till Artificiell Intelligens av Stanford University. 3. Deep Learning Specialization av DeepLearningAI. 4. Natural Language Processing with Deep Learning av Stanford University. 5. Practical Deep Learning for Coders av FastAI. Dessa kurser erbjuder en solid grund och praktiska insikter i AI och promptning för att utrusta dig med de färdigheter du behöver för att implementera AI i din verksamhet eller roll.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 12 juli

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare