» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 291 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Generativ AI kommer att omvandla företag och samhälle 2024

År 2024 förväntas generativ AI (gen AI) integreras i alla sektorer, vilket innebär att företag kommer att använda tekniken som en central del av sina operativa och strategiska ramverk. Gen AI kommer att bli en nödvändig drivkraft för innovation, effektivitet och konkurrenskraft. Detta innebär en övergång från försiktig utforskning till självsäker, informerad tillämpning, vilket markerar 2024 som året då gen AI övergår från en framväxande trend till en grundläggande affärspraxis. Dessutom kommer kostnaden för att utbilda stora språkmodeller (LLM) att minska tack vare framsteg inom kiseloptimering, vilket gör AI mer tillgänglig för ett bredare spektrum av företag.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 10 februari
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare