» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 166 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Gratis AI-verktyg erbjuder nya möjligheter för kreativitet och produktivitet

För dem som vill börja sin resa inom AI-utveckling finns det nu ett flertal gratis AI-applikationer att välja mellan. AI-verktygen kan anpassas efter användarens behov och krav utan att kosta något. Dessa verktyg kan användas av konstnärer och forskare för att öka produktiviteten och kreativiteten. Några av de mest kända AI-verktygen är ChatGPT, Midjourney, DallE 3, Stable Diffusion, Perplexity AI, Claude 2.0 med flera. Det finns även mindre kända gratis AI-verktyg som kan vara till nytta för konstnärer och forskare. AI-tekniken har dramatiskt förändrat det digitala landskapet och erbjuder nya möjligheter för kreativitet och berättande.

Direktlänk Dela Geeky Gadgets fördjupade 20 november

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare