» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 230 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Elon Musk blandar sig i debatten kring OpenAIs ledarskifte

Miljardären Elon Musk har blandat sig i den offentliga debatten kring OpenAI, företaget bakom ChatGPT, efter att företagets tidigare VD Sam Altman avsatts. Musk har svarat på inlägg på sin sociala medieplattform X, tidigare Twitter, och deltagit i diskussionen kring situationen. OpenAI:s medgrundare och styrelsemedlem Ilya Sutskevar uttryckte ånger över sin delaktighet i styrelsens beslut, varpå Musk svarade med frågan om varför så drastiska åtgärder vidtogs. Diskussionen har återigen väckt debatt kring etiken inom AI och företags interna affärer. OpenAI:s investerare överväger rättsliga åtgärder mot styrelsen efter Altmans avsked.

Direktlänk Dela Mint fördjupade 21 november

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare