» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 145 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Joy Buolamwini är en ghanansk-amerikansk forskare, digital aktivist och grundare av Algorithmic Justice League. Hon är känd för sitt arbete med att upptäcka och bekämpa snedvridna algoritmer och diskriminering inom artificiell intelligens (AI). Buolamwini har en masterexamen från MIT Media Lab och är doktorand vid University of Oxford. Hon har uppmärksammats för sina forskningsprojekt som avslöjar hur ansiktsigenkänningsteknik kan vara partisk mot kvinnor och icke-vita personer. Joy Buolamwini kämpar för att öka medvetenheten om etiska frågor och rättvisa inom AI och teknikvärlden.

Senaste nytt kring Joy Buolamwini

Ökande oro för ´deepfake´-teknik leder till snabb lagstiftning

Ökande användning av AI och ´deepfake´-teknik har fört med sig oro för dess konsekvenser på samhället. Bland annat har Joe Biden och Taylor Swift drabbats av falska telefonsamtal och pornografiska bilder. Dessa händelser har lett till en ökad diskussion om behovet av reglering. Lagstiftare i EU, Storbritannien och Nordamerika arbetar snabbt för att skapa lagar för att hantera problemet, men det finns oro för att utvecklingen går för snabbt. På företaget Onfido har man sett en ökning på 3000% av deepfakes i samband med bedrägliga försök att skapa konton.

Direktlänk Dela Biometric Update fördjupade igår
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

Över 400 individer kräver mer reglering av deepfakes

Över 400 individer från olika branscher, inklusive akademi, underhållning och politik, har skrivit under ett öppet brev som kräver mer reglering kring skapandet av deepfakes, med hänvisning till potentiella risker för samhället. Brevet, med titeln ´Disrupting the Deepfake Supply Chain´, ger rekommendationer om hur man ska reglera deepfakes, inklusive fullständig kriminalisering av deepfake barnpornografi, kriminella påföljder för alla individer som medvetet skapar eller underlättar spridningen av skadliga deepfakes och kräver att AI-företag förhindrar att deras produkter skapar skadliga deepfakes.

Direktlänk Dela The Economic Times fördjupade igår

AI i undervisningen: Ett etiskt perspektiv

Jo Rea, en lärare i digital teknik vid Scotch College i Adelaide, har utvecklat en AI-etisk undersökningsenhet för elever i årskurs 5 under de senaste tre åren. Enheten syftar till att hjälpa eleverna att förstå etiken kring olika AI-verktyg och teknologier. Rea tar läsarna genom de olika faserna av enheten och delar några av klassrumsaktiviteterna och elevernas respons. Hon betonar vikten av att närma sig teknikboomen med försiktighet och etisk förståelse.

Direktlänk Dela Teacher Magazine fördjupade 11 februari

Dr. Joy Buolamwini kämpar mot snedvridning i AI-teknologi

Dr. Joy Buolamwini, en framstående person inom AI-industrin, har blivit synonym med kampen mot snedvridning i AI-teknologi. Hon har erkänts som en av Tids ´100 mest inflytelserika personer inom AI´, vilket reflekterar hennes betydande bidrag till området. Buolamwinis resa inom AI började med en personlig upplevelse under hennes studier vid MIT, där hon upptäckte att en ansiktsigenkänningsteknologi inte kunde känna igen hennes hudfärg om hon inte bar en vit mask. Detta ledde till att hon grundade Algorithmic Justice League (AJL) 2016, som fokuserar på att förstå AI:s sociala påverkan och mildra dess skador, särskilt frågan om algoritmisk snedvridning.

Direktlänk Dela BNN Breaking News fördjupade 6 februari

OpenAI kritiseras för brist på mångfald i sin styrelse

OpenAI, en av världens mest kraftfulla teknikstartups med en uppskattad värdering på över 90 miljarder dollar, har nyligen kritiserats för brist på mångfald inom sitt nuvarande styrande organ. Efter en kort företagskollaps förra månaden, där VD Sam Altman avsattes och återinsattes inom en vecka, har OpenAI sagt att företaget kommer att återgå till att fokusera på sitt kärnuppdrag med en ny styrelse. Denna består nu endast av tre vita män, varav två passar in i Silicon Valleys ´tech bros´-mönster. Den tredje, en ekonom från östkusten, har tidigare gjort kontroversiella uttalanden om kvinnor. Många röster inom och utanför teknikindustrin ifrågasätter nu hur OpenAI kan uppnå sitt mål att säkerställa att artificiell allmän intelligens ´gagnar hela mänskligheten´ utan att inkludera personer från olika bakgrunder i sitt tillsynsorgan.

Direktlänk Dela Biz.crast.net fördjupade 16 december

Kvinnors bidrag till AI: En osynlig historia

En nyligen publicerad artikel i New York Times presenterade en lista över personer bakom den moderna artificiella intelligensens (AI) framväxt, men inte en enda kvinna var nämnd. Detta trots att kvinnor historiskt spelat betydande roller inom teknik och vetenskap. Ada Lovelace, en engelsk matematiker, anses ofta vara den första programmeraren. Under 1800- och 1900-talet arbetade många kvinnor som ´datorer´, individer som utförde komplexa matematiska beräkningar. Deras arbete lade grunden till nutidens AI-system. Trots detta har kvinnors bidrag ofta ignorerats eller förbisetts. Kvinnor fortsätter att göra betydande bidrag till AI-industrin idag, men deras arbete erkänns sällan.

Direktlänk Dela The Conversation fördjupade 14 december

OpenAI:s medgrundare stöder återinsättningen av Sam Altman som VD

OpenAI:s medgrundare Reid Hoffman anser att företaget är bättre med Sam Altman som VD, och han var chockad över att styrelsemedlemmar han tidigare tjänade med skulle tycka annorlunda. Hoffman, som lämnade OpenAI:s styrelse i mars efter att ha grundat konkurrenten Inflection AI, gav sina första kommentarer om den senaste oredan på OpenAI. Efter att anställda och investerare gjorde uppror, återfick Altman sitt jobb några dagar senare. Hoffman talade under en panel kallad ´AI Optimist Club´ på tisdagen. Stödet för Altman från teknikledare är betydande när OpenAI försöker röra sig förbi krisen.

Direktlänk Dela Wired fördjupade 7 december

Framhävande av kvinnors bidrag till AI är avgörande för en rättvis och inkluderande framtid

Trots att många kvinnor gör betydande bidrag till utvecklingen av AI, är de ofta förbisedda i diskussioner om ledande individer inom området. Detta förvränger inte bara den verkliga talangpoolen, utan förstärker också den skadliga stereotypen att AI är ett manligt dominerat område. Det är viktigt att erkänna och lyfta fram kvinnor inom AI, inte bara för att korrigera tidigare misstag, utan också för att främja innovation, minska fördomar och bygga en mer rättvis och inkluderande AI-framtid. För att eliminera fördomar behöver vi en algoritm designad av en mångsidig representation av ledare. Representation inom AI är inte bara ett mål, det är en nödvändighet för en framtid där AI verkligen speglar och tjänar hela mänskligheten.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 6 december

Intervjuer och diskussioner om AI, Miyazakis nya film och Roswell konspirationsteorier

Fresh Air Weekend presenterar utvalda intervjuer och recensioner. Denna vecka diskuteras bland annat ansiktsigenkänningsteknologi och dess skapares fördomar med datavetaren Joy Buolamwini, författare till ´Unmasking AI´ och grundare av Algorithmic Justice League. Dessutom diskuteras Hayao Miyazakis nya fantasifilm ´The Boy and the Heron´, som kombinerar spänningen i ett barns stora äventyr med tyngden av en äldre mans reflektion. Slutligen diskuteras hur Roswell ´UFO´-händelsen 1947 ledde till dagens konspirationsteorier och desinformation.

Direktlänk Dela KNKX Public Radio fördjupade 2 december

AI-experter varnar för potentiella risker med framväxande AI-teknologier

Sam Altman, nyligen återinsatt VD för OpenAI, och Joy Buolamwini, grundare av Algorithmic Justice League, varnade för de potentiella riskerna med framväxande artificiell intelligens (AI) teknologier vid ett evenemang den 7 november. Diskussionen, som var en del av Buolamwinis ”Unmasking AI” bokturné, behandlade frågor om ansvarsfull AI, regeringsreglering och rättvis tillgång. Ett centralt ämne var AI: s inverkan på det kommande presidentvalet 2024. Buolamwini uttryckte också oro över syntetiska mediers och djupfakes inverkan i valkontext, medan Altman jämförde nya AI-teknologier med lanseringen av Google vid sekelskiftet.

Direktlänk Dela The Stanford Daily fördjupade 28 november

USA:s president och New Jerseys guvernör tar ställning för AI

USA:s president Joe Biden har undertecknat en verkställande order för att säkra och skydda mot snabbt framväxande AI-teknik. Vicepresident Kamala Harris uttryckte att administrationen avser att deras inhemska åtgärder ska tjäna som en global modell. Order inkluderar nya standarder för AI-säkerhet och skydd, skydd av amerikaners integritet, främjande av rättvisa och medborgerliga rättigheter, skydd av konsumenter och arbetare, främjande av innovation och konkurrens, och mer. I New Jersey har guvernör Phil Murphy undertecknat en egen order som inrättar en AI-uppgiftsstyrka för att studera framväxande AI-teknologier.

Direktlänk Dela NJBIZ fördjupade 20 november

Forskaren testade hur AI-system identifierade kända mörkhyade kvinnor, inklusive skådespelarna från Black Panther och historiska figurer som Sojourner Truth. Forskaren upptäckte att systemen ofta misslyckades med att korrekt identifiera dessa kvinnor, och i vissa fall märkte de fel kön eller ålder. Forskaren påpekade att dessa fel kan ha allvarliga konsekvenser eftersom AI-teknik används allt mer i beslutsfattande processer, till exempel av regeringar och polisavdelningar. Forskaren föreslog att mer måste göras för att mänskliggöra skadorna och fördomarna i AI-system och att teknikföretag bör ta mer ansvar för att avslöja bristerna i sina system.

Literary Hub fördjupade 1 november

Ny amerikansk exekutiv order för säker AI och forskare uppmanar till mer etisk datainsamling

Vita huset har nyligen presenterat en ny exekutiv order som syftar till att främja säkra och tillförlitliga AI-system. Detta är den mest omfattande AI-regleringen som USA har producerat hittills. G7 har också kommit överens om en frivillig uppförandekod för AI-företag. Samtidigt kommer Storbritannien att vara värd för regeringens AI Safety Summit. Trots dessa framsteg uttrycker framstående AI-forskare och aktivist Joy Buolamwini oro över att fokus på framtida potentiella skador avleder uppmärksamheten från de verkliga skador som AI orsakar idag. Buolamwini uppmanar till en radikal omtänkande av hur AI-system byggs, med början i mer etiska datainsamlingspraxis.

Direktlänk Dela MIT Technology Review fördjupade 31 oktober

AI-forskaren och aktivisten Naima Green Joy Buolamwini delar sin resa och sina farhågor för dagens AI-system

AI-forskaren och aktivisten Naima Green Joy Buolamwini har släppt en ny bok, ´Unmasking AI: My Mission to Protect What Is Human in a World of Machines´, där hon delar sin livshistoria och uttrycker sina farhågor för dagens AI-system. Hon är mest känd för sin banbrytande forskning ´Gender Shades´ från 2017, som avslöjade hur kommersiella ansiktsigenkänningssystem ofta misslyckas med att känna igen ansikten på svarta och bruna personer, särskilt svarta kvinnor. Hennes forskning och aktivism ledde till att företag som Google, IBM och Microsoft förbättrade sin programvara för att vara mindre partisk och dra sig tillbaka från att sälja sin teknik till brottsbekämpande organ. Nu uppmanar Buolamwini till en radikal omprövning av hur AI-system byggs.

Direktlänk Dela MIT Technology Review fördjupade 29 oktober

Framtiden för artificiell intelligens: Insikter från ledande AI-specialister

Artikeln undersöker insikter och förutsägelser från ledande personer inom AI-industrin, med fokus på framtiden för artificiell intelligens (AI) bortom generativ AI. AI-ledare tror att AGI, en typ av AI som kan förstå, lära sig och tillämpa sin intelligens inom olika områden, liknande människans kognitiva förmågor, är framtiden vi bör sträva mot. Sam Altman från OpenAI tror att AGI har nästan obegränsad potential och kan bota alla sjukdomar, bygga bättre sjukvård, ge alla en bra utbildning och leda viktiga vetenskapliga upptäckter. Satya Nadella, VD för Microsoft, tror att vi befinner oss mitt i en gyllene era av AI som kommer att ha en stor positiv inverkan på mänskligheten. Joy Buolamwini från Algorithmic Justice League strävar efter en framtid där AI utvecklas och distribueras ansvarsfullt, med betoning på rättvisa, inkludering och ansvar. Mustafa Suleyman, medgrundare av Deepmind och VD för Inflection AI, tror att interaktiv AI, där bots kan hjälpa människor att slutföra uppgifter genom att kalla in annan programvara och människor för att få saker gjorda, är nästa steg. Elon Musk från xAI vill utnyttja data från sina företag X och Tesla för att utbilda en AI-modell som är maximalt nyfiken. Eric Schmidt, tidigare VD för Google, ser AI som en central del i att ta itu med globala utmaningar.

Direktlänk Dela The European Business Review fördjupade 23 september

Filantroper och teknikmiljardärer finansierar AI för det gemensamma goda

Teknikexperter varnar för den snabba utvecklingen av artificiell intelligens (AI), men filantroper och teknikmiljardärer svarar med ökade bidrag. Mycket av filantropin fokuserar på ´teknik för det goda´ eller ´etisk AI´, som undersöker hur man kan lösa eller mildra de skadliga effekterna av AI-system. Vissa tror att AI kan användas för att förutsäga klimatkatastrofer och upptäcka nya läkemedel för att rädda liv. Andra varnar för att stora språkmodeller snart kan rubba vitkragarprofessioner, bränslemissinformation och hota nationell säkerhet. Före detta Google VD Eric Schmidt och hans fru Wendy har till exempel åtagit sig hundratals miljoner dollar till AI-bidragsprogram. Salesforce är också intresserade av att hjälpa ideella organisationer att använda AI. LinkedIn medgrundare Reid Hoffman är en annan stor donator som tror att AI kan förbättra mänskligheten.

Direktlänk Dela The News Herald fördjupade 21 augusti

Filantroper investerar i ´etisk AI´ för att motverka skadliga effekter

Teknikexperter varnar för den snabba utvecklingen av artificiell intelligens (AI), men filantroper, inklusive långvariga stiftelser och teknikmiljardärer, svarar med en ökning av bidrag. Många av dessa bidrag fokuserar på ´teknik för gott´ eller ´etisk AI´, som utforskar hur man kan lösa eller mildra de skadliga effekterna av AI-system. Vissa tror att AI kan användas för att förutsäga klimatkatastrofer och upptäcka nya läkemedel. Andra varnar för att stora språkmodeller snart kan rubba vitkragsyrken, bränslemissinformation och hota nationell säkerhet.

Direktlänk Dela Tulsa World fördjupade 21 augusti

Tinder och andra dejtingappar introducerar AI, men riskerar rasbias

Match Group, moderbolaget till Tinder, Hinge och OkCupid, planerar att införa artificiell intelligens (AI) i sina appar för att förbättra användarupplevelsen, enligt sitt Q2-resultatbrev. Bolaget avser att skapa nya funktioner för att möta Generation Z-användares behov. AI kommer att användas för att automatiskt välja användarnas fem bästa foton för deras dejtingprofiler. Men det finns oro för att AI kan introducera mer bias och diskriminering på plattformarna, med risk för rasbias vid fotoselektion. Dessutom kan AI öka antalet falska profiler på dejtingappar.

Direktlänk Dela Gizmodo fördjupade 4 augusti

Artificiell intelligens (AI) har lett till skapandet av generativa AI-verktyg, som ChatGPT, som ger automatiserade förutsägelser baserade på stora mängder data. Men experter varnar för att den ökande användningen av AI kan förstärka rasbias och diskriminerande praxis. Enligt Olga Akselrod, senior jurist vid American Civil Liberties Union, kommer automatiserade förutsägelser att spegla och förstärka den befintliga diskrimineringen. En studie från Cambridge University 2020 visade att AI skapar ojämlika möjligheter för marginaliserade grupper. Trots detta fortsätter AI att växa, med 35% av företagen som nu använder AI och 42% som utforskar framtida användning av tekniken.

Yahoo News fördjupade 2 augusti

Mashinka Firunts Hakopians ´Institutet för andra intelligenser´ utforskar AI:s framtid

I ´Institutet för andra intelligenser´ kombinerar författaren Mashinka Firunts Hakopian spekulativ fiktion och medieteori för att föreslå rättvisa framtider för intelligent liv. Boken utforskar hur artificiell intelligens (AI) kan användas för att förstärka systemisk ojämlikhet och reproduktion av asymmetriska maktstrukturer. Hakopian presenterar en radikal annan syn: en framtida vision där AI-agenter samlas för en årlig akademisk symposium om algoritmisk jämlikhet. Boken är ett verk av spekulativ fiktion och dessa insikter presenteras berättande, med stänk av lekfullhet och intimitet.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 11 juli

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare