» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 145 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Internationella energiorganet (IEA) är en organisation som grundades 1974 av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). IEA:s huvuduppgift är att främja energisäkerhet, ekonomisk utveckling och miljöskydd genom att erbjuda politiska råd, statistik och analyser till sina medlemsländer och samarbetspartners. Organisationen arbetar för att säkerställa en pålitlig, hållbar och ren energiförsörjning genom att stödja forskning, teknikutveckling och marknadssamarbete. IEA spelar också en viktig roll i att samordna internationella åtgärder vid oljebristsituationer och att övervaka och analysera globala energimarknader.

Senaste nytt kring International Energy Agency

Teknologiska innovationer utmanar försäkringsbranschen

Teknologiska innovationer, inklusive elektriska fordon (EV), solenergi och generativ AI (GenAI), förändrar marknader och skapar nya risker för försäkringsbolag. GenAI-användning har ökat kraftigt, vilket ökar risken för cyberbrott och civil oro. EV-försäljningen översteg 10 miljoner enheter 2022 och förväntas utgöra 20% av alla fordon som säljs i USA år 2030. Detta har väckt oro för den offentliga infrastrukturens förmåga att hantera dessa fordon. Solpaneler ökar också, men det finns ingen tydlig korrelation mellan ökningen av solpaneler och antalet bostadsbränder. Försäkringsbolag behöver förstå dessa risker och deras potentiella påverkan på verksamheten.

Direktlänk Dela Insurancejournal.com fördjupade i förrgår
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

Framtidens yrken: Vilka karriärer kommer att vara mest relevanta?

Världen och arbetsmarknadens behov förändras snabbt, påverkade av utvecklingen av artificiell intelligens (AI). Det är viktigt att förstå vilka yrken som kommer att vara relevanta i framtiden. Några yrken som förutspås vara populära i framtiden inkluderar AI-specialist, databasanalytiker, blockchain-utvecklare, cybersäkerhetsexpert, förnybar energispecialist, geolog, lantbruksteknikspecialist, robotingenjör, digital marknadsförare och psykolog. För att lyckas i dessa yrken krävs ofta en kombination av tekniska färdigheter och kreativitet.

Direktlänk Dela Root Nation fördjupade 12 februari

Meta bygger AI-datacenter i Indiana för 8,4 miljarder kronor

Facebooks moderbolag Meta planerar att bygga ett datacenter i Jeffersonville, Indiana, till en kostnad av 8,4 miljarder kronor. Datacentret, som är dedikerat till generativa AI-arbetsbelastningar, kommer att skapa cirka 100 operativa jobb och 1 250 byggjobb. Anläggningen förväntas vara i drift 2026 och kommer att drivas enbart av förnybara energikällor. Indianas guvernör Eric Holcomb och chefer från Meta presenterade planerna förra veckan. Meta kommer att få ett 35-årigt undantag från försäljningsskatt i utbyte mot att placera datacentret i Jeffersonville.

Direktlänk Dela Computer Sweden fördjupade 29 januari

Snabb teknikutveckling kan fördubbla datacenters elförbrukning till 2026

Enligt en ny rapport från International Energy Agency (IEA) kan den snabba tillväxten av teknik som artificiell intelligens och kryptovalutor fördubbla elförbrukningen för datacenter fram till 2026, vilket skulle motsvara Japans totala elförbrukning. Rapporten betonar behovet av regleringar och tekniska förbättringar för att öka effektiviteten hos dessa tekniker och hantera den ökande elförbrukningen. Teknikföretag behöver också balansera fördelarna med nya tekniker, som generativ AI, med deras elförbrukning och miljöpåverkan.

Direktlänk Dela Computer Sweden fördjupade 25 januari

Fyra sätt AI kan hjälpa till med klimatförändringar

Artificiell intelligens (AI) har blivit ett viktigt verktyg för att bekämpa klimatförändringar. AI används för att upptäcka metanutsläpp, en stor bidragsgivare till global uppvärmning. Företaget Kayrros använder AI för att tolka satellitbilder och spåra globala metanutsläpp dagligen. AI används också för tidig upptäckt av skogsbränder. Berlinbaserade startupen Dryad använder AI med sensorer i skogar för att hitta små bränder innan de sprider sig till stora bränder. AI används även för att förebygga nya skogsbränder genom att sätta ´kontrollerade bränder´ för att ta bort överflödig vegetation som kan brinna. Yolanda Gil vid University of Southern California har skapat en AI-assistent för att hjälpa till med detta. Slutligen används AI inom grön teknikutvinning för att hitta mineraler som kobolt, litium och koppar som behövs för klimatlösningar som solpaneler och elbilar.

Direktlänk Dela National Public Radio fördjupade 2 januari

Oreglerad AI kan leda till ökning av global energiförbrukning

Oreglerad användning av artificiell intelligens (AI) kan leda till en betydande ökning av global energiförbrukning, liknande den effekt vi sett med kryptovalutautvinning. Avancerade teknologier, särskilt AI, blir allt viktigare verktyg inom olika industrier, vilket optimerar verksamheten men potentiellt driver upp energianvändningen. EU:s AI-lag erkänner AI-systemens energiintensiva natur och belyser behovet av globala regleringsåtgärder för att hantera ökningen i energiförbrukningen från nya teknologier. Företag som Nvidia använder nu avancerade grafikprocessorer (GPU) snarare än enklare processorer, kallade CPU, vilket kräver mer energi.

Direktlänk Dela OilPrice.com fördjupade 29 november

AI och hållbarhet: Balansera teknisk utveckling och miljöpåverkan

Artificiell intelligens (AI) har potential att förändra industrier och yrken, men dess växande koldioxidavtryck kräver hållbara lösningar. Datacenteroperatörer måste därför omfamna hållbara investeringar och metoder. AI kräver betydande beräkningskraft, men representerar för närvarande en liten del av IT:s globala energiförbrukning. För att hantera AI:s växande koldioxidavtryck bör datacenteroperatörer minimera AI:s koldioxidavtryck genom moderna, energieffektiva servrar och lagringsenheter, samtidigt som de driver datacenter med förnybar energi. Dell Technologies arbetar för att inte bara hjälpa till att kompensera för AI:s miljöpåverkan, utan även utnyttja AI:s potential att stödja klimatlösningar.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 28 november

AI kan tillföra 4 biljoner dollar till den globala ekonomin årligen

En studie från juni 2023 uppskattar att generativ artificiell intelligens (AI) kan tillföra mer än 4 biljoner dollar årligen till den globala ekonomin, utöver de 11 biljoner dollar som icke-generativ AI och andra former av automatisering kan bidra med. Dessa siffror är enorma jämfört med till exempel Tysklands ekonomi, som är värd cirka 4 biljoner dollar. Studien förutspår att denna effekt främst kommer från ökningar i produktiviteten. Trots tekniska, processrelaterade och organisatoriska hinder, samt industridynamik, kan AI-driven global ekonomi bli en ledande drivkraft för global välstånd i början av nästa årtionde. För att frigöra hela kraften i en AI-driven ekonomi krävs dock inte bara en ny politisk ram utan också ett nytt förhållningssätt till AI.

Direktlänk Dela Foreign Affairs fördjupade 24 oktober

AI: s växande energiförbrukning väcker miljöfrågor

AI kräver energi och vatten. Företag arbetar på att minska sitt koldioxidavtryck, men användare behöver också vara skickliga i hur de använder AI. Du sitter framför din dator och börjar ställa frågor till ChatGPT - en stor språkmodellbaserad AI (Artificial Intelligence) chatbot utvecklad av OpenAI - om ett arbetsprojekt. När du får dina svar och några lösningar kan dina prompts och frågor ha använt mer energi än en Google-sökfråga. Forskning stöder: AI: s energifotavtryck växer när fler människor använder det, vilket väcker frågor om dess miljöpåverkan. De senaste två åren har sett omfattande AI-adoption. OpenAI: s konversations-ChatGPT-chatbot satte bollen i rullning; nu har Google (Alphabet) och Microsoft sina egna versioner av chatbots, Bard respektive Bing Chat. Enligt en Reuters-rapport hade ChatGPT ensam mer än 100 miljoner aktiva användare i månaden i början av 2023.

Direktlänk Dela Mint fördjupade 22 oktober

AI-industrins koldioxidavtryck: Jättebolag strävar efter energieffektivitet

Världens datacenter, som är grunden för vår digitala existens, förväntas växa ännu mer med framväxten av artificiell intelligens (AI). Forskning uppskattar att IT-industrin kan använda 20% av all producerad elektricitet till 2025 och släppa ut upp till 5,5% av världens koldioxidutsläpp. Detta ställer frågor om industrins koldioxidavtryck. Arun Iyengar, VD för Untether AI, en specialiserad chip-tillverkare, betonar att AI kan användas för att förbättra klimatkraven eller ignorera dem och stå inför konsekvenserna inom ett decennium eller så. Stora molnföretag försäkrar att de är engagerade i att vara så energieffektiva som möjligt. Amazon Web Services lovar att vara koldioxidneutrala till 2040 medan Microsoft har lovat att vara koldioxidnegativa till 2030.

Direktlänk Dela The Hindu fördjupade 4 september

Artificiell intelligens kan stå för 20% av all elproduktion och 5,5% av världens koldioxidutsläpp till 2025

Världens cirka 8 000 datacenter, som utgör grunden för vår digitala existens, beräknas växa ytterligare med utvecklingen av artificiell intelligens (AI). Forskning uppskattar att IT-industrin till 2025 kan använda 20 procent av all producerad el och stå för upp till 5,5 procent av världens koldioxidutsläpp. Denna framväxt av AI ställer frågor om industrins koldioxidavtryck. Arun Iyengar, VD för Untether AI, menar att AI kan användas på sätt som förbättrar klimatkraven, annars kan vi stå inför konsekvenserna inom ett decennium. Omvandlingen av världens datacenter till AI-redo pågår redan.

Direktlänk Dela Manilatimes.net fördjupade 3 september

Världens datacenter förbereder sig för AI, men miljöpåverkan oroar

Omställningen av världens datacenter för att bli AI-beredda pågår för fullt, men detta kan innebära att IT-industrin år 2025 kan använda 20% av all producerad elektricitet och stå för upp till 5,5% av världens koldioxidutsläpp. Arun Iyengar, VD för Untether AI, påpekar att AI kan användas för att förbättra klimatkraven eller ignoreras, vilket kan leda till konsekvenser om ett decennium. Nvidia, AI-chipjätten, tillhandahåller processorer som är nödvändiga för träning, men de förbrukar fortfarande mycket ström. Stora molnföretag som Amazon Web Services och Microsoft har lovat att bli koldioxidneutrala respektive koldioxidnegativa till 2040 respektive 2030.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 3 september

Nvidia rapporterar rekordhög kvartalsinkomst tack vare AI-driven efterfrågan

Chiptillverkaren Nvidia rapporterade en enastående andra kvartal, med en inkomstökning på 88 procent från första kvartalet och en fördubbling jämfört med samma kvartal förra året. Nvidias datacenterverksamhet, som är dess största division när det gäller försäljning, förväntades driva en stark andra kvartal på grund av AI-boomen. Företagets faktiska intäkter var 13,5 miljarder dollar, vilket överträffade analytikernas förväntningar med nästan 25 procent. Nvidias framgångar beror på att efterfrågan på chips för AI överstiger tillgången. Detta utgör dock ett problem för start-ups som vill lansera AI-drivna tjänster men inte kan få tillräckligt med datorkraft.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 25 augusti

Företag som löser AI:s energiutmaningar kan vara attraktiva för investerare

Investerare bör ta en närmare titt på företag som bidrar till att skapa ett mer energieffektivt ekosystem för AI. Generativ AI, som använder maskininlärning för att skapa innehåll, kräver massiv beräkningskraft och därmed mycket energi. Företag som hjälper till att lösa denna energiutmaning kan möjliggöra en hållbar framtid för denna växande teknologi och skapa möjligheter för aktieinvesterare. Flera företag börjar nu adressera AI:s enorma energiutmaning. Dessa inkluderar företag som är centrala för AI och de som bara befinner sig i periferin.

Direktlänk Dela Alliance Bernstein fördjupade 17 augusti

OpenAI:s Sam Altman tar kärnkraftsstarten Oklo till börsen

OpenAI:s CEO Sam Altman planerar att ta kärnkraftsstarten Oklo till börsen genom en fusion med ett specialändamålsförvärvsbolag (SPAC). Affären kan värdera Oklo till cirka 850 miljoner dollar. Altman, som har lett Oklos styrelse sedan 2015, har hävdat att kärnkraft kommer att vara nödvändig för att möta de intensiva energibehov som krävs för att driva AI-revolutionen. Detta markerar en vändpunkt för kärnkraften, enligt branschexperter. Kärnkraft ses ofta som ett sätt att avkarbonisera energisystemet tack vare dess förmåga att producera energi utan växthusgasutsläpp dygnet runt.

Direktlänk Dela Business Insider fördjupade 28 juli

11 bästa järnvägsaktier att köpa nu

Globala järnvägsmarknaden var värd 307,6 miljarder dollar 2022 och förväntas nå 503,3 miljarder dollar 2028, enligt IMARC Group. Detta indikerar en årlig tillväxttakt (CAGR) på 4,11% under prognosperioden 2023 till 2028. Eftersom den globala transportefterfrågan växer snabbt, förutser Internationella energiorganet att passagerar- och fraktaktiviteten kommer att fördubblas nuvarande nivåer till 2050. För närvarande använder cirka 75% av passagerarna elektriska tåg, jämfört med cirka 60% av passagerarna som går ombord på dessa energieffektiva tåg 2000. Några av de bästa aktierna att köpa inom järnvägssektorn inkluderar Norfolk Southern Corporation (NYSE:NSC), Canadian Pacific Kansas City Limited (NYSE:CP) och CSX Corporation (NASDAQ:CSX).

Direktlänk Dela Insider Monkey fördjupade 6 juli

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare