» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 340 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Elon Musk presenterar Grok-2 för att konkurrera med ChatGPT

Teknikentreprenören Elon Musk gör framsteg inom artificiell intelligens med introduktionen av sin chatbot, Grok, som syftar till att konkurrera med OpenAI´s ChatGPT. Musks senaste projekt, Grok-2, lovar förbättrade AI-förmågor och ska debutera denna vecka. Stora IT-jättar som TCS, Infosys och Wipro överväger en 30% minskning av nyanställningar av nyutexaminerade för räkenskapsåret 24, med hänvisning till en försvagad affärsutsikt. Detta beslut kommer mitt i pågående osäkerheter i den amerikanska ekonomin och en minskande affärsportfölj. Samtidigt brottas nyligen utexaminerade ingenjörer från klasserna 2022 och 2023 med ihållande förseningar i sina onboardingprocesser, vilket väcker oro om branschreformer och jobbmarknadens stabilitet. Presidenten för Nascent Information Technology Employees Senate (NITES), Harpreet Singh Saluja, har mottagit klagomål från tusentals drabbade studenter, vilket understryker det brådskande behovet av att ta itu med dessa utmaningar.

Direktlänk Dela Analytics Insight fördjupade 3 april
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare