» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 331 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

GenAI kan påskynda molnadoption och generera enorma intäkter

Molntjänster kan generera cirka $3 biljoner i intäkter fram till 2030, varav $1,1 biljoner i USA ensamt. Nästan alla branscher kan hitta 20% till 30% i värde genom kostnadsminskning, produktivitetsförbättringar och nya affärsmodeller. Generative artificial intelligence (GenAI) kan vara en vändpunkt för molnplattformar genom att skapa hög-impact-användningsfall och minska tiden och kostnaden för att åtgärda applikationer för att köras i molnet. När McKinsey talade med ledare vid över 80 stora företag, sa endast cirka 10% att de helt hade utnyttjat molnvärdet och hälften medgav att de hade flyttat få applikationer till molnet. GenAI kan öka utvecklarproduktiviteten och minska migrations- och moderniseringskostnaderna, vilket kan påskynda avkastningen på investeringar och därmed molnadoptionen.

Direktlänk Dela InformationWeek fördjupade 12 februari
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare