» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 346 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Elon Musk lanserar AI-chattboten Grok tillgänglig för allmänheten

Elon Musk har utvecklat en AI-chattbot kallad Grok, tillgänglig på mikrobloggplatsen ´X´. Grok är utformad för att förstå universum och är tillgänglig för allmänheten. Grok skiljer sig från OpenAI´s chattbot ChatGPT genom att den har en mer rebellisk natur och kan förstå mänskligt språk, vilket ger mer mänsklika interaktioner och svar. Grok-1.5, en avancerad version av Grok-1, har nyligen tillkännagetts och kommer att vara tillgänglig för tidiga testare av GPU:er. Chattboten kan hjälpa användare med allt från att svara på frågor till att utforma e-post och planera fitnessmål.

Direktlänk Dela Technology Personalized fördjupade 2 april
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare