» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 345 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Kurser för att lära sig om vektordatabaser och AI

Vektordatabaser är avgörande för generativ AI och används i fält som naturligt språkbehandling, bildigenkänning och semantisk sökning. DeepLearning.AI erbjuder en gratis kurs om vektordatabaser och deras tillämpningar. Kursen av Udemy lär ut hur man arbetar med vektordatabaser med Python, med fokus på AI och LLM-applikationer. Gen AI 360, ett samarbete mellan Activeloop, Towards AI och Intel Disruptor Initiative, erbjuder en gratis certifiering som täcker allt från träning till implementering i produktion.

Direktlänk Dela Analytics India Magazine fördjupade 28 januari
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare