» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 346 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Förstärkningsinlärning för personlig anpassning av stora språkmodeller

Framtida generationer av AI förväntas generera mer och mer personliga text- och bildsvar, till exempel med hänsyn till användarens nuvarande känslor och tidigare preferenser. Detta innebär tekniskt att lägga till en personaliseringsmodul / rekommendationsmotor till stora språkmodeller (LLM) för att ge en mycket interaktiv och personlig upplevelse. Förstärkningsinlärning, i form av RLHF, används redan under LLM-utbildning för att förbättra kvaliteten på svaren. I denna artikel föreslås en lösning för att personanpassa LLM-genererade svar med hjälp av förstärkningsinlärning.

Direktlänk Dela Data Driven Investor fördjupade 11 februari
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare