» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 342 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Ekonomisk jämställdhet behövs för att minska sysselsättningsgapet

Sverige riskerar att gå in i en lågkonjunktur och det finns inga garantier för att den positiva utvecklingen av minskad långtidsarbetslöshet fortsätter. Höjda räntor, stigande elpriser och minskad köpkraft kan leda till att företag behöver dra ned på personal. I dagsläget är 340 000 arbetssökande individer inskrivna på Arbetsförmedlingen. Av dessa är cirka 22 procent kvinnor med kort eller ingen utbildning, många födda i andra länder än Sverige. För att minska sysselsättningsgapet behövs tydliga satsningar på jämställdhet, resurser till Arbetsförmedlingen och åtgärder mot diskriminering.

Direktlänk Dela Dagens Arena fördjupade 5 juli
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare