» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 333 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Grundlig studie av den globala marknaden för Multimodal Language Models presenterad

En grundlig studie om den globala marknaden för Multimodal Language Models (LLMs) har presenterats, vilken täcker allt från leveranskedjan till försäljningsstrategier och produktutveckling. Studien inkluderar en noggrann analys av företagets konkurrenskraftiga miljö och produktionsmetod, samt en uppskattning av produktionskostnaderna. Rapporten omfattar även en utvärdering av råmaterial och efterfrågan, samt intervjuer med ledande personer inom branschen. Studien ger rekommendationer för affärsförändringar och strategiska drag baserat på marknadsaktörer. Den bedömer marknadsandelar och mäter effekterna av pandemin på marknaden, samt förutser framtida affärsprognoser.

Direktlänk Dela Amore Nigeria fördjupade 2 april
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare