» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 347 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Framtida trender och konkurrens inom marknaden för multimodala AI-modeller

En rapport om marknaden för multimodala AI-modeller diskuterar regeringens och industriförvaltningens olika regler och förordningar. Den analyserar kommande trender och jämför dessa med marknadens nuvarande situation för att förutse framtida marknadstrender. Rapporten baseras på flera geografiska regioner och utvärderar marknadsaktörerna med hjälp av Bottom-up-metoden. Forskningen erbjuder information om nedströmsköpare, utvecklingstrender, tekniska framsteg i företag och utbud och efterfrågan-förhållanden. Rapporten analyserar även Covid-19 och återhämtningsstrategier för marknadsaktörer.

Direktlänk Dela Amore Nigeria fördjupade 2 april
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare