» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 152 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Karl Marx var en tysk filosof, ekonom, historiker, sociolog och politisk teoretiker som levde mellan 1818 och 1883. Han är mest känd för sina idéer om kommunism och sitt inflytande på arbetarrörelsen. Marx utvecklade en teori om historisk materialism, där samhällets utveckling ses som en kamp mellan olika klasser. Tillsammans med Friedrich Engels skrev han ´Kommunistiska manifestet´ och ´Das Kapital´, två grundläggande verk inom marxismen. Marx´ idéer har haft en stor inverkan på politik och samhällsvetenskap, och han anses vara en av de mest inflytelserika teoretikerna i modern tid.

Senaste nytt kring Karl Marx

AI-teknikens framtid: Boom eller krasch?

Termen ´boom eller krasch´, myntad av den tyska ekonomen Karl Marx på 1800-talet, förklarar tydligt utmaningen som framväxande teknologier som artificiell intelligens (AI) står inför. Trots stora framsteg och investeringar i AI, är konkreta tillämpningar fortfarande sällsynta. Stora AI-verktyg som ChatGPT, Bard och Bing AI används mest för att skriva rapporter och svara på frågor. Detta visar att trots att AI har omfamnats av människor, företag och samhället, är vi fortfarande osäkra på hur vi ska utnyttja det. AI står på axlarna av imponerande tekniska framsteg, men är fortfarande i sin linda. Det kommer att fortsätta utvecklas när tillgången till data ökar och maskinerna fortsätter att lära sig.

Direktlänk Dela Business Live fördjupade 1 mars
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

Risker med överdriven tillit till AI i finansiella beslut

Mänsklig övermod i tron att framtiden är förutsägbar genom rätt algoritm kan få farliga konsekvenser med framväxten av artificiell intelligens (AI). AI:s förmåga att analysera stora mängder data kan ge falsk tillförsikt i förmågan att förutsäga världens utveckling. Detta är särskilt tydligt inom finanssektorn, där det finns en övertygelse om att algoritmer kan användas för att göra perfekta lånebeslut. Risker inkluderar överdriven tillit till historiska data, självförstärkande loopar som leder till systematiskt grupptänkande och blindfläckar, samt en brist på finansiering för nya innovationer och segment utan tidigare ´spårrekord´.

Direktlänk Dela Swarajya Magazine fördjupade 12 februari

Mänskligheten och teknologin: Utbildningens dilemma i den digitala tidsåldern

Dr. Azly Rahman diskuterar utbildningens roll i den digitala tidsåldern och de utmaningar som teknologisk determinism skapar för mänskligheten. Han beklagar hur teknologiska framsteg krymper definitionen av vad det innebär att vara människa och hur utbildning och skolgång riskerar att drunkna i samspelet mellan att vara människa och digital. Han föreslår att vi behöver en ny förståelse där att vara digital och att vara människa inte är en motsättning utan en samexistens av villkoret att ´vara och bli´. Han diskuterar också hur teknologismens förespråkare, som MIT Media Lab´s ´teknogurus´, hyllar teknologin som en befriare från vardagens trivialiteter, medan kritiker varnar för de alieniserande potentialerna i teknologismen.

Direktlänk Dela Eurasia Review fördjupade 29 januari

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare