» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 341 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Framhävande av kvinnors bidrag till AI är avgörande för en rättvis och inkluderande framtid

Trots att många kvinnor gör betydande bidrag till utvecklingen av AI, är de ofta förbisedda i diskussioner om ledande individer inom området. Detta förvränger inte bara den verkliga talangpoolen, utan förstärker också den skadliga stereotypen att AI är ett manligt dominerat område. Det är viktigt att erkänna och lyfta fram kvinnor inom AI, inte bara för att korrigera tidigare misstag, utan också för att främja innovation, minska fördomar och bygga en mer rättvis och inkluderande AI-framtid. För att eliminera fördomar behöver vi en algoritm designad av en mångsidig representation av ledare. Representation inom AI är inte bara ett mål, det är en nödvändighet för en framtid där AI verkligen speglar och tjänar hela mänskligheten.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 6 december
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare