» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 132 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

H2O.AI är ett företag som specialiserar sig på att erbjuda automatiserad maskininlärning och artificiell intelligens (AI) lösningar. Deras programvara, H2O, är en open-source plattform som hjälper organisationer att bygga, distribuera och övervaka AI-modeller snabbt och effektivt. H2O.AI:s vision är att demokratisera AI och göra det mer tillgängligt för alla företag, oavsett storlek eller bransch. Genom att använda avancerade algoritmer och automatiserade arbetsflöden kan H2O.AI förbättra beslutsfattandet, öka produktiviteten och ge konkurrensfördelar för företag som använder deras teknik.

Senaste nytt kring H2o.AI

H2O.ai introducerar GenAI Masterclass för att demokratisera storskaliga språkmodeller

H2O.ai, ledande inom Generative AI och maskininlärning, kommer att introducera en omfattande GenAI Masterclass för att demokratisera storskaliga språkmodeller (LLM) och deras tillämpningar. Företaget svarar på det stora intresset från gemenskapen och kunderna genom att ta GenAI-utbildningsdagar till fler länder världen över. H2O GenAI Singapore kommer att visa framsteg och praktiska tillämpningar som ytterligare demokratiserar GenAI. H2O GenAI Day Singapore är slutsålt, men spår från sessionerna kommer att göras tillgängliga på begäran efter evenemanget.

Direktlänk Dela AiThority fördjupade igår

Forskningsrapport om marknaden för artificiell intelligens i rymden

En forskningsrapport om marknaden för artificiell intelligens i rymden ger information om branschen. Studien överväger marknadens nuvarande scenario och dess marknadsdynamik för 2023-2030. Rapporten utvärderar marknadens storlek och studerar strategimönster som antagits av framstående internationella spelare. Faktorer som förväntas påverka denna globala marknad är den ökande sysselsättningsgraden bland investeringar i framväxande ekonomier. Rapporten erbjuder en omfattande analys och prognos för ´Artificiell intelligens i rymden´ med fokus på både regionala och globala perspektiv.

Direktlänk Dela Salisburyandstonehenge.net fördjupade i förrgår

MLOps-marknaden växer tack vare ökad AI- och ML-användning

MLOps-marknaden (Machine Learning Operations) har vuxit fram som en kritisk och transformerande sektor inom artificiell intelligens och maskininlärning. MLOps representerar sammanslagningen av maskininlärning, mjukvaruteknik och drift, med syfte att effektivisera och optimera processen för att utveckla, distribuera och hantera maskininlärningsmodeller i stor skala. Marknadens tillväxt drivs av ökad användning av AI och ML-teknologier över olika branscher och behovet av effektiv och pålitlig operativisering av dessa modeller. Bland de ledande aktörerna finns IBM, Microsoft, Google, AWS, HPE, GAVS Technologies, DataRobot, Cloudera, Alteryx, Domino Data Lab, Valohai, H2O.ai, MLflow, Neptune.ai och Comet.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 27 november

Maskininlärningsmarknaden förväntas nå 225,91 miljarder USD 2030

Den globala marknaden för maskininlärning värderades till 19,20 miljarder USD 2022 och förväntas nå 225,91 miljarder USD 2030, med en årlig tillväxttakt på 36,2% under prognosperioden, enligt en rapport från Fortune Business Insights. Maskininlärning (ML) är ett verktyg för dataanalys som tränar datorer att lära sig från algoritmer och data och imitera mänskligt lärande. ML är en delmängd av artificiell intelligens (AI), och AI- och ML-tekniker implementeras i stor skala inom olika slutanvändningsindustrier, inklusive hälsovård, bilindustri, detaljhandel och tillverkning.

Direktlänk Dela GlobeNewswire fördjupade 22 november

Förklarbar AI-marknad förväntas växa från 6,2 miljarder USD till 16,2 miljarder USD fram till 2028

Storleken på marknaden för förklarbar AI (XAI) förväntas växa från 6,2 miljarder USD 2023 till 16,2 miljarder USD 2028, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 20,9% under prognosperioden. Ökade regler och krav på transparens och ansvar i AI-system driver efterfrågan på XAI-lösningar för att säkerställa överensstämmelse med lagar som GDPR och HIPAA. Inom hälso- och sjukvårdssektorn förväntas XAI växa mest under prognosperioden. XAI-teknologier används för att göra AI-modellernas förutsägelser och rekommendationer mer transparenta och tolkningsbara.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 20 november

Marknadsrapport för artificiell intelligens analyserar nuvarande spelare och framtida konkurrenter

En marknadsundersökning om artificiell intelligens (AI) har genomförts för att studera aktuell och värdefull information. Undersökningen tar hänsyn till både befintliga ledande spelare och kommande konkurrenter. Affärsstrategier för nyckelspelare och nya marknadsindustrier studeras i detalj. Rapporten delar också SWOT-analys, intäktsandel och kontaktinformation. Rapporten inkluderar även marknadsinformation när det gäller utveckling och kapaciteter. Bland företagen på marknaden finns IBM, Intel, Nuance Communications, IFLYTEK, Microsoft, Salesforce, ZTE Corporation, Infosys Limited, H2O.ai. Geografisk segmentering ger stor vikt åt regioner som Nordamerika, Mellanöstern & Afrika, Asien och Stillahavsområdet, Europa och Latinamerika.

Direktlänk Dela Argyle Report fördjupade 19 november

Ny rapport om global marknad för artificiella intelligensverktyg släppt av Global Market Vision

Global Market Vision har släppt en ny rapport om marknaden för artificiella intelligensverktyg (AI). Rapporten innehåller en omfattande analys av affärsaspekter som marknadsstorlek, konkurrenssituation, marknadsmöjligheter, marknadsandelar och inkomsttillväxtmönster. Rapporten täcker data som varierar enligt region och land. De viktigaste aktörerna och de nya marknadsaktörerna studeras i detalj. Rapporten innehåller information som bruttoinkomst, produktion och konsumtion, genomsnittligt produktpris och marknadsandelar för nyckelspelare. Rapporten klassificerar också flera bidrag till den globala marknaden för artificiella intelligensverktyg som hjälper till marknadens tillväxt.

Direktlänk Dela Argyle Report fördjupade 4 november

Ny marknadsanalysrapport om konstgjord intelligens i maskininlärningsmarknaden

En ny marknadsanalysrapport som fokuserar på konstgjord intelligens inom maskininlärningsmarknaden har släppts av StatsNData. Rapporten ger en detaljerad utforskning av den globala marknaden och dess undersegment, med inkomstprognoser och strategiska insikter som kan driva företagsframgång i IT-telekomindustrin. Rapporten ger också insikter i marknadens framtida bana och utrustar beslutsfattare med kunskapen som behövs för att effektivt navigera marknadens utveckling under den prognostiserade perioden. Bland de stora företagen som påverkar denna marknad finns Google, Baidu, IBM, Microsoft, SAP, Intel, Salesforce, Brighterion, KITT.AI, Albert Technologies, H2O.ai, Brainasoft, Yseop, Ipsoft, NanoRep(LogMeIn), Ada Support, Astute Solutions, IDEAL.com och Wipro.

Direktlänk Dela Argyle Report fördjupade 2 november

Maskininlärning på verktygsmarknaden: En detaljerad analys

Maskininlärning på verktygsmarknadsforskningsrapporten ger en detaljerad analys av den globala marknadsstorleken, aktierna, regionala och landsnivå analys, marknadssegmentering, tillväxt, marknadsandelar, konkurrenslandskap och försäljningsanalys. Rapporten introducerar definitioner, klassificeringar, applikationer och marknadsöversikt, produktspecifikationer, tillverkningsprocesser, kostnadsstrukturer, råmaterial osv. Studien ger en omfattande kunskap om nyckelspelares branschutvecklingsplaner, aktuella marknadsförhållanden, tillväxtdata och omfattningen av den respektive marknaden för maskininlärning i verktyg i framtiden.

Direktlänk Dela Argyle Report fördjupade 1 november

Marknadsrapport för Artificiell Intelligens System ger inblick i industrin

En marknadsforskningsrapport för Artificiell Intelligens System levererar autentisk data till kunder för att hjälpa dem att fatta viktiga beslut. Rapporten ger en översikt över marknaden, inklusive dess definitioner, applikationer, utvecklingar och tillverkningsteknik. Den spårar de senaste utvecklingarna och innovationerna på marknaden och ger information om hinder vid etablering av företag och vägledning för att övervinna kommande utmaningar. Rapporten analyserar också hur aktiviteter som fusioner formar marknadens framtid.

Direktlänk Dela Lagunanow.ph fördjupade 30 oktober

Signifikant tillväxt förväntas på marknaden för AI-programvara mellan 2022 och 2031

En forskningsrapport om marknaden för artificiell intelligens (AI) programvara fungerar som en viktig resurs för företag, investerare och intressenter som önskar en omfattande förståelse för marknaden. Rapporten belyser potentiella hinder som kan ändra branschens kurs de kommande åren. De globala tillverkarna i AI-programvarumarknaden inkluderar IDEAL.com, Intel, SAP, KITT.AI, IBM, Wipro, H2O.ai, IFlyTek, NanoRep(LogMeIn), Salesforce, Yseop, Ipsoft, Baidu, Microsoft, Brighterion, Albert Technologies, Astute Solutions, Megvii Technology, Brainasoft, Google och Ada Support. Den globala marknaden för AI-programvara väntas växa betydligt mellan 2022 och 2031, med en positiv prognos för 2022 och framåt. Nordamerika och Europa spelar centrala roller i denna tillväxt.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 27 oktober

Maskininlärningsmarknaden förändrar globala branscher och sektorer

En marknadsrapport om maskininlärning visar att denna snabbt växande industri förändrar branscher och sektorer världen över. Företag erbjuder nu maskininlärningslösningar på abonnemangsbasis. Maskininlärningsalgoritmer kan analysera stora datamängder och automatisera processer, vilket bidrar till dess snabba spridning. Utmaningar inkluderar brist på individer med analytiska färdigheter och risker med bedrägeri och oavsiktliga användningar. 2022 dominerade Nordamerika marknaden med en andel på 32%, medan Asien-Stillahavsregionen förväntas växa med en imponerande årlig tillväxttakt på 16%, främst på grund av det blomstrande startup-ekosystemet, en kvalificerad arbetskraft och ökad användning av maskininlärning.

Direktlänk Dela openPR fördjupade 20 oktober

Ny forskning publicerad om globala trender och insikter inom maskininlärningsmarknaden

Ny forskning har publicerats av Adroit Market Research om globala trender och insikter inom maskininlärningsmarknaden. Rapporten innehåller en detaljerad granskning av marknadens mönster, drivkrafter, hinder och potentiella möjligheter. Den ger information om marknadens storlek, tillväxttakt, huvudaktörer och affärsplaner, samt en analys av marknadens konkurrensmiljö och framtidsprognoser. COVID-19-pandemin har haft en betydande inverkan på marknaden på grund av problem med leveranskedjan och den globala ekonomiska nedgången. Forskningen diskuterar också stora marknadssegment baserat på typ, tillämpning och geografi.

Direktlänk Dela Seedance.com fördjupade 13 oktober

Ny studie av globala maskininlärningsmarknaden tillgänglig

AdroitMarketResearch.com har nyligen publicerat en ny studie, Globala ´Maskininlärnings´ Marknadstrender och Insikter. Studien ger en djupgående undersökning av branschens trender, tillväxtdrivare, inträdesbarriärer och potentiella tillväxtområden. Den innehåller information om marknadens storlek, huvudaktörer och affärsstrategier med hjälp av primära och sekundära forskningsmetoder. Den bedömer också den konkurrensutsatta miljön och ger tillväxtprognoser för den närmaste framtiden. Studien definierar också de viktiga maskininlärningsmarknadskategorierna baserat på typ, tillämpning och plats.

Direktlänk Dela Seedance.com fördjupade 13 oktober

Global marknadsrapport om Data Science och Machine Learning-plattformar från AMA Research

Data Science och Machine Learning-plattformar möjliggör för företag att utveckla och distribuera sina egna lösningar inom dataanalys och maskininlärning. En global marknadsrapport från AMA Research framhäver djupanalys av marknadsegenskaper, storlek, uppskattningar och tillväxt genom segmentering, regional uppdelning och landsuppdelning, samt konkurrenslandskap, marknadsandelar och strategier som är nyckeln på marknaden. De största spelarna i denna rapport inkluderar Anaconda, Alteryx, Databricks, Dataiku, DataRobot, Datawatch, Domino Data Lab, Google, H2O.ai, IBM, KNIME, MathWorks, Microsoft, RapidMiner, SAP, SAS och TIBCO Software.

Direktlänk Dela Industry Today fördjupade 11 oktober

IMPACT 50 LIST för Q4 2023: De mest inflytelserika företagen inom Big Data och AI

InsideBIGDATA har publicerat sin kvartalsvisa IMPACT 50 LIST, en ranking av de mest inflytelserika företagen inom big data och AI. Listan baseras på en mängd faktorer, inklusive tekniskt ledarskap, styrka i erbjudandet, innovation, positivitet i budskapet, kvalitetsuppfattning av företagssamhället, sentiment och frekvens av sociala medier, hög profil av C-suite-medlemmar och i fallet med offentliga företag: positiva finansiella indikatorer och aktiekurs. Rankingen inkluderar också en indikator för uppåtgående rörelse i listan och för nyligen tillagda företag.

Direktlänk Dela Inside Big Data fördjupade 11 oktober

Omfattande rapport om marknaden för maskininlärningsplattformar släppt av Statsndata

Statsndata har släppt en omfattande rapport om insamling, analys och tolkning av data från marknaden för maskininlärningsplattformar. Rapporten belyser vikten av att använda sådana data för att främja inte bara enskilda företags tillväxt, men också hela IT-telekomindustrins framsteg. Rapporten ger en grundlig översikt över marknaden för maskininlärningsplattformar, dess definition, tillämpningar, utveckling och tillverkningsteknik. Den spårar noggrant senaste utvecklingar och innovationer på marknaden och erbjuder värdefulla insikter i utmaningar som företag kan stöta på i sin strävan efter tillväxt.

Direktlänk Dela Lagunanow.ph fördjupade 10 oktober

Marknadsforskningsrapporter för maskininlärningsplattformar ger värdefull information

Forskningsrapporter om marknaden för maskininlärningsplattformar (ML) ger all information som driver marknadstillväxt genom att tillhandahålla pålitlig data som hjälper kunder att fatta kritiska beslut. Dokumenten sammanfattar omfattande studier och analyser utförda av experter inom olika områden. Några av de stora företagen som påverkar denna marknad inkluderar Palantier, MathWorks, Alteryx, SAS, Databricks, TIBCO Software, Dataiku, H2O.ai, IBM, Microsoft, Google, KNIME, DataRobot, RapidMiner, Anaconda, Domino och Altair. Marknaden för maskininlärningsplattformar är segmenterad på basis av typ, produkt, slutanvändare, etc.

Direktlänk Dela Meade County Messenger fördjupade 8 oktober

Omfattande rapport om Gen AI-tjänster släppt av Statsndata

Statsndata har publicerat en omfattande rapport om insamling, analys och tolkning av data från Generative Artificial Intelligence (Gen AI) Services Market. Rapporten betonar vikten av att utnyttja sådana data för att främja inte bara individuell företagstillväxt utan även den totala utvecklingen av hela tjänsteindustrin. Rapporten ger en noggrann översikt över Gen AI-tjänster marknaden, inklusive dess definition, tillämpningar, utveckling och tillverkningsteknik. Nyckelaktörer i branschen, inklusive NVIDIA, Google, OpenAI, WNS, McKinsey, Bain & Company, Accenture, Boston Consulting, Clickworker, H2O.ai, DataRobot, Microsoft Azure, AWS SageMaker, APEXON, ServiceNow, UST, HCLTech, Insight, Cadence, Penguin, DXC Technology, presenteras framträdande i rapporten.

Direktlänk Dela Lagunanow.ph fördjupade 8 oktober

En ny forskningsrapport om den globala maskinlärningsmarknaden undersöker marknadens konkurrenskraftiga tillväxt under de senaste åren. Rapporten granskar den nuvarande ekonomiska statusen för maskinlärningsindustrin både på inhemska och internationella marknader med hjälp av fakta och statistik från pålitliga källor. Studien undersöker den globala maskinlärningsmarknaden och analyserar faktorer som positivt påverkar maskinlärningsindustrins tillväxtpotential, utsikter, drivkrafter och unika sektorsbarriärer, samt en inneboende risk. Forskningen fokuserar på tekniker som har ökat den totala marknadskonkurrenskraften och uppfyllt målen, vilka normalt är att minska tiden, förbättra beslutsfattandet och öka produktionen och tillförlitligheten. Rapporten diskuterar också teknik och innovation samt den nuvarande situationen för den globala maskinlärningsindustrin.

Seedance.com fördjupade 6 oktober

Ny studie om globala trender och insikter inom maskininlärningsmarknaden publicerad

En ny studie med titeln ´Globala Trender och Insikter för Maskininlärningsmarknaden´ har nyligen publicerats på Orbisresearch.com. Rapporten ger en fördjupad analys av maskininlärningsmarknaden, presenterar nyckelinsikter om dess nuvarande tillstånd, tillväxtutsikter, utmaningar och framväxande trender. Rapporten är utformad för att förse intressenter med värdefull information för att fatta informerade beslut och navigera i den föränderliga marknadslandskapet. Rapporten omfattar marknadstrender, drivkrafter, utmaningar, konkurrenslandskap och framtida prognoser, vilket ger en komplett översikt över maskininlärningsmarknaden.

Direktlänk Dela Seedance.com fördjupade 6 oktober

Ny studie om globala trender och insikter inom artificiell intelligens i maskininlärning

En ny studie tillgänglig på Orbisresearch.com analyserar den globala marknaden för artificiell intelligens i maskininlärning. Rapporten undersöker marknadens nuvarande status, trender, utmaningar och framtidsutsikter. Analysen använder både kvalitativa och kvantitativa metoder för att ge en omfattande förståelse för marknadens beteende. Studien omfattar olika underrubriker, inklusive marknadsöversikt, nyckelspelare, marknadssegmentering, tillväxtfaktorer, konkurrenslandskap, tekniska framsteg, regleringsmiljö, konsumentbeteende, SWOT-analys, utmaningar och framtidsutsikt.

Direktlänk Dela Seedance.com fördjupade 5 oktober

Topp 10 verktyg för AI-ingenjörer

Artificiell intelligens (AI) har revolutionerat vårt sätt att interagera med teknik och data. AI-ingenjörer är i frontlinjen för denna omvandling och behöver en omfattande verktygslåda för att utmärka sig i detta snabbt utvecklande fält. I denna artikel utforskas de tio viktigaste verktygen för AI-ingenjörer: H2O.ai, TensorFlow, PyTorch, Jupyter Notebooks, NVIDIA GPUs, Docker, Git och GitHub, Apache Spark, OpenCV och Apache Beam. Dessa verktyg är oumbärliga resurser för AI-ingenjörer.

Direktlänk Dela Analytics Insight fördjupade 2 oktober

Maskininlärning inom verktygsmarknaden erbjuder strategisk affärsinformation

Maskininlärning inom verktygsmarknaden erbjuder strategisk affärsinformation för investeringar. Studien avslöjar lönsamma investeringsstrategier för företag, företagsledare, produktmarknadsföringschefer, nya affärsinvesterare och många fler på föredragna platser. Studien täcker och inkluderar framväxande marknadstrender, utvecklingar, möjligheter och utmaningar inom branschen. Rapporten delar upp marknadsstorleken, efter volym och värde, baserat på applikationstyp och geografi. Den globala marknaden för maskininlärning inom verktyg har ett värde CAGR på 5,4% från 2023-2029.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 29 september

Artificiell Intelligens marknaden förväntas växa med 36,8% CAGR från 2023 till 2029

Marknadsanalysdata syftar till att ge en fullständig bedömning av den globala marknaden, inklusive de största aktörerna på marknaden för Artificiell Intelligens (AI). Rapporten visar den nuvarande och historiska statusen på marknaden tillsammans med prognoserade marknadsstorlekar och trender. Rapporten levererar data om volym, andel, intäkter, produktion och försäljning på marknaden. Studien använde olika metoder inklusive PESTEL, PORTER och SWOT-analys. AI-marknaden förväntas ha en CAGR på 36,8% under prognosperioden från 2023 till 2029. De tio ledande företagen i den globala AI-marknadsforskningsrapporten inkluderar IBM, Intel, Nuance Communications, IFLYTEK, Microsoft, Salesforce, ZTE Corporation, Infosys Limited, H2O.ai.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 29 september

Global AI-systemprogramvarumarknad förväntas växa med en CAGR på 37,3% från 2023 till 2030

Den globala marknaden för programvara för artificiell intelligens förväntas växa med en CAGR på 37,3% från 2023 till 2030. Marknadsforskningsrapporten ger en omfattande bedömning av marknaden, inklusive faktorer som marknadsstorlek, dynamik, segmentering, konkurrenslandskap och tillväxtmöjligheter. Rapporten erbjuder också strategiska insikter och rekommendationer skräddarsydda för företag och marknader. Bland de framstående aktörerna på marknaden finns Google, Baidu, IBM, Microsoft, SAP, Intel, Salesforce, Brighterion, KITT.AI, IFlyTek, Megvii Technology, Albert Technologies, H2O.ai, Brainasoft, Yseop, Ipsoft, NanoRep(LogMeIn), Ada Support, Astute Solutions, IDEAL.com, Wipro.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 28 september

Globala marknaden för AI-system väntas växa med 36,8% årligen från 2023 till 2030

Den globala marknaden för AI-system förväntas växa med en årlig tillväxttakt på 36,8% från 2023 till 2030. Marknadsforskningsrapporten för AI-system ger en omfattande analys av marknaden, inklusive storlek, dynamik, segmentering, konkurrens och möjligheter. Den inkluderar också rekommendationer för företag och marknader, ingångsstrategier och branschspecifika tekniklösningar. AI-system kan analysera data, känna igen mönster, fatta beslut och till och med delta i konversationer. De hittar tillämpningar inom olika områden, från virtuella assistenter och självkörande fordon till medicinsk diagnos och finansiell prognos.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 27 september

Marknadsforskningsrapport om AI-plattformar täcker molnbaserade och lokala lösningar

En marknadsforskningsrapport om marknaden för artificiell intelligens (AI) plattformar täcker både molnbaserade och lokala lösningar. Rapporten innehåller insikter om marknadstrender, storlek och andel, och hur Covid-19 har påverkat sektorn. Majoriteten av företagen som täcks i rapporten inkluderar Albert Technologies, NanoRep (LogMeIn), Intel, Megvii Technology, Astute Solutions, Brighterion, IDEAL.com, KITT.AI, Baidu, Ipsoft, Microsoft, Wipro, SAP, Brainasoft, Google, IBM, Yseop, IFlyTek, Ada Support, H2O.ai och Salesforce. Rapporten innehåller också en analys av hur konflikten mellan Ryssland och Ukraina har påverkat marknaden.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 25 september

Maskininlärningsmarknaden väntas växa till 2029

Maskininlärningsmarknaden har växt från miljontals USD till miljontals USD mellan 2017 och 2023. Med en årlig tillväxttakt förväntas marknaden nå miljontals USD 2029. Rapporten fokuserar på marknadsstorlek, segmentstorlek (huvudsakligen produkttyp, tillämpning och geografi), konkurrentlandskap, nyligen status och utvecklingstrender. Dessutom ger rapporten strategier för företag att övervinna hot som COVID-19 utgör. Teknisk innovation och framsteg kommer att ytterligare optimera produktens prestanda, vilket gör att den kan få ett bredare spektrum av tillämpningar på nedströmsmarknaden.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 25 september

Betydande tillväxt förutspås för AI inom telekommunikationsindustrin 2023-2031

Den globala marknaden för artificiell intelligens inom telekommunikationsindustrin förväntas växa betydligt mellan 2023 och 2031. Rapporten analyserar nuvarande trender och framtidspotential för branschen, och undersöker bland annat tillverkningsmetoder, produktspecifikationer och kostnadsstrukturer. Några av de största tillverkarna av AI inom telekommunikation inkluderar Intel Corporation, Cisco Systems, AT&T, Google Inc., Sentient Technologies, Nuance Communications, IBM, Infosys, Microsoft Corporation och H2O.ai. Rapporten undersöker även hur COVID-19 och regionala konflikter, som kriget mellan Ryssland och Ukraina, har påverkat marknaden.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 25 september

Ny rapport visar på flerdimensionell utvärdering av den globala marknaden för maskininlärning

En ny rapport från Global Market Vision visar på en flerdimensionell utvärdering av den globala marknaden för maskininlärning, inklusive värdekedjestruktur, regional analys, applikationer, marknadsstorlek och prognoser för perioden 2023-2030. Rapporten fokuserar på flera faktorer som global distribution, tillverkare, marknadsstorlek och marknadsfaktorer som påverkar de globala bidragen. Rapporten innehåller insikter kopplade till den globala marknaden för maskininlärning, inklusive konkurrensspektrum, geografisk utblick, konkurrentandel och konsumtionstrender i denna industri. Rapporten analyserar tidigare och nuvarande marknadsförhållanden baserat på typer, applikationer och regioner.

Direktlänk Dela Lagunanow.ph fördjupade 25 september

Maskininlärning som en tjänstmarknad förväntas nå 58798,08 miljoner dollar 2030

Enligt forskning från VMR registrerade den globala marknaden för maskininlärning som en tjänst 4123,45 miljoner dollar 2022 och förväntas uppgå till 58798,08 miljoner dollar vid utgången av 2030. Den förväntade årliga tillväxttakten (CAGR) för industrin för maskininlärning som en tjänst är 39,4%. Marknaden har upplevt stadig tillväxt under de senaste åren och förväntas visa en hög CAGR under prognosperioden 2023-2030. Några av de stora företagen på marknaden är IBM Corporation, Google LLC, SAS Institute Inc., Fair Isaac Corporation (FICO), Hewlett Packard Enterprise Company, Yottamine Analytics LLC, Amazon Web Services Inc., BigML Inc., Iflowsoft Solutions Inc., Monkeylearn Inc., Sift Science Inc., H2O.ai Inc.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 22 september

Marknaden för data science och maskininlärningsplattformar förväntas nå 466,3 miljarder USD 2032

DataHorizzon Research har publicerat en rapport som visar att marknaden för data science och maskininlärningsplattformar beräknas vara värd 94,2 miljarder USD 2023 och förväntas nå 466,3 miljarder USD 2032, med en årlig tillväxttakt på 17,4%. Rapporten analyserar marknadens tillstånd på global och regional nivå inom kommunikationssektorn. Maskininlärning, en gren av datavetenskapen, används för att göra viktiga beslut i företag och applikationer. Insikter från konsumenter används av organisationer för att anpassa sina produkter eller tjänster efter kundernas krav och förväntningar. Data science och ML-plattformar hjälper företag att dra meningsfulla slutsatser från denna data, utveckla marknadsföringsplaner och förbättra produktutbudet. Dessutom främjar den prediktiva analysen i företag också marknadstillväxten.

Direktlänk Dela GlobeNewswire fördjupade 22 september

Maskininlärningsmarknaden förväntas växa med en CAGR på 48,39% fram till 2030

Maskininlärningsmarknaden förväntas växa betydligt mellan 2023 och 2030, med en positiv prognos för 2022 och framåt. Marknaden kommer att expandera ytterligare när viktiga aktörer inom industrin antar effektiva strategier, vilket presenterar många möjligheter för framsteg. Rapporten undersöker marknadens storlek, tillväxtmöjligheter, risker, trender och konkurrens. Viktiga globala tillverkare inom maskininlärningsmarknaden inkluderar Fair Isaac Corporation, SAP SE, Amazon Web Services, Inc., Baidu, Inc., IBM Corporation, Hewlett Packard Enterprise Development LP (HPE), Intel Corporation, SAS Institute, Inc., BigML, Inc., H2O.ai, Microsoft Corporation och Google LLC.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 19 september

Global AI-marknad förväntas växa snabbt mellan 2019 och 2024, enligt Orbis Research

Enligt en studie av Orbis Research förväntas den globala marknaden för artificiell intelligens (AI) växa snabbt mellan 2019 och 2024. Rapporten ger en detaljerad analys av AI-marknaden med hjälp av tabeller, grafer och produktstatistik. Studien undersöker också produktionsprocessen och förutser en noggrann analys av tillverkningskostnaderna. De främsta spelarna på AI-marknaden inkluderar IBM, Intel, Nuance Communications, IFLYTEK, Microsoft, Salesforce, ZTE Corporation, Infosys Limited och H2O.ai.

Direktlänk Dela Rougefox.com fördjupade 18 september

Maskininlärningsmarknaden förväntas expandera med en CAGR på 48,64% till 2028

Den nyligen publicerade rapporten Machine Learning Market Report 2023 ger en omfattande översikt över marknadens nuvarande status, storlek, volym och marknadsandel. Rapporten undersöker nyckeltrender och marknadssegmenteringar efter typer [Cloud, On-Premises] och applikationer [BFSI, Healthcare and Life Sciences, Retail, Telecommunication, Government and Defense, Manufacturing, Energy and Utilities]. Den globala marknaden för maskininlärning värderades till 14304,85 miljoner dollar 2022 och förväntas expandera med en CAGR på 48,64% under prognosperioden, och nå 154282,83 miljoner dollar 2028. Rapporten inkluderar även flera nya tillägg, som: Marknadstrender, Konkurrenslandskap, Konsumentbeteende, Marknadssegmentering, Marknadsprognos, Regional analys, Tekniska framsteg.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 18 september

Marknadsundersökning av maskininlärning visar på tillväxt och nya möjligheter

En marknadsundersökning av maskininlärning visar på värdefull information om befintliga aktörer och kommande konkurrenter. Rapporten analyserar företagsstrategier, SWOT-analyser, intäktsandelar och kontaktinformation. Maskininlärning är en disciplin inom artificiell intelligens som ger maskiner förmågan att automatiskt lära sig från data och tidigare erfarenheter. Företag som påverkar denna marknad inkluderar IBM, Dell, HPE, Oracle, Google, SAP, SAS Institute, Fair Isaac Corporation (FICO), Baidu, Intel, Amazon Web Services, Microsoft, Yottamine Analytics, H2O.ai, Databricks, BigML, Dataiku och Veritone. Rapporten ger insikter om marknadspenetrering, produktutveckling, konkurrensbedömning, marknadsutveckling och marknadsdiversifiering.

Direktlänk Dela Lagunanow.ph fördjupade 16 september

Automatiserad maskininlärning (AutoML) marknad förväntas växa betydligt fram till 2030

360 Research Reports har publicerat en ny rapport om den globala marknaden för automatiserad maskininlärning (AutoML) fram till 2030. Rapporten fokuserar på användning inom sektorerna bank, finansiella tjänster och försäkring (BFSI), informationsteknik (IT) och telekom, hälso- och sjukvård, regering, detaljhandel och tillverkning. Marknaden väntas växa betydligt mellan 2023 och 2030, särskilt i Nordamerika och Europa. De största tillverkarna av AutoML inkluderar SAS Institute Inc, dotData Inc, Determined AI, DataRobot Inc, EdgeVerve Systems Limited, Squark, Aible Inc, Big Squid Inc, H2O.ai Inc, Google LLC, Microsoft Corporation och Amazon Web Services Inc.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 15 september

Global Market Vision publicerar rapport om marknaden för AI-verktyg

En nyligen publicerad rapport om marknaden för artificiell intelligens (AI) verktyg har utfärdats av Global Market Vision. Rapporten undersöker de viktigaste drivkrafterna för tillväxten på AI-verktygsmarknaden under prognosperioden och analyserar de faktorer som kan hindra marknadstillväxten i framtiden. Rapporten betonar också potentiella möjligheter för marknadsaktörer och framtida trender på marknaden genom en logisk och beräknande studie av det förflutna och nuvarande marknadsscenario. Bland de stora marknadsaktörerna som profileras i rapporten finns IBM, Intel, Nuance Communications, iFlytek, Microsoft, Salesforce, ZTE Corporation, Infosys Limited, H2O.ai, Oracle, Autodesk, Nvidia, Google, AWS, GE Healthcare, Siemens Healthineers, Medtronic, Agribotix, The Climate Corporation, Mavrx, Awhere och Precision Hawk.

Direktlänk Dela Lagunanow.ph fördjupade 13 september

Maskininlärningsplattformar: Marknadsrapport och tillväxtprognos

En nyligen publicerad rapport om maskininlärningsplattformar har utforskat marknadens segmentering baserat på typ och tillämpning. Rapporten undersöker de viktigaste drivkrafterna bakom tillväxten av marknaden för maskininlärningsplattformar under prognosperioden och analyserar de faktorer som kan hindra marknadstillväxten i framtiden. Rapporten belyser även potentiella möjligheter för marknadsaktörer och framtida trender på marknaden genom en logisk och beräknande studie av det förflutna och nuvarande marknadsscenario.

Direktlänk Dela Lagunanow.ph fördjupade 13 september

En ny forskningsrapport har presenterats som ger en detaljerad sammanfattning av maskininlärningsplattformsmarknaden 2023, inklusive både kvalitativa och kvantitativa aspekter av marknaden. Rapporten visar att maskininlärningsplattformsmarknaden är en ständigt föränderlig och utvecklande industri som vinner popularitet inom olika områden. Det förväntas att industrin kommer att se betydande tillväxt 2023 när fler företag investerar i avancerade strategier för att förbättra sin närvaro. Rapporten undersöker även effekterna av COVID-19-pandemin på sektorn.

Benzinga fördjupade 13 september

Maskininlärningsmarknaden förväntas växa betydligt 2023-2030

En ny forskningsrapport förutspår att marknaden för maskininlärning kommer att växa årligen med betydande CAGR mellan 2023 och 2030. De största tillverkarna av maskininlärningsteknik inkluderar Fair Isaac Corporation, SAP SE, Amazon Web Services, Baidu, IBM Corporation, Hewlett Packard Enterprise Development (HPE), Intel Corporation, SAS Institute, BigML, H2O.ai, Microsoft Corporation och Google. Rapporten förutser att den globala marknaden för maskininlärning kommer att växa från 9731,85 miljoner USD 2021 till 103901,16 miljoner USD 2027. Drivande faktorer för tillväxt inkluderar ökad efterfrågan inom sektorer som BFSI, hälso- och sjukvård, detaljhandel, telekommunikation, regering och försvar, tillverkning, energi och verktyg.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 12 september

Automatiserad Data Science och Machine Learning Platforms Marknad väntas växa

Enligt den senaste rapporten förväntas den globala marknaden för automatiserad data science och maskininlärningsplattformar att växa med en viss årlig tillväxttakt (CAGR) under perioden 2022-2031. Rapporten tar hänsyn till effekterna av COVID-19 på marknaden. Rapporten innehåller även en konkurrensanalys och segmentering av marknaden, samt detaljerade profiler av nyckelspelare som verkar på marknaden.

Direktlänk Dela fördjupade 12 september

Ny forskningsrapport analyserar marknaden för AI inom försäkringsteknik fram till 2031

En ny forskningsrapport om marknaden för artificiell intelligens inom försäkringsteknik (Insurtech) fram till 2031 ger analytisk information om aktuella trender, problem, marknadsrisker och begränsningar för ledande leverantörer. Rapporten omfattar även en analys av tillväxtmöjligheter, utmaningar och framväxande trender. Marknadsandelarna för de största företagen diskuteras också, tillsammans med deras profiler. Studien täcker även produktbredd, CAGR och utför en Porter´s Five Forces-analys av industrin. Nyckelspelarna på marknaden inkluderar H2O.ai, Cognizant, Lemonade, Amazon Web Services, Google, Cape Analytics Inc., Microsoft, Lexalytics, Salesforce, Kasisto och Next IT Corp.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 9 september

Marknadsvärde för maskininlärning inom offentlig service förväntas nå XXX miljoner USD 2031

Marknadsvärdet för maskininlärning inom offentliga tjänster förväntas nå XXX miljoner USD 2031, enligt en rapport. Nyckelföretag inkluderar Baidu, Hewlett Packard Enterprise Development LP, SAS Institute, Inc, IBM, Microsoft, Nvidia, Amazon Web Services, Oracle, SAP, BigML, Inc, Fair Isaac Corporation, Intel Corporation, Google LLC, H2oAI, Alpiq och SmartCloud. Rapporten föreslår strategier som fusioner, förvärv, expansioner, forskning och utveckling och introduktion av nya produkter för att hjälpa leverantörer att bestämma sina tillväxtutsikter och anpassning till konkurrenter.

Direktlänk Dela Marijuana Observer fördjupade 8 september

Kognitiva system och AI-marknaden växer: Möter industribehov fram till 2030

En global rapport på 145 sidor om kognitiva system och AI-systemmarknaden ger aktuell information om framstående globala aktörer (Google, Baidu, IBM, Microsoft, SAP, Intel, Salesforce, Brighterion, KITT.AI, IFlyTek, Megvii Technology, Albert Technologies, H2O.ai, Brainasoft, Yseop, Ipsoft, NanoRep(LogMeIn), Ada Support, Astute Solutions, IDEAL.com, Wipro). Rapporten hjälper företag att utveckla strategier för att uppnå sina finansiella mål genom att genomföra en omfattande undersökning av den finansiella utvecklingen inom sin industri. Detta innebär att utvärdera branschforskningsrapporter för att få insikter i aktuella trender, konsumentpreferenser och marknadskrav. Med denna kunskap kan företag fatta informerade beslut som främjar tillväxt och förbättrar lönsamheten.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 8 september

Maskininlärningsmarknaden förväntas växa kraftigt till 2030

Enligt en ny rapport förväntas maskininlärningsmarknaden växa kraftigt mellan 2023 och 2030. Marknaden var värd 9731,85 miljoner USD 2021 och förväntas växa med en årlig tillväxttakt på 48,39%, för att nå 103901,16 miljoner USD 2027. De största tillverkarna inom maskininlärningsmarknaden inkluderar Fair Isaac Corporation, SAP SE, Amazon Web Services, Inc., Baidu, Inc., IBM Corporation, Hewlett Packard Enterprise Development LP (HPE), Intel Corporation, SAS Institute, Inc., BigML, Inc., H2O.ai, Microsoft Corporation och Google LLC.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 7 september

Marknadsrapport för kognitiva system och AI-system förutspår tillväxt till 2030

En ny rapport ger viktig statistisk information om marknadsstatus för aktörer inom kognitiva system och AI-system. Den omfattar historiska och projicerade marknadsdata, efterfrågan, applikationsspecifikationer, prisutveckling och geografiska uppdelningar av ledande företag inom kognitiva system och AI-system. Rapporten erbjuder en omfattande bild av den globala marknaden för kognitiva system och AI-system från 2023 till 2030. Forskningsrapporten ger även omfattande data om de viktigaste faktorerna som driver tillväxten på marknaden för kognitiva system och AI-system på både nationell och lokal nivå.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 6 september

Ny forskning om den globala marknaden för maskininlärning tillkännagiven

Ny forskning om den globala marknaden för maskininlärning har tillkännagetts på AdroitMarketResearch.com. Studien omfattar en djupgående analys av hela maskininlärningsmarknaden, inklusive aspekter som försörjningskedja, marknadsföring, produktutveckling och kostnadsstruktur. Rapporten fokuserar på framtiden, med all analytisk data som leder till tillväxtprognoser och marknadsuppskattningar baserade på den globala maskininlärningsmarknaden. Den undersöker också hur COVID-19-pandemin har påverkat marknaden och de problem som orsakats av de stränga regeringarnas lagar som införts för att mildra pandemins skadliga konsekvenser.

Direktlänk Dela Baltimore Chronicle fördjupade 3 september

Ny studie om globala trender och insikter inom maskininlärningsmarknaden offentliggjord

En ny studie med titeln Global Machine Learning Market Trends and Insights har offentliggjorts på AdroitMarketResearch.com. Forskningsrapporten inkluderar branschens nuvarande tillstånd och tillväxtprognoser för åren 2023-2031. Studien definierar företagets framsteg genom uppströms och nedströms, branschutveckling och viktiga organisationer. Dessutom integrerar forskningen fragment och distinkt segmentering och skapar en rimlig förväntning om utvecklingen av affärsuppskattningar i en informationsmöjlighet. Rapporten är en guide som tjänar företagets nuvarande och framtida specialist- och finansiella intresseområden fram till 2031.

Direktlänk Dela Baltimore Chronicle fördjupade 3 september

Global studie om maskininlärningsplattformar förutspår marknadstrender och insikter

En nyligen publicerad studie på Orbisresearch.com analyserar och förutspår den globala marknaden för maskininlärningsplattformar (ML) från 2021 till 2031. Studien tillhandahåller intäktsstatistik från 2016 till 2020 och en prognos för 2021 till 2031. Rapporten diskuterar marknadsdrivare, begränsningar och möjligheter, och förutser hur dessa kommer att påverka ML-marknaden. Studien innehåller också en omfattande utvärdering av de stora tillverkarna och distributörerna inom flera viktiga sektorer, inklusive Palantier, MathWorks, Alteryx, SAS, Databricks, TIBCO Software, Dataiku, H2O.ai, IBM, Microsoft, Google, KNIME, DataRobot, RapidMiner, Anaconda, Domino och Altair.

Direktlänk Dela Baltimore Chronicle fördjupade 3 september

Global rapport om maskininlärningsmarknaden nu tillgänglig

En nyligen publicerad rapport från Orbisresearch.com med titeln ´Globala trender och insikter om maskininlärningsmarknaden´ är nu tillgänglig. Global Machine Learning Market Report 2023, som ger en grundlig analys av marknaden, har nyligen släppts av Orbis Market Research. Studien inkluderar marknadsstorlek, konkurrentandelar, marknadsuppskattningar och branschuppdateringar på global, regional och nationell nivå tillsammans med kvantitativa och kvalitativa data. Kvalitativa data belyser bland annat marknadsdrivare, begränsningar, nuvarande trender och möjligheter. Rapporten innehåller också en detaljerad studie av marknadssegment och undersegment för att erbjuda betydande insikter.

Direktlänk Dela Baltimore Chronicle fördjupade 1 september

En global forskningsrapport om maskininlärningsmarknaden 2023 ger en omfattande analys av regionala och stora spelarsegment. Rapporten ger insikter om nuvarande marknadsförhållanden och framtida marknadsmöjligheter, tillsammans med drivkrafter, trendande segment, konsumentbeteende, prissättningsfaktorer och marknadsprestanda. Rapporten innehåller också information om de dominerande globala leverantörerna. Nyckelspelare som studerats i rapporten inkluderar IBM, Microsoft Corporation, SAP SE, Intel Corporation, SAS Institute Inc., Amazon Web Services, Inc., Bigml, Inc., Google Inc., Fair Isaac Corporation, Baidu, Inc., H2o.AI, Hewlett Packard Enterprise Development LP.

Benzinga fördjupade 1 september

Global MLaaS-marknad förväntas växa med 39,25% under prognosperioden 2023-2028

Enligt en studie utförd av HTF MI Research kommer den globala marknaden för Machine Learning as a Service (MLaaS) att växa med en CAGR på 39,25% under prognosperioden 2023-2028. Marknaden för MLaaS förväntas öka med 288,71 miljoner dollar under denna period. Studien inkluderar data från 2018 till 2022 och värderar för närvarande marknaden till 13,95 miljoner dollar. Bland företagen som täcks av studien finns Google, IBM Corporation, Microsoft Corporation, Amazon Web Services, BigML, FICO, Yottamine Analytics, Ersatz Labs, Predictron Labs, H2O.ai, AT&T och Sift Science.

Direktlänk Dela Newstrail fördjupade 29 augusti

Globala studier förutser tillväxt i AI-verktygsmarknaden

En ny studie av den globala marknaden för artificiell intelligens (AI) verktyg förutser tillväxt och trender fram till 2029. Studien täcker viktig forskningsdata och bevis, vilket kan vara en användbar resurs för chefer, analytiker, branschexperter och andra nyckelpersoner för att förstå marknadstrender, tillväxtdrivare, möjligheter och kommande utmaningar. Rapporten syftar till att ge en ytterligare illustration av det senaste scenariot, ekonomisk inbromsning och COVID-19:s inverkan på hela branschen. Studien inkluderar företag som IBM, Intel, Nuance Communications, IFLYTEK, Microsoft, Salesforce, ZTE Corporation, Infosys Limited, H2O.ai, Oracle, Autodesk, NVIDIA, Google, AWS, GE Healthcare, Siemens Healthineers, Medtronic, Agribotix, The Climate Corporation, Mavrx, aWhere, Precision Hawk och Granular.

Direktlänk Dela The Knox Student fördjupade 29 augusti

En marknadsforskningsrapport om Artificiell Intelligens (AI) programvara har släppts. Rapporten innehåller en detaljerad analys av befintliga marknadsledare och kommande konkurrenter. Rapporten inkluderar också en SWOT-analys, intäktsandelar och kontaktinformation. Några av de företag som påverkar marknaden inkluderar Google, Baidu, IBM, Microsoft, SAP, Intel, Salesforce, Brighterion, KITT.AI, IFlyTek, Megvii Technology, Albert Technologies, H2O.ai, Brainasoft, Yseop, Ipsoft, NanoRep(LogMeIn), Ada Support, Astute Solutions, IDEAL.com, Wipro. Rapporten ger insikt om marknadspenetrering, produktutveckling, konkurrensbedömning, marknadsutveckling och marknadsdiversifiering.

The Knox Student fördjupade 28 augusti

Globala marknaden för artificiell intelligensplattform 2023-2029: Ny studie

En nyligen publicerad studie om den globala marknaden för artificiell intelligensplattform för perioden 2023-2029 täcker alla aspekter av marknaden och ger aktuell information om nuvarande trender. Studien är en värdefull informationskälla för företagsstrateger och undersöker de senaste trenderna och siffrorna, marknadsstorlek, efterfrågeomfång, tillväxthastighetsanalys och ger en omfattande undersökning av marknadsandelen. Rapporten fokuserar även på marknadsanalys, nyligen framsteg, konkurrenslandskapsundersökning och segmenterar prognosen efter typ, tillämpning, geografi, marknadsstorlek och nyckelspelare.

Direktlänk Dela The Knox Student fördjupade 28 augusti

Globala maskininlärningsmarknadens insikter och tillväxtprognoser

Adroit Market Research har presenterat en omfattande forskningsrapport om den globala marknaden för maskininlärning. Rapporten tar hänsyn till viktiga marknadsfaktorer som kostnadsstrukturer, leveranskedjans dynamik och försäljnings- och marknadsföringsplaner. Studien inkluderar också en prognos för framtiden, vilket riktar all analytisk data mot tillväxtprognoser och marknadsprognoser. Nyckelaktörer på maskininlärningsmarknaden inkluderar Microsoft Corporation, IBM Corporation, SAP SE, SAS Institute Inc., Google, Inc., Amazon Web Services Inc., Baidu, Inc., BigML, Inc., Fair Isaac Corporation (FICO), Hewlett Packard Enterprise Development LP (HPE), Intel Corporation, KNIME.com AG, RapidMiner, Inc., Angoss Software Corporation, H2O.ai, Alpine Data, Domino Data Lab, Inc., Dataiku, Luminoso Technologies, Inc., TrademarkVision, Fractal Analytics Inc., TIBCO Software Inc., Teradata, Dell Inc., och Oracle Corporation. Studien fokuserar också på effekterna av COVID-19 och hur pandemin har förändrat företagens affärsmodeller.

Direktlänk Dela The Knox Student fördjupade 28 augusti

Populära AI-plattformar som stärker apputvecklare

Artificiell intelligens (AI) har revolutionerat modern apputveckling, från hur applikationer byggs och distribueras till deras underhåll. AI ger utvecklare möjlighet att förbättra användarupplevelser, automatisera processer och dra nytta av datadrivna insikter för att skapa banbrytande applikationer. Artikeln utforskar några av de mest populära AI-plattformarna som har omformat modern apputveckling, inklusive TensorFlow, PyTorch, IBM Watson, Microsoft Azure Cognitive Services, Amazon AWS AI/ML Services, Google Cloud AI och H2O.ai. Dessa plattformar har gett utvecklare möjlighet att bygga intelligenta, effektiva och användarcentrerade applikationer.

Direktlänk Dela Analytics Insight fördjupade 27 augusti

Ny rapport analyserar AI som en tjänstemarknad

En ny rapport om AI som en tjänstemarknad analyserar marknadsstorlek, prognoser, marknadsandelar, konkurrensanalys och industritrender för Artificiell intelligens som en tjänst, med fokus på marknadstidsramar och teknologiska vägkartor. AI som en tjänst avser leverans av AI-verktyg och funktioner genom molnbaserade prenumerationer. Organisationer kan utnyttja molnbaserade AI-tjänster istället för att investera i utveckling och underhåll av egen AI-infrastruktur. Tjänsterna kommer ofta med färdiga maskininlärningsmodeller, verktyg för naturligt språkbehandling, datalagrings- och arkiveringsverktyg och andra AI-funktioner. Nyckelspelare inkluderar IBM, Microsoft, Google, AWS, FICO, SAS Institute, Baidu, SAP, Salesforce, Oracle, Iris.AI, Craft.AI, BigML, H2O.ai, Vital.ai, Fuzzy.ai, RainBird Technologies, SiftScience, DataBricks, CenturySoft, DataRobot, Alibaba, Tencent, Dataiku, Yottamine Analytics, Tecnotree, Cloudera och Meya.ai.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 23 augusti

Maskininlärningsplattformar Marknadsforskning Rapport 2023-2029

En ny forskningsrapport har publicerats som granskar marknaden för maskininlärningsplattformar (ML) fram till 2029. Rapporten, som innehåller 116 sidor, analyserar produktion, potentiell tillämpning, efterfrågan och nuvarande industriell status. Den hjälper till att identifiera potentiella marknader för nya produkter och bästa distributionsstrategier. Rapporten undersöker också trender bland köpare och leverantörer som bidrar till att forma produktionsstrategin för ML-marknaden. ML-marknaden har vuxit från flera miljoner dollar till flera miljoner dollar mellan 2017 och 2022, och förväntas nå flera miljoner dollar 2029.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 22 augusti

Global maskinlärningsmarknad undersöks i ny marknadsundersökning

MarketQuest.biz har nyligen annonserat en marknadsundersökning om maskinlärningsmarknaden. Rapporten täcker all information om de globala och regionala marknaderna, inklusive gamla och framtida trender. Undersökningen baseras på en omfattande studie övervakad av skickliga analytiker. Rapporten avslöjar mycket användbara recensioner och strategiska bedömningar, inklusive generiska marknadstrender, kommande och innovativa teknologier, branschdrivare, utmaningar som driver denna universella marknad, och stora spelares profil och strategier. Marknaden lyfter fram detaljerade boosters och begränsningar, vilka kan påverka målmarknadens tillväxt under prognosperioden från 2023 till 2029.

Direktlänk Dela Chaminade Talon fördjupade 18 augusti

Ny studie om globala trender och insikter inom maskininlärningsplattformar

En ny studie med titeln ´Globala trender och insikter inom maskininlärningsplattformar´ har publicerats på Orbisresearch.com. Studien syftar till att belysa marknadens nuvarande tillstånd, utvärdera pandemins konsekvenser och utforska de strategier som antagits för återhämtning. Rapporten kombinerar omfattande forskning, dataanalys och expertåsikter för att erbjuda värdefulla insikter för intressenter och beslutsfattare. Rapporten undersöker också regleringar och stödåtgärder från regeringen som påverkade marknadslandskapet under pandemin.

Direktlänk Dela Chaminade Talon fördjupade 17 augusti

H2O.ai uppnår SOC2 Type 2-certifiering, bekräftar företagets engagemang för dataskydd

H2O.ai, en ledande leverantör av plattformar för generativ AI och maskininlärning, har med framgång uppnått sin SOC2 Type 2-rapport. Detta är en betydande milstolpe som bekräftar företagets engagemang för att upprätthålla de högsta standarderna för dataskydd, integritet och säkerhet. Företagets Chief Information Security Officer, David Epperson, uttryckte sin stolthet över teamets framgång. SOC2 Type 2-certifieringen, en allmänt erkänd och respekterad revisionsstandard utfärdad av American Institute of CPAs (AICPA), bedömer effektiviteten hos en tjänsteorganisations interna kontroller och deras efterlevnad under en förlängd period.

Direktlänk Dela Business Wire fördjupade 15 augusti

Orbisresearch.com publicerar AI och Machine Learning Operationalization (MLOps) Software marknadsinsikter

Orbisresearch.com har publicerat forskningsdokumentet ´AI och Machine Learning Operationalization (MLOps) Software market Insights´. Rapporten innehåller en omfattande analys och prognos för den globala AI och Machine Learning Operationalization (MLOps) Software-marknaden på både global och regional basis. Analysen erbjuder inkomstsiffror (i miljoner dollar) från 2016 till 2020, samt en prognos från 2021 till 2031. Studien ger en djupgående marknadsanalys, samt en undersökning av marknadsdrivare, begränsningar och möjligheter. Den förutspår också hur dessa drivkrafter och begränsningar kommer att påverka AI och Machine Learning Operationalization (MLOps) Software-marknaden från 2021 till 2031.

Direktlänk Dela Chaminade Talon fördjupade 15 augusti

Gratis AI-verktyg tillgängliga för utvecklare och företag

Artificiell intelligens (AI) har en betydande inverkan på olika industrier och företag, och det finns flera gratis AI-verktyg tillgängliga. Google AI Platform erbjuder ett kraftfullt utbud av maskininlärningsverktyg. TensorFlow, också från Google, är ett öppen källkodsramverk för maskininlärning. IBM Watson erbjuder en omfattande svit av praktiska verktyg tillgängliga på IBM Cloud Lite. Microsoft Azure Machine Learning Studio är ett intuitivt verktyg som gör det möjligt att snabbt utforma, testa och distribuera prediktiva modellbaserade lösningar. H2O.ai är ett verktyg som kan skalas över tusentals kärnor och stödjer flera maskininlärningsalgoritmer. RapidMiner erbjuder ett brett utbud av AI- och maskininlärningsverktyg. Slutligen tillhandahåller OpenAI forskningspapper, modeller och verktyg, inklusive GPT-3.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 13 augusti

Markntel Advisors publicerar forskningsrapport om AI-marknaden

Markntel Advisors har publicerat en forskningsrapport om marknaden för artificiell intelligens (AI) med en prognosperiod från 2023 till 2028. Enligt rapporten förväntas AI-marknaden växa med en årlig tillväxttakt på 35,1% under prognosperioden. Rapporten analyserar flera marknadsdrivare, de senaste trenderna och möjligheter för marknadsaktörer. Rapporten omfattar även en utvärdering av hur marknaden återhämtade sig efter betydande händelser som Ryssland-Ukraina-kriget och Covid-19-pandemin.

Direktlänk Dela University City Review fördjupade 2 augusti

Maskininlärning i verktygssektorn: Nya insikter och utmaningar

Enligt den senaste forskningen i rapporten ´Maskininlärning i verktygsrapport 2022´ av MRA, undersöks den geografiska landskapet, branschens storlek och företagets intäktsuppskattning. Rapporten lyfter också fram utmaningar som hindrar marknadstillväxten och expansionsstrategier som ledande företag använder. Bland de största spelarna på marknaden finns Baidu, Hewlett Packard Enterprise Development LP, SAS Institute, Inc., IBM, Microsoft, Nvidia, Amazon Web Services, Oracle, SAP, BigML, Inc., Fair Isaac Corporation, Intel Corporation, Google LLC, H2o.AI, Alpiq och SmartCloud. Rapporten innehåller även en PESTLE-analys av marknaden.

Direktlänk Dela University City Review fördjupade 1 augusti

Global analys av artificiell intelligensplattformsindustrin

En global analysrapport om artificiell intelligensplattformsindustrin erbjuder en genomgående analys av nuvarande marknadstrender, tillväxtdrivare, utmaningar och möjligheter. Rapporten täcker viktiga punkter, regional analys, funktionen hos betydande leverantörer och nyckelkomponenter i marknadsstudien. Dessutom framhäver rapporten marknadsvärdet och den sammansatta årliga tillväxthastigheten (CAGR) för den förväntade perioden. Nyckelspelare på marknaden för artificiell intelligensplattform inkluderar Google, Baidu, IBM, Microsoft, SAP, Intel, Salesforce, Brighterion, iFlyTek, Megvii Technology, Albert Technologies, Yseop, Ipsoft, nanoRep (LogMeIn), Ada Support, Astute Solutions, IDEAL, Wipro, H2O.ai och Brainasoft.

Direktlänk Dela University City Review fördjupade 1 augusti

Artificiell intelligens mjukvarusystemförsäljning: Marknadstrender och prognoser 2023-2031

Orbisresearch.com har publicerat en ny studie om utvecklingen och framtidsutsikterna för marknaden för försäljning av artificiell intelligens (AI) mjukvarusystem. Rapporten innehåller viktig industriinformation och data, samt aktuella och förutsagda marknadstrender från 2020 till 2025. Den ger också en utvärdering av prissättning, geografisk region, teknik och efterfrågan-tillgång. Nyckelspelare på AI mjukvarusystemförsäljningsmarknaden inkluderar Google, Baidu, IBM, Microsoft, SAP, Intel, Salesforce, Brighterion, KITT.AI, IFlyTek, Megvii Technology, Albert Technologies, H2O.ai, Brainasoft, Yseop, Ipsoft, NanoRep(LogMeIn), Ada Support, Astute Solutions, IDEAL.com och Wipro.

Direktlänk Dela University City Review fördjupade 1 augusti

Global analysrapport om AI inom insurtech-industrin

En rapport om ´Artificiell intelligens inom insurtech-industrin´ erbjuder en grundlig analys av nuvarande marknadstrender, tillväxtdrivare, utmaningar och möjligheter. Rapporten täcker viktiga punkter, regional analys, betydande leverantörers funktion och nyckelkomponenter i marknadsstudien. Rapporten framhäver marknadsvärdet och den sammansatta årliga tillväxthastigheten (CAGR) för den förväntade perioden. Nyckelspelare på marknaden för artificiell intelligens inom insurtech inkluderar Cognizant, Next IT Corp, Kasisto, Cape Analytics Inc., Microsoft, Google, Salesforce, Amazon Web Services, Lemonade, Lexalytics och H2O.ai.

Direktlänk Dela University City Review fördjupade 1 augusti

AI-verktyg och framtidstrender: En översikt för 2022-2023

Artificiell intelligens (AI) har blivit en viktig del i flera branscher, förändrar vårt arbete, vår livsstil och vår interaktion med teknik. Denna artikel utforskar några av de bästa AI-verktygen tillgängliga mellan 2022 och 2023, samt diskuterar framtida AI-trender. AI-verktyg täcker ett brett spektrum av applikationer, som naturlig språkbehandling, datorseende, maskininlärning och robotik. Här är 37 av de bästa AI-verktygen från 2022-2023: TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, Keras, Microsoft Azure Cognitive Services, IBM Watson, Google Cloud AI Platform, Amazon SageMaker, H2O.ai, RapidMiner, Caffe, MXNet, BigML, DataRobot, Clarifai, OpenAI GPT-3, Microsoft LUIS, Dialogflow, Wit.ai, Salesforce Einstein, Braina, Receptiviti, Ayasdi, AIBrain, NVIDIA Deep Learning SDK, ChatGPT, Microsoft Cognitive Toolkit, HPE Haven OnDemand, Infosys Nia, Oracle AI Platform, Pega Intelligent Virtual Assistant, SAS AI & Analytics, Watson Assistant, Rasa, MonkeyLearn, SpaCy. AI har en betydande inverkan på olika verkliga tillämpningar. Framtiden för AI ser lovande ut, med NLP, personaliserad marknadsföring och AI:s fusion med andra tekniker som leder vägen.

Direktlänk Dela Fagenwasanni.com fördjupade 31 juli

Artificiell intelligensmarknad förväntas växa från 150,2 miljarder USD till 1 345,2 miljarder USD till 2030

Artificiell intelligens (AI) marknaden förväntas växa från 150,2 miljarder USD 2023 till 1 345,2 miljarder USD 2030, en årlig tillväxt på 36,8%. Flera faktorer bidrar till denna tillväxt, inklusive tekniska framsteg, ökad databehandlingskraft, tillgänglighet av stora datamängder och ökad efterfrågan på automatisering och effektivitet. Dessutom bidrar regeringsinitiativ, investeringar och forskningsinitiativ till AI:s tillväxt. Enligt vertikaler förväntas hälso- och livsvetenskapssektorn växa mest under prognosperioden. När det gäller företagsfunktioner kommer marknadsföring och försäljning att ha störst marknadsstorlek under prognosperioden.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 17 juli

IMPACT 50 LIST för Q3 2023: De mest inflytelserika företagen inom Big Data och AI

InsideBIGDATA har publicerat sin kvartalsvisa IMPACT 50 LIST för Q3 2023, en lista över de mest inflytelserika företagen inom big data, data science, maskininlärning, AI och djupinlärning. Listan är framtagen med hjälp av maskininlärning och en anpassad RankBoost-algoritm, och tar hänsyn till faktorer som teknologiskt ledarskap, styrka i erbjudandet, bevisad innovation, positivt budskap, kvalitetsuppfattning i företagssamhället, sentiment och frekvens av sociala mediebrus, hög profil av C-suite-medlemmar och i fallet med publika företag: positiva finansiella indikatorer och aktiekurs.

Direktlänk Dela Inside Big Data fördjupade 11 juli

Maskinlärningsmarknaden förväntas växa med en CAGR på 48,64% till 2028

2023 års rapport om maskinlärningsmarknaden ger en noggrann analys av affärstillväxtmöjligheter, utmaningar, riskfaktorer och framväxande trender över olika geografiska regioner. Rapporten erbjuder information om de senaste tekniska framstegen, SWOT- och PESTLE-analyser och insikter om marknadsstorleken. Maskinlärningsmarknadens storlek värderades till 14304,85 miljoner dollar 2022 och förväntas expandera med en CAGR på 48,64% under prognosperioden, vilket når 154282,83 miljoner dollar 2028. Företag som täcker den globala maskinlärningsmarknaden inkluderar SAS Institute, Inc., Google LLC, H2O.ai, Fair Isaac Corporation, IBM Corporation, Amazon Web Services, Inc., BigML, Inc., Microsoft Corporation, Intel Corporation, Hewlett Packard Enterprise Development LP (HPE), Baidu, Inc., och SAP SE.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 10 juli

Maskininlärningsmarknaden granskas noggrant i ny rapport

En ny rapport har noggrant undersökt den globala marknaden för maskininlärning. Rapporten belyser viktiga aspekter som marknadskonkurrens, global och regional tillväxt, marknadssegmentering och marknadsstruktur. Författarna har uppskattat den globala marknadens storlek i termer av värde och volym med hjälp av de senaste forskningsverktygen och teknikerna. Rapporten inkluderar också uppskattningar för marknadsandel, intäkter, produktion, konsumtion, bruttovinstmarginal, CAGR och andra nyckelfaktorer. De stora spelarna som nämns i rapporten är IBM, Baidu, Inc., Microsoft Corporation, Intel Corporation, SAS Institute Inc., SAP SE, Google Inc., Amazon Web Services, Inc., Fair Isaac Corporation, Bigml, Inc., H2o.AI, Hewlett Packard Enterprise Development LP.

Direktlänk Dela Enniscorthy Echo fördjupade 8 juli

Global maskinlärningsmarknadens påverkan och analys av Covid-19 fram till 2030

Enligt en rapport från marketreports.info förväntas den globala maskinlärningsmarknaden påverkas av Covid-19-pandemin. Rapporten täcker en allomfattande analys av marknaden och dess faktorer som påverkar tillväxten. Studien ger detaljer som marknadsandel, marknadsinsikter, strategiska insikter, segmentering och nyckelspelare på maskinlärningsmarknaden. Rapporten analyserar också faktorer som påverkar marknaden och utvärderar vidare marknadsdynamiken som påverkar marknaden under prognosperioden, dvs. drivkrafter, begränsningar, möjligheter och framtida trender.

Direktlänk Dela Enniscorthy Echo fördjupade 6 juli

COVID-19-pandemin har haft stor inverkan på den globala marknaden för maskininlärning

COVID-19-pandemin har haft en betydande inverkan på den globala marknaden för maskininlärning. Företag har märkt en dramatisk rörelse mot den digitala sfären på grund av regler för lockdown och social distansering. Detta har lett till en ökad efterfrågan på fokuserad maskininlärning för att förbättra online-innehåll och engagera en större publik. Pandemin presenterade dock också en rad utmaningar för maskininlärningsbranschen, inklusive minskade marknadsföringsbudgetar och svårigheter att förutsäga konsumentbeteende. Marknadsaktörer har behövt justera sina strategier för att hantera dessa förhållanden.

Direktlänk Dela Enniscorthy Echo fördjupade 6 juli

Jämförelse mellan H2O.ai och traditionell maskininlärning

H2O.ai och traditionell maskininlärning är två metoder som uppmärksammats inom modellval. H2O.ai bygger på distribuerad databehandling, vilket gör det mer effektivt för stora datamängder och komplexa algoritmer, medan traditionell maskininlärning baseras på enkelmaskinsbearbetning. H2O.ai erbjuder avancerade algoritmer för att hantera komplexa mönster och leverera exakta förutsägelser, medan traditionell maskininlärning oftast förlitar sig på enklare algoritmer. H2O.ai kan skala sömlöst över flera maskiner, vilket gör det mer skalbart än traditionell maskininlärning.

Direktlänk Dela Anyuak Media fördjupade 6 juli

Topp 6 inflytelserika ledare inom artificiell intelligens att följa 2023

Artificiell intelligens (AI) är en av de största trenderna i världen idag, med potential att förvandla både industrin och samhället. Här presenteras sex inflytelserika AI-ledare att hålla koll på 2023 och framåt: Michael Adams, försäljningsdirektör på Carahsoft; Todd Borkey, verkställande vice vd och CTO på Huntington Ingalls Industries; Ro Dhanda, vice vd för offentlig sektor på H2O.ai; Greg Forrest, chef för AI Foundations på Lockheed Martin; Anthony Robbins, vice vd för Nordamerikas offentliga sektor på NVIDIA; och Kristen Summers, CTO för operativ enhet på Microsoft Federal.

Direktlänk Dela GovCon Wire fördjupade 28 maj

Maskininlärningsplattformar marknadsanalys och prognos

En marknadsanalys av maskininlärningsplattformar (ML) undersöker de största spelarna och deras affärsstrategier samt nya marknadsaktörer. Rapporten innehåller en SWOT-analys, intäktsandel och kontaktinformation. Marknaden är segmenterad efter typ, produkt, slutanvändare och råmaterial. Bland de största spelarna på marknaden återfinns Palantier, MathWorks, Alteryx, SAS, Databricks, TIBCO Software, Dataiku, H2O.ai, IBM, Microsoft, Google, KNIME, DataRobot, RapidMiner, Anaconda och Domino. Rapporten analyserar också marknadens konkurrenskraft, leverantörers förhandlingsstyrka, hot från nya aktörer och produktsubstitut samt makro- och mikrofaktorer som påverkar marknadens tillväxt.

Direktlänk Dela Scene for Dummies fördjupade 25 maj

AI-programvarumarknaden växer, påverkas av COVID-19

En ny forskningsrapport om AI-programvarumarknaden ger en detaljerad analys av marknadens tillväxt, regionala omfattning och nyligen utveckling av de ledande aktörerna. Rapporten använder Porters fem krafter, PESTEL och marknadsanalys för att erbjuda en 360-graders forskningsstudie om den globala AI-programvarumarknaden. Studien diskuterar viktiga marknadsstrategier, framtida planer, marknadsandelstillväxt och produktportföljer för ledande företag. Den slutliga rapportkopien ger en inverkan av COVID-19-pandemin på AI-programvarumarknaden samt fluktuationer under prognosperioden.

Direktlänk Dela Scene for Dummies fördjupade 24 maj

Maskininlärning i energimarknaden: Forskningsrapport 2023-2031

En ny forskningsrapport om maskininlärning i energimarknaden för perioden 2023-2031 ger en grundlig översikt över marknaden och analyserar tillväxttakt och marknadsvärde. Rapporten täcker allt från regional utveckling till framtida marknadstillväxttakt och innehåller information om intäktsmodeller, konkurrensspektrum och strategier från nyckelaktörer och marknadsdeltagare. Rapporten studerar marknadsstorlek, trender och utvecklingsstatus samt investeringsmöjligheter och marknadsdynamik. Tekniska innovationer och framsteg förväntas ytterligare optimera produktens prestanda för att användas i fler nedströmsapplikationer.

Direktlänk Dela Navajo Post fördjupade 24 maj

Global maskininlärningsmarknad förväntas domineras av Asien och Stillahavsområdet fram till 2030

En ny rapport från Mr Accuracy Reports analyserar den globala maskininlärningsmarknaden och dess tillväxt fram till 2030. Rapporten tar upp historiska data från 2017 till 2020 och ger en prognos för marknaden fram till 2030. Asien och Stillahavsområdet förväntas dominera marknaden under prognosperioden, med Kina, Japan, Indien och Sydkorea som ledande länder inom forskning, utveckling och tillverkning av maskininlärning. Rapporten innehåller även information om marknadens segmentering, regional analys och hur COVID-19-pandemin har påverkat marknaden.

Direktlänk Dela Scene for Dummies fördjupade 24 maj

Global AI som tjänstemarknadsrapport

En global marknadsrapport om artificiell intelligens (AI) som tjänst har skapats genom en omfattande forskningsprocess som inkluderade både primär och sekundär information. Rapporten ger en genomgående analys av marknadens nuvarande trender, drivkrafter, utmaningar och möjligheter. Företag som IBM, Google, Amazon Web Services, Microsoft och Salesforce är bland de stora marknadsaktörerna som profileras i rapporten. Rapporten innehåller även prognoser för marknaden under de kommande åren baserat på historiska data och nuvarande marknadsförhållanden.

Direktlänk Dela Scene for Dummies fördjupade 24 maj

Global maskininlärningsplattformar marknadsundersökning 2023-2031

En ny rapport med titeln Global Machine Learning (ML) Platforms Market Research Report 2023-2031 undersöker marknadsstrukturen och storleken för maskininlärningsplattformar. Studien syftar till att ge en fördjupad utvärdering av marknadstrender och tillväxt för att bygga effektiva och effektiva lösningar för att slå den globala marknaden. Rapporten identifierar en potentiell kategori som förväntas växa snabbt mellan 2022 och 2031. Den globala analysen inkluderar en noggrann undersökning av kundresan, vilket hjälper beslutsfattare att formulera en strategisk strategi för att omvandla fler prospekter till kunder. Rapporten täcker olika geografiska områden som Nordamerika, Europa, Asien, Stilla havet, Sydamerika, Mellanöstern och Afrika. Nyckelspelare som ingår i rapporten är bland annat Palantier, MathWorks, Alteryx, SAS, Databricks, TIBCO Software, Dataiku, H2O.ai, IBM, Microsoft, Google, KNIME, DataRobot, RapidMiner, Anaconda, Domino och Altair.

Direktlänk Dela Navajo Post fördjupade 24 maj

Maskininlärning inom verktygsmarknaden 2031: Insikter med nyckelinnovationer analys

En nyligen publicerad rapport från Mr Accuracy Reports ger en banbrytande inblick i maskininlärning inom verktygsmarknaden, vilket hjälper företagsstrateger att göra de bästa investeringsutvärderingarna. Rapporten inkluderar detaljer om den historiska analysen av maskininlärning inom verktygsmarknaden, med en tidslinje från 2017 till 2020, samt den nuvarande statusen och prognosanalysen fram till 2030. Bland de större aktörerna som profileras i studien finns Baidu, Hewlett Packard Enterprise Development LP, SAS Institute, Inc., IBM, Microsoft, Nvidia, Amazon Web Services, Oracle, SAP, BigML, Inc., Fair Isaac Corporation, Intel Corporation, Google LLC, H2o.AI, Alpiq och SmartCloud. Asien-Stilla havsområdet förväntas dominera marknaden under prognosperioden på grund av ökad fokus på forskning, utveckling och tillverkning av maskininlärning inom verktyg i länder som Kina, Japan, Indien och Sydkorea.

Direktlänk Dela Scene for Dummies fördjupade 23 maj

Maskininlärningsmarknaden 2023: omfattande studie av globala aktörer och segmentering

En ny marknadsundersökningsrapport med titeln Maskininlärningsmarknaden 2023 publicerad på MarketQuest.biz är en omfattande studie som omfattar de främsta tillverkarna, potentiell marknadsandel, intäkter och global segmentering för branschen. Rapporten inkluderar även tidigare information i samband med nuvarande och framtida behov som kan utvecklas under tidsperioden 2023-2029. Under denna studie identifierades nyckelspelare på den globala maskininlärningsmarknaden från olika regioner och deras erbjudanden, regionala närvaro och distributionskanaler förstods genom djupgående diskussioner. Rapporten ger en detaljerad bedömning av marknaden genom att belysa information om olika aspekter, inklusive förändringar, framsteg och nyckelområdens expansionsstatus.

Direktlänk Dela Navajo Post fördjupade 23 maj

Rapport om marknaden för artificiell intelligens ger detaljerad analys och insikter

Rapporten om marknaden för artificiell intelligens ger en detaljerad analys av global marknadsstorlek, regional och landsmarknadsstorlek, segmentering av marknadstillväxt, marknadsandel, konkurrenslandskap, försäljningsanalys, inverkan av inhemska och globala marknadsaktörer, värdekedjeoptimering, företagsregler , senaste utvecklingar, möjlighetsanalys, strategisk marknadstillväxtanalys, produktlanseringar, områdesmarknadsexpansion och tekniska innovationer. Rapporten fokuserar på de stora aktörerna på den globala marknaden för artificiell intelligens: Google Inc., Microsoft Corporation, Cisco Systems, Nuance Communications, Intel Corporation, IBM, Sentient Technologies, Infosys, AT&T, H2O.ai. Marknaden för artificiell intelligens är indelad i tre kategorier: produkttyp, tillämpning och geografisk region.

Direktlänk Dela Navajo Post fördjupade 23 maj

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare