» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 337 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Karl Marx var en tysk filosof, ekonom, historiker, sociolog och politisk teoretiker som levde mellan 1818 och 1883. Han är mest känd för sina idéer om kommunism och sitt inflytande på arbetarrörelsen. Marx utvecklade en teori om historisk materialism, där samhällets utveckling ses som en kamp mellan olika klasser. Tillsammans med Friedrich Engels skrev han ´Kommunistiska manifestet´ och ´Das Kapital´, två grundläggande verk inom marxismen. Marx´ idéer har haft en stor inverkan på politik och samhällsvetenskap, och han anses vara en av de mest inflytelserika teoretikerna i modern tid.

Senaste nytt kring Karl Marx

Risker med överdriven tillit till AI i finansiella beslut

Mänsklig övermod i tron att framtiden är förutsägbar genom rätt algoritm kan få farliga konsekvenser med framväxten av artificiell intelligens (AI). AI:s förmåga att analysera stora mängder data kan ge falsk tillförsikt i förmågan att förutsäga världens utveckling. Detta är särskilt tydligt inom finanssektorn, där det finns en övertygelse om att algoritmer kan användas för att göra perfekta lånebeslut. Risker inkluderar överdriven tillit till historiska data, självförstärkande loopar som leder till systematiskt grupptänkande och blindfläckar, samt en brist på finansiering för nya innovationer och segment utan tidigare ´spårrekord´.

Direktlänk Dela Swarajya Magazine fördjupade 12 februari
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

Mänskligheten och teknologin: Utbildningens dilemma i den digitala tidsåldern

Dr. Azly Rahman diskuterar utbildningens roll i den digitala tidsåldern och de utmaningar som teknologisk determinism skapar för mänskligheten. Han beklagar hur teknologiska framsteg krymper definitionen av vad det innebär att vara människa och hur utbildning och skolgång riskerar att drunkna i samspelet mellan att vara människa och digital. Han föreslår att vi behöver en ny förståelse där att vara digital och att vara människa inte är en motsättning utan en samexistens av villkoret att ´vara och bli´. Han diskuterar också hur teknologismens förespråkare, som MIT Media Lab´s ´teknogurus´, hyllar teknologin som en befriare från vardagens trivialiteter, medan kritiker varnar för de alieniserande potentialerna i teknologismen.

Direktlänk Dela Eurasia Review fördjupade 29 januari

ChatGPT: En bluff, inte ett hot mot mänsklig kreativitet

Edward Dunsworth diskuterar i en artikel den artificiella intelligensen ChatGPT och dess potentiella hot mot mänsklig kreativitet och akademisk hederlighet. Han menar att farhågorna är överdrivna och att ChatGPT, trots sin förmåga att generera text, inte är ett verkligt hot. Dunsworth påpekar att programmet inte är ´intelligent´ i någon meningsfull bemärkelse, utan bara en datorprogram som gör vad det är programmerat att göra. Han ifrågasätter också användningen av termen ´artificiell´ eftersom ChatGPT är produkten av omfattande och kontinuerligt mänskligt arbete. Slutligen argumenterar han för att programmet, trots att det är gratis och allmänt tillgängligt, inte är det bästa fuskningsalternativet för studenter, särskilt när det gäller uppsatser.

Direktlänk Dela The Good Men Project fördjupade 7 december

Metas AI-genererade klistermärkesverktyg skapar olämpliga bilder

Tidiga användartester för Metas nya AI-genererade klistermärkesverktyg har resulterat i vissa tveksamma (och ganska roliga) skapelser. Användaren @Pioldes kunde skapa en mängd olämpliga klistermärkesbilder, inklusive barnsoldater, Nintendo-karaktärer med vapen, Musse Pigg som gör sina behov, och nakna illustrationer av den kanadensiska premiärministern Justin Trudeau. Verktyget kan också lägga till ett par bröst på nästan vad som helst, som visat av de bystiga bilderna av Sonic the Hedgehog och Karl Marx. AI-genererade klistermärken rullas för närvarande ut till ´utvalda engelskspråkiga användare´.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 4 oktober

AI-hotet mot turistguider: Testar ChatGPT i Hamburg

Brent Foster, en stadsguide i Hamburg, testade artificiell intelligens (AI) ChatGPT för att se hur det kan påverka hans yrke. ChatGPT kan planera vandringsturer och ge reseförslag, men Foster fann att dess förslag var ganska generella och ibland felaktiga. Influencer Diana zur Löwen rekommenderade att använda ChatGPT för att planera resor, men föreslog att verifiera dess tips. Trots AI:ns brister följer reseindustrin utvecklingen noggrant. TUI planerar att använda tekniken för att hjälpa resebyråarbetare att hitta information snabbare.

Direktlänk Dela Globe Echo fördjupade 9 juli

Accelerationism: En farlig ideologi bland högerextremister

Accelerationism är en politisk idéströmning som förespråkar att samhällsutvecklingen bör påskyndas mot total kollaps för att ersätta det nuvarande systemet. Ursprungligen var idén inte bunden till en politisk inriktning, men idag åsyftas nästan uteslutande den inriktning bland högerextremister, som präglas av ett fokus på terrorism och våldsdåd. Högerextrem accelerationism har sina rötter i den amerikanska vit makt-rörelsen under 1970- och 1980-talen, men uppstod som fenomen först mot slutet av 2010-talet. Dagens accelerationister förlitar sig på internet för att rekrytera anhängare och sprida sin propaganda. De är särskilt farliga på grund av att deras ideologi leder till våld och deras strategier är svåra att kartlägga och förhindra.

Direktlänk Dela Expo fördjupade 5 juli

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare