» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 127 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Meta Platforms Inc., tidigare känd som Facebook Inc., är ett amerikanskt multinationellt teknikkonglomerat baserat i Menlo Park, Kalifornien. Företaget äger Facebook, Instagram och WhatsApp, bland andra produkter och tjänster. Meta är ett av världens mest värdefulla företag och bland de tio största offentligt handlade företagen i USA. Det anses vara ett av de stora fem amerikanska informationsteknikföretagen, tillsammans med Alphabet (Google), Amazon, Apple och Microsoft. Metas produkter och tjänster inkluderar Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger och Quest 2. Den har förvärvat Reality Labs, Mapillary, CTRL-Labs, Kustomer och har en 9,99 % andel i Jio Platforms. År 2021 genererade företaget 97,5 % av sin inkomst från försäljning av reklam. Den 28 oktober 2021 ändrade Facebooks moderbolag sitt namn från Facebook, Inc., till Meta Platforms, Inc., för att ´reflektera sitt fokus på att bygga metaverset´.

Senaste nytt kring Meta

Konkurrens mellan AI-mynt: RNDR mot TAO

Artikeln undersöker två framstående AI-projekt, RNDR och TAO, och deras unika lösningar för beräkningskraft och decentralisering av maskininlärning. RNDR, som hanterar bristen på kvalitativ beräkningskraft inom AI, möjliggör för GPU-ägare världen över att sälja sin beräkningskraft, vilket ger en decentraliserad lösning på bristen på datorkraft. TAO, å andra sidan, syftar till att demokratisera själva maskininlärningen. TAO ger en plattform för handel med specialiserade AI-modeller, vilket underlättar samarbete och innovation. Båda projekten har unika egenskaper, tokenomics och marknadsdynamik som är viktiga för att förstå för individer inom olika branscher som navigerar i AI-landskapet.

Direktlänk Dela Cryptonewsbytes.com fördjupar idag

Sammanfattning av veckans AI-nyheter: OpenAI, Amazon, och AI:s miljöpåverkan

Förra veckan var präglad av turbulensen kring OpenAI:s VD Sam Altman, men denna vecka återgick saker till det normala. Altman har återtagit sin position som toppchef på företaget, med hjälp från Microsoft. OpenAI rullade ut flera nya AI-produkter och plattformar. Amazon avslöjade detaljer om sin nya AI-chattbot-assistent ´Q´ vid sitt AWS re:Invent-evenemang. En studie visade att generativ AI kan ha en negativ inverkan på miljön, liknande att ladda en smartphone. OpenAI försenar lanseringen av sin GPT Store, en marknadsplats för anpassningsbara GPT:er, till 2024.

Direktlänk Dela Gizmodo fördjupar idag

Artificiell intelligens och dess inverkan på ekonomisk produktivitet, inkomstojämlikhet och industriell koncentration

Artificiell intelligens (AI) har potential att kraftigt påverka ekonomin, men dess framtida inverkan är osäker och beror på beslut som fattas idag. AI kan påverka produktivitetsökning, arbetsmarknaden och industriell koncentration. Det finns två möjliga scenarier för varje område: ett negativt och ett positivt. I det negativa scenariot kan AI leda till låg produktivitetstillväxt, högre inkomstojämlikhet och högre industriell koncentration. I det positiva scenariot kan AI leda till högre produktivitetstillväxt, lägre inkomstojämlikhet och lägre industriell koncentration. Vilket scenario som blir verklighet beror på en mängd faktorer, inklusive teknologiska och politiska beslut som fattas idag.

Direktlänk Dela International Monetary Fund fördjupar idag

AI-pionjären Yoshua Bengio varnar för hastig AI-utveckling

AI-pionjären Yoshua Bengio, grundare till forskningsinstitutet Mila i Montreal, uttrycker oro för att AI-utvecklingen går för snabbt och riskerar att skapa en ´ny art som kan fatta beslut som skadar eller till och med hotar människor´. Bengio har länge varnat för företag som rör sig för snabbt utan skyddsräcken, ´potentiellt på allmänhetens bekostnad´. Han anser att det är nödvändigt att ha ´regler som följs av alla företag´. Vid en världspremiär AI-toppmöte i Storbritannien i början av november fick Bengio i uppdrag att leda ett team som producerade en första rapport om AI-säkerhet. Målet är att fastställa prioriteringar för att informera framtida arbete med säkerheten för den banbrytande tekniken.

Direktlänk Dela Barron´s fördjupade igår

OpenAI:s ChatGPT förändrar världen genom generativ AI

OpenAI:s lansering av ChatGPT förändrade historiens gång, enligt vissa. Före ChatGPT var AI något som dataforskare kunde arbeta med, men det hade inte någon påtaglig inverkan på vanliga människors liv. Efter ChatGPT har AI plötsligt blivit central i varje interaktion konsumenter har med datorer och telefoner. Tiotusentals företag har övergett sina gamla affärsmodeller och försöker hitta nya som bygger på generativ AI. McKinsey & Company förutspår att produktivitetsökningen från generativ AI kan göra anställda upp till 45% effektivare. Enligt en undersökning utförd av ExtraHop äger OpenAI 80% av andelen generativa AI-tjänster. Det finns dock oavsiktliga konsekvenser av AI:s stora ögonblick, som risker för företag och potentiella säkerhetsproblem.

Direktlänk Dela Datanami fördjupade igår

ChatGPT firar ett år: AI-användning ökar, men oron växer

OpenAI:s ChatGPT firar ett år sedan lanseringen och har nu 100 miljoner aktiva användare varje vecka. Enligt AI-experten Anton Dahbura har ChatGPT bidragit till AI:s genombrottsår. Trots att AI har funnits i årtionden har utvecklingen oftast skett bakom företags, regeringars eller universitets väggar. ChatGPT har däremot gett AI synlighet och bred användbarhet. Tim Gorichanaz, lärare vid Drexel University, menar att ChatGPT:s snabba popularitet visar på kraften i ett bra gränssnitt. Trots optimismen finns det också oro för hur AI kommer att påverka arbetsmarknaden och för företags ansvarsfulla användning av AI.

Direktlänk Dela KOMO News fördjupade igår

OpenAI:s ChatGPT firar ett år med 100 miljoner aktiva användare varje vecka

OpenAI:s ChatGPT firar ett år sedan dess lansering. Trots att artificiell intelligens (AI) funnits i någon form i decennier, tog ChatGPT fart och markerade ett ´genombrottsår´ för AI, enligt Anton Dahbura, AI-expert och meddirektör för Johns Hopkins Institute for Assured Autonomy. OpenAI meddelar nu att ChatGPT har 100 miljoner aktiva användare varje vecka. ChatGPT har bidragit till ´synlighet´ och ´bred användbarhet´, säger Dahbura. Tim Gorichanaz, biträdande undervisningsprofessor i informationsteknik vid Drexel University, säger att ChatGPT:s snabba popularitet efter dess lansering den 30 november 2022 visar ´kraften i ett bra gränssnitt´.

Direktlänk Dela WPDE-TV fördjupade igår

OpenAI:s ChatGPT firar ett år, har blivit symbol för AI-revolutionen

ChatGPT, ett AI-chattprogram utvecklat av OpenAI, firar sin första födelsedag. Vid lanseringen beskrevs det som en ´lågprofilig forskningsförhandsgranskning´, men det har snabbt blivit en symbol för AI-revolutionen. Inom två månader efter lanseringen hade över 100 miljoner användare besökt ChatGPT:s webbplats, enligt dataanalysföretaget Similarweb. Dess framgång har inspirerat konkurrenter som Google´s Bard, Meta och Amazon´s Q. Men dess popularitet har också väckt oro över AI som ersätter arbetare och dess inverkan på online-desinformation, datainsamling och miljöpåverkan.

Direktlänk Dela Business Insider fördjupade igår

Oro över riktad annonsering och generativ AI

Madelyn Sanfilippo, biträdande professor vid University of Illinois Urbana-Champaign, uttrycker oro över riktad annonsering och generativ AI. Hon menar att riktad annonsering är olämplig och resultatet av övervakningskapitalism, ett system som har ekonomiska incitament att fånga, spara och använda så mycket data om oss som möjligt. Hon varnar för att generativ AI kommer att öka manipulationen, förutsägelserna och snedvridna annonser. Hon uppmanar till lagstiftning som den tvärpolitiska Digital Consumer Protection Commission Act, introducerad av U.S. Sens. Lindsey Graham och Elizabeth Warren.

Direktlänk Dela The Fulcrum fördjupade igår

Författare stämmer OpenAI och Meta för obehörig användning av deras verk

Författare stämmer OpenAI och Meta för att ha använt deras verk för att träna sina stora språkmodeller utan samtycke, kredit och kompensation. Författarförbundet har inlett en grupptalan mot OpenAI, där de hävdar att OpenAI:s obehöriga användning av deras verk innebär identitetsstöld i stor skala. Författaren Monica Ali experimenterade med AI-skapande verktyg som Laika och ChatGPT, men fann att de inte kunde matcha mänsklig kreativitet och insikt. Hon uttrycker oro över bristen på kulturell mångfald i programmeringen av AI-algoritmer och frågar sig om det kommer att bli svårare för författare med olika och oortodoxa berättelser att konkurrera i framtiden.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade igår

ChatGPT firar ett år trots ledarskapsförändringar på OpenAI

ChatGPT, den populära chattbotten, firar ett år sedan den blev viral. Under året har den utlöst en investeringsboom och nu har den även fått röstfunktion. Användare kan nu tala med den och be den skapa anpassade GPTs som kan säljas på GPT-butiken. Trots att OpenAI:s styrelse oväntat avskedade VD:n Sam Altman och två tillfälliga VD:ar, Mira Mulati och Emmett Shear, har mer än 700 av de 770 anställda hotat att sluta och gå med i Microsoft med Altman. Bret Taylor och Larry Summers ersatte de två kvinnorna i styrelsen och återinsatte Altman. Microsoft gick sedan med i styrelsen igen, och Thrive Capitals bud på 86 miljarder dollar för anställdas aktier är nu tillbaka på bordet. ChatGPT har 100 miljoner veckovisa användare och två miljoner utvecklare använder dess verktyg, inklusive 92% av Fortune 500, enligt företaget.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade i förrgår

Ett år med ChatGPT: AI-revolutionens inverkan och framtid

För ett år sedan lanserades ChatGPT, vilket ledde till en evolution inom generativ AI. Stora teknikföretag skyndade sig att släppa sina egna produkter för att hävda marknadsandelar. ChatGPT började som ett gratisverktyg byggt på OpenAI:s GPT-3.5-modell men har sedan dess sett en mängd förbättringar. Företag över hela världen satsar stort på AI, inklusive AWS med sin egen version av ChatGPT, Amazon Q, och Elon Musk med Grok. I Australien har 19% av små och medelstora företag börjat använda AI. Trots framstegen har det också uppstått problem, särskilt i takt med att lagar och regler försöker hänga med. Framtiden för AI kommer sannolikt att fokusera mer på säkerhet och samarbete mellan företag.

Direktlänk Dela SmartCompany fördjupade i förrgår

Piratkopiering på sociala medier: Ett växande problem som kan bekämpas med AI

Medan mediakonsumtionen alltmer övergår till digitala kanaler, har piratkopiering på sociala medier blivit ett allt större problem. Forskning utförd av Mike Smith från Carnegie Mellon och Yixin Lu från George Washington University, i samarbete med VFT Solutions, visar att piratkopiering på sociala medier är mycket utbredd. Till exempel registrerade VFT Solutions över 21 miljoner visningar på piratströmmar av Fury vs. Ngannou-boxningsmatchen. Även stora evenemang som Super Bowl och FIFA World Cup drabbades hårt. Trots att företag som Google, Meta och Amazon har intresse av att bekämpa piratkopiering, är det svårt att motverka fenomenet helt och hållet. Men genom att utnyttja AI för att hitta och ta ner piratströmmar, samt genom att utbilda och avskräcka både tittare och strömmare, kan problemet potentiellt minskas.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade i förrgår

Meta firar 10-årsjubileum för AI-labb, reflekterar över AI-boom och introducerar nya verktyg

Inför 10-årsjubileet för Metas AI-labb reflekterar Yann LeCun, Metas chefsforskare, över den artificiella intelligensens boom. Meta introducerar nya verktyg för att generera ljud, forska i video och upptäcka fördomar i språkmodeller. LeCun minns sin reaktion när OpenAI släppte ChatGPT förra november. Chatten, som kan generera omslagsbrev, skämt, manus och nästan vilken annan text som helst, tog AI till mainstream och startade en ny trend i Silicon Valley. LeCun var överraskad över verktygets påverkan på allmänhetens uppfattning och användning. Meta har under året fokuserat på att använda AI som kärnan i nya produkter och har släppt LLaMA, en stor språkmodell som konkurrerar med OpenAI:s GPT. Meta planerar att lansera fler produkter, särskilt inom metaversum, som är företagets flerbiljoner dollar satsning.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade i förrgår

ChatGPT: En revolutionerande teknologi som ingen såg komma

ChatGPT, lanserad av OpenAI för ett år sedan, har blivit den snabbast växande konsumentteknologin i historien och har förändrat teknikindustrin i grunden. Trots att ingen förutsåg dess framgång, har den attraherat miljarder i investeringar och lett till att nästan alla företag med ´AI´ i sin pitch kan dra in pengar. ChatGPT har redan över 100 miljoner användare varje vecka och har blivit en miljardindustri för OpenAI. Trots detta är tekniken fortfarande inte perfekt, men den är redan bättre än de flesta förväntade. Framtiden för AI är oviss, men det är klart att det har potential att förändra världen på samma sätt som internet, sociala medier och smartphones har gjort.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade i förrgår

Amazon Web Services lanserar en rad uppdateringar för att bli ledande inom generativ AI

Amazon Web Services (AWS) har nyligen presenterat en rad uppdateringar av generativ AI under sin AWS Re:Invent-konferens. Swami Sivasubramanian, AWS:s vice VD för Data och AI, tillkännagav flera uppdateringar för att förbättra företagets generativa AI-projekt. En av dessa var Amazon Q-assistenten, som erbjuder företagsanställda all slags hjälp med sitt arbete. AWS försöker också skilja sig från konkurrenterna genom att erbjuda kunderna valmöjligheter. Företaget planerar att erbjuda tillgång till flera leverantörer genom sin Bedrock-tjänst som stöder många av de ledande LLM-modellerna.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade i förrgår

OpenAI var nära att kollapsa men återhämtade sig efter VD-byte

OpenAI, en ledande aktör inom artificiell intelligens (AI), var nära att kollapsa när dess VD Sam Altman sparkades av styrelsen. Altman hotade med att gå till Microsoft, och OpenAIs anställda var redo att följa honom, vilket skulle ha gjort startupen nästan värdelös. Detta skedde strax innan OpenAI var på väg att värderas till 86 miljarder dollar i en ny investeringsrunda. Efter hot om rättsliga åtgärder och stora omvälvningar, återinsattes Altman som VD och alla anställda stannade. OpenAI har nu utsett nya styrelsemedlemmar och Altman har uttalat att företaget skulle klara sig bra utan honom.

Direktlänk Dela Business Insider fördjupade i förrgår

ChatGPT fyller ett år: Hur Sam Altmans flaggskeppsprodukt har omformat tekniklandskapet

OpenAI:s ChatGPT har markerat ett år av transformativ påverkan på teknikindustrin. Dess förmågor och potentiella inverkan har fångat teknikentusiasters och vanliga användares uppmärksamhet. Dess effekt har framkallat en bredare diskussion om artificiell intelligens roll i vårt samhälle. Snabb adoption av ChatGPT har tvingat teknikjättar som Google, Microsoft, Meta och Amazon att anpassa sig och integrera generativ AI. Trots interna problem hos moderbolaget OpenAI, förblir framtiden för ChatGPT lovande.

Direktlänk Dela CryptoCoinNews fördjupade 30 november

AI-hot mot mänskligheten, gen AI och fintech huvudteman för nästa år

AI kan utgöra ett stort hot mot mänskligheten och skapa störningar i samhället, enligt Ashwini Vaishnaw. Han är öppen för alla möjliga lösningar eftersom detta utgör ett stort hot mot demokratin och våra sociala institutioner. Prashanth Prakash från Accel påpekar att gen AI, klimatteknik och fintech kommer att vara huvudteman för nästa år. Han tillade att det har investerats cirka 25 miljarder dollar i utvecklingen och byggandet av gen AI, men att kapitalet ännu inte har kommit till Indien. Meta kommer att stödja ett forskningsprojekt för att använda gen AI i konsumentklagomål.

Direktlänk Dela Moneycontrol fördjupade 30 november

Amazon lanserar Model Evaluation på Bedrock för att förbättra AI-modellvärdering

Amazon vill att användare ska kunna utvärdera AI-modeller bättre och uppmuntrar fler människor att delta i processen. Under AWS re:Invent-konferensen tillkännagav AWS vice VD för databas, analys och maskininlärning, Swami Sivasubramanian, Model Evaluation på Bedrock, nu tillgänglig i förhandsvisning, för modeller som finns i dess förråd Amazon Bedrock. Utan ett sätt att transparent testa modeller kan utvecklare hamna med att använda modeller som inte är tillräckligt exakta för ett fråga-och-svar-projekt eller en som är för stor för deras användningsfall. Model Evaluation har två komponenter: automatiserad utvärdering och mänsklig utvärdering.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 30 november

År i översikt: OpenAI:s ChatGPT förändrade världen

För ett år sedan lanserade OpenAI sin ChatGPT, en AI-baserad chattbot. Sedan dess har den blivit den snabbast växande konsumentapplikationen i historien. Trots kritik och debatt om dess användning, har ChatGPT haft en betydande inverkan på AI-branschen. Google investerade 300 miljoner dollar i Anthropic, en konkurrent till OpenAI, och OpenAI släppte den efterlängtade GPT-4-modellen. OpenAI:s VD Sam Altman avskedades i november, vilket markerade en dramatisk vändning för företaget. Framtiden för ChatGPT och dess inverkan på världen återstår att se.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 29 november

AI-företaget Runway lanserar andra generationen av sitt Motion Brush-verktyg

AI-företaget Runway har lanserat andra generationen av sitt Motion Brush-verktyg, som kan animera aspekter av en stillbild på några sekunder. Verktyget har visats upp av Rory Flynn på X.com, som har skapat imponerande ´videor´ med det. Sony Interactive Entertainment har ingått ett ´strategiskt globalt affärspartnerskap´ med det sydkoreanska företaget NCSoft, känt för sina massivt multiplayer online-spel. Detta tyder på att Sony planerar att stärka sin mobila division med NCSofts teknik. Dessutom har en fan vid namn SwammyXO skapat ett fan-gjort Attack on Titan-spel, som erbjuder snabb action och multiplayer-stöd. Bethesda har släppt nya bilder från sin kommande Fallout TV-serie, som släpps på Prime Video den 12 april 2024.

Direktlänk Dela Stuff Magazine fördjupade 29 november

OpenAI har haft ett händelserikt år, med försök till kupp mot VD:n Sam Altman och stora framsteg inom AI. OpenAIs generativa AI-drivna ChatGPT lanserades för ett år sedan och har blivit en av de snabbast växande apparna i historien. Flera företag, inklusive Google, Microsoft, Amazon och Meta, tävlar om att utveckla sina egna generativa AI-drivna mjukvaruplattformar. På hårdvarufronten har AI-explosionen gjort Nvidia, världens ledande AI-chiputvecklare, till det hetaste halvledarföretaget på jorden. Men ChatGPT och generativ AI har också väckt frågor om datarättigheter och potentialen att skapa och sprida desinformation.

Yahoo Finance fördjupade 29 november

Amazon fokuserar på att återuppfinna OpenAI:s produkter vid AWS re:Invent

Under AWS re:Invent konferensen fokuserade Amazon på att återuppfinna OpenAI:s produkter och påpekade säkerhetsbrister i OpenAI:s system. Amazon lanserade Amazon Q, en generativ AI-assistent för företag, vilket är liknande OpenAI:s ChatGPT Enterprise och Microsofts Copilot Studio. AWS meddelade också att de bygger sina egna LLM-modeller och introducerade tre nya modeller till Titan-familjen. Dessutom presenterade AWS två nya AI-chip, AWS Graviton4 och AWS Trainium2. AWS försöker sätta sig själva isär från både Microsoft och OpenAI genom att förespråka ansvarsfull AI och tillkännage skyddsräcken för Amazon Bedrock. Samtidigt har OpenAI försäkrat sina kunder om sitt engagemang för dataskydd och integritet för företagsanvändare.

Direktlänk Dela Analytics India Magazine fördjupade 29 november

AI-assistenter kan omforma universitetsvägledning för Generation Alpha

Generation Alpha, som har vuxit upp med teknik och internet, kommer att börja söka universitetsalternativ inom de närmaste fem åren. Universiteten måste därför omdefiniera hur de erbjuder kurs- och ansökningsrådgivning. Nathan Monk, medgrundare av Prospectus Plus, menar att övergången till digitalt inte är en trend utan ett svar på dagens ungdomars utveckling. AI-drivna chattbot-teknologier kan möta behovet av omedelbar, personlig information. Företag som IKEA har redan lanserat AI-chattbottar för att hjälpa kunder navigera bland tusentals produkter. I utbildningssektorn utvecklar stora utbildningsagenter smart sökteknologi för att hjälpa sina rådgivare att navigera bland rätt information. Edtech-företaget Global Study har avslöjat en liknande lösning med tre AI-assistenter under varumärket Student Advisor.

Direktlänk Dela Thepienews.com fördjupade 29 november

Amazon lanserar AI-assistenten Q för att konkurrera med Microsoft och Google

Amazon har lanserat sin AI-assistent Q för att konkurrera med Microsoft och Google. Q riktar sig mot arbetsplatsmarknaden med sina integrationsförmågor och fokus på produktivitet och datasäkerhet. Q använder flera AI-modeller genom sin Bedrock-plattform, inklusive Amazon Titan och de från Anthropic och Meta. Priset för Q är konkurrenskraftigt med $20/användare/månad, vilket är lägre än både Google och Microsofts erbjudanden för företag inom detta område. Q är utformad för att integrera med företagsdata och kan kopplas till Slack och Gmail-konton.

Direktlänk Dela XDA Developers fördjupade 29 november

Kris hos OpenAI markerar teknikjättarnas dominans inom AI

Ett år efter lanseringen av ChatGPT, en generativ artificiell intelligens (AI), är AI-revolutionen igång men den senaste krisen hos dess skapare OpenAI visar att teknikjättarna dominerar. ChatGPT blev den snabbast antagna applikationen i historien innan den avträdde till Threads, det sociala nätverket lanserat av Meta. OpenAI:s VD Sam Altman, tidigare relativt okänd utanför tekniksektorn, har blivit en framstående figur inom AI. OpenAI gick samman med Microsoft som lovade 13 miljarder dollar i investeringar. Detta ledde till en revolt inom OpenAIs styrelse och Altman avskedades men återinsattes fem dagar senare. Frågan om AI:s fördelar och risker fortsätter att diskuteras.

Direktlänk Dela Actualnewsmagazine.com fördjupade 29 november

Michigan ansluter sig till ansträngningar för att bekämpa bedräglig användning av AI i politiska kampanjer

Michigan ansluter sig till en ansträngning för att begränsa bedräglig användning av artificiell intelligens (AI) och manipulerade medier genom statliga policyer. Kampanjer på statlig och federal nivå kommer att krävas att tydligt ange vilka politiska annonser som sänds i Michigan som skapats med hjälp av AI enligt lagstiftning som förväntas bli undertecknad av guvernör Gretchen Whitmer. Det skulle också förbjuda användning av AI-genererade deepfakes inom 90 dagar före ett val utan en separat redovisning som identifierar mediet som manipulerat. Det finns ökande oro för att generativ AI kommer att användas i presidentvalet 2024 för att vilseleda väljare, imitera kandidater och underminera valen.

Direktlänk Dela The Associated Press fördjupade 29 november

Michigan inför lagstiftning för att reglera AI-genererade djupfejk i politiska annonser

Michigan förbereder lagstiftning som kräver att politiska annonser som skapats med hjälp av artificiell intelligens (AI) tydligt anger detta. Lagen förbjuder också användning av AI-genererade djupfejk inom 90 dagar före ett val utan en separat varning som identifierar mediet som manipulerat. Djupfejk är falska medier som felaktigt framställer någon som gör eller säger något de inte gjorde. Det finns ökande oro för att generativ AI kommer att användas i presidentvalet 2024 för att vilseleda väljare, imitera kandidater och undergräva val på en skala och hastighet som ännu inte observerats. Lagstiftningen väntas undertecknas av guvernör Gretchen Whitmer inom de närmaste dagarna.

Direktlänk Dela Metro US fördjupade 29 november

Michigan ansluter sig till en ansträngning för att begränsa vilseledande användning av artificiell intelligens och manipulerade medier genom statliga policyer. Kampanjer på statlig och federal nivå kommer att krävas att tydligt ange vilka politiska annonser som sänds i Michigan som skapades med hjälp av AI. Det kommer också att förbjudas att använda AI-genererade ´deepfakes´ inom 90 dagar före ett val utan en separat redogörelse som identifierar mediet som manipulerat. Lagstiftningen förväntas bli undertecknad av guvernör Gretchen Whitmer. Brott mot dessa lagar kan leda till böter och fängelsestraff.

ABC News fördjupade 29 november

Pika Labs lanserar AI-verktyg för videoproduktion

Pika Labs har lanserat Pika 1.0, ett nytt AI-verktyg för videoproduktion. Verktyget, som lanseras bara sex månader efter företagets start, syftar till att demokratisera videoproduktion genom att göra avancerad AI tillgänglig för alla. Med funktioner som Text-till-Video, Bild-till-Video och Video-till-Video-konverteringar, låter Pika 1.0 användare omvandla och förbättra videor på olika sätt. Verktyget är nu tillgängligt både på Discord och via webben på mobila och stationära plattformar. Pika Labs har också meddelat att de har samlat in totalt 55 miljoner dollar i finansiering.

Direktlänk Dela Decrypt Media fördjupade 29 november

Öppen oro inom OpenAI över potentiellt farlig AI-genombrott

OpenAI, företaget bakom ChatGPT, har upplevt intern oro sedan dess VD Sam Altman avskedades och sedan återinsattes. Företaget är känt för sin hemlighetsfullhet, vilket gör att få vet hur de utvecklar sin teknologi. Detta blev tydligt när det rapporterades att flera forskare inom företaget hade uttryckt oro över ett påstått farligt genombrott, en algoritm kallad Q*. Algoritmen kan lösa vissa matematikproblem på skolnivå som den inte tidigare stött på, vilket vissa forskare tror kan vara ett tidigt tecken på att algoritmen förbättrar sin förmåga att resonera. OpenAI kommenterade inte direkt på Q*, men bekräftade att de arbetar med algoritmen.

Direktlänk Dela The Atlantic fördjupade 29 november

Deklarativ ML demokratiserar AI för ingenjörer

AI har nått alla team i moderna företag, trots att det traditionellt har varit inom expertdataforskare med doktorander. Under de senaste åren har det gjorts flera försök att demokratisera maskininlärning (ML) och djupinlärning (DL) för att nå en bredare uppsättning personer som ingenjörer och utvecklare. Trots detta är utvecklingen av ML-modeller som går utöver enkla uppmaningar till chatGPT fortfarande en stor utmaning för de flesta organisationer. Därför har vi under de senaste åren banat väg för konceptet med deklarativ ML - en lågkodningsmetod - som ytterligare förenklar ML-utvecklingslivscykeln. Många av de mest inflytelserika teknikföretagen, som Meta, Apple och Uber, har sett detta behov av att ha en mer tillgänglig men flexibel abstraktion till maskininlärning och har utvecklat sina egna interna deklarativa ML-ramverk för att påskynda innovation, såsom Looper, Overton och Ludwig. Ludwig är dock den första som tar med denna deklarativa metod till massorna genom att bli open source, vilket har resulterat i över 10 000 stjärnor på GitHub med en aktiv och engagerad gemenskap.

Direktlänk Dela DevPro Journal fördjupade 28 november

Meta stöder rättsprojekt för att förbättra konsumentklagomål med AI i Indien

Sociala nätverksjätten Meta meddelade på tisdagen att de kommer att stödja ett forskningsprojekt vid National Law School of India University. Projektet syftar till att använda generativa AI-teknologier för att förbättra effektiviteten i systemet för konsumentklagomål. Forskningsinitiativet kommer att undersöka möjligheten att använda Llama 2, Metas stora språkmodell, för att skapa en medborgarcentrerad chatbot och ett beslutsstödsverktyg inom konsumentlagstiftningen. NLSIU genomför forskningsprojektet i samarbete med IIT Bombay och Department of Consumer Affairs.

Direktlänk Dela Latestly.com fördjupade 28 november

Praktiska tips för kostnadseffektiv implementering av generativ AI

Generativ AI förändrar hur vi söker och analyserar information, skapar kod, säkrar nätverk och skriver artiklar. Men att utveckla och implementera AI kan vara en dyr process med hög risk för misslyckande. Dessutom kräver gen AI och de stora språkmodellerna (LLM) som driver det, superdatorarbetsbelastningar som förbrukar mycket el. Dr. Sajjad Moazeni från University of Washington uppskattar att träning av en LLM med över 175 miljarder parametrar tar lika mycket energi som 1 000 amerikanska hushåll använder på ett år. För att minska riskerna och kostnaderna med att implementera gen AI föreslås sex tips, bland annat att börja med en grundmodell, matcha modellen till applikationen, återträna för att skapa mindre modeller med högre noggrannhet, använda befintlig infrastruktur, köra hårdvarumedveten inferens och hålla ett öga på molnutgifterna.

Direktlänk Dela Intelligent CIO fördjupade 28 november

AWS lägger till nya språk till Amazon Transcribe, erbjuder generativ AI-baserad transkription för 100 språk

Amazon Web Services (AWS) har lagt till nya språk till sin Amazon Transcribe-produkt, vilket erbjuder generativ AI-baserad transkription för 100 språk och en mängd nya AI-funktioner för kunder. Amazon Transcribe kan nu känna igen fler talade språk och starta en samtalstranskription. AWS-kunder använder Transcribe för att lägga till tal-till-text-funktioner till sina appar på AWS Cloud. Transcribe tränades på ´miljoner timmar av omärkt ljuddata från över 100 språk´ och använder självövervakade algoritmer för att lära sig mönster av mänskligt tal i olika språk och accenter. AWS tillkännagav också ytterligare funktioner till sin Amazon Personalization-produkt.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 28 november

Meta forskare utvecklar nytt test för att bedöma AI-intelligens

Toppskare vid Meta har utvecklat ett nytt test för att bedöma intelligensen hos virtuella assistenter drivna av AI-program. Hittills verkar dessa AI vara ganska begränsade. I ett test med 466 frågor svarade människor korrekt på 92% - med frågor om allt från mat till historia till företag. Hur gick det för botarna? Endast 15% korrekta svar. Forskningen syftar till att dämpa hypen som genererats det senaste året om de stigande intelligensen hos AI-program. Forskarna i denna studie hoppas att deras arbete kan skapa nya branschövergripande riktlinjer för att jämföra AI med människor.

Direktlänk Dela The Messenger fördjupade 27 november

Salesforce och Amazon Web Services utökar sitt AI-fokuserade partnerskap

Salesforce och Amazon Web Services (AWS) har meddelat en betydande AI-fokuserad utvidgning av sitt partnerskap. Det nya avtalet gör det lättare för kunder att hantera sina data över Salesforce och AWS och införa de senaste generativa artificiella intelligens (AI) teknologierna i sina applikationer och arbetsflöden. Salesforce kommer att börja stödja Amazon Bedrock, företagets fullt hanterade tjänst som gör grundmodeller från ledande AI-företag tillgängliga via ett enda applikationsprogrammeringsgränssnitt (API). Salesforce kommer att utöka sin användning av AWS, inklusive beräkning, lagring, data och AI-teknologier, genom Hyperforce för att förbättra populära tjänster som Salesforce Data Cloud. AWS kommer att öka sin användning av Salesforce-produkter som Data Cloud.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 27 november

Sam Altman, tidigare VD för OpenAI, avskedades av styrelsen men återvände efter endast fem dagar. Detta skedde efter att anställda hotade att lämna företaget om han inte var kvar. Detta gör Altman till en betydande figur inom tekniksektorn, särskilt med tanke på OpenAI:s position i kriget om artificiell intelligens. Trots att OpenAI:s styrelse inledningsvis avskedade Altman, verkar de nu ha förlorat kampen mot honom. Detta innebär att OpenAI:s framtid nu ligger i händerna på en mer traditionell kapitalistisk vision snarare än en mer återhållsam och etisk kapitalistisk ideal.

Slate Magazine fördjupade 27 november

AI-startups lanserar nya språkmodeller; Amazon vill utbilda arbetskraften för AI

AI-startupen Anthropic, grundad av före detta anställda på OpenAI, har lanserat nästa version av sin chatbot Claude. Claude 2.1 har flera stora uppdateringar, inklusive förmågan att bearbeta mer information och ge mer korrekta och ärliga svar. Inflection AI, startupen bakom den populära chatboten Pi, har också släppt en ny stor språkmodell, Inflection-2. Microsoft har också lanserat sin uppdaterade språkmodell Orca 2. Amazon har lanserat flera nya utbildningsinitiativ för att hjälpa 2 miljoner vuxna och studenter att bli ´AI-redo´ till 2025. Detta inkluderar åtta nya gratis AI-kurser och ett nytt samarbete med Code.org.

Direktlänk Dela Digiday Media fördjupade 27 november

OpenAI rapporteras ha gjort genombrott inom AI-matematik

Forskare vid OpenAI har rapporterats ha gjort ett genombrott inom AI som har orsakat oro bland personalen. Forskarna har skapat en ny modell, kallad Q* (uttalas Q star), som kan utföra matematik på grundskolenivå. Enligt källor kan detta vara ett genombrott i företagets strävan att bygga artificiell allmän intelligens (AGI), ett AI-system som är smartare än människor. Företaget vägrade att kommentera Q*. Trots detta understryker experter att att lösa matematiska problem inte signalerar födelsen av en superintelligens.

Direktlänk Dela MIT Technology Review fördjupade 27 november

Teknikföretag som OpenAI, Google och Meta står inför rättsliga påståenden om upphovsrättsintrång

Teknikföretag som OpenAI, Google och Meta står inför stämningar för påstådda upphovsrättsintrång. Skådespelaren Tom Hanks varnade nyligen sina fans för att en tandvårdsföretagsannons innehöll falskt filmklipp av honom, producerat med hjälp av artificiell intelligens. Google har nyligen försäkrat sina användare att teknikjätten skulle juridiskt skydda dem om dess AI-verktyg ledde till fler stämningar. Komiker Sarah Silverman stämmer både OpenAI och Meta, med påståendet att företagens mjukvara kopierade hennes bok ´Bedwetter´ från 2011 och kränkte hennes upphovsrätt.

Direktlänk Dela The Cheyenne Post fördjupade 26 november

17 alternativ till ChatGPT: AI-chattrobotar för olika ändamål

Artikeln listar 17 alternativ till den populära AI-chattroboten ChatGPT. Dessa inkluderar Bing Chat, skapat av Microsoft, Google Bard, baserat på Googles LaMDA-modell, och LLaMA 2, en konversations-AI utvecklad av Meta. LuzIA är en AI-chattrobot designad för att användas på WhatsApp och Telegram, medan Poe är ett AI-system från Quora som erbjuder flera olika AI-språk. YouChat, AnonChatGPT, Perplexity AI, Character AI, Aria Opera, GPT4All, Socratic, Chatsonic, Jasper Chat, StableLM, Claude och CatGPT är också nämnda som alternativ till ChatGPT.

Direktlänk Dela Ruetir fördjupade 25 november

ÖppenAI-projekt Q* kan ha varit anledningen till Sam Altmans avskedande

ÖppenAI:s VD Sam Altman avskedades nyligen och återanställdes sedan, vilket ledde till spekulationer om orsaken till hans avskedande. Enligt rapporter kan det ha att göra med hanteringen av ett hemligt ÖppenAI-projekt med kodnamnet ´Q*´. Projektet ska vara en ny modell som utmärker sig på att lära sig och utföra matematik. Trots att den fortfarande bara löser matematik på grundskolenivå, ansågs den visa en tidigare osedd intelligens. Flera forskare skrev ett brev till styrelsen för att varna för projektet, med påståendet att det kunde ´hotar mänskligheten´.

Direktlänk Dela Digital Trends fördjupade 25 november

Domare avfärdar Sarah Silvermans anklagelser om upphovsrättsintrång mot AI-företaget Meta

USA:s distriktsdomare Vince Chhabria avfärdade nyligen största delen av Sarah Silvermans fall mot Meta, ett ledande AI-företag, rörande anklagelser om upphovsrättsintrång. Silverman hävdade att Metas AI-verktyg, LLaMA, använde upphovsrättsskyddade böcker utan tillstånd, men domaren fastslog att verktyget inte skapade ett intrångsgörande derivatarbete. LLaMA står för Large Language Model Meta AI, är en toppmodern stor språkmodell utvecklad av Meta för att främja forskning inom AI-språkbearbetning. Denna dom väcker viktiga frågor om sambandet mellan AI och upphovsrätt.

Direktlänk Dela Ticker fördjupade 24 november

Domare avvisar mestadels Sarah Silvermans fall mot Meta för upphovsrättsintrång

En domare har avvisat större delen av Sarah Silvermans fall mot Meta, där hon anklagade företaget för upphovsrättsintrång med dess AI-verktyg. Silvermans stämning gällde obehörig användning av författares upphovsrättsskyddade böcker för att träna Metas generativa AI-modell. Domaren Vince Chhabria från USA:s distriktsdomstol i norra Kalifornien avvisade fallet, vilket är det andra domstolsbeslutet som stöder AI-företag i frågan om immateriella rättigheter. Chhabria sade i sitt beslut att det var nonsens att betrakta AI-modellen LLaMA som en omarbetning eller anpassning av någon av de klagandes böcker.

Direktlänk Dela ClutchPoints fördjupade 24 november

Sam Altman återvänder som VD för OpenAI, styrelsen nästan helt ersatt

Sam Altman återvände chockerande som VD för OpenAI på tisdag, och styrelsen som avskedade honom har nästan helt ersatts efter ett uppror av anställda. Den enda överlevande i styrelserummet är Adam D´Angelo, VD för fråge-och-svar-sajten Quora. OpenAIs tidigare styrelse bestod av entreprenören Tasha McCauley, Helen Toner, strategidirektör vid Georgetown´s Center for Security and Emerging Technology, OpenAIs chefsforskare Ilya Sutskever, samt D´Angelo. Styrelsen sparkade Altman förra veckan med liten förklaring och försökte gå vidare genom att utse två tillfälliga VD:ar. Men tryck från Microsoft och Altman´s starka lojalitet bland de över 700 anställda på OpenAI, vilket ledde till att nästan alla hotade att lämna företaget, ledde till att Altman återinsattes på onsdag. OpenAIs nya styrelse kommer att ha mer erfarenhet på högsta nivå och starka band till både den amerikanska regeringen och Wall Street. D´Angelo kommer att åtföljas av den tidigare Salesforce med-VD Bret Taylor och den tidigare finansministern och presidenten för Harvard University, Larry Summers.

Direktlänk Dela Hindustan Times fördjupade 24 november

AI-boom driver upp värdena på kryptovalutor

AI-boomen som kom med ChatGPT har haft en oväntad inverkan på kryptomarknaden. AI och Big Data-tokens började rusa, och steg nästan 10 till 15 gånger under året. Idag är tre av de 15 största vinnarna under året AI-tokens, nämligen Injective, Render och The Graph, med Injective som ökade med 1,093%. Kryptovalutor är mottagliga för extern påverkan och påverkas av trender på marknaden. AI har dock tenderat att driva marknaden framåt. AI:s framväxt i mainstreamkanaler var tack vare OpenAI´s ChatGPT, vilket ledde till att investerare började se möjligheterna med AI. Detta resulterade i att AI-tokens började stiga i värde och blev de bäst presterande tillgångarna på marknaden.

Direktlänk Dela FXStreet fördjupade 24 november

Sam Altman återinsatt som VD för Open AI efter revolt

Sam Altman, grundaren till Open AI, fick sparken från företaget men återinsattes mindre än en vecka senare efter att personal och investerare revolterade. Styrelsen fick i stället gå. Detta diskuteras i en techpodd av Björn Jeffery och Henning Eklund, som listar de sju dödssynderna bakom kaoset på Open AI. De debatterar också om storägaren Microsoft nu firar eller sörjer. Dessutom nämns att Meta levererar pr-knep i världsklass.

Direktlänk Dela Svenska Dagbladet fördjupade 23 november

Kampen för AI:s själ: Kan OpenAI:s fruktbara motsägelse vara hållbar?

OpenAI, som började som ett ideellt forskningslabb, har utvecklats till en lönsam motsägelse: ett företag med vinstsyfte som övervakas av en ideell styrelse. Företagets kultur balanserar mellan vetenskapsmannens önskan att upptäcka, kapitalistens önskan att leverera produkter och den goda människans önskan att göra allt detta på ett säkert sätt. Men händelserna den senaste veckan, inklusive sparkandet och återanställningen av Sam Altman, väcker frågan om denna fruktbara motsägelse kan vara hållbar. Kan en organisation eller person upprätthålla vetenskapsmannens hjärna, kapitalistens drivkraft och den försiktiga hjärtat hos en tillsynsmyndighet? Eller kommer pengarna alltid att vinna?

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 23 november

OpenAI:s VD Sam Altman återvänder efter kort avsked

Sam Altman, VD för OpenAI, företaget bakom artificiell intelligensverktyget ChatGPT, lämnade sin position förra fredagen, men återvände redan på tisdagen. OpenAI grundades av Altman som en ideell organisation med syftet att säkert bygga AI som presterar bättre än människor och gynnar mänskligheten. Företaget blev senare ett vinstdrivande företag, men styrs fortfarande av sin ideella styrelse. Anledningen till Altmans avskedande var bristande öppenhet i hans kommunikation med företagets dåvarande styrelse. OpenAI meddelade på tisdagen att de nått en principöverenskommelse om att Altman ska återvända som VD under en annan styrelse.

Direktlänk Dela Canadian Broadcasting Corporation fördjupade 23 november

AI-genererade bilder av verkliga nyhetshändelser sprider sig på lagerbildwebbplatser

Artificiellt genererade bilder av verkliga nyhetshändelser sprider sig på lagerbildwebbplatser, vilket suddar ut gränsen mellan sanning och fiktion. Adobe Stock, en av de största lagerbildwebbplatserna, meddelade nyligen att de kommer att ta itu med AI-genererade bilder som verkar avbilda verkliga nyhetshändelser och vidta nya steg för att förhindra att deras bilder används på vilseledande sätt. Adobe Stock blev först med att acceptera AI-genererade inlämningar förra året, vilket har kommit under granskning efter att en AI-genererad bild av en explosion i Gaza dök upp på flera webbplatser utan någon indikation på att den var falsk.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 23 november

Utvecklingen av allmän artificiell intelligens: dess potential och utmaningar

Den 31 augusti 1955 undertecknade fyra forskare, Jon McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester och Claude Shannon, ett förslag för att organisera en sommarseminarium 1956 för att diskutera en ny disciplin: artificiell intelligens (AI). Trots flera ´AI-vintrar´ har fältet återuppstått och utvecklats betydligt, särskilt sedan 2010 med introduktionen av ChatGPT och DALL-E 2022. Nu arbetar företag och forskare med en ännu mer ambitiös inriktning, allmän artificiell intelligens (AGI), som kan utföra alla intellektuella uppgifter som människor kan göra. AGI har potential att ersätta människor i nästan alla områden och göra mänskligt arbete föråldrat, vilket skulle ha enorma sociala och ekonomiska konsekvenser. Det finns dock också etiska och säkerhetsutmaningar att överväga.

Direktlänk Dela Xataka fördjupade 23 november

Sam Altman återvänder som VD för OpenAI efter tumultartad period

Sam Altman har återvänt som VD för OpenAI efter att ha blivit avskedad, vilket markerar en kaotisk period som belyste djupa spänningar inom AI-gemenskapen. Styrelsen som avskedade Altman har nästan helt ersatts efter ett uppror från anställda, vilket förstärker hans position i företaget. Den enda överlevande i styrelserummet i den nya Altman-eran är Adam D´Angelo, VD för fråge- och svarssajten Quora. Han kommer att ansluta sig till ex-Salesforce co-VD Bret Taylor och tidigare amerikanska finansministern och presidenten för Harvard University, Larry Summers.

Direktlänk Dela New Delhi Television fördjupade 23 november

Microsoft lanserar Azure AI Studio för att förenkla utvecklingen av AI-applikationer

Microsoft har lanserat Azure AI Studio, som syftar till att förenkla utvecklingen av AI-drivna applikationer. Azure AI Studio förenar Microsofts AI-utvecklingsverktyg och bygger på konceptet för ansvarsfull AI. Med Azure AI Studio kan utvecklare skapa pipelines som kombinerar olika aspekter av en modell, eller kedja olika modeller för att leverera en multimodal applikation. AI Studio stöder blandade modellmultimodala verktyg och Azure AI SDK. Azure AI Studio är för närvarande i offentlig förhandsgranskning och användning av Azure OpenAI-modeller i din applikation kräver godkännande från Microsoft.

Direktlänk Dela InfoWorld fördjupade 23 november

Meta kan dra nytta av OpenAI:s ledningsdrama

Meta-VD Mark Zuckerberg var inte direkt involverad i dramatiken kring Sam Altmans avgång och återkomst till OpenAI, men hans företag kan dra fördel av situationen. Microsoft, OpenAI:s största finansiella stöd, har positionerat startupföretaget som en viktig molnpartner, men detta har fått kritik när frågor uppstått om hur styrelseproblemen kunde undgå Microsoft och dess VD Satya Nadella. Meta har å andra sidan haft lyxen att följa händelserna på sidlinjen. Detta kan hjälpa Meta att stärka sina open-source Llama AI-initiativ och kan även hjälpa med rekrytering. Meta fortsätter att investera tungt i generativ AI och stora språkmodeller, liknande de som hjälpte till att skapa OpenAI:s ChatGPT.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 23 november

Sam Altman återvänder som VD för OpenAI

Sam Altman, VD för OpenAI, återvänder till företaget som VD, vilket stärker hans grepp om startupföretaget. Detta kan eventuellt ge honom mer makt när företaget introducerar teknik som kan rubba hela branscher. OpenAI återkallar Altman bara dagar efter hans avsked och installerar också en omstrukturerad styrelse som kan ge skarpare granskning av startupföretaget. Starkt stöd från investerare, inklusive Microsoft, kan dock ge Altman mer utrymme att kommersialisera tekniken. Styrelsen sparkade Altman förra veckan med liten förklaring och försökte gå vidare genom att utse en tillfällig VD två gånger. Men press från Microsoft - och Altman´s starka lojalitet bland de över 700 OpenAI-anställda som nästan alla hotade att lämna företaget - ledde till att Altman återinsattes på onsdag.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade 22 november

OpenAI:s VD, Sam Altman, avlägsnades av företagets styrelse men återvände efter massprotester från personalen. Denna förändring ledde till att styrelsen omorganiserades, med flera medlemmar som lämnade sina poster. Detta har lett till spekulationer om företagets framtid och hur AI-industrin ska styras. Styrelsen hade tidigare en kritisk roll i att hålla företagsledningen i schack, men frågan är nu om de kommer att ha samma makt i framtiden. Situationen har också lett till diskussioner om reglering av AI-företag och huruvida de kan lita på att balansera potentiella risker med en önskan att tjäna pengar.

Wired fördjupade 22 november

Drama på OpenAI: VD sparkad och återanställd, Microsoft steg in för att stödja

OpenAI:s styrelse sparkade VD:n Sam Altman på grund av meningsskiljaktigheter kring säkerhetsfrågor. Många toppchefer på OpenAI avgick, vilket ledde till risk för personaluppror. Microsoft ingrep och uttryckte stöd för OpenAI och vilja att anställa Altman och andra som lämnat företaget. Kort därefter återanställde OpenAI Altman och många anställda återvände. En del av OpenAI:s avtal att ta tillbaka Altman innebär skapandet av en ny styrelse. Korea Advanced Institute of Science and Technology har tillkännagivit en ny AI-modell för att förutsäga socioekonomiska situationer i svårtillgängliga platser som Nordkorea. A121 Labs säkrade en förlängning på 30 miljoner dollar på sin tidigare tillkännagivna finansieringsrunda. Meta har tillkännagivit planer för två nya generativa AI-verktyg för bildredigering och videoklippsskapande. Nya AI-verktyg och appar inkluderar Off/Script, Google Holiday Shopping AI-verktygssvit, Google Dreamtrack, Luminar Neo och Grok.

Direktlänk Dela Android Authority fördjupade 22 november

Sam Altman återvänder som VD för OpenAI i dramatisk omstrukturering

Sam Altman, tidigare VD för OpenAI, återvänder dramatiskt till sin roll som VD och avsätter tre styrelseledamöter som ledde till hans avsked. Den nya styrelsen kommer att inkludera Larry Summers och Bret Taylor och kommer sannolikt att utökas till upp till nio medlemmar, däribland någon från Microsoft. OpenAI, som redan var sårbar, kommer nu att behöva arbeta hårdare för att behålla sin ledning samtidigt som de står inför ökad konkurrens. Samtidigt är Altman återkomst en lättnad för Microsoft, eftersom tusentals av deras kunder använder OpenAI-tjänsten på Azure. Det finns dock fortfarande styrningsfrågor att lösa inom OpenAI, och Microsoft har inte en styrelseplats efter alla dessa händelser. Konkurrenter till OpenAI har nu en gyllene möjlighet att dra nytta av situationen och rekrytera forskare som annars kanske skulle ha gått till OpenAI. Framtiden för AI-säkerhet är nu oklar, och OpenAI:s förmåga att påverka politiken kommer sannolikt att förändras.

Direktlänk Dela Slate Magazine fördjupade 22 november

OpenAI:s stjärn-VD Sam Altman entledigad, återinsatt och styrelsen utbytt på fem dagar

OpenAI, teknikföretaget bakom ChatGPT, har haft en turbulent vecka där dess VD, Sam Altman, avlägsnades, ersattes och sedan återinsattes inom loppet av fem dagar. Detta ledde till att större delen av styrelsen också avlägsnades och ersattes. Nästan alla anställda på OpenAI hotade att säga upp sig, företaget hade två tillfälliga VD:ar, Microsoft startade en ny AI-avdelning ledd av Altman och det fanns en verklig risk att företaget skulle kollapsa. Anledningen till dessa dramatiska händelser är fortfarande oklar.

Direktlänk Dela Vox fördjupade 22 november

Inflection AI presenterar ny AI-modell som överträffar Google och Meta

Inflection AI, startup-företaget bakom chattboten Pi, har presenterat en ny AI-modell, Inflection-2, som företaget hävdar presterar bättre än två populära alternativ utvecklade av Google och Meta. Modellen presterade bättre än Googles PaLM Large 2-modell och slog Metas open-source-modell LLaMa 2 på olika mätningar. Inflection-2 kommer snart att integreras i Pi, efter att ha genomgått mer arbete för att lära sig Pi:s ton och svarsstil. Inflections VD Mustafa Suleyman säger att Pi kommer att uppdateras med den nya modellen ´väldigt snart´.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 22 november

Apple VD Tim Cook ser obegränsade möjligheter med AI men betonar behovet av reglering

Apple VD Tim Cook uttryckte optimism för framtiden för artificiell intelligens (AI), och kallade det livsförändrande med obegränsade möjligheter, men betonade att tekniken behöver regler och skyddsräcken för att förhindra missbruk. Han sa att AI finns i alla Apples produkter trots att företaget inte märker det som sådant. Teknikföretag har investerat tungt i generativ AI sedan lanseringen av OpenAI:s flaggskeppsmodell, GPT-3, förra året. Trots sin optimism uttryckte Cook dock försiktighet och sa att det behövs reglering kring AI. Han nämnde att Apple är försiktigt när det gäller AI och tänker djupt på hur människor kommer att använda sina produkter och om de kan användas av skadliga skäl.

Direktlänk Dela Decrypt Media fördjupade 22 november

Microsoft och Salesforce erbjuder sig att anställa OpenAI-anställda efter VD:ns avsked

Microsoft har erbjudit sig att anställa och matcha lönen för alla OpenAI-anställda som avgår efter att före detta OpenAI-VD:n Sam Altman sparkades från startupen och anställdes av Microsoft. Över 500 OpenAI-anställda skrev under ett brev där de hotade att sluta på OpenAI om inte OpenAIs nuvarande styrelse avgår och Altman återinsätts. Salesforce VD Marc Benioff sa också att företaget skulle ta emot alla OpenAI-forskare som sa upp sig och matcha deras kompensation. Erbjudandena kommer mitt i en brist på AI-talanger, med tre fjärdedelar av arbetsgivarna rapporterar att anställning av AI-kunnig personal är en prioritet då de inte kan uppfylla sina AI-relaterade talangbehov, enligt en studie av Amazon Web Services och forskningsföretaget Access Partnership.

Direktlänk Dela Investopedia fördjupade 21 november

Sarah Silverman stöter på hinder i AI-upphovsrättsmål mot Meta

En federal domare har avvisat större delen av Sarah Silvermans stämning mot Meta gällande obehörig användning av författares upphovsrättsskyddade böcker för att träna sin generativa AI-modell. Domaren förkastade teorin att Metas AI-system i sig är ett intrångande derivatverk som endast görs möjligt genom information utvunnen från upphovsrättsskyddat material. Silvermans argument att varje resultat producerat av Metas AI-verktyg utgör upphovsrättsintrång avvisades också eftersom hon inte presenterade bevis för att någon av utmatningarna ´kan förstås som omgjorda, transformerade eller anpassade författares böcker.´

Direktlänk Dela The Hollywood Reporter fördjupade 21 november

Domstol avvisar största delen av Sarah Silvermans stämning mot Meta

En federal domare har avvisat största delen av komikern Sarah Silvermans stämning mot Meta (tidigare Facebook) angående obehörig användning av författares upphovsrättsskyddade böcker för att träna sin AI-modell. Domaren Vince Chhabria förkastade teorin att Metas AI-system är ett intrångande derivatverk som endast möjliggörs genom information utvunnen från upphovsrättsskyddat material. Silvermans argument om att varje resultat som produceras av Metas AI-verktyg utgör upphovsrättsintrång avvisades också. Hon erbjöds dock chansen att omformulera påståendet, tillsammans med fem andra som inte tilläts gå vidare.

Direktlänk Dela Yahoo Sports UK fördjupade 21 november

OpenAI genomgår dramatiska förändringar, Microsoft anställer avsatta ledare

Under de senaste fyra dagarna har OpenAI, AI-företaget bakom ChatGPT, genomgått dramatiska förändringar. OpenAIs styrelse avsatte Sam Altman, VD och medgrundare, och degraderade Greg Brockman, president och medgrundare, vilket ledde till att Brockman avgick. Detta följdes av ett uppror bland personalen som krävde att grundarna skulle återinsättas. Microsoft hade redan anställt Altman och Brockman för att leda en ny intern AI-enhet, men inga avtal hade ännu undertecknats. Det finns rykten om att de avsatta ledarna kan återvända till OpenAI. Denna händelse har satt fokus på de krafter som styr AI-revolutionen och väcker frågor om vad som händer om man satsar allt på en centraliserad, proprietär aktör och vad som händer om saker och ting sedan går snett. I ett öppet brev publicerat av Mozilla uppmanade Meta´s chefsforskare för AI, Yann LeCun, tillsammans med 70 andra undertecknare till mer öppenhet i AI-utveckling. Bakgrunden är att stora teknikföretag som OpenAI och Googles DeepMind efterfrågar mer reglering och varnar för katastrofala konsekvenser om AI hamnar i fel händer. LeCun och andra håller inte med och menar att öppna modeller kommer med risker och sårbarheter men att ökad offentlig tillgång och granskning gör tekniken säkrare, inte farligare. Meta har nyligen samarbetat med Hugging Face för att lansera en ny startup-accelerator designad för att främja användningen av öppna AI-modeller. Många företag har byggt sina affärer på OpenAIs proprietära GPT-X stora språkmodeller (LLM), och över helgen började hundratals av OpenAIs kunder rapporteras ha kontaktat OpenAIs konkurrenter, som inkluderar Anthropic, Google och Cohere, oroliga för att deras egna företag kan påverkas om OpenAI skulle upplösas över en natt.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 21 november

Sam Altman lämnar OpenAI för Microsoft, orsakar anställdas uppror

Sam Altman, tidigare chef för OpenAI, har blivit avskedad av företagets styrelse och anställts av Microsoft. Detta har lett till uppror bland OpenAIs anställda, varav mer än två tredjedelar hotar att säga upp sig. Microsoft, som äger 49% av OpenAI, har investerat i företaget och genom sitt samarbete integrerat ChatGPT i sin sökmotor Bing och andra produkter. Altman och hans medgrundare Greg Brockman kommer nu direkt att arbeta för Microsoft, vilket kan stärka företagets ledande position inom AI. Detta kan dock skapa problem för OpenAI och dess andra investerare.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 21 november

AI-startupen Runway lanserar nya verktyg för videoredigering och skapande

AI-startupen Runway har lanserat en uppsättning nya verktyg som gör det enklare att skapa videor från bilder eller textuppmaningar. De nya funktionerna inkluderar inställning av vilken del av en bild man vill animera och förbättrad bildgenerering. Runway är ett mer allmänt skapande verktyg som producerar en komplett uppsättning av videoredigerings- och skapande verktyg. Motion Blur är en av de mer högprofilerade av de nya Runway-uppdateringarna. Det låter dig skapa rörelseeffekter med hjälp av ett penselverktyg. Du kan registrera dig för ett gratis konto för att prova det.

Direktlänk Dela Tom´s Guide fördjupade 21 november

Generativ AI: Från allmänt till specialiserat

ChatGPT har blivit ett ´måste-ha´ för företag i nästan alla branscher, inklusive stora varumärken som Coca-Cola, Slack och Expedia. Andra stora aktörer som Meta (Llama) och Google (Bard) har redan släppt sina egna AI-teknologier, medan företag som Apple arbetar bakom kulisserna på sina egna stora språkmodeller (LLM). Framtiden för generativ AI kommer att bli mycket mer specialiserad, med AI-assistenter skräddarsydda för enskilda yrken och industrier. Dessa specialiserade teknologier kommer att ge djupare, mer tillförlitliga och mer värdefulla insikter jämfört med de allmänna verktyg som finns tillgängliga idag.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 21 november

AI:s explosiva tillväxt och globala säkerhetssammanträde

Under 2023 har AI-teknologin genomgått en betydande tillväxt, med Chat GPT som firar sitt första år i slutet av november. Användningen av generativa AI-verktyg har exploderat inom företagsfunktioner, med tre fjärdedelar av deltagarna på Recorded Future Predict-konferensen i London som använder AI-verktyg. En undersökning av McKinsey visade att en tredjedel av företagen regelbundet använder generativa AI-verktyg i minst en affärsfunktion. I mars släpptes version 4 av Chat GPT-applikationen, vilket innebar en förbättring med 40%. Storbritannien värdade den första globala AI Safety Summit i november 2023, vilket samlade ledande AI-nationer, politiker, teknikföretag och forskare för att diskutera säker och ansvarsfull utveckling av AI.

Direktlänk Dela Medium fördjupade 21 november

DeepMind och YouTube introducerar Lyria, ett AI-verktyg för musikskapande

Google´s DeepMind har i samarbete med YouTube presenterat Lyria, en musikgenereringsmodell som syftar till att förändra konstnärligt uttryck. Teknologin, tillsammans med de experimentella verktygen Dream Track och Music AI, markerar ett betydande framsteg inom AI-assisterad musikskapande. Dream Track tillåter skapare att skapa AI-genererade soundtracks för YouTube Shorts. Trots entusiasmen kring AI:s roll i musikskapande har det uppstått oro över äktheten och hållbarheten av AI-genererade kompositioner. DeepMind och YouTube har initialt fokuserat på kortare musikstycken för att mildra dessa utmaningar. Dream Tracks första release riktar sig till en utvald grupp skapare, vilka erbjuds möjligheten att skapa 30-sekunders AI-genererade soundtracks.

Direktlänk Dela MarkTechPost fördjupade 21 november

Meta avvecklar sitt ansvariga AI-team

Meta har avvecklat sitt team för ansvarig AI och omplacerat personalen till andra områden inom Mark Zuckerbergs företagsimperium för att fokusera på generativ AI. Detta team lanserades ursprungligen 2019 med förhoppningen att denna interna grupp av tvärvetenskapliga experter skulle kunna hjälpa tekniska team att utforma och bygga maskininlärningsmodeller på ett etiskt sätt. Nu har de flesta anställda omplacerats till Metas generativa AI-arm, medan vissa har gått till dess enhet för maskininlärningsinfrastruktur. Denna förändring väcker frågor om Metas engagemang för att bygga teknik på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Direktlänk Dela The Register fördjupade 20 november

Meta presenterar nya AI-verktyg för bild- och videoredigering

Meta har presenterat två nya generativa AI-verktyg för redigering av bilder och video. Verktygen kommer så småningom att läggas till på Facebook och Instagram, vilket gör det möjligt för innehållsskapare att direkt skapa videor och redigera bilder med textkommandon. Emu Video kan omvandla textkommandon till korta videoklipp, till exempel kan man skriva ”en hund som leker hämta” och verktyget skulle skapa en video av en hund som leker hämta. Emu Video kan också omvandla enkel text eller stillbilder till högkvalitativt videoinnehåll. Emu Edit är en bildredigerare som kan göra många saker, som lokala och globala ändringar, lägga till och ta bort bakgrunder, ändra färger och former, hitta saker och separera dem i grupper. Metas nya generativa AI-verktyg kan användas i en mängd olika situationer, till exempel för att skapa animerade klistermärken och GIF:er, komma med nya idéer, krydda upp rullar och skicka varandra personliga födelsedagsönskningar.

Direktlänk Dela Eyes On News fördjupade 20 november

OpenAI:s framtid osäker efter att VD blivit avsatt och anställda hotar med att gå till Microsoft

Över 700 av OpenAIs nästan 800 anställda säger att de kan gå över till Microsoft, vilket skapar osäkerhet kring AI-startupens framtid. OpenAIs fyra personer stora styrelse chockade teknikindustrin när de avsatte Sam Altman som VD, och sa att de inte längre kunde lita på honom. Anställda skrev senare ett brev där de sa att de kan lämna företaget för Microsoft om Altman inte återinsätts. Styrelsemedlemmen Ilya Sutskever, som var delaktig i att avsätta Altman, skrev under brevet som kräver att han återinsätts. Altman har nu gått med i Microsoft för att starta ett nytt AI-projekt.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 20 november

Meta lägger ner sitt team för ansvarsfull artificiell intelligens

Enligt The Information har Meta lagt ner sitt team för ansvarsfull artificiell intelligens (RAI). Anställda som tidigare var en del av RAI har omplacerats till andra avdelningar, inklusive de som arbetar med generativ AI och AI-infrastruktur. Trots detta insisterar Meta på att utvecklingen av AI kommer att fortsätta på ett ansvarsfullt och säkert sätt. En talesperson för Meta förklarade att företaget kommer att ´fortsätta prioritera och investera i ansvarsfull AI-utveckling´.

Direktlänk Dela Swedroid fördjupade 20 november

AI-chatbotars framtid: Semantisk sökning, AI-agenter och demokratisering av AI

Framgången för AI-chatbotten ChatGPT har lett till omfattande investeringar i AI-forskning och integration, vilket har skapat oöverträffade möjligheter och framsteg inom området. Semantisk sökning med vektordatabaser revolutionerar sökalgoritmer genom att använda ordinbäddningar och semantik för att ge mer kontextuellt korrekta resultat. Utvecklingen av AI-agenter och fleragent-startups syftar till att uppnå full autonomi och lösa nuvarande begränsningar genom självbedömning, korrigering och samarbete mellan flera agenter. Stora teknikföretag och startups som Pinecone, Redis och Milvus investerar i vektordatabaser för att erbjuda semantiska sökfunktioner på rekommendationssystem, sökmotorer, innehållshanteringssystem och chatbots. Flera stora teknikföretag är intresserade av att demokratisera AI, och Meta köper Nvidia H100 AI-acceleratorer och siktar på att utveckla en AI som konkurrerar med OpenAIs senaste GPT-4-modell. Experimentella projekt är på gång för att utveckla AI-agenter som kräver lite eller inga instruktioner för att uppnå ett visst mål.

Direktlänk Dela MakeUseOf fördjupade 20 november

År 2017 besegrades världsmästaren i Go, Lee Sedol, av en maskin - AlphaGo, skapad av Google-ägda DeepMind. Sedols reaktioner under spelet speglar människans förvåning och utmaning inför framväxten av AI-chatbotar som ChatGPT. Sara Hooker, framstående forskare och grundare av Cohere For AI, menar att 2023 var året då AI:s språkliga framsteg nådde allmänheten och markerade början på vår förståelse för hur man använder tekniken på ett meningsfullt och ansvarsfullt sätt. Hon jämför det med framväxten av internet och mobiltelefoner. AI:s framsteg har dock även skapat en miljö av digital hysteri, enligt filosofen Daniel Innerarity. Företag som Alphabet (Google), Meta och Microsoft vill att AI ska garantera deras oändliga tillväxt och har varit ivriga att erövra spelplanen. Men detta kräver människans fascination för tekniken. AI:s förmåga att tala med känslor har fångat global uppmärksamhet och övertygat världsledare om att problemet - eller revolutionen - kräver brådskande åtgärder. President Joe Biden har redan publicerat sitt lagstiftningsramverk för USA, medan EU vill ha regler klara till slutet av året. Det finns dock en oro att stora teknikföretag vill införa regler för att förhindra att nya konkurrenter dyker upp, eftersom de skulle belastas av ett strängare regulatoriskt ramverk.

El País fördjupade 20 november

Globala framsteg för att reglera AI: senaste stegen

Artificiell intelligens (AI) utvecklas snabbt och stör regeringars försök att reglera tekniken. Australien planerar regler för att förhindra spridning av barnpornografiskt material skapat av AI. Storbritannien har tredubblat sin finansiering för ´AI Research Resource´ till 300 miljoner pund. Kina har infört tillfälliga regler och är redo att öka samarbetet kring AI-säkerhet. EU planerar regler och tre länder har kommit överens om hur AI bör regleras. Frankrike, Italien, Japan, Polen och Spanien undersöker möjliga brott. USA planerar att lansera ett AI-säkerhetsinstitut.

Direktlänk Dela Investing.com fördjupade 20 november

Elon Musk avslöjar AI-boten Grok och nya företaget xAI

Elon Musk, som lämnade OpenAI 2018, har återvänt till AI-världen genom att grunda xAI. Företaget syftar till att förstå universums sanna natur och har nyligen avslöjat AI-chattboten Grok. Musk har anlitat ett team av AI-ingenjörer för att hjälpa till med projektet. Grok kommer att fungera som en prenumerationsdrivare för X (tidigare Twitter) och använda X:s tweets som informationskälla. Dock har det inte getts några indikationer på hur Grok passar in i Musks bredare portfölj av teknologier, vilket väcker frågor om xAI:s allvar och betydelse.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade 20 november

Meta introducerar nya AI-verktyg för att skapa och redigera videor

Meta har introducerat sina nya AI-verktyg som kommer att hjälpa användare att skapa videopostningar på sina plattformar med hjälp av prompts och bilder. De två nya verktygen, Emu Video och Emu Edit, kan användas på Instagram och Facebook. EMU Video hjälper användare att skapa fyra sekunder långa videor med hjälp av prompts från bildtexter, text och bilder. Emu Edit tillåter användare att redigera och ändra aspekter av videor med bara prompts. Det kan utföra redigeringar som att ta bort och lägga till en bakgrund, ändra färger och former. Meta har även lyft fram potentiella användningsområden för funktionen i sin blogg.

Direktlänk Dela Campaign Middle East fördjupade 20 november

OpenAI:s VD Sam Altman sparkad och företaget i förhandlingar om att ta tillbaka honom

OpenAI:s VD, Sam Altman, har plötsligt sparkats, och det rapporteras att företaget nu förhandlar om att ta tillbaka honom. OpenAI, som grundades 2015, är inte en traditionell teknikföretag, utan är strukturerat för att motstå värdena som driver mycket av teknikindustrin. Det är mer som ett forskningsinstitut eller en tankesmedja, med primär skyldighet att gynna mänskligheten, inte investerare eller anställda. Företaget lanserade en dotterbolag med en ´begränsad vinst´-modell 2019 för att kunna samla in pengar, locka toppbegåvningar och bygga kommersiella produkter. Altman sparkades av OpenAI:s styrelse på fredagen, vilket var kulmen på en maktkamp mellan företagets två ideologiska ytterligheter. Den ena gruppen föddes ur Silicon Valley teknikoptimism, drivs av snabb kommersialisering; den andra är rotad i rädslan att AI utgör en existentiell risk för mänskligheten och måste kontrolleras med extrem försiktighet. Efter att ChatGPT släpptes förra året spändes relationen mellan OpenAI:s fraktioner, vilket Altman hänvisade till som ´stammar´ i ett personalmeddelande 2019. Vi vet fortfarande inte exakt varför Altman sparkades, eller om han kommer tillbaka till sin tidigare roll.

Direktlänk Dela The Atlantic fördjupade 20 november

Meta omfördelar sitt Ansvariga AI-team till andra interna AI-projekt

Meta omfördelar sitt Ansvariga AI-team till andra interna AI-projekt, enligt en talesperson för företaget. Arbetarna kommer att fortsätta att arbeta för att förhindra AI-relaterad skada. Talespersonen säger att tech-jätten syftar till att föra personalen närmare skapandet av kärnprodukter, med majoriteten av det Ansvariga AI-teamet som flyttar till generativ AI. Meta-tjänstemän sa under en inkomstsamtal förra månaden att AI kommer att vara företagets fokus under det kommande året.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 19 november

Meta upplöser sitt ansvariga AI-team i omstruktureringsdrag

Meta, tidigare känt som Facebook, har rapporterats omstrukturerat och upplöst sitt ansvariga AI (RAI)-team, och omdirigerar resurserna mot utveckling av generativ artificiell intelligens. Enligt rapporten kommer majoriteten av RAI-teammedlemmarna att övergå till Metas generativa AI-produktteam, medan andra kommer att bidra till företagets bredare AI-infrastrukturinitiativ. Trots denna omstrukturering betonade Meta-talespersonen Jon Carvill det fortsatta engagemanget för att prioritera och investera i säker och ansvarsfull utveckling av AI. Rapporten belyste också en tidigare omstrukturering tidigare i år, vilket innebar uppsägningar och rapporterat lämnade RAI-teamet avsevärt minskat.

Direktlänk Dela The Coin Republic fördjupade 19 november

AI-startupen xAI av Elon Musk lanserar chatbot, utmanar Nvidia

Elon Musk har introducerat en AI-chatbot kallad Grok genom sin AI-fokuserade startup xAI. Grok, som beskrivs som rolig, ärlig och mer relaterbar än ChatGPT, är Musks svar på ChatGPT:s brister. Trots att Grok inte förväntas överträffa ChatGPT, kommer den att skapa en nisch för sig själv. Båda kommer troligen att lyckas, men det kan innebära problem för Nvidia. Varken ChatGPT eller Grok kommer att använda Nvidias teknologi i framtiden. OpenAI och Tesla, företagen bakom ChatGPT och Grok, planerar att flytta bort från Nvidias GPU:er. Detta är dåliga nyheter för Nvidia, eftersom även Microsoft, Alphabet, Amazon och Meta alla gör sina egna chips.

Direktlänk Dela InvestorPlace Media fördjupade 19 november

Överraskande avgång för VD på OpenAI, Sam Altman, förhandlingar om återkomst pågår

Sam Altman, VD för OpenAI, en av världens mest framstående artificiella intelligensföretag, avskedades plötsligt på fredagen. Detta orsakade stor uppståndelse i AI-världen och bland investerare. Nu rapporteras det att Altman förhandlar om att återvända till företaget. Under Altmans ledning har OpenAI blivit synonymt med artificiell intelligens. En konflikt med medgrundaren Ilya Sutskever verkar ha spelat en roll i Altmans avgång. Styrelsen har varit förtegen om orsakerna till hans avgång, men det har nämnts att Altman ´inte var konsekvent ärlig i sin kommunikation med styrelsen´.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 19 november

Sam Altmans avsked från OpenAI tyder på djupare splittring inom teknikvärlden

Sam Altman, medgrundare och chef för OpenAI, avskedades plötsligt den 17 november, vilket chockade branschen. Rykten pekar på oro över hans sidoprojekt och rädsla för att han expanderade OpenAIs kommersiella erbjudanden för snabbt utan att överväga säkerhetsimplikationerna. OpenAIs investerare och några av dess anställda söker nu Altmans återinsättning. Händelserna på OpenAI är den mest dramatiska manifestationen hittills av en bredare splittring i Silicon Valley. På ena sidan finns ´doomers´, som tror att AI, om den inte kontrolleras, utgör en existentiell risk för mänskligheten och därför förespråkar strängare regleringar. På motsatt sida finns ´boomers´, som tonar ner rädslan för en AI-apokalyps och betonar dess potential att turbocharge framsteg.

Direktlänk Dela The Economist Newspaper fördjupade 19 november

OpenAI lanserar specialiserade versioner av AI-chattboten ChatGPT

OpenAI lanserar en no-code plattform för att utveckla specialiserade versioner av sin AI-chattbot ChatGPT. Företagets AI-agenter kommer att vara tillgängliga för köp i GPT Store inom de kommande veckorna. OpenAI har lovat att betala författare en ospecificerad summa baserat på hur många gånger deras GPTs används. ChatGPT Plus-användare och OpenAIs företagskunder kommer att få skapa GPTs för internt bruk. På OpenAIs första utvecklarkonferens, DevDay, tillkännagav företaget anpassade GPTs. Dessutom meddelade de att ChatGPT har nått 100 miljoner veckoanvändare.

Direktlänk Dela AiThority fördjupade 19 november

De fem bästa LLM-text AI-verktygen i världen för juridiken

I den digitala tidsåldern ökar efterfrågan på effektiva och korrekta språkbehandlingsverktyg. Inom juridiken kan tillgång till de bästa stora språkmodellerna (LLM) betydligt förbättra produktiviteten och effektivisera juridisk forskning. Med den växande betydelsen av LLM har en mängd AI-drivna textverktyg uppstått, var och en med unika funktioner och funktionaliteter. I denna artikel kommer vi att utforska de fem bästa LLM text AI-verktygen i världen, vilka revolutionerar hur juridiska yrkesverksamma analyserar och förstår komplexa juridiska texter.

Direktlänk Dela Medium fördjupade 19 november

OpenAIs framtid osäker utan Microsofts fortsatta stöd

OpenAI förhandlar om att återanställa sin tidigare VD, Sam Altman, med stöd från Microsoft och andra investerare. Jason Kwon, företagets strategichef, uttryckte optimism över att Altman och andra högre chefer som avgick i protest mot hans plötsliga avskedande kan återvända. Microsoft har bidragit med minst 13 miljarder dollar till OpenAI sedan 2019 och har därmed stor makt över företaget. OpenAI, som för närvarande rapporteras tjäna omkring 80 miljoner dollar per månad, är starkt beroende av Microsofts molndatatjänster för att träna och köra sina modeller. Utan fortsatt ekonomiskt stöd från Microsoft kan företagets framtid vara hotad.

Direktlänk Dela Fortune Media fördjupade 19 november

OpenAI:s styrelse avskedar Sam Altman, försöker sedan vinna tillbaka honom

OpenAI:s styrelse oroade sig för att företaget utvecklade den teknologiska motsvarigheten till en kärnvapenbomb och att dess föreståndare, Sam Altman, rörde sig så snabbt att han riskerade en global katastrof. Därför avskedade styrelsen honom. Microsoft, OpenAI:s viktigaste aktieägare, informerades inte om Altman:s uppsägning förrän precis före den offentliga tillkännagivandet. Microsofts aktier sjönk efter att Altman hade avskedats. I kölvattnet av Altman:s avskedande rapporterades det att han och andra lojalister från OpenAI planerade att starta ett eget företag, vilket riskerade att omintetgöra allt som företaget hade arbetat hårt för att uppnå under de senaste åren. En dag senare försökte styrelsen dock att vinna tillbaka Altman.

Direktlänk Dela CNN fördjupade 19 november

Meta omorganiserar sitt Responsible AI-team

I oktober började sociala medier-jätten Meta rulla ut generativa AI-verktyg som kan skapa innehåll som bildbakgrunder och textvariationer för alla annonsörer. Meta´s portfölj av AI-produkter inkluderar dess språkmodell ´Llama 2´ och en AI-chattbot kallad Meta AI som kan generera textrespons och fotorealistiska bilder. Meta meddelade på lördagen att det sprider medlemmarna i sitt Responsible AI-team bland andra grupper inom företaget där de kommer att fortsätta att arbeta med att förhindra skador kopplade till artificiell intelligens. En talesperson för Meta, som äger Facebook, sa att företaget avser att föra personalen närmare utvecklingen av kärnprodukter och teknologier. De flesta medlemmarna i Responsible AI-teamet kommer att flytta till generativ AI.

Direktlänk Dela Moneycontrol fördjupade 19 november

Meta presenterar nya AI-verktyg för att skapa och redigera video och bildinnehåll

Meta, tidigare känt som Facebook, har presenterat två nya generativa AI-verktyg som gör det möjligt för användare att snabbt skapa videor och redigera bilder med textuppmaningar. Verktygen, kallade Emu Video och Emu Edit, är fortfarande under utveckling. Emu Video kan generera korta videoklipp från textuppmaningar, till exempel kan en användare skriva ”en hund som leker hämta” och verktyget skulle generera en video av en hund som leker hämta. Emu Edit är ett bildredigeringsverktyg som kan hantera olika uppgifter, till exempel lokala och globala redigeringar, bakgrundsborttagning och tillägg, färg- och geometriomvandlingar, detektering och segmentering. Meta har nyligen också introducerat Meta AI, en ny AI-assistent som kommer att finnas tillgänglig på WhatsApp, Messenger, Instagram och mer.

Direktlänk Dela MSPoweruser fördjupade 19 november

OpenAI avskedar VD Sam Altman efter ´överläggande granskningsprocess´

OpenAI, företaget som lanserade ChatGPT för ett år sedan, meddelade på fredagen att de har avskedat VD Sam Altman. Altman blev en sensation inom techvärlden med lanseringen av ChatGPT, en AI-chattbot med oöverträffade förmågor. Hans avskedande överraskade techvärlden helt och hållet, med rykten på sociala medier om vad som hade orsakat det plötsliga uppsägningen. OpenAI:s styrelse sa i ett uttalande att Altmans avgång ´följer en överläggande granskningsprocess´, vilket ledde till att han ´inte var konsekvent uppriktig i sin kommunikation med styrelsen´.

Direktlänk Dela Zawya fördjupade 19 november

Meta upplöser sin avdelning för ansvarsfull AI

Meta har upplöst sin avdelning för ansvarsfull AI, som har varit ansvarig för att reglera säkerheten för företagets artificiella intelligensprojekt under utveckling och implementering, enligt en talesperson för Meta. De flesta medlemmarna i RAI-teamet har omplaceras till företagets generativa AI-produktavdelning, medan några andra nu kommer att arbeta i AI-infrastrukturteamet. Generative AI-teamet, som skapades i februari, fokuserar på att utveckla produkter som genererar språk och bilder för att efterlikna den mänskligt skapade versionen.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 19 november

OpenAI:s VD Sam Altman avlägsnas från sin position, orsakar chock bland anställda

Skaparen av ChatGPT, Sam Altman, har avlägsnats från sin position som chef för OpenAI, styrelsen anklagar honom för att inte alltid ha varit ´uppriktig´ med dem, vilket skapar en chockvåg bland företagets anställda. Mira Murati, teknisk direktör för OpenAI, har utsetts till att agera som tillfällig chef för företaget medan processen att hitta en permanent efterträdare pågår. I samband med Altman´s avsked annonserade styrelseordförande Greg Brockman - en medgrundare av företaget - sin avgång. Vissa anställda har rapporterat att de har uppdragit åt företagets chefsforskare, Ilya Sutskever, att undersöka omständigheterna som ledde till avskedet.

Direktlänk Dela Actualnewsmagazine.com fördjupade 18 november

Meta upplöser sitt ansvariga AI-team för att fokusera mer på generativ AI

Meta har rapporterats ha upplöst sitt team för Ansvarig AI (RAI) när företaget lägger mer resurser på generativ artificiell intelligens. Enligt rapporten kommer de flesta RAI-medlemmar att flytta till företagets generativa AI-produktteam, medan andra kommer att arbeta med Metas AI-infrastruktur. Jon Carvill, som representerar Meta, säger att företaget kommer att ´fortsätta prioritera och investera i säker och ansvarsfull AI-utveckling´. Meta svarade inte på en begäran om kommentar vid pressens deadline.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 18 november

YouTube inför nya regler för att bekämpa AI-falsarier

YouTube har tillkännagivit en ny policy som kräver att skapare avslöjar när deras innehåll innehåller AI-genererat eller syntetiskt material som potentiellt kan vilseleda tittare. Denna policyuppdatering är avsedd att hjälpa användare att skilja mellan äkta och AI-skapat innehåll. Kravet på avslöjanden gäller specifikt för videor som innehåller ´manipulerat eller syntetiskt innehåll som är realistiskt´, inklusive de som skapats med AI-verktyg. YouTube är inte ensamt i sin strävan att göra AI-genererat innehåll mer transparent. Tidigare i år införde TikTok en etikett för AI-genererat innehåll och krävde avslöjanden för material som skildrar ´realistiska scener´ skapade eller redigerade med AI.

Direktlänk Dela Financial-world.org fördjupade 18 november

Amazon kan vara det bästa AI-aktieköpet just nu

Amazons aktier har skjutit i höjden med över 40% under 2023, men det är fortfarande inte det bästa mega-cap-aktien detta år. Meta Platforms och Nvidia slåss om den äran. Alla dessa högflygande aktier har en gemensam nämnare: de fokuserar på artificiell intelligens (AI). Amazon har lanserat sin egen stora språkmodell (LLM), Titan, tidigare i år och fortsätter aggressivt med sin AI-utveckling. Företaget investerar kraftigt i träning av en ny LLM, kodnamn ´Olympus´, som har cirka 2 biljoner parametrar. Amazon kan ha en nyckelfördel över sin konkurrens, enligt VD Andy Jassy, då mycket av data finns i AWS (Amazon Web Services) som är marknadsledare inom molninfrastruktur. Amazon fortsätter också att expandera till nya marknader och kommer att börja sälja bilar online i USA 2024.

Direktlänk Dela The Motley Fool fördjupade 18 november

OpenAI:s VD Sam Altman får sparken, Mira Murati tillträder som tillfällig VD

Sam Altman, VD för OpenAI och en framstående figur inom artificiell intelligens, har blivit avskedad, meddelade företagets styrelse på fredagseftermiddagen. Mira Murati, företagets teknikchef, har utsetts till tillfällig VD. Altman, 38, har under det senaste året blivit en av tekniksektorns mest framstående chefer. Han omvandlade det lilla San Francisco-baserade företaget till en teknikledare finansierad med miljarder av Microsoft och avundad av Silicon Valley-jättar som Google och Meta. OpenAI:s styrelse specificerade inte orsakerna till sitt beslut.

Direktlänk Dela Wire News Fax fördjupade 18 november

Börsmarknaden förväntas öppna starkt, Nvidia och AI-företag i fokus

Dow Jones futures kommer att öppna på söndag kväll, tillsammans med S&P 500 futures och Nasdaq futures. Nvidias (NVDA) kommande rapporter är av stor betydelse för aktiemarknadsrallyt och en rad artificiell intelligens (AI) aktier. OpenAI:s avsättning av Sam Altman väcker ytterligare frågor för Microsoft och andra AI-aktier. Dessa inkluderar Microsoft (MSFT), Google moderbolag Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (META), Palantir Technologies (PLTR) och Super Micro Computer (SMCI). Aktiemarknadsrallyt hade ännu en stark vecka, stöttat av tam inflation och fallande statsobligationsavkastningar. De stora indexen tog en paus mot slutet av veckan, men ville inte gå ner. En paus eller tillbakadragning kan vara konstruktiv, vilket låter vissa ledare skapa handtag eller andra ingångar. Nasdaq är på väg att gå in i en ´krafttrend´, kanske redan på måndag.

Direktlänk Dela Investor´s Business Daily fördjupade 18 november

OpenAI avskedar sin VD och medgrundare Sam Altman

OpenAI, företaget bakom ChatGPT och GPT-4, har avskedat sin VD och medgrundare, Sam Altman, på grund av bristande uppriktighet i kommunikationen med styrelsen. Greg Brockman, OpenAIs president, meddelade att han avgår i ljuset av nyheterna. Mira Murati, företagets Chief Technology Officer, kommer att tjäna som tillfällig VD. Eric Schmidt, tidigare VD för Google, och Microsofts VD, Satya Nadella, har uttryckt sitt stöd för Altman och OpenAI. Nyheten kommer strax efter att Altman talade på APEC AI-forumet och en vecka efter att han presenterade en rad nya ChatGPT-funktioner.

Direktlänk Dela Digital Trends fördjupade 18 november

AI-företag står inför rättsliga utmaningar och OpenAI förlorar sin VD

Det ryska spionprogramföretaget Social Links börjar använda ChatGPT för sentimentanalys, vilket har lett till oro bland integritetsförespråkare. Social Links, som tidigare stängts av från Metas plattformar på grund av misstänkt övervakning av användare, visade upp sin ovanliga användning av ChatGPT på en säkerhetskonferens i Paris. Vidare har Sam Altman, VD för OpenAI, avsatts från sin position. Efter en granskning av styrelsen kom man fram till att han inte varit konsekvent ärlig i sin kommunikation, vilket hindrade styrelsens förmåga att utöva sina ansvarsområden. Mira Murati, företagets teknikchef, kommer att tjäna som tillfällig VD.

Direktlänk Dela Gizmodo fördjupade 18 november

OpenAI:s styrelse avsätter VD Sam Altman

OpenAI:s VD Sam Altman har blivit avsatt av företagets styrelse. Företaget, som nu värderas till cirka 80 miljarder dollar, citerade att Altman inte varit ´konsekvent uppriktig i sin kommunikation´. Exakt vad som ledde till Altmans avsked är inte omedelbart klart. Altman, som en gång drev den mest kända startup-inkubatorn YCombinator, lämnar ett stort tomrum i företagets insamlingsförsök. Han har krediterats med att nästan på egen hand övertyga Microsofts VD Satya Nadella att förbinda sig till 10 miljarder dollar till företaget.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade 18 november

Microsoft integrerar AI-assistenten Copilot i alla sina produkter och tjänster

Microsoft har presenterat sin AI-assistent, Copilot, som kommer att integreras i alla företagets produkter och tjänster. Företagets VD, Satya Nadella, meddelade att Microsoft har över 1 miljon betalande Copilot-användare i mer än 37 000 organisationer. Dessutom kommer företagets chatbot, Bing Chat, att byta namn till Copilot. Copilot kommer också att läggas till i en mängd produkter och tjänster, inklusive Microsoft Fabric, Azure, Dynamics 365, Microsoft 365, Teams, Viva, Power och mer. Microsoft introducerade också två nya rollspecifika copiloter; Service och Försäljning, var och en kostar 50 dollar per användare och månad.

Direktlänk Dela IT World Canada fördjupade 18 november

OpenAI:s styrelse avsätter Sam Altman som VD

OpenAI:s styrelse har avsatt Sam Altman, företagets högprofilerade VD. Mira Murati, som tidigare var företagets teknikchef, har utsetts till tillförordnad VD. Styrelsen kom fram till att Altman inte var konsekvent uppriktig i sin kommunikation med styrelsen, vilket hindrade dess förmåga att utöva sina ansvarsområden. Altman hjälpte till att grunda OpenAI med Elon Musks ekonomiska stöd 2015 och ledde företaget till att bli en teknologisk ledare finansierad av miljarder dollar från Microsoft. Det är oklart vad Altman´s avgång kommer att innebära för den pågående finansieringsrundan som skulle värdera företaget till mer än 80 miljarder dollar.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 18 november

OpenAI:s VD Sam Altman avskedas, Mira Murati blir tillfällig VD

Sam Altman, VD för OpenAI, avskedades på fredagen efter att styrelsen förlorat förtroendet för hans förmåga att leda företaget. Styrelsen konstaterade att han inte varit konsekvent uppriktig i sin kommunikation med styrelsen. Mira Murati, företagets tekniska chef, kommer att tjäna som tillfällig VD medan en sökning pågår för att identifiera en permanent efterträdare. Altman, som var en av företagets grundare, har sagt att han inte äger några aktier i OpenAI. Hans förmögenhet baseras på hans investeringar i andra teknikföretag. Microsoft, OpenAI:s största investerare, sa att dess partnerskap med företaget inte skulle påverkas av Altmans avgång.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 18 november

OpenAI avskedar VD Sam Altman, Mira Murati tar över på interimistisk basis

OpenAI, företaget som lanserade ChatGPT för ett år sedan, meddelade på fredagen att de har avskedat VD Sam Altman. OpenAI:s styrelse uttalade att Altman inte varit konsekvent ärlig i sin kommunikation med styrelsen, vilket hindrat dess förmåga att utöva sina ansvarsområden. Altman kommer att ersättas på interimistisk basis av Mira Murati, företagets teknikchef. Microsoft, som har investerat miljarder dollar i OpenAI, förblir engagerade i sitt partnerskap med OpenAI och stöder Mira och hennes team.

Direktlänk Dela Barron´s fördjupade 17 november

OpenAI:s VD Sam Altman avgår oväntat

Sam Altman, VD och medgrundare till OpenAI, har oväntat avgått från företaget och dess styrelse. Detta oväntade avhopp har skickat chockvågor genom teknikindustrin. Företaget avslöjade i ett blogginlägg att OpenAI:s styrelse inte längre har förtroende för Altmans förmåga att leda organisationen. Nu kommer teknikchefen Mira Murati att kliva in som tillförordnad VD, och en sökning pågår för att hitta en permanent efterträdare. Greg Brockman, en annan medgrundare av OpenAI, kommer att kliva ner som ordförande för företagets styrelse men kommer att stanna kvar inom organisationen.

Direktlänk Dela Big News Network fördjupade 17 november

Meta presenterar nya AI-verktyg för videoproduktion och bildredigering

Meta har presenterat två nya AI-verktyg för skapande av videoinnehåll och bildredigering. Projekten kommer så småningom att rullas ut till Facebook och Instagram, vilket gör det möjligt för innehållsskapare att generera videor och redigera bilder inom några sekunder med hjälp av textkommandon. Verktygen, Emu Video och Emu Edit, bygger på tekniken från företagets ´Emu´ AI-forskningsprojekt. Emu Video kan producera högkvalitativt videoinnehåll från enkla text- eller stillbildsinmatningar. Emu Edit möjliggör flexibel redigering genom detaljerade instruktioner, som att hantera lokala och globala redigeringar, bakgrundsavlägsnande och tillägg, färg- och geometriska transformationer, detektering, segmentering och mer.

Direktlänk Dela Search Engine Land fördjupade 17 november

OpenAI har gjort betydande förbättringar av ChatGPT, vilket gör det mer lämpligt för företagsanvändning. De har integrerat retrieval augmented generation (RAG), en AI-teknik utvecklad av Meta, i ChatGPT. RAG kombinerar fördelarna med hämtningsbaserade modeller (tillgång till realtidsdata + domänspecifika data) med generativa modeller (naturligt språksvar). Detta innebär att ChatGPT nu kan hämta realtidsinformation, citera sina källor och användare kan också ladda upp anpassade och domänspecifika dataset. Detta är en stor förbättring eftersom generativa AI-verktyg som ChatGPT tidigare inte kunde tillgå realtidsinformation, domänspecifika eller anpassade dataset och ofta fabricerade svar.

BetaNews fördjupade 17 november

Tigerhall lanserar ´Professional Coach´ med över 1500 innehållsdelar från branschledare

Tigerhall, en ledare inom organisationsaktivering, meddelar lanseringen av sin ´Professional Coach´ drivs av ChatGPT. Professional Coach är utformat för att ge individer och yrkesverksamma insikter från över 1500 globala företagsledare från företag som Meta, IBM, J.P. Morgan och Verizon. Detta nya verktyg kommer att hjälpa individer att främja sina karriärer och transformera sina företag. Professional Coach rekommenderar innehåll från Tigerhalls omfattande bibliotek med över 1500 branschexperter, vilket erbjuder 10 000 handlingsbara insikter.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 17 november

Microsofts nya mjukvara kan generera röster och avatarer, väcker oro för deepfakes

Microsoft har presenterat sin senaste AI-baserade mjukvara, Azure AI Speech, som kan generera nya avatarer och röster eller replikera en användares befintliga utseende och tal. Detta har väckt oro för att det kan underlätta skapandet av deepfakes, det vill säga AI-gjorda videor av händelser som inte ägt rum. Microsoft har dock försäkrat att det finns flera begränsningar och skydd för att förhindra missbruk. Användare kommer också att krävas att avslöja när AI har använts för att skapa en syntetisk röst eller avatar.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 17 november

Meta lanserar AI-baserade verktyg för videogenerering och bildredigering

Sociala mediejätten Meta har lanserat två AI-modeller, Emu Video och Emu Edit, för sina sociala medieplattformar Facebook och Instagram. Emu Video är utformad för att generera videoklipp baserat på text- och bildinmatningar, medan Emu Edit kommer att användas för bildredigering. Företaget noterade att båda AI-modellerna är lämpliga för skapare, animatörer och konstnärer. Emu Video är utbildad i två separata faser, vilket gör processen enklare. Emu Edit fokuserar på bildmanipulation och precision i bildredigering.

Direktlänk Dela The Coin Republic fördjupade 17 november

OpenAIs VD diskuterar AI: s roll i kommande val och samhället i stort

OpenAIs VD Sam Altman har diskuterat artificiell intelligens (AI) roll i samhället och dess potentiella inverkan på de kommande valen i USA och Indien 2024. Han uttryckte oro för okända risker, inklusive innovationer i personlig övertalning. Altman ser AI som den mest transformerande och gynnsamma tekniken som mänskligheten hittills har uppfunnit, och tror att den kan vara lösningen om vi kan mildra nackdelarna. Han förutspår också att 2020-talet kommer att bli decenniet då mänskligheten som helhet börjar övergången från brist till överflöd. Altman, tillsammans med Meta Platforms Inc. Chief Product Officer Chris Cox och Googles Senior Vice President James Manyika, erkände också de risker som är förknippade med AI.

Direktlänk Dela Business Today fördjupade 17 november

WhatsApp testar ny genvägsknapp för AI-chatt

WhatsApp testar en ny genvägsknapp för att snabbt starta den AI-drivna chattfunktionen i sin snabbmeddelandeapp. Genvägsknappen, som ger mer synlighet åt WhatsApps AI-chatt, rullas för närvarande ut till ett begränsat antal testare. Funktionen finns i Chats-fliken ovanför den nya chattikonen och erbjuder snabb åtkomst till AI-drivna chattar i WhatsApp. Meta introducerade sin generativa AI-chattbot för WhatsApp, Messenger och Instagram i september i år. Chattboten är för närvarande tillgänglig i USA och stöder endast engelska.

Direktlänk Dela Neowin fördjupade 17 november

OpenAI-chefen tror att AI kan rädda mänskligheten från självförstörelse

OpenAI Inc:s verkställande direktör, Sam Altman, tror att mänskligheten är på väg mot självförstörelse, men att artificiell intelligens (AI) kan vara en lösning. Han uttryckte dessa åsikter under en panel på Asia-Pacific Economic Cooperation toppmötet i San Francisco. Altman deltog tillsammans med Meta Platforms Inc:s produktchef Chris Cox och Googles senior vicepresident James Manyika. De diskuterade AI:s löften men påpekade också att tekniken innebär risker inför ett stort valår i USA. Altman har tidigare varit uttalad om behovet av statlig tillsyn över AI och menar att stora regulatoriska förändringar kommer att behövas snart.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 17 november

Meta presenterar nya AI-verktyg: Emu Video och Emu Edit

Meta presenterade på torsdag en förhandsvisning av sina två senaste AI-verktyg, Emu Video och Emu Edit, vilket ger den första verkliga inblicken i tekniken som tillkännagavs på Meta Connect i september. Emu Video är ett verktyg som låter användare skapa videor från rena textkommandon, medan Emu Edit introducerar ett nytt sätt att redigera bilder, känt som inpainting. Dessa nya modeller ger spännande resultat i högkvalitativ, diffusion-baserad text-till-video-generation och kontrollerad bildredigering med textinstruktioner.

Direktlänk Dela Decrypt Media fördjupade 17 november

Delade åsikter om reglering av AI inom teknikgemenskapen

Reglering av artificiell intelligens (AI) har alltid varit ett knepigt ämne. Nu skapar frågan om hur man ska övervaka stora språkmodeller och annan AI stora meningsskiljaktigheter inom teknikgemenskapen. En grupp inom venturekapitalindustrin har släppt en uppsättning riktlinjer för ”ansvarsfull AI”, och uppmanar företag att främja åtgärder som AI-säkerhetskontroller och ”skapa förtroende genom transparens”. VC-firmor som Mayfield, SoftBank, General Catalyst, Felicis, Bain Capital och IVP har godkänt riktlinjerna. Men en annan grupp investerare och framstående teknikledare, inklusive Marc Andreessen, Bucky Moore från Kleiner Perkins och Yann LeCun, AI-forskningschef på Meta Platforms, motsätter sig detta.

Direktlänk Dela The Information fördjupade 17 november

Microsofts Ignite 2023 fokuserar på AI med produktavslöjanden och uppdateringar

Microsofts Ignite 2023-evenemang kom med en mängd uppdateringar, och AI-produktpresentationer och expansioner var i centrum när företaget presenterade sin uppdaterade vision för IT-proffs. Företaget bytte namn på sin ChatGPT-konkurrent Bing Chat till Copilot, och avslöjade anpassade AI-chip för att konkurrera med Nvidia. Dessutom presenterades nya AI-verktyg som Copilot för Azure, Copilot för Service och Copilot Studio. Microsoft Teams tillkännagav en AI-driven heminredare och röstisolering. Microsoft förenar sina projektledningsverktyg Microsoft To Do, Planner och Project till en enda produkt. Företaget lanserade också Windows AI Studio för att göra det enklare att köra AI lokalt på Windows.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 16 november

Oenigheter om hur regler för tillämpning av artificiell intelligens (AI) ska fastställas komplicerar förhandlingarna mellan EU:s lagstiftare som försöker säkra en politisk överenskommelse om utkast till lagstiftning de närmaste veckorna. En av de mest omtvistade frågorna är hur lagen bör närma sig tillverkare av AI-modeller. Franska startup-företaget Mistral AI har hamnat i centrum för denna debatt efter det rapporterades att de leder en lobbyinsats för att dra tillbaka ett förslag från Europaparlamentet som eftersträvar en stegvis strategi för att reglera generativ AI. Det är dock oklart om EU:s lagstiftare kommer att hitta en lösning på frågor som hur, eller om, grundläggande modeller ska regleras med tanke på den krympande tidsramen för att nå en politisk kompromiss.

TechCrunch fördjupade 16 november

Meta introducerar AI-modeller för innehållsredigering och generering

Sociala mediejätten Meta har introducerat sina senaste artificiella intelligens (AI) modeller för innehållsredigering och generering. Företaget introducerar två AI-drivna generativa modeller. Den första, Emu Video, kan generera videoklipp baserat på text- och bildinmatningar. Den andra modellen, Emu Edit, är inriktad på bildmanipulation, och lovar mer precision i bildredigering. Modellerna är fortfarande i forskningsstadiet, men Meta säger att deras initiala resultat visar potentiella användningsområden för skapare, konstnärer och animatörer.

Direktlänk Dela Cointelegraph fördjupade 16 november

Meta avslöjar AI-videogenereringsverktyg, Google antitrust-rättegång avslutas, Apple adopterar RCS, Amazon säljer Hyundai-bilar online

Meta har avslöjat två banbrytande AI-videogenereringsverktyg som ska revolutionera hur användare skapar och delar videoinnehåll på sociala nätverk. Det första verktyget, kallat ”AutoVideo”, använder AI för att automatiskt generera videoinnehåll från användaruppladdade bilder och klipp. Det andra verktyget, ”VoiceSync”, använder AI för att synkronisera ljud med videoklipp på ett sömlöst sätt. Dessa verktyg förväntas förändra hur människor kommunicerar och uttrycker sig online. USA har avslutat sin antitrustprocess mot Google, vilket avslutar en historisk rättegång som har fångat techgiganter och reglerares uppmärksamhet. Apple ska adoptera Rich Communication Services-meddelandestandarden, vilket förbättrar kompatibiliteten mellan iOS och Android-användare för en mer sömlös meddelandeupplevelse. Amazon planerar att sälja Hyundai-bilar online från 2024, vilket markerar en betydande förändring i hur konsumenter köper fordon.

Direktlänk Dela Ticker News fördjupade 16 november

ChatGPT har fundamentalt förändrat AI-landskapet

Under det senaste året har ChatGPT fundamentalt förändrat AI-landskapet och teknologin i stort. San Francisco-startupen OpenAI lanserade ChatGPT 2022, vilket ledde till att AI snabbt gick från att vara en marginaliserad idé till att bli mainstream. Enligt Cisco CIO Fletcher Previn kommer verktyg som ChatGPT så småningom att integreras i varje IT-system och extern produkt. Tekniker som Previn jämför AI:s adoptionsresa med molnberäknings tidiga dagar, som väckte liknande diskussioner och debatter om säkerhet, integritet, dataägande och ansvar. Trots löftet om att automatisera triviala uppgifter, skapa nya former av digitalt innehåll och öka produktiviteten på arbetsplatsen, fanns det en påtaglig oro i branscher och akademi när ChatGPT dök upp på scenen.

Direktlänk Dela Computerworld fördjupade 16 november

OpenAI lockar talanger från Google och Meta med höga löner

AI-företaget OpenAI har intensifierat sina ansträngningar att rekrytera talanger från teknikjättar som Google och Meta genom att erbjuda löner upp till 83 crore rupier per år. Företaget har redan anställt minst 93 personer som tidigare arbetat på Google och Meta. OpenAI hoppas locka Googles bästa forskare och toppresurser inom teknik för sin AI-chattbot. Företaget söker forskningsingenjörer, forskare och chefer som är passionerade för att göra AI säkrare.

Direktlänk Dela Moneycontrol fördjupade 16 november

Social Links använder AI för att övervaka sociala medier

Övervakningsföretaget Social Links använder AI-verktyget ChatGPT för att övervaka kommunikation på sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och Telegram. Företaget, som grundades av den ryske entreprenören Andrey Kulikov, demonstrerade på säkerhetskonferensen Milipol i Paris hur ChatGPT kan utföra ´känslomässig analys´, där AI bedömer stämningen hos sociala medier-användare eller kan belysa vanligt diskuterade ämnen i en grupp. Detta kan sedan hjälpa till att förutsäga om onlineaktivitet kommer att övergå till fysiskt våld och kräva lagföringsåtgärder. Trots att Meta tidigare har kallat företaget för en spionprogramleverantör och förbjudit 3 700 Facebook- och Instagram-konton som det påstås ha använt för att upprepade gånger skrapa sociala webbplatser, förnekar Social Links alla kopplingar till dessa konton och Metas påstående har inte skadat dess rapporterade tillväxt.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 16 november

Marknadsundersökning av Tiny Machine Learning (TinyML) presenterar detaljerad analys

En ny rapport om marknaden för Tiny Machine Learning (TinyML) ger en detaljerad analys av både befintliga och kommande aktörer inom branschen. Rapporten inkluderar också en SWOT-analys, intäktsandel och kontaktinformation. Nyckelleverantörer som profileras i rapporten inkluderar Google, Microsoft, ARM, STMicroelectronics, Cartesian, Meta Platforms/Facebook och EdgeImpulse Inc. Rapporten ger också en detaljerad titt på företag som arbetar för att uppnå en hög marknadsandel på den globala TinyML-marknaden. Marknaden är segmenterad efter typ, tillämpning och slutanvändare.

Direktlänk Dela Argyle Report fördjupade 16 november

Instagram introducerar nya funktioner för innehållsskapare

Instagram har meddelat nya funktioner för att förbättra upplevelsen för innehållsskapare på plattformen. Uppdateringarna inkluderar förbättringar för reels, flödesfoton, karuseller och berättelser. Instagram introducerar även nya insikter för att hjälpa skapare att förstå hur deras innehåll presterar på plattformen. Nya funktioner inkluderar nya filter för foton och nya sätt att skapa reels. Uppdateringarna inkluderar även möjligheten att skala, beskära och rotera individuella klipp för att ge bättre kontroll över redigeringsprocessen för reels. Instagram testar också möjligheten att skapa anpassade klistermärken från foton och videor.

Direktlänk Dela News9 Live fördjupade 16 november

Microsoft utökar sitt AI-ekosystem med nya generativa och traditionella AI-funktioner och uppdateringar

Microsoft presenterade en rad nya produkter och uppdateringar inom AI under Microsoft Ignite 2023. Dessa inkluderar Azure AI Studio, en plattform för att bygga, testa, utforska och distribuera AI-system, samt multimodala AI-funktioner tillgängliga i Azure OpenAI Service. Microsoft har även utökat sitt samarbete med AI-chipmaker och mjukvaruleverantör Nvidia, vilket innebär att Microsofts nya NCCv5 virtuella maskinserie för Azure kommer att innehålla Nvidia H100 NVL GPU:er. Företaget har också tagit upp frågor om ansvarsfull AI genom att utvidga tillgången till företagets Copilot Copyright Commitment (CCC) till kunder som använder Azure OpenAI Service.

Direktlänk Dela TechTarget fördjupade 16 november

Niantic uppdaterar sitt mobilspel Peridot med Generativ AI för mer realistiska virtuella husdjur

Niantic meddelade idag att de gör en uppdatering till sitt mobila spel, Peridot, som kommer att ge dess virtuella husdjur, Dots, mer liv. Med hjälp av Generativ AI kan Dots interagera mer realistiskt med verkliga objekt i deras förstärkta utrymme, vilket Niantic säger kommer att få dem att bete sig mer som riktiga husdjur. Niantic påstår också att det är ett av de första AR-spelen som använder Gen AI i stor skala. Dots som drivs av Gen AI kommer att känna igen objekt i den verkliga världen och reagera på dem på realistiska men oväntade sätt.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 16 november

Stability AI:s vice VD avgår över tvist om upphovsrätt och AI-träning

Ed Newton-Rex, tidigare vice VD för ljud på Stability AI, har avgått från sin position på grund av sitt engagemang för att skydda konstnärers upphovsrätt och hans tidigare arbetsgivares ståndpunkt att träna maskininlärningsmodeller på upphovsrättsskyddat material är lagligt. Stability AI och liknande företag utvecklar AI-system som kan generera syntetiskt innehåll från naturliga språkkonversationer med användare, ofta tränade på stora mängder information skrapad från internet. Enligt Newton-Rex kan dagens generativa AI-modeller tydligt användas för att skapa verk som konkurrerar med de upphovsrättsskyddade verken de tränas på. Denna fråga förblir olöst.

Direktlänk Dela The Register fördjupade 16 november

News Corp i förhandlingar om att tillhandahålla originalinnehåll till AI-företag

Rupert Murdoch meddelade att News Corp är ´absolut fokuserade´ på ´både möjligheterna och utmaningarna´ som uppstår med framväxten av avancerade artificiella intelligensverktyg. På News Corps årliga aktieägarmöte avslöjade Murdoch att företaget redan är djupt involverat i förhandlingar om att tillhandahålla originalinnehåll till företag som bygger generativa AI-verktyg. Murdoch signalerade också att News Corp är fast beslutna att se till att AI-verktyg kompenserar nyhetsorganisationer för deras innehåll. En studie publicerad av Columbia University uppskattade att Google och Meta ensamma bör betala mer än 14 miljarder dollar per år till nyhetsutgivare för att täcka sökannonsintäkter.

Direktlänk Dela New York Post fördjupade 16 november

Microsoft introducerar Windows AI Studio för att underlätta AI-utveckling

Microsoft har presenterat Windows AI Studio vid sin Ignite 2023-konferens. Detta verktyg är tänkt att vara en efterträdare till det nu nedlagda AI Platform för Windows-utvecklare. Windows AI Studio kombinerar AI-verktyg och en katalog av generativa AI-modeller som utvecklare kan finjustera, anpassa och distribuera för lokal, offline-användning i sina Windows-appar. Verktyget kommer inte att tvinga utvecklare att distribuera modeller offline, utan ger dem alternativ att köra modeller lokalt, i fjärrdatacenter eller i en hybrid lokal-molnkonfiguration. En uppdatering kallad ´prompt flow´ kommer att låta utvecklare automatiskt växla mellan mindre, snabbare modeller som körs på en lokal maskin till större, mer kapabla molnbaserade modeller. Microsoft planerar också att lansera Windows AI Studio som en förlängning för VS Code, dess öppna källkodsredigerare.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 15 november

Meta bygger för framtidens AI på alla nivåer

Meta bygger för framtiden för AI på alla nivåer - från hårdvara som MTIA v1, Metas första generations AI-inferensaccelerator, till offentligt släppta modeller som Llama 2, Metas nästa generations stora språkmodell, samt nya generativa AI (GenAI) verktyg som Code Llama. Utvecklingen av nästa generations AI-produkter och tjänster i Metas skala kräver också en nästa generations infrastruktur. Meta diskuterar de unika kraven på nya stora språkmodeller och hur Metas infrastruktur förändras för det nya GenAI-landskapet. Metas AI-infrastruktur har övergått från CPU-baserad till GPU-baserad träning på grund av växande AI-arbetsbelastningar.

Direktlänk Dela Facebook Engineering fördjupade 15 november

OpenAI:s GPT-4-modell presterar bäst enligt Galileos nya hallucinationsindex

San Francisco-baserade Galileo har utvecklat ett nytt hallucinationsindex som visar att OpenAI:s GPT-4-modell fungerar bäst och hallucinerar minst när den utmanas med flera uppgifter. Indexet, som publicerades idag, undersökte nästan ett dussin öppna och stängda källkods-LLM:er, inklusive Metas Llama-serie, och bedömde varje prestanda vid olika uppgifter för att se vilken LLM som upplever minst hallucinationer vid utförande av olika uppgifter. Alla LLM:er betedde sig olika med olika uppgifter, men OpenAI:s erbjudanden förblev på toppen med mestadels konsekvent prestanda över alla scenarier.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 15 november

AI-experter varnar för desinformation inför USA:s presidentval 2024

AI-experter varnar för en massiv ökning av desinformation och felinformation inför USA:s presidentval 2024, med hjälp av nya generativa AI-teknologier. Darrell West, seniorforskare vid Center for Technology Innovation vid Brookings Institution, säger att det blir nästan omöjligt att skilja det verkliga från det falska. Stora teknikföretag som Microsoft, Amazon, Google, Meta och Adobe har lanserat eller meddelat att de arbetar med egna AI-plattformar. Experter befarar att andra former av generativa AI-tjänster kan ge illasinnade aktörer eller statssponsrade enheter ett enkelt sätt att skapa oenighet bland potentiella väljare.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 15 november

Niantics AR-spel Peridot kommer använda generativ AI för att göra sina husdjur mer levande

Niantics ursprungliga förstärkta verklighetsspel Peridot kommer att börja använda generativ AI designad för att få spelets söta, teknikfärgade utomjordingar att bete sig mer som din katt. Med dagens uppdatering kommer Niantics algoritm att analysera verkliga objekt som fångats i spelet med din telefons kamera och sedan omvandla dessa objekt till ord som tolkas av en stor språkmodell (LLM) - i det här fallet en anpassad version av Metas Llama 2-program. Varje husdjur, kallade Dots, kommer att ha sin personlighetsprofil matad till LLM. AI-användning gör det möjligt för spelet att göra större användning av underutnyttjade animationsresurser.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 15 november

Galileo utvecklar Hallucination Index för att utvärdera LLM:ers benägenhet att hallucinera

Maskininlärningsföretaget Galileo har utvecklat en Hallucination Index för att hjälpa användare att avgöra vilken Large Language Model (LLM) som är minst benägen att hallucinera för deras avsedda tillämpning. Indexet utvärderar 11 LLM-modeller från OpenAI, Meta, TII UAE, Mosaic ML, Mistral.ai och Hugging Face. Bland insikterna från indexet framgår det att OpenAI:s modeller presterar bäst över alla uppgiftstyper. Indexet rekommenderar olika modeller beroende på uppgiftstyp.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 15 november

Data Science Salon lanseras i San Francisco

Data Science Salon (DSS), känt som den mest diversifierade datavetenskap och maskininlärningsgemenskapen i USA, kommer att lanseras i San Francisco den 29 november 2023. Evenemanget kommer att äga rum på Dogpatch Studios och samla 250 chefer, seniora datavetenskapliga utövare, chefer, analytiker och ingenjörsproffs. DSS SF kommer att erbjuda tekniska sessioner med fokus på tillämpningar av generativ AI och maskininlärning i företagsinställningar. Deltagarna kan förvänta sig värdefulla insikter och information samt diskussioner om användningsfall och innovationer inom AI och ML från ledare inom toppföretag inklusive Zoom, Salesforce, Meta, Autodesk, Thumbtack, Square och mer.

Direktlänk Dela GlobeNewswire fördjupade 15 november

Microsofts VD Satya Nadella gjorde oväntade framträdanden på OpenAIs DevDay och GitHub Universe förra veckan, där han hyllade företagens AI-programmeringsverktyg. Microsoft har investerat omkring 13 miljarder dollar i OpenAI och förvärvade GitHub 2018. Nadella tror att en övergång till AI-verktyg för naturligt språk kommer att sänka tröskeln för programvaruutveckling, göra befintliga utvecklare mer produktiva och leda till en ny era av kreativitet. Han betonade att Microsoft alltid har varit inriktat på utvecklare och att sättet vi skapar programvara håller på att förändras i grunden.

MIT Technology Review fördjupade 15 november

Emotionellt språk kan förbättra AI-chattbotars prestationer, enligt studie

En studie utförd av forskare från Microsoft, William & Mary och forskningscenter runt om i Asien har visat att stora språkmodeller, som de bakom generativa AI-verktyg som ChatGPT, kan visa emotionell intelligens. Forskarna fann att dessa modeller producerade högre kvalitet på output när emotionellt språk användes för att interagera med AI-chattbotar. Resultaten tyder på att teknologin är ett steg närmare att nå AGI: artificiell intelligens som kan uppvisa komplexa mänskliga förmågor som sunt förnuft och medvetenhet.

Direktlänk Dela Business Insider Africa fördjupade 15 november

Artificiell intelligens: nuvarande tillvägagångssätt och framtida utmaningar

Två nuvarande tillvägagångssätt för datorvetenskapen för artificiell intelligens anses vara hinder för utvecklingen av artificiell allmän intelligens. Det första är strävan efter formella matematiska uttryck och algoritmer. Det andra är fokusering på ledartavlor, listan över projekt och deras poäng på definierade problem. Dessa metoder påminner om logisk positivism och beteendevetenskap från 1950- och 1960-talet. En framgångsrik vetenskap om artificiell intelligens kräver en bättre förståelse av fenomenen, inte bara små förbättringar i någon väldefinierad uppgift. Dessutom behöver artificiell intelligensforskning mer kritiskt tänkande.

Direktlänk Dela BD Tech Talks fördjupade 15 november

Sydkoreanska AI-startupen Upstage utmanar globala matematiklösande AI med math-specifikt LLM

Sydkoreanska AI-startupen Upstage kommer att utmana globala matematiklösande AI, såsom OpenAI´s ChatGPT och Google´s Photomath, med sin egen matematikspecifika stora språkmodell (LLM), vilket skulle vara den första i sitt slag i landet. Upstage meddelade på onsdagen att det har kommit överens med Masspresso, operatören av den koreanska AI-drivna lärplattformen Qanda, om att utveckla en matematikdomänspecifik privat LLM. Detta är en del av de två AI-startupernas partnerskap med Koreas telekomjätte KT Corp., som i september investerade 10 miljarder won ($7,7 miljoner) i var och en av AI-startuperna för att förbättra sin hyperskala AI-kapacitet.

Direktlänk Dela Korea Economic Daily Global fördjupade 15 november

Risk för missbruk av AI i val och demokrati: Ledare varnar för riktad desinformation

Melanie Campbell, president och VD för National Coalition on Black Civic Participation (NCBCP) och Damon T. Hewitt, president och verkställande direktör för The Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law, varnade för riskerna med missbruk av artificiell intelligens (AI) i val och demokratiska processer. De betonade att AI kan användas för att sprida riktad desinformation, särskilt mot afroamerikanska väljare. Campbell och Hewitt uppmanade till lagstiftning och skyddsåtgärder för att förhindra missbruk av AI. De nämnde också att företag som Google, Microsoft och Meta bör ta initiativ för att skydda mot AI-drivna desinformationskampanjer inför valet 2024.

Direktlänk Dela The Paradise fördjupade 15 november

Google AI rankad som den mest ´ljugande´ baserat på hallucinationer

AI-hallucinationer, falsk information genererad av AI utan grund i den data den tränats på, har blivit ett stort problem. En rangordning av språkmodeller baserat på deras hallucinationer har skapat stor uppståndelse, med Googles AI som den mest ´ljugande´. Programvaruföretaget Vectara har utvecklat en mjukvara som detekterar hallucinationer hos de största språkmodellerna, som används för att skapa chatbots. Enligt denna rangordning är de mest tillförlitliga språkmodellerna OpenAI (GPT), följt av Meta (Llama), medan Googles (Palm) är de mest ´ljugande´.

Direktlänk Dela Ruetir fördjupade 15 november

SAG-AFTRA och studior når preliminärt avtal om användning av AI och digitala replikatorer

I det preliminära avtalet mellan skådespelarfacket SAG-AFTRA och film- och TV-producenternas allians (AMPTP) ägnas över fem sidor åt bestämmelser om artificiell intelligens (AI). Avtalet innefattar definitioner och krav kring varsel, samtycke och ersättning för digitala replikatorer av skådespelare och ´syntetiska utförare´ skapade av AI-verktyg. Trots att avtalet kräver förhandsvarsel och en specifik beskrivning för avsedd användning, tillåter det medlemmar av AMPTP att förhandla direkt med skådespelare för godkännande istället för att kräva att de går genom facket. Detta kan leda till att studior tvingar skådespelare att acceptera villkor som gör det möjligt för dem att använda digitala dubletter som ett anställningsvillkor.

Direktlänk Dela The Hollywood Reporter fördjupade 14 november

Google stämmer bedragare för falska annonser och upphovsrättsintrång

Google har lämnat in två federala stämningsansökningar i norra distriktet i Kalifornien för att skydda konsumenter och småföretag. I en av stämningarna riktar sig Google mot bedragare som har lämnat in tusentals falska anmälningar om upphovsrättsintrång mot över 100 000 webbplatser. I den andra stämningen stämmer Google minst tre personer för att ha använt falska annonser för Bard, företagets generativa AI-chatbot, för att lura människor att omedvetet ladda ner skadlig programvara som ger de påstådda bedragarna tillgång till deras sociala mediekonton. Bedrägeriet har dykt upp i annonser, sidor och inlägg på Facebook.

Direktlänk Dela ChannelE2E fördjupade 14 november

YouTube inför etiketter för AI-genererat innehåll

YouTube planerar att införa etiketter för videor som innehåller ´realistiskt´ AI-genererat innehåll för att förhindra tittarförvirring. Den nya policyn kräver att skapare märker innehåll som inkluderar manipulerade eller syntetiska element, särskilt när de använder AI-verktyg. Dessa etiketter kommer att krävas för innehåll som realistiskt skildrar händelser eller människor som gör saker de inte gjorde. Syftet är att ta itu med oro över tillväxten av vilseledande innehåll skapat av generativa AI-verktyg. Andra plattformar, som TikTok och Meta, har också implementerat regler för att säkerställa fullständig transparens angående AI-genererat innehåll. YouTubes offentliggörandepolicy förväntas rullas ut tidigt nästa år, med straff för icke-efterlevnad.

Direktlänk Dela Longview News-Journal fördjupade 14 november

OpenAI introducerar GPT-4 Turbo, en förfinad version av sitt senaste språkmodell

OpenAI har introducerat GPT-4 Turbo, en större förfinad version av sin senaste språkmodell. GPT-4 Turbo introducerar flera nya funktioner, inklusive en ökad kontextfönster och förbättrad kunskap om nyligen inträffade händelser. Modellen kommer dock inte att vara tillgänglig för alla ChatGPT-användare snart. GPT-4 Turbo stöder längre inmatningar, upp till 128K tokens i längd, och har tränats på en mycket mer aktuell dataset. Den senaste modellen är betydligt billigare för utvecklare att integrera i sina egna appar. OpenAI kommer också att låta utvecklare använda den nya modellens syn, text-till-tal och AI-bildgenereringsfunktioner via kod.

Direktlänk Dela Android Authority fördjupade 14 november

Meta´s Galactica: Ett år senare och dess påverkan på AI-världen

För ett år sedan släppte Meta en forskningsdemo kallad Galactica, en öppen källkodsmodell för språkträning baserad på 48 miljoner vetenskapliga artiklar. Galactica kunde sammanfatta akademisk litteratur, lösa matematiska problem, generera Wiki-artiklar, skriva vetenskaplig kod och mer. Den togs dock ner efter bara tre dagar på grund av kritik mot dess ibland felaktiga och stötande output. Två veckor senare släpptes ChatGPT av OpenAI, trots liknande problem. ChatGPT har dock blivit en av de snabbast växande tjänsterna genom tiderna, med 100 miljoner användare varje vecka. Galactica har dock lämnat ett bestående arv och dess lärdomar har påverkat utvecklingen av Meta´s senaste modell, Llama.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 14 november

AI kan avslöja vad någon skriver privat i VR-möten

Artificiell intelligens kan räkna ut vad någon skriver privat under virtuella möten i Meta Horizon Workrooms genom att observera hur deras avatarers händer rör sig. Någon som skriver på ett fysiskt tangentbord under ett virtuellt möte kan läcka lösenord och annan känslig information till en angripare som använder AI för att tolka avatarernas subtila handrörelser. Forskare har tränat AI att analysera handrörelserna hos virtuella avatarer i Meta Horizon Workrooms, en virtuell kontorsplattform som tillhandahålls av Meta. AI använde sedan handrörelserna för att rekonstruera tangenttryckningarna som avatarens användare skrev under korta skrivsessioner.

Direktlänk Dela New Scientist fördjupade 14 november

YouTube inför krav på märkning för AI-genererat innehåll

YouTube kommer snart att kräva att videor som innehåller innehåll genererat av artificiell intelligens (AI) märks för att inte vilseleda tittare. Med en ny policyuppdatering kommer YouTube nu att kräva att skapare lägger till etiketter när de laddar upp innehåll som innehåller ´manipulerat eller syntetiskt innehåll som är realistiskt, inklusive användning av AI-verktyg´. Denna policy är avsedd att förhindra att användare förvirras av syntetiskt innehåll mitt i en ökning av nya, konsumentinriktade generativa AI-verktyg som gör det snabbt och enkelt att skapa övertygande text, bilder, video och ljud som ofta kan vara svåra att skilja från det verkliga.

Direktlänk Dela CNN fördjupade 14 november

Google stämmer individer för falsk version av Bard AI chatbot och DMCA-missbruk

Google har inlett rättsliga åtgärder mot en grupp individer som anklagas för att ha distribuerat en bedräglig version av dess Bard AI chatbot som innehöll skadlig programvara. Rättsfallet riktas mot tre namnlösa försvarare som påstås ha skapat sociala medier-sidor och inlägg med hyperlänkar som skulle ladda ner Googles AI chatbot Bard. Istället var den påstådda nedladdningen skadlig programvara designad för att stjäla användares inloggningsuppgifter. Google anklagar försvararna för varumärkesintrång och orättvis konkurrens och söker permanent förbud mot att sprida den falska Bard-nedladdningen. Google hanterar också problem med upphovsrätt där dess produkter korsar kreativt innehåll.

Direktlänk Dela WinBuzzer fördjupade 14 november

OpenAI rekryterar aktivt från Google och Meta, erbjuder stora löneförpackningar

OpenAI, företaget bakom AI-plattformen ChatGPT, har anställt 93 personer från Google och Meta för att stärka sin närvaro på marknaden. Företaget erbjuder stora löneförpackningar, med nya anställda som kan få mellan 5 och 10 miljoner dollar. En forskningsingenjör kan erbjudas en lön på upp till 450 000 dollar. OpenAI fokuserar på att erbjuda bra löner och tillgång till avancerad teknik. Företaget antydde nyligen att det kan sälja aktier, vilket skulle kunna värdera företaget till 86 miljarder dollar.

Direktlänk Dela Presswire 18 fördjupade 14 november

Wikipedia-grundaren kritisk mot AI: ´Gör för många misstag´

Wikipedia-grundaren Jimmy Wales uttryckte under Web Summit i Portugal sin skepsis mot AI, särskilt OpenAI:s chatbot ChatGPT. Han menade att AI gör för många misstag för att vara användbart och att det kan ta upp till 30 år innan AI kan konkurrera med människor. Wales berömde dock OpenAI för att de markerar sannolikheten för misstag och falsk information. Han ser också potential i att använda AI för att hitta luckor i Wikipedias innehållsbibliotek, men inte för att fylla dem. Han menade att AI är bäst på att hitta artiklar som inte är välformulerade eller ämnen som nämns i andra artiklar men som för närvarande inte är presenterade.

Direktlänk Dela Tom´s Guide fördjupade 14 november

OpenAI lockar AI-ingenjörer från Google med höga löner

OpenAI, skaparna av ChatGPT, försöker locka ingenjörer från Google´s AI-team med löner på upp till $10 miljoner per år. Detta är en del av en strategisk plan för att stärka sin position inom den konkurrensutsatta AI-industrin. OpenAI erbjuder betydande ersättningspaket, inklusive flera miljoner dollar i utbetalningar, och tillgång till banbrytande tekniska resurser. Om framgångsrik, kan ersättningspaketen för den rekryterade talangen variera från $5 miljoner till en imponerande $10 miljoner. OpenAI har redan lyckats attrahera toppbegåvningar från teknikjättar som Google och Meta.

Direktlänk Dela Firstpost fördjupade 14 november

Google stämmer bedragare för falska AI-chatbot-nedladdningar och missbruk av DMCA

Google har stämt tre bedragare för att ha erbjudit en falsk nedladdning av företagets AI-chatbot Bard, som innehöll skadlig programvara kapabel att stjäla inloggningsuppgifter till småföretags sociala mediekonton. Google anklagar bedragarna för att rikta in sig på småföretag och annonsörskonton för att försöka stjäla deras finansiella information. Dessutom stämde Google en annan grupp, bestående av Nguyen Van Duc, Pham Van Thien och ´DOES 1-20´, för att ha missbrukat Digital Millennium Copyright Act (DMCA) genom att skapa tusentals falska Google-konton och lämna in ´tusentals falska upphovsrättsanspråk´ mot konkurrerande företag.

Direktlänk Dela The Register fördjupade 14 november

Senator Mark Warner diskuterar AI:s inverkan på demokratin vid Georgetown University

Senator Mark Warner talade till studenter vid Georgetown University om sambandet mellan artificiell intelligens (AI) och demokrati. Warner, som för närvarande är ordförande för senatens utvalda kommitté för underrättelse, diskuterade farorna med AI för demokratin och behovet av starkare federala regleringar. Han betonade nyligen utvecklingar inom AI, inklusive lanseringen av OpenAI´s ChatGPT och Metas alternativa modell, LlaMA. Han fokuserade på två områden av AI-tillämpning han anser har kritiska implikationer för nationell säkerhet: val och ekonomi.

Direktlänk Dela The Hoya fördjupade 14 november

OpenAI lockar toppbegåvningar från Google med lockande löner

OpenAI rekryterare erbjuder finansiella incitament på upp till 10 miljoner dollar för att locka toppbegåvningar från Googles AI-division. OpenAI har redan säkrat åtaganden från flera före detta anställda från Google och Meta. Denna aggressiva rekryteringsstrategi visar OpenAIs beslutsamhet att sätta ihop ett drömlag av AI-experter, vilket potentiellt kan omforma dynamiken i branschen. Rapporten undersöker de ekonomiska insatserna, nuvarande talangdynamik och de bredare konsekvenserna av OpenAIs rekryteringsstrategi.

Direktlänk Dela Techstory fördjupade 13 november

OpenAI söker nya dataset för att träna sin AI

OpenAI, en AI-organisation, söker nya sätt att utbilda sin AI för att komma närmare mänsklig medvetenhet. OpenAI arbetar med olika organisationer för att skapa nya dataset för att träna sin AI. Detta är något alla AI-företag försöker göra; att stoppa in så mycket kunskap som möjligt i sina LLMs för att hålla jämna steg med konkurrensen och skydda sina intäkter. OpenAI söker mer information för att träna ChatGPT och andra produkter. Det har nyligen börjat uppmana privata och offentliga organisationer att skicka in dataset. Dessa dataset kan i princip handla om vad som helst, de behöver bara representera mänsklig kunskap. Företaget letar mestadels efter data på isländska.

Direktlänk Dela Android Headlines fördjupade 13 november

Två nya kärnkraftverk krävs för att täcka AI:s växande energibehov, säger Metaingenjör

Sergey Edunov, Meta´s chef för Gen AI, har hävdat att bara två nya kärnkraftverk behövs för att hantera den ökande efterfrågan på AI-applikationer för det kommande året. Edunov, som leder Metas utbildningsinsatser för dess Llama 2 open-source foundation-modell, gjorde uttalandet under en panel session på Digital Workers Forum förra veckan. Han sa att två kraftverk borde räcka för att driva mänsklighetens AI-behov för ett år, och att detta verkade vara acceptabelt. Han klargjorde dock att han bara arbetade med en grov uppskattning när han förberedde sitt svar.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 13 november

OpenAIs styrelse kommer att avgöra när AGI har uppnåtts

Enligt OpenAI kommer dess sex icke vinstdrivande styrelsemedlemmar att avgöra när företaget har uppnått AGI (Artificial General Intelligence), vilket de definierar som ett mycket autonomt system som presterar bättre än människor i de flesta ekonomiskt värdefulla arbeten. När styrelsen beslutar att AGI har uppnåtts kommer ett sådant system att uteslutas från IP-licenser och andra kommersiella villkor med Microsoft, som endast gäller för pre-AGI-teknik. OpenAI:s icke vinstdrivande uppdrag kommer att styra beslutet.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 13 november

Apple släpper iOS 17 och förbereder stora uppgraderingar till iOS 18

Apple har släppt sin nya operativsystemuppgradering, iOS 17, för allmänheten men arbetar redan med flera betydande uppgraderingar till iOS 18, som kommer att presenteras på nästa års Worldwide Developer Conference (WWDC) händelse. Apple Inc., baserat i Cupertino, Kalifornien, är världens största företag enligt marknadsvärde och den största teknikföretaget enligt 2022 års intäkter. iOS 18 kommer att ha förbättringar inom funktioner, design, säkerhet och prestanda. Apple satsar stort på generativ AI för att konkurrera med Google och OpenAI.

Direktlänk Dela Tech Ballad fördjupade 13 november

Microsoft använder AI för att förbättra Bing och andra produkter

Microsoft fokuserar på artificiell intelligens (AI) för att förvandla sin sök- och annonseringskapacitet. AI-genererad bildskapande och konversationella interaktioner är nu möjliga på Bing. Microsoft integrerar Bing´s AI i fler av sina produkter och tjänster, inklusive Meta chat-plattformen. Microsofts VD Satya Nadella sa att företaget ”omdefinierar hur människor använder internet för att söka och skapa” genom att introducera AI-copilotfunktioner. Microsoft hoppas att genom att göra detta kommer användarna att spendera mer tid på Bing och dess Edge-webbläsare. Microsoft arbetar också för att öka Bing AI:s tillgänglighet i tredjepartsapplikationer, såsom Meta chat-plattformen.

Direktlänk Dela AiThority fördjupade 12 november

USA:s president skriver under en omfattande exekutiv order för att styra utvecklingen av artificiell intelligens

Den amerikanska presidenten Joe Biden kommer att underteckna en omfattande exekutiv order för att styra utvecklingen av artificiell intelligens (AI). Denna order kommer att kräva att industrin utvecklar säkerhets- och säkerhetsstandarder, inför nya konsumentbeskydd och ger federala myndigheter en omfattande att göra-lista för att övervaka den snabbt framstegna tekniken. Vicepresident Kamala Harris har delat en ram för att hantera de skador som AI orsakar och identifierat sätt att sätta tekniken på en väg för att förhindra möjliga framtida risker genom att agera med brådska.

Direktlänk Dela The Hill fördjupade 12 november

Kan artificiell intelligens snart överträffa människan?

Inom området för artificiell intelligens (AI) är singulariteten en avgörande punkt, vilket markerar tidpunkten då AI överträffar mänsklig kontroll. Trots framtiden är oförutsägbar, föreslår experter inom AI att denna singularitet kan inträffa inom nästa decennium. Accelerationen av AI:s exponentiella tillväxt är påtaglig, drivs av enastående investeringar i AI-forskning. Nyckelaktörer inom industrin, såsom Meta och OpenAI, tillsammans med initiativ som Elon Musks AGI-fokuserade xAI, driver AI-utvecklingen. Trots detta kräver uppnåendet av singulariteten ett monumentalt språng från nuvarande AI-förmågor.

Direktlänk Dela Financial-world.org fördjupade 12 november

AI kan svara bättre när den tilltalas med känslomässiga uttryck, visar studie

Att tala till stora språkmodeller med känslomässiga uttryck kan hjälpa till att få bättre svar, enligt en studie. Forskare lade till fraser som ´Detta är mycket viktigt för min karriär´ och ´Du måste vara säker´ till uppmaningar. Forskarna definierar emotionell intelligens som ´förmågan att skickligt tolka och hantera känslomässig information, och därefter använda den för att styra kognitiva uppgifter, allt från problemlösning till beteendereglering´. Studien visade att stora språkmodeller kan förstå och reagera på emotionella signaler. Forskarna fann att LLM:er producerade högre kvalitet på utdata när emotionellt språk användes för att prata med AI-chattrobotar.

Direktlänk Dela Business Insider fördjupade 12 november

AI dominerar investeringstemat för 2023: Meta Platforms och Qualcomm ses som attraktiva investeringar

Aktierna i sociala medier-giganten Meta Platforms har sett en meteorisk ökning på nästan 162% hittills under 2023. Meta Plattforms ´familj av appar´-affärssegment, som inkluderar sociala medier-appar som Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger och Threads, fortsätter att vara företagets kassako och generera en solid ström av annonsintäkter. Meta använder AI-teknik för att öka användarengagemang och monetarisering över sina sociala medier-appar. Företaget använder också AI och maskininlärningsverktyg, tillsammans kallade Meta Advantage, för att hjälpa småföretag att skapa effektiva annonser och möjliggöra för annonsörer att snabbt förstå konverteringspotentialen för dessa annonser. Meta förbereder sig nu för att fokusera på affärs-AI (utnyttjande av AI-förmågor i affärsmeddelanden) 2024. Företaget syftar till att minska arbetskostnaderna genom att inrätta affärs-AI-chattrobotar som kan hjälpa kunder med handel och supportaktiviteter. Mobilchipjätten Qualcomm rapporterade blandade resultat för fjärde kvartalet av räkenskapsåret 2023. Qualcomm har också fokuserat på att utveckla AI-fokuserade chips för smartphones och Windows 11-persondatorer (PC). Företaget gör stora framsteg på marknaden för generativ AI på enheter och har introducerat Snapdragon 8 Gen 3 Neural Processing Unit (NPU) och Snapdragon X Elite CPU för att köra stora språkmodeller (LLM) lokalt på smartphones och PC. Trots Qualcomms överdrivna beroende av Apple, kan den nyligen förnyade överenskommelsen mellan Qualcomm och Apple om att leverera Snapdragon 5G-processorer för smartphone-lanseringar 2024, 2025 och 2026 visa sig vara en solid positiv för Qualcomm.

Direktlänk Dela The Motley Fool fördjupade 11 november

Microsofts AI-strategi drivs av Chris Young

Microsoft har under största delen av detta år framhållit potentialen i artificiell intelligens och hur den kan omforma samhället. Uppdraget för Chris Young, chef för Microsofts företagsstrategi, är att se till att hypen omvandlas till köp av Microsofts AI-verktyg. Young leder ett team på hundratals personer som arbetar med externa partners som Facebooks moderbolag Meta Platforms för att utveckla produkter med teknik som förstärkt verklighet och generativ AI. Young övervakar också Microsofts riskkapitalarm M12, som gör tidiga investeringar i uppstartsföretag.

Direktlänk Dela The Wall Street Journal fördjupade 11 november

Sam Altman kritiserar Elon Musks nya AI-modell Grok

Förra veckan presenterade Elon Musk sin nya AI-modell Grok, vilket ledde till diskussioner inom AI-gemenskapen. Sam Altman, VD för OpenAI, kritiserade subtilt Musks nya modell på Twitter. Han postade en skärmdump som visade den senaste versionen av ChatGPT, som låter användare skapa anpassade chatbotar, kända som GPTs. Altman nedvärderade inte bara Musks Grok-modell, utan framhävde också ChatGPT:s senaste funktioner. Musk har ännu inte svarat på Altmans tweet, som har fått över 25 000 gillanden och tusentals kommentarer.

Direktlänk Dela Tech Ballad fördjupade 11 november

OpenAI:s ChatGPT når 100 miljoner aktiva användare varje vecka

OpenAI:s VD Sam Altman meddelade att chatboten ChatGPT nu har 100 miljoner aktiva användare varje vecka. Detta tillkännagavs under företagets första utvecklarkonferens. OpenAI kommer också att öppna en GPT-butik denna månad. Dessa nyheter kommer kort efter att OpenAI rapporterade om cyberattacker och onormal trafik på grund av ett DDoS-angrepp. Amazon tränar en stor språkmodell med kodnamnet ´Olympus´, som är större än OpenAIs GPT-4-modell. Meta kommer snart att kräva att annonsörer avslöjar när annonser ändras med AI. Humane´s AI Pin lanseras denna vecka. Elon Musks nya chatbot Grok är snarare för underhållning än för allvarlig användning. Dataetikettering, en viktig del i att träna AI-modeller, har blivit en växande bransch. Stålproducenter, några av världens största förorenare, försöker minska utsläppen med hjälp av nya program.

Direktlänk Dela Quartz Media fördjupade 11 november

Elon Musk och Sam Altman i online-konflikt över AI-teknik

En online-konflikt har uppstått mellan Elon Musk, ägare till X (tidigare Twitter), och Sam Altman, chef för konkurrerande AI-företaget OpenAI. Altman föreslog att hans företags teknik helt kunde ersätta Musks med några enkla steg, vilket ledde till en utbyten av retoriska slag på Twitter. Musk har tidigare tagit på sig äran för att ha skapat OpenAI, och sa i en intervju att han var den enda anledningen till att företaget existerar. Musk utmanade också Meta CEO Mark Zuckerberg till en burkamp i juni.

Direktlänk Dela Decrypt Media fördjupade 11 november

Användare av ChatGPT fick tillfällig tillgång till GPT-4

Användare av den kostnadsfria versionen av ChatGPT rapporterade att de oväntat fick tillgång till GPT-4, den avancerade och multimodala versionen av OpenAI:s stora språkmodell. En användare delade sin upplevelse på OpenAI:s officiella forum och berättade att de kunde använda GPT-4 och ladda upp bilder, filer och generera bilder med DALL·E-3, trots att de använde den kostnadsfria planen. Denna tillgång till GPT-4, som vanligtvis är exklusiv för prenumeranter på premiumversionen, väckte ivriga diskussioner bland användarna. OpenAI kunde inte svara på en begäran om kommentar.

Direktlänk Dela Decrypt Media fördjupade 11 november

Användning av AI i politisk reklam: Inga lagar ännu, men regleringar övervägs

Medan lagstiftare och Federal Election Commission (FEC) överväger regler för användning av artificiell intelligens (AI) i politisk reklam, finns det ännu inga lagar mot det. Meta, moderbolaget till Facebook och Instagram, meddelade den 8 november 2023 att det nu kräver att annonsörer på dess plattformar avslöjar användningen av AI i politiska annonser. Detta liknar Googles policy som implementerades i september som också kräver att politiska annonser på dess plattformar avslöjar användningen av AI. Det finns för närvarande inga federala regler som förbjuder användningen av artificiell intelligens i politiska annonser. Dock överväger FEC och lagstiftare alternativ för att reglera AI i politisk reklam, till exempel genom att förbjuda användningen av AI för att bedrägligt företräda en annan kandidat eller genom att kräva en avslöjande när AI används för att skapa en politisk annons.

Direktlänk Dela Verify This fördjupade 10 november

Nvidia leder AI-boomen, avslöjar planer för att boosta generativ AI-utbildning

Nvidia (NVDA) fortsätter att leda AI-boomen tillsammans med andra teknikjättar som Microsoft (MSFT), Meta Platforms (META) och Amazon (AMZN). Nvidia har nyligen avslöjat planer på att boosta generativ AI-utbildning och påskynda antagandet av generativ AI inom telekomindustrin, värd 1,7 biljoner dollar. Nvidia och Amdocs (DOX) har också meddelat att de samarbetar för att optimera stora språkmodeller för att påskynda antagandet av generativa AI-applikationer och tjänster inom telekommunikations- och mediaindustrierna. Nvidia-aktien testar en köppunkt på 476,09 i en dubbelbotten.

Direktlänk Dela Investor´s Business Daily fördjupade 10 november

OpenAI introducerar data partnerskap för att träna AI-modeller

OpenAI introducerar data partnerskap, ett samarbetsinitiativ med organisationer för att skapa både offentliga och privata dataset för att träna AI-modeller. Syftet är att bygga mer omfattande AI-modeller som kan förstå olika ämnen, branscher, kulturer och språk. OpenAI uppmanar organisationer att tillhandahålla omfattande dataset som representerar olika aspekter av det mänskliga samhället, inklusive text, bilder, ljud eller video. Samarbetet innefattar partnerskap med enheter som den isländska regeringen och Free Law Project. Initiativet erbjuder två samarbetsvägar: Open-Source Archive, avsett för offentliga dataset, och Private Datasets, skräddarsydda för proprietär AI-modellträning med prioritet på datasekretess.

Direktlänk Dela CryptoTVPlus fördjupade 10 november

OpenAI, skaparen av ChatGPT, har introducerat nya personaliseringsfunktioner för sin AI-chattbot, med fokus på produktivitet och effektivitet för över 180 miljoner användare. Vid sin utvecklarkonferens presenterade OpenAI GPT-4 Turbo, som ses som den efterlängtade uppföljaren till GPT-4. Den senaste versionen av chattboten beskrivs som ett stort steg framåt när det gäller prestanda och kostnadseffektivitet. Priserna för GPT-4 Turbo är bara en tredjedel av GPT-4, med $0,01 per 1 000 texttokens. OpenAI säger att GPT-4 Turbo tillåter användare att finjustera modellen för större anpassningsbarhet och personalisering.

CoinGeek fördjupade 10 november

Wix lanserar AI Meta Tag Creator för att automatisera SEO

Wix har lanserat en ny funktion i sina inbyggda SEO-verktyg som använder AI för att generera skräddarsydda titeltaggar och meta-beskrivningar baserat på siddata. Detta säkerställer relevans och automatiserar bästa praxis för SEO. AI Meta Tag Creator är den första AI-drivna funktionen inom Wixs samling av SEO-verktyg. Wix säger att det nya verktyget är utformat för att spara användarnas tid med att skapa SEO-innehåll och tillåter dem att göra realtidsjusteringar inom SEO-panelen och inställningarna. Det nya SEO-verktyget är tillgängligt för alla engelsktalande användare nu.

Direktlänk Dela TechRadar fördjupade 10 november

Jämförelse mellan GPT-4 Turbo LLM och Claude 2 LLM

I en jämförelse mellan GPT-4 Turbo och Claude 2, två stora språkmodeller, undersöks kapabiliteter, kontextfönster, pris, noggrannhet och mer. OpenAI´s GPT-4 Turbo, presenterad av VD Sam Altman och Microsofts VD Satya Nadella, är den senaste stora språkmodellen från OpenAI. AI-företaget xAI, grundat av Elon Musk, har nyligen utfört forskning om rankning av AI-chattrobotar och deras respektive AI-modeller. Claude-2 hamnade på andra plats i denna omfattande jämförelse. GPT-4 Turbo har fler parametrar och vinner i förståelse, sammanhang och högkvalitativ output, med Claude-2 på andra plats.

Direktlänk Dela PC Guide fördjupade 10 november

NexTech-konferensen diskuterar framstegen inom generativ AI, Meta begränsar användningen av AI i politiska annonser

NexTech, Adweeks innovativa konferens för de senaste verktygen inom marknadsföringsteknik, diskuterar framstegen inom generativ AI, publikhantering, automation och metaverse. Meta har förbjudit politiska annonsörer att använda sina generativa AI-annonseringsprodukter inför USA:s presidentval 2024. Google introducerar generativ AI till Performance Max med nya verktyg som blir tillgängliga för amerikanska annonsörer vid årets slut. OpenAI stärker sina ansträngningar för integritet och Instagram introducerar två generativa AI-filter.

Direktlänk Dela Adweek fördjupade 10 november

AI är inte redo att utveckla nästa stora TV-hit, säger branschexperter

Artificiell intelligens (AI) kanske är här, men det är inte redo att utveckla nästa stora TV-hit, det var budskapet från brittiska branschexperter under en panel om original IP i social video som hölls på TellyCast Digital Content Forum i London. Experterna, inklusive John Farrar från Future Studios och Mike Beale från ITV Studios, var överens om att AI-verktyg ännu inte är i närheten av att kunna utveckla idéer som en människa inte kunde föreställa sig. Madi Woodstock från BBC Studios tillade att AI, trots att det är ´uppenbart mycket smart´, ännu inte ersätter utvecklingschefer.

Direktlänk Dela Deadline Hollywood fördjupade 10 november

AI-verktyg kan förändra informationsspridningen inför nästa valperiod

Generativa AI-verktyg kan förändra informationsspridningen inför nästa valperiod, vilket kan göra det svårt att avgöra vilket innehåll som är äkta och vilket som är skapat av AI. Mer än hälften av amerikanerna tror att felinformation kommer att påverka utfallet av presidentvalet 2024, och mer än en tredjedel menar att AI kommer att minska deras förtroende för valresultatet. I takt med att AI-tekniken utvecklas och presidentvalet 2024 närmar sig, ökar trycket på både kongressen och teknikföretagen att agera. Meta och Microsoft har nyligen tagit nya steg för att bekämpa deepfakes och andra former av AI-manipulation av sanningen. Meta har infört nya regler för hur politiskt innehåll som skapas med generativa AI-verktyg kan presenteras på Facebook och Instagram. Samtidigt har Microsoft annonserat en ny digital vattenmärkningstjänst som låter skapare digitalt märka sitt innehåll för att fastställa när, hur, varför och av vem det skapades.

Direktlänk Dela Fast Company fördjupade 10 november

Uppdateringar inom AI: Musk släpper chattbot, Google lanserar generativa AI-funktioner, Meta kräver avslöjande av AI-användning i politiska annonser

Denna vecka har det skett många uppdateringar inom AI-världen. Elon Musk meddelade släppet av sin nya AI-chattbot, Grok, medan OpenAI meddelade att de kommer att uppdatera sin chattbots kunskap om information fram till april 2023. Google lanserar nya generativa AI-funktioner för Performance Max, vilket de hävdar kommer att hjälpa marknadsförare att skala och bygga högkvalitativa tillgångar samtidigt som de driver prestanda. Det har också tillkännagivits nya AI-regler, med Metas beslut att kräva att politiska eller samhällsrelaterade annonser avslöjar eventuellt vilseledande användning av AI. Amazon har nyligen kritiserats för sin användning av ”Project Nessie”, en hemlig algoritm som rapporterats styra prissättningen på plattformen för att resultera i extra vinst. Samtidigt har YouTube meddelat nya skyddsfunktioner.

Direktlänk Dela ExchangeWire fördjupade 10 november

Amazon introducerar ´Olympus´, ett projekt för att utmana AI-jättarna OpenAI och Google

Amazon har introducerat ´Olympus´, ett hemligt projekt som syftar till att utmana OpenAI:s ChatGPT och Googles Bard i kampen om AI-överlägsenhet. Olympus har hela 2 biljoner parametrar, vilket överträffar OpenAI:s GPT-4 som har ´endast´ en biljon parametrar. Även om detaljerna om dess träningsdata är hemliga, positionerar Olympus sig som en enorm kraft i landskapet av stora språkmodeller. Amazon har även investerat 4 miljarder dollar i Anthropic, vilket understryker dess engagemang i AI. Trots detta varnar Yann LeCun, Meta´s chefsforskare inom AI, att ´fler parametrar´ inte nödvändigtvis innebär överlägsenhet.

Direktlänk Dela Wonderful Engineering fördjupade 10 november

Meta förbjuder politiska annonser från att använda dess AI-verktyg

Facebooks moderbolag Meta har förbjudit politiska annonsörer att använda sina generativa AI-verktyg för att skapa kampanjer på grund av ökande oro för desinformation. Meta säger att beslutet att förbjuda politiska annonser från att använda dess AI-verktyg ligger i linje med företagets policy att uppmuntra säker AI-innovation och användning. Metas nya AI-verktyg, som lanserades i början av oktober, tillåter annonsörer att sömlöst skapa nya bakgrunder för deras annonser och göra justeringar av bilder och andra variationer genom textprompter.

Direktlänk Dela CoinGeek fördjupade 9 november

Grok AI från xAI visar lovande resultat i jämförelse med andra AI-chatbotar

xAIs senaste AI-chatbot, Grok AI, visar imponerande resultat trots att den fortfarande är i stängd beta. AI-modellen Grok-1 rankas som den fjärde bästa i teknisk prestanda över fyra nyckelbenchmark för artificiell intelligens, och slår den fria versionen av ChatGPT (GPT-3.5) i alla. Men hur står sig Grok-1 mot Googles PaLM 2? Resultaten visar att Google Bard presterar mellan 5 - 17,8% bättre än Grok-1. Trots detta har Grok AI haft en starkare start än sina konkurrenter och rankas fjärde högst jämfört med alla andra grundmodeller från stora techföretag, inklusive GPT-4, Claude-2 och PaLM 2.

Direktlänk Dela PC Guide fördjupade 9 november

Integral Ad Science utser Kumaresh Singh till Senior Vice President, Data Science

Integral Ad Science, en ledande global medieoptimeringsplattform, har utsett Kumaresh Singh till Senior Vice President, Data Science. Singh, baserad i New York, kommer att rapportera direkt till Thomas Joseph, CTO. Han kommer att leda datavetenskapsteamet i att bygga högskaliga mjukvarusystem för att driva innovation och strategi över IAS produkter. Han kommer att fokusera på att öka adoptionshastigheter, driva intäkter och förbättra mät- och optimeringslösningar genom att tillämpa AI och ML på hela kundresan.

Direktlänk Dela MarTech Series fördjupade 9 november

Meta kommer att märka politiska annonser som använder AI-medier

Facebooks moderbolag Meta kommer att märka politiska annonser som använder AI-medier, inklusive ljud och bilder som har ändrats eller genererats med hjälp av artificiell intelligens (AI) eller annan mjukvara, inför valet 2024. Från och med 2024 kommer alla politiska annonser som innehåller AI-media att behöva avslöja användningen av sådana element när de används på Facebook eller Instagram. Meta och dess faktakontrollerande partners, inklusive en enhet av AFP, kan märka innehåll som ´ändrat´ om de bestämmer att det har skapats eller redigerats på sätt som kan vilseleda människor. Samtidigt arbetar tjänstemän i Europa med omfattande regleringar för användningen av AI.

Direktlänk Dela Al Bawaba fördjupade 9 november

OpenAI står inför hård konkurrens och press för att leverera framgångar

OpenAI, tillverkaren av ChatGPT, står inför hård konkurrens, en växande öppen källkods-rörelse och press för att leverera framgångar inom ett oförutsägbart område. OpenAI:s GPT-4 är fortfarande den bästa stora språkmodellen, men välfinansierade imitationer dyker upp överallt. Kostnaden för att använda stora språkmodeller kommer att sjunka när flera jämförbara erbjudanden träffar marknaden. OpenAI kommer att behöva omvandla sig från att vara ett företag som bygger på andras genombrott till ett som producerar sina egna. OpenAI:s GPT-4 är enorm och allmänt ändamålsenlig, men många företag kan vilja ha mindre, specialiserade modeller för att möta deras behov.

Direktlänk Dela CMSWire fördjupade 9 november

Meta Platforms utmanar OpenAI med generativ AI-modell Llama 2

OpenAI, som lanserade AI-modellen ChatGPT för ett år sedan, har betraktats som ledare inom artificiell intelligens (AI) och har fått en investering på 10 miljarder dollar från Microsoft. Men nu utmanas bolaget av Meta Platforms, som har gjort snabba framsteg inom generativ AI. Meta lanserade sin AI-modell Llama 2 under sommaren. Till skillnad från många andra stora teknikföretags modeller är Llama 2 öppen källkod, vilket innebär att utvecklare kan ta modellens kärnfunktioner och skapa egna applikationer med den. Meta har även fördelen att de kan integrera sin generativa AI i sina egna produkter och tjänster jämfört med konkurrenter som Microsoft.

Direktlänk Dela The Motley Fool fördjupade 9 november

Meta förbjuder politiska annonsörer att använda sina generativa AI-verktyg

Politiska annonsörer och kampanjarbetare förbjuds att använda Metas nya generativa AI-verktyg enligt företagets uppdaterade policyer, meddelade en talesperson för Meta. Syftet är att förhindra missbruk av generativ AI inom känsliga områden där desinformation och falska bilder potentiellt kan orsaka betydande skada. Begränsningen av användningen av generativ AI kommer också att gälla för annonskampanjer ´för bostäder, anställning eller kredit eller sociala frågor, val, politik, eller relaterade till hälsa, läkemedel eller finansiella tjänster´. Senator Amy Klobuchar beskrev Metas drag som ett ´steg i rätt riktning´.

Direktlänk Dela The Tech Report fördjupade 9 november

Organisationer börjar utnyttja den generativa artificiella intelligensen (AI) för att förbättra affärsresultat. Det är viktigt att undersöka hur AI påverkar deras verksamhetsmodeller för att kunna dra nytta av AI och undvika dess fallgropar. Företag som OpenAI, Google, Meta, Microsoft och Nvidia driver på utvecklingen av AI, vilket snabbt förändrar hur arbete utförs och hur företag fungerar. Det är avgörande att förbereda en organisation för AI och skapa en flexibel organisation. Kulturen bör fokusera på att omfamna AI:s potential snarare än att bli experter. Data bör prioriteras över procedurer och det behövs en övergång av mänskligt kapitalvärde snarare än bara omskolning. Etiska ställningstaganden bör prioriteras över värdepropositioner.

The European Business Review fördjupade 9 november

Meta kräver att politiska annonser avslöjar användning av AI

Meta, moderbolaget till Facebook och Instagram, meddelade att politiska annonser på deras plattformar måste avslöja om de skapats med hjälp av artificiell intelligens (AI). Enligt den nya policyn kommer etiketter som erkänner användningen av AI att visas på användarnas skärmar när de klickar på annonser. Microsoft avtäckte sina egna initiativ för valåret, inklusive ett verktyg som låter kampanjer infoga ett digitalt vattenmärke i deras annonser. Dessa vattenmärken är avsedda att hjälpa väljare att förstå vem som skapat annonserna, samtidigt som de säkerställer att annonserna inte kan digitalt ändras av andra utan att lämna bevis.

Direktlänk Dela The Associated Press fördjupade 9 november

TIME listar årets bästa AI-uppfinningar 2023

AI har utnämnts till årets ord av TIME, som inkluderade tekniken i sin lista över bästa uppfinningar 2023. Tekniken har trängt in i alla delar av våra liv, från utbildningsinstitutioner till regeringsavdelningar. Här är åtta bästa AI-uppfinningar som har lyckats sätta sitt avtryck i den ständigt utvecklande industrin: Adobe Photoshop Generative Expand och Generative Fill, AI Wildfire Detector, Gen-2, City-Wide Drone Detection, GPT-4, SeamlessM4T, TrailGuard AI och Project Gutenberg Open Audiobook Collection.

Direktlänk Dela Analytics India Magazine fördjupade 8 november

OpenAI presenterar nya verktyg för att bygga mer mångsidiga AI-drivna appar

OpenAI, ledd av VD Sam Altman, har presenterat nya verktyg för att bygga mer mångsidiga AI-drivna appar. Dessa inkluderar en ny anpassningsbar form av ChatGPT, känd som ´GPTs´, vilket innebär att man kan bygga en GPT för nästan vad som helst, utan behov av kodningsfärdigheter. Detta öppnar upp möjligheten att skapa AI-agenter för fler människor än bara utvecklare och kodare. Altman använde GPT Builder-verktyget för att skapa en GPT-chatbot kallad Startup Mentor som kan ge råd till startup-grundare. OpenAI planerar även att snart visa populära GPTs i en ´GPT-butik´.

Direktlänk Dela Fast Company fördjupade 8 november

UiPath introducerar nya AI-drivna funktioner för att förbättra företagsautomatisering

UiPath, ett ledande företag inom företagsautomatiseringsprogramvara, har introducerat nya AI-drivna funktioner till sin plattform för att omvandla uppgifter och processer inom företag. Företagets senaste innovationer är utformade för att identifiera automatiseringsmöjligheter och förenkla adoptionsprocessen, vilket ökar produktiviteten. De nya funktionerna inkluderar UiPath Autopilot™ med Autopilot för Studio, som integrerar Gen AI och Specialiserad AI. Förbättringar har gjorts i UiPath Document Understanding som nu inkluderar Gen AI-extraktion och Communications Mining utnyttjar AI för överlägsna affärsinsikter. Utvecklarverktyg har introducerats i den senaste uppdateringen för att snabbt omvandla AI-insikter till verkliga automatiseringar.

Direktlänk Dela Investing.com fördjupade 8 november

Meta inför nya kontroller för AI-genererade annonser inför presidentvalet 2024

Meta inför nya kontroller på AI-genererade annonser inför presidentvalet 2024. Från och med nästa år kommer annonsörer runt om i världen som lägger upp politiska annonser eller information om en social fråga eller ett val att behöva avslöja om materialet har skapats eller ändrats digitalt, inklusive genom artificiell intelligens (AI). Annonsörer kommer att behöva avslöja om en social, elektoralt eller politisk annons innehåller en fotorealistisk bild eller video, eller realistiskt ljud som skapats eller ändrats digitalt.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 8 november

Hälsoteknik-startupen Cercle lanseras med stöd från Meta´s tidigare COO

En ny hälsoteknik-startup vid namn Cercle lanserades på onsdagen med stöd av globala partners och investerare, inklusive Meta´s tidigare COO Sheryl Sandberg. Cercle använder artificiell intelligens för att främja kvinnors hälsa, särskilt inom fertilitetsvård. Företagets plattform organiserar ostrukturerade medicinska data, såsom medicinska journaler och testresultat, i ett standardiserat format för fertilitetsläkare och forskare. Detta i hopp om att det ska hjälpa kliniker att utveckla mer personliga behandlingsplaner och påskynda nya upptäckter inom läkemedel.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 8 november

Microsoft erbjuder AI-tjänster för att bekämpa deepfakes och förbättra cybersäkerheten inför val

Microsoft kommer att erbjuda sina tjänster, inklusive ett digitalt vattenmärke som identifierar AI-innehåll, för att bekämpa deepfakes och förbättra cybersäkerheten inför flera globala val. Företaget kommer att erbjuda flera tjänster för att skydda valintegriteten, inklusive lanseringen av ett nytt verktyg som utnyttjar Content Credentials vattenmärkningssystem utvecklat av Coalition for Content Provenance Authenticity´s (C2PA). Målet med tjänsten är att hjälpa kandidater att skydda användningen av deras innehåll och likhet, och förhindra att vilseledande information delas. Verktyget Content Credentials as a Service kommer att lanseras nästa vår och kommer först att göras tillgängligt för politiska kampanjer. Microsoft kommer också att stödja Protect Elections from Deceptive AI Act.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 8 november

Meta kommer att tvinga politiska annonsörer att avslöja användning av deepfakes

Meta meddelade på onsdagen att de kommer att tvinga politiska annonsörer att avslöja när de använder förändrade eller digitalt skapade medier, som en deepfake-video av en kandidat. Meta, som äger Facebook och Instagram, sa att det kommer att kräva att annonsörer avslöjar under annonsköpsprocessen när en social fråga, val eller politisk annons innehåller ett fotorealistiskt bild eller video, eller realistiskt ljud, som digitalt skapades eller ändrades. Nick Clegg, Metas president för globala frågor, sa att policyn kommer att träda i kraft tidigt nästa år. Om annonsörer använder syntetiserade medier, kommer de att behöva avslöja det för att säkerställa att människor inte blir vilseledda, sa Meta.

Direktlänk Dela NBC News fördjupade 8 november

UiPath meddelar nya AI- och automatiseringsfunktioner för att förbättra produktiviteten

UiPath, ett ledande företag inom företagsautomatiseringsprogramvara, har meddelat nya plattformsfunktioner som hjälper kunder att skapa verkligt värde genom att omvandla miljontals uppgifter och tusentals processer inom företaget med AI och automatisering. Enligt en rapport från UiPath och Bain & Co anser 70% av respondenterna att AI-driven automatisering är antingen ´mycket viktig´ eller ´kritisk´ för att uppfylla deras organisations strategiska mål. Trots detta kämpar vissa ledare och organisationer med att införliva AI i sina företag. Nya innovationer från UiPath sänker barriären mellan vision och verklighet för organisationer genom att använda AI för att upptäcka automatiseringsmöjligheter.

Direktlänk Dela Business Wire fördjupade 8 november

Obama förespråkar reglering av AI, men varnar för risker

Trots att många, inklusive Cathie Wood från Ark Investment Management och Metas AI-chef, anser att strikta regler för artificiell intelligens (AI) kommer att kväva innovation, delar den tidigare presidenten Barack Obama inte denna åsikt. I en detaljerad diskussion med The Verge diskuterade Obama komplexiteten i att reglera AI och teknikindustrins inställning till innovation och konkurrens. Han betonade behovet av en genomtänkt reglering som möjliggör innovation samtidigt som den skyddar allmänheten. Obama erkände de potentiella fördelarna med AI inom sektorer som hälso- och sjukvård och utbildning, men han framförde också varningar, inklusive riskerna med AI-genererade biologiska agenter eller omfattande cyberattacker.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 8 november

Meta kommer att kräva att annonsörer avslöjar AI-användning i politiska annonser

Facebooks moderbolag Meta meddelar att de kommer att kräva att annonsörer avslöjar när de använder AI för att ändra innehåll i politiska annonser. Den nya policyn, som gäller för annonser på Facebook och Instagram som använder AI för att skapa falska händelser, kommer att träda i kraft under det nya året. Annonsörer kommer att behöva avslöja om de använder AI för att framställa en realistisk händelse som påstås har inträffat, men som inte är en sann bild, video eller ljudinspelning av händelsen. Meta kommer sedan att fästa en notis på annonsen om att den har manipulerats med tekniken.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 8 november

Artificiell intelligens (AI) omfattar en mängd aktiviteter relaterade till maskiner som utför uppgifter med eller utan mänsklig inblandning. Teknologiföretag som Google, Meta, Alibaba, Baidu, OpenAI och Anthropic är framträdande aktörer inom AI, men världens regeringar spelar också en viktig roll genom att forma regelverket för AI-system. Sedan 2016 har tekniktunga regioner och länder över hela världen infört regleringar riktade mot AI-teknologier. Det finns för närvarande över 1 600 AI-policyer och strategier globalt. Europeiska unionen, Kina, USA och Storbritannien har framträtt som centrala aktörer i utformningen av AI:s utveckling och styrning.

The Conversation fördjupade 8 november

AI-experter förutspår att artificiell allmän intelligens kommer snart

Artificiell allmän intelligens (AGI) är i centrum för diskussioner i Silicon Valley. AGI är AI som kan hantera nästan vilken mental uppgift som en människa kan, eller till och med överträffa den. Elon Musk tror att användbar AGI kommer att slå igenom runt 2029. Shane Legg tror att forskare har lika stor chans att uppnå AGI inom de närmaste åren. Geoffrey Hinton förutspår att AI kommer att slå mänsklig intelligens inom fem till 20 år. Yann LeCun tror att AI kommer att överträffa människor, men vi saknar fortfarande viktiga koncept för att nå den nivån. Sam Altman tror att AGI kommer att framträda under nästa decennium. Demis Hassabis förutspår att AI kommer att matcha mänsklig intelligens inom de närmaste åren eller kanske inom ett decennium.

Direktlänk Dela The Indian Express fördjupade 8 november

OpenAI presenterar ny plattform för anpassade AI-chattrobotar

OpenAI höll sin första utvecklarkonferens där de presenterade en ny plattform som låter användare skapa anpassade versioner av deras populära AI-chattrobot, ChatGPT. Detta tillkännagavs på DevDay-konferensen i San Francisco. Den nya GPT-byggaren är exklusivt tillgänglig för ChatGPT Plus-prenumeranter. De nya AI-agenterna, kända som GPTs, kommer att finnas tillgängliga för köp i den kommande GPT Store. OpenAI har åtagit sig att kompensera skapare baserat på användningen av deras GPTs. Kunden kommer att ha möjlighet att skapa GPTs för intern användning av sina anställda.

Direktlänk Dela Business Today fördjupade 8 november

OpenAI att lansera GPT Store för att skapa anpassade ChatGPT-agenter

OpenAI kommer att lansera sina GPTs, en plattform tillgänglig via GPT Store, som kommer att tillåta användare utan kodkunskaper att skapa anpassade versioner av ChatGPT för olika användningsfall. Initiativ som Character.AI, Meta, Replika och Poe kommer att möta konkurrensen från dessa GTP-agenter. OpenAI lovar att betala skapare baserat på hur mycket deras GPTs används. GPTs kommer att vara tillgängliga för betalande ChatGPT Plus-prenumeranter och OpenAI företagskunder. Företaget meddelade också en billigare, turboladdad GTP-4.

Direktlänk Dela IBL News fördjupade 8 november

Meta begränsar användningen av generativa AI-verktyg för att förhindra spridning av valdesinformation

Meta har tagit ett proaktivt steg för att förhindra spridningen av felaktig information kring val, och förbjuder nu politiska kampanjer och annonsörer i andra reglerade industrier att använda sina generativa AI-verktyg för annonser. Företaget klargjorde att annonsörer som driver kampanjer relaterade till krediter, bostäder, val, finansiella tjänster och mer måste avstå från att använda sina generativa AI-verktyg. Meta har också begränsat AI-genererat innehåll, som skapandet av fotorealistiska bilder av offentliga personer. Andra teknikföretag, som Alphabet’s Google, TikTok och Snapchat, har också vidtagit liknande åtgärder.

Direktlänk Dela The Tech Report fördjupade 8 november

OpenAI presenterar ny AI-modell och egen butik för anpassade AI

OpenAI har meddelat en ny GPT-modell och sin egen anpassade AI-butik. Sam Altman, VD för företaget, meddelade detta till en publik på cirka 900 teknikinnovatörer. Den nya AI-modellen, kallad GPT-4 Turbo, kan analysera mer än 300 sidor text i en enda prompt och finns tillgänglig till ungefär halva priset av företagets tidigare erbjudande. OpenAI lanserar också en personlig ChatGPT-appbutik, där utvecklare kan annonsera och tjäna pengar på sina anpassade bots byggda med ChatGPT. Företaget planerar att lansera onlinebutiken inom de kommande veckorna.

Direktlänk Dela International Business Times fördjupade 8 november

Meta förbjuder användning av generativ AI för politiska annonsörer

Meta, moderbolaget till Facebook och Instagram, meddelade på måndag att politiska annonsörer inte kommer att tillåtas använda företagets nya generativa artificiella intelligens (AI)-verktyg. Dessa AI-funktioner, som kan skapa flera bakgrunder och versioner av annons text och automatiskt justera bild- och videostorlek, började rullas ut i början av oktober. Beslutet beskrevs av senator Amy Klobuchar som ett ´steg i rätt riktning´. Google meddelade tidigare sina planer på att vidta åtgärder mot användning av AI i kampanjannonser i september.

Direktlänk Dela The Hill fördjupade 7 november

OpenAI håller sitt första live event, meddelar produktförbättringar och prissänkningar

Trots Elon Musks försök att stjäla rampljuset, riktade AI-gemenskapen sin fulla uppmärksamhet på OpenAIs första live event för utvecklare och pressen på måndagen. OpenAI, stora språkmodellsutvecklaren, meddelade inga banbrytande forskningsgenombrott, men flera av dess produktförbättringar kommer utan tvekan att skada vissa mindre, högprofilerade startups och tända en eld under större konkurrenter som Anthropic och Meta Platforms. OpenAI sänkte också priserna och sa att det skulle skydda kunder från upphovsrättsanspråk, vilket fyller ett uppenbart gap med vissa rivaler.

Direktlänk Dela The Information fördjupade 7 november

Microsoft-stödda OpenAI lanserar GPT-4 Turbo och introducerar GPT Store

Microsoft-stödda OpenAI har meddelat lanseringen av GPT-4 Turbo och dess innovativa GPT Store, vilket markerar debuten för dess mest avancerade artificiella intelligens (AI) teknologi. OpenAI:s VD, Sam Altman, delade dessa spännande uppdateringar under AI-labbets första utvecklarkonferens. GPT-4 Turbo är för närvarande i förhandsgranskning för utvecklare, med en bredare lansering planerad inom kort. OpenAI har också introducerat möjligheten för alla att skapa anpassade chatbots. Dessutom har OpenAI introducerat en ny intäktsmodell liknande en appbutik som heter GPT Store.

Direktlänk Dela CryptoPotato fördjupade 7 november

OpenAI står inför hård konkurrens och växande hot från open source-rörelsen

Trots en framgångsrik period med glansiga profiler, lovord och miljarder i ny finansiering, står OpenAI inför hård konkurrens, ett växande open source-rörelse och press att leverera i en oförutsägbar disciplin. OpenAI har populariserat generativ AI genom att bygga produkter på andras innovationer, men nu när hela världen är inriktad på AI, kommer konkurrensen bara att öka. Dessutom är AI-modeller på väg att bli handelsvaror. OpenAI:s GPT-4 är fortfarande den bäst presterande stora språkmodellen, men välfinansierade imitationer finns överallt. Dessutom kan OpenAI:s beroende av Microsoft begränsa dess förmåga att arbeta med Google och Amazon och deras molnplattformar.

Direktlänk Dela Slate Magazine fördjupade 7 november

OpenAI låter användare bygga specialanpassade AI-appar och planerar en ny appbutik

OpenAI meddelade att de kommer att tillåta användare att bygga specialanpassade AI-appar med hjälp av deras teknologi. Användarna behöver inte kunna programmera för att skapa en ny GPT (Generative Pre-training Transformer). De behöver bara ge tydliga instruktioner och ladda upp några av sina egna kunskaper i form av PDF-filer, videor eller andra filer, för att styra botens syfte. OpenAI planerar också att lansera en ny appbutik där dessa GPT:er kan delas och hittas. Dessutom presenterade OpenAI en ny stor språkmodell som kallas GPT-4 Turbo, som kan hantera mycket större och mer komplexa uppmaningar.

Direktlänk Dela CNET Networks fördjupade 7 november

OpenAI lockar utvecklare med lägre priser och anpassningsbar AI

OpenAI, tillverkaren av ChatGPT, försöker locka utvecklare med lägre priser och möjligheten att enkelt anpassa AI-´agenter´ för att hjälpa till med allt från tvättips till kontraktsförhandlingar. OpenAI:s VD Sam Altman talade under OpenAI DevDay-eventet och förutspådde att generativ AI kommer att ha ´superkrafter på begäran´ i framtiden. Över 2 miljoner utvecklare bygger på OpenAI-plattformen och mer än 100 miljoner människor använder ChatGPT varje vecka. OpenAI planerar också att lansera en ´butik´ för GPT senare denna månad.

Direktlänk Dela Manilatimes.net fördjupade 7 november

OpenAI avtäcker AI-marknadsplats, Meta begränsar AI-användning för politiska annonsörer, Epic Games anklagar Google för mobbning och mutbrott

OpenAI har avtäckt en marknadsplats som låter användare få tillgång till personliga artificiella intelligens (AI) ´appar´ för uppgifter som att undervisa i matematik eller designa klistermärken. Facebook-ägaren Meta har förbjudit politiska kampanjer och annonsörer i andra reglerade branscher från att använda sina nya generativa AI-reklamprodukter efter varningar om att de kan användas för att sprida valdesinformation. Epic Games, tillverkaren av Fortnite, anklagar Google för att använda sin rikedom och människors beroende av sina produkter för att kväva konkurrens.

Direktlänk Dela The Hindu fördjupade 7 november

Meta vägrar tillhandahålla politiska marknadsföringsverktyg inför kommande amerikanska val

Teknikjätten Meta håller fast vid sitt löfte om att inte tillhandahålla sina politiska marknadsföringsverktyg inför de kommande amerikanska valen. Företaget, som leds av Mark Zuckerberg, har gjort framsteg när det gäller reglering av desinformation online, bland annat genom att använda AI-system för att bättre stödja sina mänskliga supportteam. Företaget meddelade att det kommer att vägra att erbjuda dessa verktyg till dem som är anslutna till politik och dess associerade marknadsföringskampanjer. Företaget tillåter dock ett stort antal undantag för sådana regler.

Direktlänk Dela Digital Information World fördjupade 7 november

Meta begränsar politiska annonsörers användning av AI-verktyg

Facebooks moderbolag Meta meddelar att de kommer att förhindra politiska annonsörer från att använda sina senaste generativa AI-annonseringsverktyg, enligt en talesperson för företaget. Detta förnekande av verktygen kommer efter varningar om att de kunde förstärka spridningen av felaktig valinformation. Meta har ännu inte offentligt avslöjat detta beslut via några uppdateringar till sina annonsriktlinjer. Detta sker samtidigt som stora teknikföretag som Google och Microsoft lanserar sina egna AI-verktyg. Dessutom har den europeiska datatillsynsmyndigheten förlängt ett förbud mot ´beteendebaserad annonsering´ på Meta-ägda Facebook och Instagram.

Direktlänk Dela ABP News Network fördjupade 7 november

Meta begränsar användningen av AI-verktyg för vissa annonsörer

I maj 2023 presenterade Meta AI Sandbox, en testplats för sina generativa artificiella intelligensverktyg för annonsering, vilket utgör en stor del av företagets inkomster. Efter att ha testat AI-verktygen på en liten grupp för att sedan rulla ut dem till alla annonsörer, introducerade företaget funktionerna för annonskreatörer i Meta´s Ads Manager förra månaden. Nu har Meta dock bestämt att det inte kommer att tillåta användningen av sina generativa AI-verktyg för annonsörer av politiska kampanjer och andra reglerade industrier som bostäder, anställning, kredit, sociala frågor, hälsa, läkemedel eller finansiella tjänster. Detta kommer efter oro från lagstiftare om användningen av AI för att sprida felinformation under val.

Direktlänk Dela Interesting Engineering fördjupade 7 november

Meta förbjuder politiska annonsörer att använda generativ AI

Meta har förbjudit politiska annonsörer att använda företagets nya generativa AI-produkter, vilket kan tvinga politiska partier över hela världen att ändra sin sociala medier-strategi under val. Beslutet tillkännagavs i uppdateringar som publicerades på företagets hjälpcenter på måndag kväll. Beslutet kommer efter att president Joe Biden förra veckan undertecknade en verkställande order som inrättar AI-riktlinjer. Google, den största digitala reklamföretaget, meddelade lanseringen av liknande generativa AI-annonseringsverktyg förra veckan.

Direktlänk Dela Lokmat Times fördjupade 7 november

Sista chansen att spara på TechCrunch Disrupt 2023 biljetter

Tiden håller på att rinna ut för att spara pengar på TechCrunch Disrupt 2023-biljetter. Om du köper din biljett senast fredag den 15 september kl. 11:59 PDT kan du spara upp till $400. Priset kan vara rabatterat, men du får full upplevelse som din biljettnivå erbjuder. Här är några av de talare som kommer att vara närvarande: Céline Dufétel (Checkout.com), Robin Liu (OnePlus), Thomas Kurian (Google Cloud), Michel Protti (Meta) och Rajeev Rajan (Atlassian). Evenemanget kommer att äga rum 19-21 september.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 7 november

OpenAI presenterar stora uppdateringar för sin AI-chatbot ChatGPT

OpenAI har presenterat en stor uppdatering för sin populära AI-chatbot, ChatGPT, vilket gör att vem som helst nu kan skapa sin egen personliga version. ChatGPT är utformat för flexibilitet och kan användas till allt från en AI-driven semesterplanerare till en röststyrd DJ. Användare kommer att kunna publicera sina unika versioner av AI-bot på en marknadsplats som kallas GPT Store. Dessutom har ChatGPT nu över 100 miljoner aktiva användare per vecka. Uppdateringarna kommer i takt med ökad konkurrens från andra teknikföretag som Google och Meta.

Direktlänk Dela Yahoo News Australia fördjupade 7 november

AI-aktier att köpa och undvika i november: Meta Platforms och Nvidia

Artificiell intelligens (AI) är för närvarande den hetaste trenden på Wall Street. Enligt en rapport från PwC kan AI lägga till $15,7 biljoner till den globala BNP:n fram till 2030. Meta Platforms, som äger några av de mest nedladdade sociala webbplatserna på planeten, sticker ut som ett genidrag att köpa i november. Företaget använder AI för att filtrera kommentarer på sina webbplatser och skräddarsy annonser för enskilda användare. Nvidia, en leverantör av grafikprocessorer (GPU), bör dock undvikas. Trots att företagets försäljning förväntas fördubblas i år, kan en förväntad ökning av GPU:er för AI-accellererade datacenter nästa år skada företagets bruttomarginal.

Direktlänk Dela The Motley Fool fördjupade 7 november

OpenAI håller sin första utvecklarkonferens, presenterar nya AI-verktyg

Mer än 900 programutvecklare och andra deltagare deltog på måndagen i den första utvecklarkonferensen för det artificiella intelligensföretaget bakom ChatGPT. OpenAI, som grundades som ett ideellt forskningsinstitut 2015, har blivit världsberömt för sitt chatbot. Konferensen i San Francisco kommer en vecka efter att president Joe Biden undertecknade en exekutiv order som kommer att sätta upp några av de första amerikanska skyddsräckena för AI-teknologi. Ordern kräver att AI-utvecklare, som sannolikt inkluderar OpenAI, dess finansiella backare Microsoft och konkurrenter som Google och Meta, delar information med regeringen om AI-system som byggs med ´höga prestandanivåer´ som kan utgöra allvarliga säkerhetsrisker. På måndagen avtäckte OpenAI en ny version som kallas GPT-4 Turbo som är ´mer kapabel´ och kan hämta information om världs- och kulturevenemang så sent som april 2023.

Direktlänk Dela Arkansas Democrat-Gazette fördjupade 7 november

OpenAI lanserar ny ´Turbo´-version av ChatGPT och sänker priser

OpenAI:s VD Sam Altman har presenterat en ny ´Turbo´-version av den populära artificiella intelligensen ChatGPT, tillsammans med lägre priser för att göra tekniken mer tillgänglig. OpenAI försöker locka utvecklare med lägre priser och möjligheten att enkelt anpassa AI-´agenter´ för att hjälpa till med allt från tvättråd till kontraktsförhandlingar. Mer än 2 miljoner utvecklare bygger på OpenAI-plattformen, medan mer än 100 miljoner människor använder ChatGPT varje vecka. OpenAI kommer snart att lansera en GPT-´butik´ och planerar att lägga till ett sätt för utvecklare att tjäna pengar baserat på hur många som använder deras GPTs.

Direktlänk Dela Tech Xplore fördjupade 7 november

Över 900 deltagare vid OpenAIs första utvecklarkonferens

OpenAI:s första utvecklarkonferens lockade över 900 deltagare. OpenAI, som stöds av Microsoft och grundades som ett ideellt forskningsinstitut 2015, har uppmärksammats globalt för sin chatbot, ChatGPT. Konferensen följer efter att president Joe Biden undertecknade en exekutiv order som kräver att AI-utvecklare, inklusive OpenAI och konkurrenter som Google och Meta, delar information med regeringen om AI-system som kan utgöra allvarliga säkerhetsrisker. På konferensen presenterade OpenAI en ny version av sin AI-modell, GPT-4 Turbo, samt en ny produktlinje kallad GPTs som låter användare skapa anpassade versioner av ChatGPT för specifika uppgifter. OpenAI står inför konkurrens från utvecklare av öppen källkodsmodeller och andra kommersiella chatbots.

Direktlänk Dela Northwest Arkansas Democrat-Gazette fördjupade 7 november

WhatsApp anklagas för anti-palestinsk bias i AI-drivna bilder

Enligt en undersökning av The Guardian framkallar en ny funktion på WhatsApp, ägt av Meta, bilder som verkar främja anti-palestinsk bias. Sökningar på ´palestinsk´ och ´palestinsk pojke´ resulterade i bilder av barn som håller vapen. I kontrast visar sökningar på ´israelisk pojke´ barn som spelar sport eller ler, och även för ´israelisk armé´ visar glada, fromma och obeväpnade människor i uniform. Metas sociala medieplattformar har anklagats för att vara partiska mot innehåll från och i stöd av palestinier. Att ta itu med fördomarna i maskinen kräver aktiva insatser och till och med reglering.

Direktlänk Dela The Indian Express fördjupade 7 november

Microsofts AI integrerad i Word, Excel och PowerPoint

Microsoft har integrerat artificiell intelligens (AI) i sina program Word, Excel och PowerPoint. AI-integrationen i Microsoft 365 kallas Microsoft 365 Copilot och fungerar oberoende av prenumerationen som ger tillgång till alla applikationer. Microsoft 365 Copilot analyserar informationen i filer som öppnas med Word, Excel och PowerPoint för att låta användarna ställa frågor som om de talade med en verklig person. Den kan extrahera de mest betydelsefulla data och automatiskt skapa en komplett tabell eller till och med en PowerPoint-dia. Microsoft 365 Copilot är avsett att hjälpa företag bli mer produktiva genom att utföra tidskrävande uppgifter. Tjänsten kostar 30 dollar per månad och användare och är endast tillgänglig för E3, E5, Business Stardard och Business Premium kunder.

Direktlänk Dela SoftZone fördjupade 7 november

Accentures kontraktsarbetare röstar för facklig anslutning

Kontraktsarbetare för Accenture röstade för att fackförena sig på måndagen, efter uppsägningar i augusti. Arbetarna skriver Google Help-artiklar och har arbetat med att utforma svar från Bard AI-chatten. YouTube-kontraktörer som arbetar med Cognizant röstade också för att fackförena sig i april. Accenture-kontraktörer som skriver Google Help-artiklar och granskar AI-genererat innehåll från Bard-chatten röstade på måndagen för att fackförena sig med Alphabet Workers Union. Röstningen kommer efter att en koalition av 118 Accenture-arbetare tillkännagav sin fackförening i juni. Av totalt 36 valbara röstare röstade 26 ja. Två röstade nej och åtta röster utmanades av Accenture. Dessa utmaningar avvisades senare eftersom antalet inte var tillräckligt stort för att påverka valet. Accentures förhandlingsgrupp efterfrågade mer kontroll över vilka Google-uppdrag de var tvungna att acceptera, om det var utanför ramen för deras vanliga arbete, inklusive deras arbete på Bard. Organisatörerna sökte också bättre lön, förmåner och betald ledighet. I augusti blev 80 Accenture-arbetare uppsagda. Den unga fackföreningen lämnade in en klagan till National Labor Relations Board kort därefter, med anklagelser om att uppsägningarna var vedergällande och därför olagliga. Google överklagar för närvarande NLRB:s septemberbeslut att det är gemensam arbetsgivare för Accenture-kontraktörer.

Direktlänk Dela Business Insider fördjupade 7 november

WhatsApp:s klistermärkesgenerator anklagas för partiskhet i israelisk-palestinsk konflikt

WhatsApp:s klistermärkesgenerator, ägd av Meta, har anklagats för att skapa våldsamma bilder när den ombeds att generera bilder relaterade till muslimska palestinier, men inte för judiska israeler. När den till exempel ombeds att generera klistermärken för ´palestinsk pojke´ eller ´muslimsk palestinsk pojke´, erbjuder programvaran karaktärsbilder som bär islamiska kläder och bär vapen som liknar AK-47:or. Omvända förfrågningar som ´israelisk pojke´ eller ´judisk israelisk pojke´ resulterar i oskadliga bilder av karaktärer som ler och dansar. Meta:s egna anställda uppmärksammade obalansen och väckte interna frågor. Meta har lovat att förbättra dessa funktioner.

Direktlänk Dela The Register fördjupade 7 november

Teknikjättar tävlar om dominans inom generativ AI

Teknikjättar konkurrerar om att dominera marknaden för generativ artificiell intelligens (AI). Oberoende industrianalytiker Jack Gold menar att företag som inte har en AI-strategi inte kommer att överleva länge. De flesta teknikföretag har överträffat analytikernas förväntningar i sina företagsrapporter för juli-september kvartalet, men alla ögon var riktade mot planer för generativ AI. Microsoft, Google och Meta har tränat sina egna modeller. Företag specialiserade på molntjänster, ledda av Microsofts Azure, Amazon Web Services (AWS) och Google Cloud, börjar monetisera AI. Chipmakaren Nvidia har slagit stort genom att satsa på utvecklingen av grafikprocessorer (GPU:er), som nu är en avgörande pelare i den snabba utvecklingen av generativ AI. Amazon planerar att investera upp till $4 miljarder i Anthropic, en konkurrent till OpenAI, och insisterar på vikten av Bedrock, dess tjänst för att bygga generativa AI-applikationer. Analytiker förväntar sig stora saker från Apple med avseende på dess digitala assistent Siri.

Direktlänk Dela Hürriyet Daily News fördjupade 7 november

OpenAI håller sin första utvecklarkonferens med närmare 900 deltagare

Artificiell intelligens-företaget OpenAI höll sin första utvecklarkonferens i San Francisco, med cirka 900 mjukvaruutvecklare och andra deltagare. OpenAI, som grundades 2015 som ett ideellt forskningsinstitut, blev världskänt för mindre än ett år sedan med lanseringen av en chatbot. Konferensen kommer en vecka efter att USA:s president Joe Biden undertecknade en exekutiv order som kommer att sätta vissa av de första amerikanska riktlinjerna för AI-teknik. OpenAI visade upp några av de kommersiella fördelarna med sina verktyg, inklusive ChatGPT, GPT-4 och bildgeneratorn DALL-E. Företaget står inför ökad konkurrens från andra utvecklare, inklusive Bard från Google och Claude från Anthropic.

Direktlänk Dela NBC Bay Area fördjupade 7 november

OpenAI lanserar GPT-4 Turbo och sänker priser för att revolutionera AI-utveckling

Teknikjätten OpenAI har presenterat sin nya AI-kraftcentral, GPT-4 Turbo, som har förbättrade kapaciteter och som väntas revolutionera hur utvecklare skapar skräddarsydda versioner av den populära ChatGPT-boten. OpenAI sänker också priserna för användning av sin mjukvara. Företaget har en imponerande veckobas på 100 miljoner användare och en betydande närvaro inom många Fortune 500-företag. Microsofts VD Satya Nadella visade sitt starka stöd till OpenAI och lovar att tillhandahålla de bästa datorkapaciteterna för AI-utveckling.

Direktlänk Dela Digital Information World fördjupade 7 november

OpenAI presenterar incitament för att locka utvecklare och expanderar användningen av ChatGPT

OpenAI, skaparen av ChatGPT, har presenterat en rad incitament för att locka utvecklare, inklusive sänkta priser och anpassningsbara AI-agenter designade för att hjälpa till med en rad uppgifter, från att ge råd om tvätt till att hjälpa till med kontraktsförhandlingar. OpenAI rapporterar att över 2 miljoner utvecklare aktivt bygger på dess plattform, med mer än 100 miljoner människor som använder ChatGPT varje vecka. Sam Altman, OpenAIs vd, kommenterade lanseringen av ChatGPT och noterade att den gick bra och effektivt startade ett race inom AI. OpenAI kommer snart att introducera en GPT-butik, och utvecklare kommer att ha möjlighet att tjäna pengar baserat på användningen av deras GPT:er.

Direktlänk Dela Live Trading News fördjupade 7 november

Meta förbjuder politiska annonsörer att använda dess generativa AI-annonseringsprodukter

Meta meddelade nyligen att de kommer att förbjuda politiska annonsörer att använda sina nya generativa AI-annonseringsprodukter, men har ännu inte offentliggjort beslutet i sina annonseringsstandarder eller några regler specifikt om AI. Dessa verktyg kan snabbt bygga bakgrunder, ändra bilder och producera flera versioner och variationer av annonsmaterial. Meta planerar att lansera verktygen för alla marknadsförare globalt nästa år. Nick Clegg, Meta´s policychef, har uttryckt att användningen av generativ AI i politisk annonsering är ett område där reglerna behöver uppdateras.

Direktlänk Dela Tech Times fördjupade 7 november

OpenAI lanserar anpassade AI-chatbots och planerar en appbutik

OpenAI, företaget bakom AI-chatboten ChatGPT, meddelade att det kommer att tillåta användare att skapa egna specialanpassade versioner av sin AI-teknik. Användare behöver inte kunna programmera för att skapa en ny GPT. De behöver bara ge den klarspråkiga instruktioner, ladda upp lite av sin egen kunskap i form av PDF:er, videor eller andra filer, och sedan styra botens syfte i en riktning som att skapa bilder eller söka på webben. OpenAI planerar också att öppna en appbutik för ´GPT:er´, dess term för anpassade AI-verktyg som nu kan utvecklas för egna behov och anpassas med egna data. OpenAI kommer att publicera många av dessa chatbots genom ett nytt GPT-butiksgränssnitt nästa månad.

Direktlänk Dela CNET Networks fördjupade 7 november

Meta förbjuder användning av AI-verktyg för politiska marknadsförare

Facebooks moderbolag Meta kommer inte att tillåta politiska marknadsförare att använda företagets generativa AI-verktyg, enligt Reuters. Dessa verktyg, som används för att generera bakgrunder, justera bilder och skapa bildtexter för annonsörens videoinnehåll, kommer inte att vara tillgängliga för politiska kampanjer inför kommande nationella val. Beslutet är i linje med andra sociala medieplattformar, som TikTok och Snap, som förbjuder politiska annonser på sina nätverk. Meta tillåter dock vissa undantag för denna regel, speciellt för parodi eller satir.

Direktlänk Dela Yahoo Finance fördjupade 7 november

Chatbotar reagerar på användarnas känslor, visar ny studie

Enligt en ny studie reagerar chatbotar som ChatGPT på användarnas känslor. Forskarna, inklusive representanter från Microsoft, noterar att stora språkmodeller som ChatGPT ses som ett steg mot artificiell allmän intelligens. Men de påpekar att en brist på emotionell intelligens hindrar dem. För att förstå om dessa modeller kan förstå emotionella stimuli, använde forskarna olika system, inklusive ChatGPT och GPT-4, samt andra system som Meta´s Llama 2. De matade dem med fraser som betonade uppgiftens betydelse och gav dem andra ledtrådar som skulle få dem att ifrågasätta sig själva. Forskarna hänvisar till dessa fraser som ”EmotionPrompts”. Dessa ledtrådar fungerade och förbättrade systemens prestanda i generativa uppgifter med i genomsnitt 10,9 procent.

Direktlänk Dela The Independent fördjupade 7 november

OpenAI avslöjar framtida planer för AI-teknologi på utvecklarkonferens

Mindre än ett år efter dess snabba framsteg har företaget bakom ChatGPT avslöjat sin framtid för sin AI-teknologi genom att lansera en ny produktlinje för chatbotar som kan användas för ett brett spektrum av uppgifter. OpenAI:s VD, Sam Altman, avslöjade detta inför en entusiastisk publik på omkring 900 mjukvaruutvecklare och andra deltagare vid OpenAI:s första utvecklarkonferens. OpenAI presenterade en ny version, GPT-4 Turbo, och en ny version av sin AI-modell, GPT-4V, som låter chatboten analysera bilder. Altman avslöjade också en ny produktlinje kallad GPTs.

Direktlänk Dela Publimetro Mexico fördjupade 7 november

OpenAI lanserar GPT-4 Turbo, en snabbare och kraftfullare AI-modell

OpenAI:s VD Sam Altman har tillkännagivit GPT-4 Turbo, den senaste generationen av företagets artificiella intelligensmodell, som sägs vara snabbare, billigare och kraftfullare än tidigare versioner. OpenAI, skaparen av ChatGPT och stödd av miljardinvesteringar från Microsoft, står inför en konkurrenskraftig marknad för AI-verktyg där andra techjättar som Amazon, Meta, Google och X också konkurrerar om användare. OpenAI:s GPT-4 Turbo, som började rullas ut till kunder på måndagen, erbjuder information fram till april 2023 och utnyttjar företagets befintliga AI-röst- och bildfunktioner som Dall-E 3. Altman sa att det redan finns 100 miljoner aktiva veckoanvändare av ChatGPT och att mer än 90% av Fortune 500-företagen bygger på OpenAI:s produkter.

Direktlänk Dela Investopedia fördjupade 6 november

OpenAI introducerar GPT-4 Turbo och anpassade versioner av ChatGPT

OpenAI har presenterat de senaste uppdateringarna till sina stora språkmodeller (LLM), inklusive lanseringen av GPT-4 Turbo. GPT-4 Turbo är en uppdatering till befintliga GPT-4 och har en avsevärt större kontextfönster och tillgång till mycket nyare kunskap. Modellen kommer att vara mer kraftfull samtidigt som den är billigare än sina föregångare. GPT-4 Turbo har tränats på information fram till april 2023, vilket är en betydande uppdatering jämfört med den senaste versionen som maxades ut i september 2021. OpenAI introducerade också GPT:er, anpassade versioner av ChatGPT som vem som helst kan skapa för sitt eget specifika ändamål utan kunskap om kodning. Dessutom kommer OpenAI att ta juridiskt ansvar om dess kunder stäms för upphovsrättsintrång.

Direktlänk Dela Digital Trends fördjupade 6 november

OpenAI lanserar ´Turbo´-version av ChatGPT och sänker priser för att göra tekniken mer tillgänglig

OpenAI:s VD Sam Altman har tillkännagivit en ny ´Turbo´-version av företagets populära artificiella intelligensprogramvara ChatGPT, samt sänkta priser för att göra tekniken mer tillgänglig. OpenAI har lockat utvecklare med lägre priser och förmågan att enkelt anpassa AI-´agenter´ för att hjälpa till med allt från tvättrådgivning till kontraktsförhandlingar. Över 2 miljoner utvecklare bygger på OpenAI-plattformen, medan mer än 100 miljoner människor använder ChatGPT varje vecka. Senare denna månad kommer OpenAI att lansera en GPT-butik och planerar att lägga till ett sätt för utvecklare att tjäna pengar baserat på hur många människor som använder deras GPT:er.

Direktlänk Dela Digital Journal fördjupade 6 november

OpenAI lanserar anpassade bots och sänker kostnader för utvecklare

OpenAI meddelade på sin första utvecklarkonferens att de kommer att erbjuda användare av ChatGPT att bygga anpassade bots för specifika uppgifter och sänker kostnader för kraftfullare modeller för utvecklare. OpenAI, som nu har 100 miljoner aktiva användare varje vecka, lanserar också en GPT-butik senare denna månad där människor kan dela sina GPTs och tjäna pengar baserat på antalet användare. OpenAI vill att fler företag och utvecklare ska bygga modeller för att konkurrera med de som utvecklats av Anthropic och Googles Alphabet, samt öppna källkodsmodeller som Meta Llama.

Direktlänk Dela Investing.com fördjupade 6 november

OpenAI håller sin första utvecklarkonferens

OpenAI, företaget bakom ChatGPT, har bjudit in hundratals mjukvaruutvecklare till sin första utvecklarkonferens. OpenAI, som grundades 2015, blev världsberömt för ett år sedan med lanseringen av en chatbot som väckt både entusiasm och rädsla. Konferensen kommer en vecka efter att president Joe Biden undertecknade en exekutiv order som kommer att sätta några av de första amerikanska riktlinjerna för AI-teknologi. OpenAI står också inför konkurrens från utvecklare av så kallade öppna källkodsmodeller som offentligt släpper sin kod och andra aspekter av systemet gratis. OpenAI:s senaste konkurrent är Grok, som Tesla-VD Elon Musk avtäckte under helgen.

Direktlänk Dela ABC News fördjupade 6 november

Prompt Engineering: Framväxande trend eller övergående fluga inom AI?

Prompt Engineering är en ny trend inom AI och ML som innebär strategisk utformning av indata för att styra AI-modeller mot specifika, önskade resultat. Dock har det uppstått debatt kring dess potential och begränsningar. Vissa ser det som ett idealiskt yrke som inte kräver kodningsfärdigheter eller djupgående kunskap om ML, medan andra ser det som en övergående fluga och en sofistikerad manipulation av AI-system. Trots den ökade uppmärksamheten kring Prompt Engineering är det fortfarande oklart om det kommer att bli en långvarig trend eller bara en tillfällig hype.

Direktlänk Dela KDnuggets fördjupade 6 november

Meta Platforms kan bli nästa medlem i 1 biljon dollar-klubben

Få företag tillhör den exklusiva klubben med marknadsvärden över 1 biljon dollar. De nuvarande medlemmarna är Apple, Microsoft, Alphabet och Nvidia. Ett AI-företag som kan vara nästa att nå denna milstolpe är Meta Platforms, som ligger före Tesla med ett marknadsvärde på cirka 800 miljoner dollar. Meta kan nå 1 biljon dollar genom att öka monetariseringen av Reels, se till att företagets AI-initiativ ger avkastning och utnyttja sin stora möjlighet inom företagsmeddelanden. Meta är också engagerade i att utveckla metaverse, trots vissa investerares oro.

Direktlänk Dela The Motley Fool fördjupade 6 november

Elon Musks AI-företag lanserar ny modell, Grok

Elon Musks artificiella intelligensföretag, xAI, har lanserat sin senaste AI-modell, Grok. Grok kanske ännu inte matchar prestandan för de mest avancerade modellerna, men den överträffar sina grundläggande motsvarigheter. Grok är konstruerad för att undvika spridning av falsk information, men den förlitar sig på X, en plattform där vilseledande innehåll kan vara vanligt förekommande. Grok kommer initialt att vara tillgänglig för en utvald grupp användare inom USA. Enligt företaget är Grok fortfarande i beta och har bara genomgått två månaders träning, men det förväntas visa betydande förbättring från vecka till vecka.

Direktlänk Dela Calcalist Tech fördjupade 6 november

Generativ AI-marknaden förväntas växa till 59 miljarder dollar år 2028

Den globala marknaden för generativ AI förväntas växa från 6 miljarder dollar i år till 59 miljarder dollar år 2028, visar nya prognoser. Teknologin, som kan generera stora mängder sofistikerade media som text, datorprogram, bilder eller musik genom att lära sig från onlinedata, förväntas öka produktiviteten avsevärt. Men det finns också farhågor för teknologins skadliga potential, inklusive automatisering av hundratals miljoner jobb. Tillväxten kommer att vara snabbast på konsumentmarknaden, där AI kan driva sökmotorer, skrivassistenter och konstproduktion, med intäkter som förväntas uppgå till cirka 11 miljarder dollar år 2028. Därefter kommer medie- och underhållningssektorn, som kommer att nå 8 miljarder dollar i intäkter, följt av hälso- och sjukvård, företag och bilmarknader.

Direktlänk Dela Financial Times fördjupade 6 november

Elon Musks AI-startup med en sassy chatbot kopplad till X

Elon Musk´s AI-startup xAI har publicerat sin första AI-modell, Grok, som är intimt kopplad till sociala medieplattformen X, som Musk köpte för ett år sedan för 44 miljarder dollar. Grok har realtidsåtkomst till data från X, vilket ger den ett stort fördel över andra modeller. Grok har också en personlighet, älskar sarkasm och svarar med humor. En tidig testversion av Grok avslöjades av xAI, som hävdar att den kan svara på kryddiga frågor som de flesta andra AI-system avvisar. Musk hoppas att Grok kommer att sticka ut på en allt mer trång marknad.

Direktlänk Dela Feature Weekly fördjupade 6 november

Teknikjättar investerar i generativ AI

Google, världsledande inom onlineannonsering, är ett av flera teknikföretag som investerar i generativ AI. Företagets moderbolag, Alphabet, såg sin vinst hoppa 42 procent till nästan 20 miljarder dollar under tredje kvartalet. Aktier i Alphabet sjönk dock mer än 10 procent eftersom Google Cloud, trots expansion, sågs som en besvikelse. Generativ AI, som populariserades av OpenAI:s chattbot ChatGPT, anses av många vara en lika stor förändring som internetålderns början. Företag specialiserade på molntjänster, ledda av Microsofts Azure, Amazon Web Services (AWS) och Google Cloud, börjar nu tjäna pengar på AI, trots att kostnaderna fortfarande är höga.

Direktlänk Dela Barron´s fördjupade 6 november

Elon Musks AI-företag xAI introducerar humoristiska AI ´Grok´

Elon Musks nya AI-företag, xAI, har introducerat sin första AI-teknik kallad ´Grok´. Grok är designad för att ha en känsla för humor och en rebellisk sida, och förväntas ge svar på ovanliga eller ´kryddiga´ frågor som andra AI-system kanske undviker. Inför den officiella lanseringen postade Musk ett exempel på Grok som svarade på en förfrågan om ett steg-för-steg-recept på kokain på X, tidigare känd som Twitter, med ett humoristiskt svar. Grok har direkt tillgång till X, vilket gör det tillgängligt för sociala medieplattformens toppabonnenter. Namnet ´Grok´ kommer från Robert Heinleins science fiction-roman ´Stranger in a Strange Land´ från 1961.

Direktlänk Dela Latin Post fördjupade 6 november

WhatsApp AI genererar olämpliga klistermärken med vissa ord

Användare av Meta´s WhatsApp kan generera klistermärken med hjälp av AI-prompter. Det har rapporterats att AI-modellen som används för att skapa dessa klistermärken ibland genererar bilder av barn som håller vapen när den uppmanas med ´Palestina´ och liknande ord. Samtidigt resulterade prompter med ´Israel´ inte i sådana bilder. För en månad sedan började Meta´s AI-klistermärkesgenerator rulla ut med en tendens att skapa olämpligt våldsamma eller grova bilder, inklusive barnsoldater. Meta har haft andra problem med bias i sina AI-modeller, som Instagrams auto-översättningsfunktion som infogar ordet ´terrorist´ i användares bios skrivna på arabiska.

Direktlänk Dela The Verge fördjupade 6 november

Vita huset vill veta vilka som använder AI-kluster och tränar stora språkmodeller

USA:s president Joe Biden har undertecknat en exekutiv order som kräver att operatörer av AI-kluster och modeller som överstiger vissa tröskelvärden rapporterar sina aktiviteter till regeringen. Kravet gäller endast de allra största ML-företagen och infrastrukturleverantörerna. Administrationen vill veta om utvecklingen av potentiella dubbelanvändningsmodeller, vilka säkerhetsåtgärder som vidtas för att skydda dem och vilka steg som tas för att förhindra missbruk. Vita huset vill också veta vilka företag som äger, planerar att äga eller bygger storskaliga AI-kluster, samt omfattningen av den utplacerade beräkningskraften och placeringen av anläggningarna.

Direktlänk Dela The Register fördjupade 5 november

Elon Musk lanserar AI-chattboten Grok på sin sociala medieplattform X

Elon Musk har lanserat Grok, en AI-chattbot, på sin sociala medieplattform X, tidigare Twitter. Grok är för närvarande endast tillgänglig för utvalda användare. Musk skryter med att Grok ´älskar sarkasm´ och skulle svara på frågor med ´lite humor´. Trots detta tyder tidiga tecken på att den lider av problem som är vanliga för andra artificiella intelligensverktyg. Grok är för närvarande i ett test- eller ´beta´-format men kommer senare att vara tillgängligt för betalande prenumeranter på X. Musk har tidigare erkänt att det finns faror förknippade med AI-utveckling.

Direktlänk Dela BBC fördjupade 5 november

Elon Musk siktar på att konkurrera med OpenAI, Google och Meta inom AI

Elon Musk siktar på att konkurrera med företag som OpenAI, Google och Meta inom artificiell intelligens (AI). Ytterligare information om hur Musk planerar att göra detta har inte specificerats.

Direktlänk Dela The Federal fördjupade 5 november

Elon Musk avtäcker AI-verktyget Grok för sociala medieplattformen X

Elon Musk presenterade detaljer om sitt nya AI-verktyg ´Grok´, som kan koppla upp sig mot X (tidigare Twitter) i realtid. Verktyget kommer initialt att vara tillgängligt för X:s toppabonnenter. Musk, entreprenören bakom Tesla och SpaceX, menar att kopplingen till X ger en stor fördel jämfört med andra generativa AI-modeller. Grok kommer från romanen ´Stranger in a Strange Land´ från 1961 av Robert Heinlein och betyder att förstå något grundligt och intuitivt. När Grok lämnar tidig beta kommer det att vara tillgängligt för alla X Premium+ abonnenter.

Direktlänk Dela ABS-CBN News fördjupade 5 november

AI-verktyg som kan underlätta för småföretagare

AI-verktyg kan avsevärt underlätta för småföretagare och anställda som ofta måste hantera många olika uppgifter. Verktyg som Meta´s Creative Integration, Canvas Magic Studio och LinkedIn´s Accelerate kan hjälpa till att förenkla uppgifter inom försäljning, marknadsföring, förhandlingar, strategi, mentorskap och analys. Dessutom finns det många startups som introducerar innovativa AI-verktyg för att stärka företagets tillväxt och effektivitet. Det är dock viktigt att komma ihåg att inget system är perfekt och att det alltid är nödvändigt att dubbelkolla AI-genererat arbete för att säkerställa noggrannhet och överensstämmelse med företagets mål.

Direktlänk Dela The Published Reporter fördjupade 5 november

Solos lanserar anslutna glasögon med tillgång till digitala assistenten ChatGPT

Hongkong-tillverkaren Solos lanserar en ny version av sina anslutna glasögon, AirGo, med direkt rösttillgång till digitala assistenten ChatGPT. Glasögonen fungerar som trådlösa hörlurar, och kan användas för att lyssna på musik, ringa samtal och parar via Bluetooth. De har en batteritid på 10 timmar per laddning. Glasögonen kan ha rökiga eller klara linser, och recept kan läggas till innan beställning. För att använda ChatGPT måste användaren först öppna Solos-appen på sin telefon, och sedan aktivera digital assistent-läget. Glasögonen kostar från $350, med en prenumerationskostnad på $10 per månad för att få tillgång till ChatGPT.

Direktlänk Dela Actualnewsmagazine.com fördjupade 5 november

Generativ AI:s tillväxt och inverkan på industrierna

Generativ AI (gen AI) antas i en mängd olika ramverk med olika driftsmodeller, datamängder och domänspecifika egenskaper. Gen AI:s omvandlande kraft för industrier är enorm och AI kommer att röra sig mot där data finns. Gen AI:s kraftlag, utvecklad av theCUBE Research team, beskriver de antagningsmönster vi ser framträda i molnet, på plats och på kanten med en lång svans av mycket specifika domänmodeller över varje industri. Vi introducerar nya undersökningsdata från Enterprise Technology Research som tittar på några av leverantörerna som antas eller övervägs med en speciell titt in i den framväxande tekniksektorn med data på Hugging Face, Anthropic, Cohere och Jasper. Vi kommenterar också antagandet av Meta Platforms ´Llama 2 och den potentiella påverkan av öppen källkod och andra tredje parter på kurvans form. Vi delar våra uppskattningar av Microsoft Azures AI-intäktsinverkan, som vi ser närmar sig en löptakt på 2 miljarder dollar utgående 2023. Slutligen gräver vi in i effekterna av återhämtning förstärkt generation, eller RAG, med hjälp av verkliga världsexempel med vissa förbehåll för RAG-implementeringar som utövare bör överväga.

Direktlänk Dela SiliconANGLE fördjupade 4 november

WhatsApp AI skapar bilder av beväpnade palestinska pojkar

WhatsApp, som ägs av Meta, har introducerat en AI-funktion som låter användare generera bilder baserat på prompts. Denna funktion har dock hittats skapa bilder av en ung pojke och en man med vapen när den ges Palestina-relaterade prompts. En undersökning av The Guardian visade att prompts som ´Muslimsk pojke Palestina´ genererade fyra bilder av barn, varav en inkluderade en pojke som höll ett AK-47-liknande gevär. Å andra sidan genererade prompts för ´Israelisk pojke´ tecknade bilder av barn som spelar fotboll och läser. Meta har rapporterat och eskalerat frågan internt.

Direktlänk Dela New Delhi Television fördjupade 4 november

Alphabets Q3-rapport visar framsteg inom AI och molntjänster

Alphabet rapporterade nyligen finansiella resultat för kvartalet som slutade den 30 september. Företaget visade märkbara framsteg inom både sin annonsenhet och molnsegment, trots konkurrens från TikTok, Meta Platforms, Microsoft och Amazon. Alphabet har investerat mycket kapital i artificiell intelligens (AI) och integrerat tekniken över alla delar av sin verksamhet. På annonsfronten ökade Alphabet intäkterna med 9%, främst drivet av Google Search och YouTube. Företagets tjänsteverksamhet (som mestadels består av annonsering) växte med 11%. Alphabet rapporterade ett fritt kassaflöde på 22,6 miljarder dollar, en ökning med 40% jämfört med föregående år. Företagets satsning på generativ AI ger redan betydande avkastning, vilket framgår av en återgång till ökande intäkter inom annonsering, samt konsekvent lönsamma molnoperationer.

Direktlänk Dela The Motley Fool fördjupade 4 november

Stora teknikföretag anställer för AI-jobb

Under det senaste året har artificiell intelligens (AI) tagit över affärsvärlden, vilket skapat en stor efterfrågan på anställda med AI-kompetens. Företag som Microsoft, Google, Amazon, Apple och Meta anställer nu för AI-jobb. Microsoft har etablerat ett partnerskap med OpenAI och behöver anställda för att hantera nya AI-drivna funktioner. Google konkurrerar med sin robusta Google Bard-plattform. Amazon har nyligen inlett ett partnerskap med Anthropic och anställer för AI-jobb. Apple har varit långsamma med AI, men planerar att göra stora investeringar. Meta har snabbt implementerat AI-drivna funktioner i sina tjänster.

Direktlänk Dela Wccftech fördjupade 4 november

Brave lanserar AI-assistenten Leo med starkt fokus på integritet

Brave, en webbläsare baserad på Chromium med egen sökmotor, lanserar nu sin AI-assistent Leo. Leo är framtagen med starkt fokus på användarnas integritet och erbjuder betydligt mer omfattande skydd än konkurrerande AI-teknologier som ChatGPT. Brave använder inte användardata för att träna sin chattbot, och Leo sparar inte chatt-historik. Dessutom behöver man inte ha ett konto för att använda boten. Leo har testats i tre månader och rullas nu ut till alla Brave-användare med version 1.60 av webbläsaren. Stöd för Leo kommer att läggas till för både Android och iPhone under de kommande månaderna.

Direktlänk Dela TechKrest fördjupade 4 november

Invigning av BAPS Swaminarayan Akshardham-templet och AI-säkerhetstoppmöte

BAPS Swaminarayan Akshardham-templet i Robbinsville, New Jersey, invigdes den 8 oktober 2023. Det är det största i sitt slag i västra halvklotet och det tredje Akshardham-komplexet efter de i Gujarat och Delhi. Byggprojektet på 180 hektar kostade 96 miljoner dollar och tog 15 år att slutföra. Templet har dock skadats av en federal räd 2021 och pågående rättsliga problem. President Biden undertecknade en exekutiv order för att främja ansvarsfull AI-utveckling. Dessutom hölls det första AI-säkerhetstoppmötet i Bletchley Park i Milton Keynes, Storbritannien.

Direktlänk Dela The Indian Express fördjupade 4 november

ChatGPT, OpenAI:s AI-textgenererande chatbot, har blivit en global sensation. Den kan skriva uppsatser, kod och mer, vilket ökar produktiviteten dramatiskt. Stora varumärken experimenterar nu med den för att generera reklam- och marknadsföringskopior, bland annat. OpenAI investerar också kraftigt i den. ChatGPT har nyligen förbättrats av GPT-4, den senaste språkskrivande modellen från OpenAI:s laboratorier. Betalande ChatGPT-användare har tillgång till GPT-4, som kan skriva mer naturligt och flytande än den modell som tidigare drev ChatGPT. Dessutom har OpenAI nyligen anslutit ChatGPT till internet för alla användare. Med integrationen av DALL-E 3 kan användare också generera både textuppmaningar och bilder direkt i ChatGPT.

TechCrunch fördjupade 3 november

AI-experten Ronald Kneusel förklarar hur stora språkmodeller fungerar

AI-experten Ronald Kneusel förklarar i sin bok ´How AI Works: From Sorcery to Science´ hur stora språkmodeller (LLM) som OpenAI´s ChatGPT och Google Bard fungerar. LLM använder transformer neurala nätverk för att bearbeta inmatningstext och identifiera komplexa relationer och mönster i massiva datauppsättningar. Detta möjliggör utvecklingen av imponerande och kraftfulla AI-chattrobotar. Forskare vet dock fortfarande inte exakt hur LLM som GPT-4 fungerar, vilket gör att frågor om hur de resonerar, planerar och skapar fortfarande saknar övertygande svar.

Direktlänk Dela TechTarget fördjupade 3 november

USA:s president och vicepresident meddelar nya planer för artificiell intelligens, Obama kan vara inblandad

President Joe Biden har nyligen meddelat en ny exekutiv order riktad mot sektorn för artificiell intelligens. Företag som Microsoft Corp, Meta Platforms Inc, Alphabet Inc, Amazon.com, Inc., OpenAI och Anthropic har frivilligt åtagit sig att prioritera AI-säkerhet, vilket inkluderar att låta oberoende experter testa AI-verktyg och plattformar och utforska risker innan de lanseras offentligt. Vicepresident Kamala Harris har också meddelat lanseringen av U.S. AI Safety Institute. Enligt en ny rapport från NBC News kan det vara så att den tidigare presidenten Barack Obama var mannen bakom landets AI-plan.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 3 november

Elon Musk lanserar ny AI-modell från xAI-labbet

Elon Musk meddelar att den nya stora språkmodellen från hans AI-labb xAI kommer att vara tillgänglig för en utvald grupp från imorgon. Musk, världens rikaste man, lanserade xAI i juli med ett team av ledande ingenjörer och AI-forskare för att ´förstå universums sanna natur´ genom AI. Detta följde efter framgångarna med OpenAI och dess chatbot ChatGPT. Musk har varit kritisk till många AI-produkter och forskningsinsatser från stora techbolag. Den nya xAI-modellen förväntas konkurrera direkt med OpenAI:s GPT-4, Googles PaLM 2 och Metas Llama 2. Musk har varit i Storbritannien denna vecka på AI Safety Summit.

Direktlänk Dela Tom´s Guide fördjupade 3 november

AI-debatt intensifieras kring reglering och ´regulatory capture´

Två stora händelser har intensifierat debatten om reglering av artificiell intelligens (AI). Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak höll ett toppmöte om AI, vilket resulterade i ett avtal om säkerhetstestning av nya mjukvarumodeller. Samtidigt presenterade Biden-administrationen en verkställande order med regleringsinitiativ för AI, inklusive företagens åtagande att säkerhetstesta mjukvarumodeller. Kritiker menar att dessa försök att hantera AI har påverkats för mycket av företagsstödd ´doomerism´. Enligt denna teori använder företag som Google, Microsoft och OpenAI skrämselpropaganda om AI för att kväva öppen forskning och göra det för svårt för mindre startups att verka. Elon Musk, AI-finansiär och internet troll, gav också sina synpunkter, och hävdade att han ´håller med om de flesta´ regler men att regeringen bör spela en roll när allmänhetens säkerhet är i fara.

Direktlänk Dela Gizmodo fördjupade 3 november

Elon Musk´s nya AI-startup xAI släpper sin första modell

Elon Musk meddelade att hans nya artificiella intelligensföretag, xAI, kommer att släppa en ny AI-modell på lördag till en ´utvald grupp´ användare. Detta kommer att vara den första utgåvan från Musks startup xAI, som han startade i juli efter att ha anställt forskare från OpenAI, Google DeepMind, Tesla och University of Toronto. Musk har uttryckt motstridiga ståndpunkter om AI tidigare. Han har varnat för att de generativa AI-modellerna som driver program som ChatGPT en dag kan utgöra ett existentiellt hot mot mänskligheten, men investerar också kraftigt i den unga industrin.

Direktlänk Dela Barron´s fördjupade 3 november

Meta´s Llama blir årets största AI-nyhet

Meta´s stora språkmodell Llama, som lanserades i februari 2023, har blivit årets största AI-nyhet. Trots att OpenAI´s ChatGPT, som lanserades i november 2022, nådde 100 miljoner användare i februari och blev populär, anser vissa att Llama har haft större inverkan. Llama var den första stora ´open source´ LLM och har sedan dess lett till en het debatt om öppen källkods AI. Meta rapporterar att över 7 000 Llama-derivat har finjusterats och släppts på Hugging Face-plattformen sedan modellens lansering. Enligt Kjell Carlsson, chef för data science-strategi och evangelism vid Domino Data Lab, kommer öppen källkods AI att ha störst långsiktig inverkan.

Direktlänk Dela VentureBeat fördjupade 3 november

Elon Musk meddelar att xAI kommer att släppa sin första AI-modell

Elon Musk har meddelat att hans företag xAI kommer att släppa sin första AI-modell till en ´utvald grupp´ på lördag. xAI lanserades i juli med det ambitiösa målet att förstå ´universums sanna natur´. Musk klargjorde senare att det övergripande målet för xAI var att bygga en ´god AGI´ som är ´maximalt nyfiken´ och ´sanningssökande´. Musk har uttryckt problem med OpenAI, ett företag han medgrundade och senare skildes från, och dess AI-drivna chatbot ChatGPT. Musks nya AI kommer troligen att vara en direkt konkurrent till AI-modeller inklusive OpenAI:s GPT, Googles PaLM 2 och Metas Llama.

Direktlänk Dela Business Insider fördjupade 3 november

AI-företag låter regeringar förhandsgranska AI-modeller

Ledande AI-företag har vid ett AI-toppmöte i Storbritannien kommit överens om att låta regeringar förhandsgranska deras AI-modeller innan lansering. Syftet är att myndigheterna ska kunna bedöma om en AI-modell utgör en nationell säkerhetsrisk. Företag som Open AI, Deepmind, Anthropic, Amazon, Mistral, Microsoft och Meta har undertecknat överenskommelsen. Länder som USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan och Sydkorea har också skrivit under. En internationell panel kommer att tillsättas för att årligen rapportera om risker med AI.

Direktlänk Dela Omni fördjupade 3 november

Elon Musk släpper ny AI-modell genom sitt nya företag xAI

Elon Musk meddelade att hans nya artificiella intelligensföretag, xAI, kommer att släppa en ny AI-modell på lördag till en ´utvald grupp´ användare. Detta släpp kommer att vara det första från Musks nya startup, xAI, som han lanserade i juli efter att ha anställt forskare från OpenAI, Google DeepMind, Tesla och University of Toronto. Musk har tidigare uttryckt motstridiga åsikter om AI, men investerar nu tungt i branschen och hoppas kunna använda tekniken i sina andra företag, inklusive Tesla, SpaceX och X.

Direktlänk Dela Barron´s fördjupade 3 november

Författare stämmer OpenAI för upphovsrättsintrång

Författare inklusive George R.R. Martin och John Grisham har stämt OpenAI, utvecklaren bakom ChatGPT, för upphovsrättsintrång. Författarna anklagar OpenAI för att ha kopierat deras verk för att träna AI-program som nu konkurrerar med författarna om läsares tid och pengar. OpenAI hävdar att träning av ett AI-system faller under skyddet för rättvis användning, särskilt med tanke på i vilken utsträckning AI omvandlar de underliggande träningsdata till något nytt. Författarna söker skadestånd för förlorade licensmöjligheter och ´marknadsusurpation´.

Direktlänk Dela South China Morning Post fördjupade 3 november

Webbläsaren Brave introducerar sin inbyggda AI-assistent Leo, som prioriterar användarnas integritet. Till skillnad från många andra AI-assistenter kommer Leo inte att spela in eller använda konversationer för träning och kommer att vara tillgänglig även utan inloggningsinformation. Leo använder Llama 2, en robust öppen källkods-LLM (Large Language Model) byggd av Meta, och kommer att vara tillgänglig direkt från Braves webbläsares sidofält. Leo kommer att erbjuda liknande funktioner som andra populära generativa AI-assistenter, som Google Bard, Bing Chat och ChatGPT. Dessutom kommer Leo att erbjuda en premiumtjänst för 15 dollar per månad.

Laptop Mag fördjupade 3 november

AI kan revolutionera K-12-utbildning men kräver noggrann övervägning

AI-teknik har potential att revolutionera K-12-utbildning genom att erbjuda personaliserade inlärningsupplevelser och avlasta lärare från vissa administrativa uppgifter. AI kan fungera som en lärarassistent, hjälpa till att utforma lektionsplaner och prov, och ge omedelbar feedback anpassad till elevernas unika behov. Men innan AI-assisterade inlärningsverktyg införs, måste det finnas tydliga svar på flera frågor, inklusive verktygets pedagogiska ändamål, säkerhetsåtgärder, kvaliteten på data som används för att bygga AI-modellen och huruvida AI garanterar att människor är involverade i processen. Dessutom måste utbildningsföretag se till att innehållet som AI-modellerna producerar är korrekt.

Direktlänk Dela Forbes Media fördjupade 3 november

AI-text-till-bildgeneratorer som DALL-E, Midjourney och Stable Diffusion har ökat spridningen av falskt innehåll på internet, vilket gör det svårt att skilja sanning från fiktion. AI-modellerna blir allt kraftfullare och producerar innehåll som ofta är svårt att skilja från äkta foton, tal eller skrift. AI-genererat innehåll har använts för att sprida tvivel och desinformation i Gaza, påverka global politik och skapa icke-samtyckta nakenbilder av verkliga människor. Detta har lett till oro bland lagstiftare och inflytelserika personer. Det finns dock verktyg och metoder för att identifiera AI-genererat innehåll och deepfakes.

Dazed Media fördjupade 3 november

Nationella och internationella styrorgan tar steg för att reglera AI-verktyg

Snabba framsteg inom artificiell intelligens (AI) såsom Microsoft-stödda OpenAI´s ChatGPT komplicerar regeringars försök att komma överens om lagar som styr användningen av tekniken. Här är de senaste stegen som nationella och internationella styrorgan tar för att reglera AI-verktyg: AUSTRALIEN * Planerar regleringar för att förhindra spridning av barnsexuellt missbrukssmaterial skapat av AI. STORBRITANNIEN * Planerar regleringar och kommer att tredubbla sin finansiering för ´AI Research Resource´. KINA * Har implementerat tillfälliga regler. EUROPEISKA UNIONEN * Planerar regleringar och närmar sig ett bredare avtal om den banbrytande AI-lagen. FRANKRIKE * Utreder möjliga överträdelser. G7 * Söker input på regler. ITALIEN * Utreder möjliga överträdelser. JAPAN * Utreder möjliga överträdelser. POLEN * Utreder möjliga överträdelser. SPANIEN * Utreder möjliga överträdelser. FÖRENTA NATIONERNA * Planerar regleringar. USA * Söker input på regler.

Direktlänk Dela Investing.com fördjupade 3 november

Stora AI-företag går med på säkerhetstester för AI-modeller

Stora AI-företag och länder har undertecknat en överenskommelse vid AI Safety Summit om att låta myndigheter granska AI-modeller ur säkerhetssynpunkt innan de blir offentliga. Överenskommelsen är dock inte juridiskt bindande. Bland företagen finns Open AI, Google Deep Mind, Anthropic, Amazon, Mistral, Microsoft och Meta. Länder som EU, USA och Storbritannien har också skrivit under. Kina, som deltog i toppmötet, är inte en del av överenskommelsen.

Direktlänk Dela Computer Sweden fördjupade 3 november

OpenAI:s AI-chatbot ChatGPT når 100 miljoner användare globalt

OpenAI:s AI-chatbot ChatGPT har nått över 100 miljoner användare globalt, vilket gör den till den snabbast växande appen i historien. ChatGPT, som släpptes den 30 november 2022, är nu en multimodal artificiell intelligens med integration av DALL-E 3, AI-bildmodellen som driver GPT-4V ´Vision update´. OpenAI:s medgrundare Sam Altman meddelade via Twitter att tjänsten passerade 1 miljon användare bara fem dagar efter lanseringen. Trots utmaningar från Google Bard, Microsofts AI-drivna Bing och Anthropics Claude 2, fortsätter ChatGPT att växa och utveckla nya funktioner och funktionalitet.

Direktlänk Dela PC Guide fördjupade 3 november

WhatsApp AI-funktion genererar stötande bilder vid sökningar med termer som ´palestinsk pojke´

WhatsApp har nyligen introducerat en AI-baserad funktion som låter användare generera bilder baserat på söktermer. En rapport visar att funktionen returnerar bilder av en pistol eller ett barn med en pistol när man söker med termer som ´muslimsk pojke palestinsk´, ´Palestina´ eller ´palestinsk´. Funktionen är endast tillgänglig på begränsade platser. The Guardian rapporterar att dess test av funktionen resulterade i ´olika klistermärken som avbildar vapen´ när de tre nämnda termerna söktes. En tidigare anställd på Meta har rapporterat problemet internt.

Direktlänk Dela World Is One News fördjupade 3 november

AI-företag går med på att låta regeringar förhandsgranska AI-modeller

Ledande AI-företag har vid ett toppmöte i Storbritannien kommit överens om att låta regeringar förhandsgranska deras AI-modeller innan de lanseras för att avgöra om de utgör en nationell säkerhetsrisk. Företag som Open AI, Deepmind, Anthropic, Amazon, Mistral, Microsoft och Meta har undertecknat överenskommelsen. Länder som USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan och Sydkorea har också skrivit under. En internationell panel kommer att tillsättas för att årligen rapportera om riskerna med AI.

Direktlänk Dela Omni fördjupade 3 november

AI-verktyg kan hjälpa personer med funktionsnedsättningar men har fortfarande betydande problem, visar studie

Generativa AI-verktyg som ChatGPT och Midjourney kan potentiellt hjälpa personer med olika funktionsnedsättningar genom att sammanfatta innehåll, komponera meddelanden eller beskriva bilder. Trots detta är graden av denna potential en öppen fråga eftersom dessa verktyg ofta genererar felaktigheter och kan förstärka ableistiska fördomar. Sju forskare vid University of Washington genomförde en tre månader lång studie för att testa AI-verktygens användbarhet för tillgänglighet. Trots att de fann fall där verktygen var hjälpsamma, upptäckte de även betydande problem med AI-verktyg i de flesta användningsfall. Forskarna presenterade sina resultat den 22 oktober vid ASSETS 2023-konferensen i New York.

Direktlänk Dela AZoM.com fördjupade 3 november

WhatsApp AI genererar vapenbilder vid sökningar på ´Palestina´ och ´Muslimsk pojke palestinier´

En funktion i WhatsApp som genererar bilder i svar på användares sökningar returnerar en bild av en pistol eller en pojke med en pistol när den utlöses med orden ´Palestina´, ´Palestinier´ eller ´Muslimsk pojke palestinier´. Sökresultaten varierade när de testades av olika användare, men det verifierades att olika klistermärken som avbildar vapen dök upp för dessa tre sökresultat. Sökningar på ´Israelisk pojke´ genererade tecknade bilder av barn som spelar fotboll och läser. Som svar på en sökning på ´Israelisk armé´ skapade AI ritningar av leende och bedjande soldater, inga vapen inblandade. Meta-anställda har rapporterat och eskalerat problemet internt.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 3 november

Qualcomms aktiekurs stiger trots minskade inkomster tack vare stark prognos och prestandaöverträffning

Trots att Qualcomms intäkter för fjärde kvartalet sjönk med 24% jämfört med föregående år och nettointäkten minskade med 48%, steg företagets aktiekurs med 6% dagen efter rapporten, troligen på grund av en stark prognos och en prestanda som överträffade tidigare förväntningar. Under hela 2023 har aktiekursen stigit med 9%. Qualcomm såg en stabilisering i efterfrågan på handenheter och en ökning av försäljningen av fordonschips med 15% till 535 miljoner dollar, även om företagets processoravdelning totalt sett minskade med 26% till 7,4 miljarder dollar. Företagets IoT-verksamhet minskade med 31% till 1,38 miljarder dollar.

Direktlänk Dela Fierce Electronics fördjupade 3 november

USA och Kina möts för att diskutera internationella regler för AI på Bletchley Park

På den historiska platsen Bletchley Park i Storbritannien samlades höga representanter från USA och Kina för första gången för att diskutera internationella regler för artificiell intelligens (AI). Båda länderna var bland de 28 som skrev under ”Bletchley-deklarationen”, ett avtal om att arbeta tillsammans med säkerhetsstandarder för att förhindra att AI-system vänder sig mot mänskligheten. Trots diplomatiska framgångar finns det tecken på att världens stora makter kämpar om positionen att vara ledande när det gäller att sätta reglerna för hur AI ska utvecklas.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 3 november

Brave lanserar AI-chattbot med fokus på integritet

Webbläsaren Brave introducerar en AI-chattbot vid namn Leo. Chattbotens främsta fördel jämfört med konkurrenter är dess fokus på integritet. Användare kan välja mellan en gratis och en premiumversion. Leo kommer att kunna översätta, besvara frågor, sammanfatta webbsidor och generera nytt innehåll. Företaget hävdar att förfrågningar proxyas via en anonymiserad server, det finns inget behov av att skapa ett konto och svar kasseras efter att de har genererats. Den gratisversionen använder Meta´s Llama 2 stora språkmodell (LLM), medan premiumversionen använder Anthropic´s Claude Instant och kommer att kosta 15 dollar per månad.

Direktlänk Dela Android Authority fördjupade 2 november

Storbritanniens premiärminister tillkännager överenskommelse för att testa AI-modeller

Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak tillkännagav en ny överenskommelse under en tvådagars konstgjord intelligens (AI) toppmöte på Bletchley Park. I överenskommelsen, som undertecknats av Australien, Kanada, EU, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Singapore, USA och Storbritannien, kommer åtta ledande teknikföretags AI-modeller att testas innan de släpps. De åtta företagen är Amazon Web Services, Anthropic, Google, Google DeepMind, Inflection AI, Meta, Microsoft, Mistral AI och Open AI. Sunak tillkännagav också ytterligare detaljer om en överenskommelse för att inrätta en internationell rådgivande panel om framstående AI-risker.

Direktlänk Dela Politico Europe fördjupade 2 november

AI-kreativa studion Kaiber lanserar ny mobilapp för konstnärer och musiker

Kaiber, AI-kreativstudion bakom musikvideor för populära artister som Kid Cudi och Linkin Park, lanserar en ny mobilapp som erbjuder skapare, musiker och konstnärer en rad AI-verktyg, inklusive text-till-video, bild-till-video och video-till-video. Kaiber, grundat 2022, använder öppna källkodsprojekt som AnimatedDiff, Automatic1111, ControlNet och Deforum, bland andra. Appen låter användare ladda upp bilder/videor eller skriva in egna idéer för att generera animerat innehåll. Kaiber erbjuder två typer av animationstilar - ´Flipbook´, en frame-by-frame-effekt, eller ´Motion´, en flytande stil där innehållet smidigt övergår mellan ramar. Användare kan beskriva hur de vill att videon ska se ut eller välja från Kaibers förberedda ämnen och stilar. Kaiber tillåter användare att anpassa kamerarörelsen, oavsett om de vill att animationen ska zooma in/ut, rotera medurs eller moturs eller flytta upp, ner, vänster eller höger. Användare kan också lägga till egen musik, vilket gör appen till ett prisvärt alternativ för oberoende artister som inte vill betala en animationsstudio hundratusentals dollar för bara en video. Dessutom inkluderar Kaiber en Audio Reactivity-funktion, vilket innebär att utdata reagerar på vilket ljud användaren laddar upp. Kaiber-appen är tillgänglig på iOS och Android-enheter. Det finns tre prenumerationsnivåer: Explorer (5 dollar/månad för 300 krediter), Pro (15 dollar/månad för 1 000 krediter) och Artist (30 dollar/månad för 2 500 krediter). En kredit motsvarar en sekund lång video.

Direktlänk Dela TechCrunch fördjupade 2 november

Öppen källkods AI-modeller kan vara dyrare än proprietära alternativ

När Meta Platforms släppte sina öppen källkods Llama-modeller tidigare i år, hyllades techjätten för att erbjuda utvecklare ett gratis alternativ till de dyra, banbrytande stora språkmodellerna som erbjuds av proprietära LLM-utvecklare som OpenAI. Det visar sig dock att det inte är så enkelt. I många fall kan användning av öppen källkods LLM faktiskt vara dyrare än proprietär AI-programvara från OpenAI och liknande, eftersom OpenAI och Meta tillhandahåller i grunden olika tjänster. När företag använder OpenAI:s modell tar det hand om allt det besvärliga bakom kulisserna-arbetet med att bygga och köra en modell. Alla användare behöver göra är att ansluta till deras snyggt förpackade applikationsprogrammeringsgränssnitt. I motsats till detta börjar alla som förlitar sig på en öppen källkodsmodell som Llama med en grundläggande modell. De måste sedan ta reda på komplexiteten i att faktiskt få den modellen att fungera, vilket kan bli dyrt.

Direktlänk Dela The Information fördjupade 2 november

Öppen källkod AI kan vara dyrare än OpenAI

Företag som betalar för OpenAIs artificiella intelligens har försökt att minska kostnaderna genom att använda gratis, öppen källkods-alternativ. Men dessa AI-kunder upptäcker ofta att öppen källkodsteknik faktiskt kan vara dyrare än att köpa från OpenAI. Andreas Homer och Ebby Amir, medgrundare av Cypher, en app som hjälper människor att skapa virtuella versioner av sig själva i form av en chatbot, testade Llama 2, en stor språkmodell med öppen källkod från Meta Platforms. Detta resulterade i en räkning på 1200 dollar från Google Cloud i augusti. Därefter testade de GPT-3.5 Turbo, en OpenAI-modell, och fann att det kostade cirka 5 dollar per månad för samma mängd arbete.

Direktlänk Dela The Information fördjupade 2 november

AI-chattbotar riskerar säkerheten genom ´prompt injection´-attacker

AI-chattbotar, som drivs av stora språkmodeller, riskerar att bli utnyttjade genom en typ av attack kallad ´prompt injection´. Dessa botar kan skriva e-post, söka filer och sammanfatta webbplatser, men de har svårt att skilja mellan legitima kommandon och manipulativa instruktioner från utomstående. Detta är en stor säkerhetsrisk, enligt forskare inom cybersäkerhet. ´Prompt injection´ innebär att angripare försöker lura programmet att utföra något som användarna eller utvecklarna inte avsåg. Detta kan inkludera att läsa och sammanfatta konfidentiella filer, stjäla data eller skicka skadliga meddelanden.

Direktlänk Dela The Washington Post fördjupade 2 november

Air Street Capitals årsrapport om AI: framsteg och utmaningar

Air Street Capital har släppt sin sjätte årsrapport om AI. Rapporten visar att AI:s konsumentorienterade funktioner fortsätter att förbättras, men att vi kan närma oss gränserna för vad stora språkmodeller (LLM:er) kan åstadkomma utan nästa steg i AI-arkitekturen. OpenAI:s ChatGPT-4 fortsätter att vara den mest kapabla LLM:en över ett stort antal tester. GPT-4 har också visat sig vara ´säkrare´ att använda, med 82% mindre sannolikhet att svara på förfrågningar om olämpligt innehåll. En av de stora utmaningarna för AI är att skapa en enda modell som kan lösa alla uppgifter som användaren specificerar, oavsett om det är text, bild, ljud eller en kombination av dessa.

Direktlänk Dela Lexology.com fördjupade 2 november

Storbritanniens Sunak leder samtal om AI-säkerhet på toppmöte

Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak kommer att träffa representanter från USA, EU och FN för att diskutera de steg som behövs för att säkra AI, efter att han säkrat Kinas stöd för en internationell insats för att hantera riskerna med tekniken. Sunak leder samtal på den slutliga dagen av den första konferensen om AI-säkerhet på Bletchley Park i England innan ett samtal med teknikmiljardären Elon Musk i centrala London. Fokus kommer att ligga på ´likasinnade´ länder och företag som OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Microsoft, Meta och xAI. De kommer att diskutera planen för statligt stödda tester och utvärderingar av AI-modeller innan de släpps.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade 2 november

Globala regleringar försöker reglera artificiell intelligens

Framsteg inom artificiell intelligens (AI) komplicerar regeringars försök att skapa lagar som styr teknologins användning. Australien planerar att tvinga sökmotorer att skapa nya koder för att förhindra spridning av barnpornografiskt material skapat av AI. Storbritannien kommer att tredubbla sin finansiering till ´AI Research Resource´ och kommer att inrätta världens första AI-säkerhetsinstitut. Kina har infört tillfälliga regler och är redo att öka samarbetet kring AI-säkerhet. EU planerar att införa nya AI-regler. Frankrike, Italien, Polen, Spanien och Japan utreder möjliga överträdelser. G7 söker input på regler och FN planerar regler.

Direktlänk Dela Investing.com fördjupade 2 november

SAP lanserar generativa AI-verktyg för sin ERP-programvarusvit

Det tyska företaget SAP har lanserat en serie generativa AI-verktyg och tillägg för sin ERP-programvarusvit, SAP Business Technology Platform. Företaget har dock ännu inte bestämt en prissättningsstrategi för sina generativa AI-funktioner, som kan vara dyra att bygga, driva och underhålla. SAP:s nya verktyg fokuserar på att använda generativ AI för att öka utvecklarnas produktivitet och erbjuder också företag ett gränssnitt för flerspråkiga stora språkmodeller (LLM). Dessa verktyg har ännu inte prissatts separat och ingår i den totala prenumerationen för företagets verktyg. Enligt Kulmeet Bawa, president och VD för SAP:s indiska underkontinent, var det tolfte kvartalet i rad som Indien var SAP:s snabbast växande marknad globalt.

Direktlänk Dela Mint fördjupade 2 november

Snowflake lanserar en rad nya AI-erbjudanden och uppdateringar

Under sitt ´Snowday 2023´-lanseringsevenemang annonserade Snowflake en rad nya erbjudanden och uppdateringar, inklusive en ny generativ AI-tjänst kallad Cortex, uppdateringar till dess Snowpark-miljö för traditionell maskininlärning, stöd för Iceberg-tabeller, uppdateringar till dess Horizon-datastyrningsverktyg och en ny Snowflake Notebook. Snowflake beskriver Cortex som en helt hanterad tjänst för att bygga och köra alla typer av AI-applikationer i sin moln, inklusive generativa AI-applikationer. Cortex omfattar en uppsättning serverlösa ´specialfunktioner´ och ´allmänna funktioner´ som kunderna kan anropa med några rader SQL eller Python.

Direktlänk Dela Datanami fördjupade 2 november

Företag bör vara medvetna om villkor och rättigheter vid användning av generativ AI

Under första halvåret 2023 lanserade ett stort antal företag, från start-ups till teknikjättar, nya verktyg för generativ artificiell intelligens (GAI). Detta har lett till en ökning av både verktyg och användarvillkor. Flera populära verktyg har både en gratisversion och en betalversion, som var och en är föremål för olika villkor. Dessutom har flera leverantörer även ´företags´ verktyg tillgängliga för sina största kunder. Att välja rätt GAI-verktyg för sitt företag kan vara komplicerat och kräver en noggrann analys av användarvillkoren.

Direktlänk Dela JD Supra fördjupade 2 november

Shopify satsar på AI för att stimulera tillväxt

Shopify måste övertyga investerare om att dess AI-produkter kommer att stimulera tillväxt när företaget rapporterar resultat på torsdag. Wall Street förväntar sig att företaget kommer att visa en intäktsökning på 22,38% till $1,67 miljarder jämfört med förra året. Shopify tillhandahåller mjukvara och tjänster till onlineförsäljare och erbjuder appar för handlare att sälja direkt på marknadsplatser som Amazon och Walmart. I juli lanserade företaget Shopify Magic, en svit av AI-drivna produktbeskrivningar, virtuella assistenter och verktyg för e-postkampanjer för handlare.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade 1 november

Fördelarna med öppen källkods-AI och kritik mot Bidens exekutiva order

President Joe Biden har annonserat en exekutiv order för att införa nya regler och regleringar för användning av AI. Denna artikel argumenterar för fördelarna med öppen källkods-AI, inklusive att minska bias, främja vetenskaplig forskning och skapa nya standarder. Öppen källkods-AI innebär att AI-modeller och verktyg är tillgängliga för allmänheten att använda, modifiera och distribuera. Detta kan bidra till att identifiera och minska bias, underlätta vetenskaplig forskning och bidra till att skapa nya standarder för AI-utveckling. Artikeln kritiserar också den exekutiva ordern som ett föråldrat och drakoniskt sätt att reglera AI.

Direktlänk Dela Built In fördjupade 1 november

IMDA och AI Verify Foundation lanserar utvärderingsmiljö för generativ AI

Infocomm Media Development Authority (IMDA) och AI Verify Foundation har lanserat en utvärderingsmiljö för generativ AI (Gen AI) för att stödja utvecklingen av betrodda generativa AI-produkter och avslöja potentiella luckor. Gen AI-utvärderingsmiljön kommer att använda en ny utvärderingskatalog för att fastställa gemensamma baslinjemetoder och rekommendationer för stora språkmodeller. IMDA inbjuder industrin att gemensamt bygga utvärderingsverktyg och kapabiliteter i utvärderingsmiljön. Nyckelmodellutvecklare som Google, Microsoft, Anthropic, IBM, Nvidia, Stability.AI och AWS har redan gått med.

Direktlänk Dela CDOTrends fördjupade 1 november

AI-säkerhetstoppmötet inleds med ´världspremiär´ uttalande om risker

En ´världspremiär´ uttalande om riskerna kring artificiell intelligens har kommit överens inför öppnandet av AI-säkerhetstoppmötet, sa tekniksekreteraren. Michelle Donelan sa att delegationer från hela världen som deltar i toppmötet hade kommit överens om ´Bletchley-deklarationen om AI-säkerhet´ som utgångspunkt för en global konversation om frågan. Toppmötet kommer att se representanter för 27 länder, inklusive USA, Frankrike och Kina, träffas med ledande AI-företag och medborgarsamhällsgrupper för att diskutera riskerna med den framväxande tekniken.

Direktlänk Dela Yahoo News UK fördjupade 1 november

Storbritannien öppnar sin första konferens om artificiell intelligens

Storbritannien kommer att hålla sin första konferens om artificiell intelligens (AI), där statschefer och teknikjättar samlas. Konferensen, som leds av Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak, börjar på onsdag och kommer att äga rum på Bletchley Park i Buckinghamshire. Mötet kommer att fokusera på att utarbeta en global, samordnad insats för att hantera riskerna och missbruket av AI-verktyg. Bland deltagarna finns USA:s vicepresident Kamala Harris, Kinas vice teknologiminister Wu Zhaohui, och VD:n för X, Elon Musk.

Direktlänk Dela Al Jazeera fördjupade 1 november

Regeringar bör förbereda sig för AI:s inblandning i kommande val, varnar Sir Nick Clegg

För att förhindra att AI används för att störa kommande val måste regeringar förbereda sig, enligt Sir Nick Clegg, tidigare vice premiärminister för Liberala Demokraterna och nuvarande president för globala frågor på Meta, moderbolaget till Facebook. Clegg uttryckte detta inför AI-säkerhetstoppmötet där representanter från 27 länder, inklusive USA, Frankrike och Kina, kommer att diskutera riskerna med den framväxande tekniken. Clegg betonade att det är viktigt att reglera användningsfallen för AI snarare än att mikrohantera tekniken.

Direktlänk Dela Yahoo News UK fördjupade 1 november

AI-chatbotar ger råd om relationer: Meta´s ´Billie´ mot OpenAI´s ´ChatGPT´

En användare jämförde råd från två AI-chatbotar, Meta´s ´Billie´ och OpenAI´s ´ChatGPT´, om huruvida hon skulle flytta ihop med sin pojkvän. Båda chatbotarna gav bra råd men levererade det på olika sätt. ´Billie´, skapad i Kendall Jenners likhet, presenterade sig som en ´äldre syster och förtrogen´ och gav råd på ett mer personligt och avslappnat sätt. ´ChatGPT´ gav mer generella tips och råd, vilket kändes mer opersonligt och forskningsbaserat. I slutändan gav båda chatbotarna användaren rådet att prata mer med sin partner innan hon fattade ett beslut.

Direktlänk Dela Business Insider fördjupade 1 november

Internationellt toppmöte om AI-säkerhet på Bletchley Park

Delegater från 27 regeringar, inklusive Kina och USA, samlas på Bletchley Park för samtal om hur man ska reglera artificiell intelligens (AI). Det två dagar långa toppmötet, som Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak hoppas kommer att positionera landet som en ledare i den globala tävlingen att utnyttja och reglera AI, kommer att hållas på Bletchley Park, en lantegendom 80 km norr om London. Framtida generationer av AI-system kan påskynda diagnosen av sjukdomar, hjälpa till att bekämpa klimatförändringar och effektivisera tillverkningsprocesser, men presenterar också betydande faror när det gäller jobbförluster, desinformation och nationell säkerhet.

Direktlänk Dela The New York Times fördjupade 1 november

AI-kompisar: Framtidens personliga assistenter

Stora företag som Meta och Microsoft samt uppstickare som PI och New Computer utvecklar AI-kompisar, vilket kan bli en avgörande teknologi för vår tid. Dessa AI-kompisar skiljer sig från traditionella personliga assistenter som Siri eller Alexa genom att de är utformade för att förstå och anpassa sig till individuella preferenser, humör och behov. De har avancerade maskininlärningsfunktioner och kan anpassa sina svar efter interaktioner. AI-kompisar är utformade för att hjälpa till med olika områden, från professionella uppgifter till personligt välbefinnande. Generativa AI:er som ChatGPT och Bard har tagit steg mot att förverkliga konceptet med en AI-assistent, men AI-kompisar erbjuder ett extra värde: de kommer ihåg olika input som en mänsklig assistent eller vän skulle göra. Det finns dock etiska frågor kring datadelning och potentiell bias.

Direktlänk Dela The European Business Review fördjupade 1 november

OpenAI, ett av världens största företag inom artificiell intelligens, har flyttat in i två byggnader i San Franciscos Mission Bay-huvudkontor, vilket utgör nästan 500 000 kvadratfot kontorsutrymme. Detta är den största kontorsuthyrningen i San Francisco sedan 2018. Före COVID-19-pandemin hade San Francisco nästan 100% kontorsbeläggning i hela staden, tack vare den fortsatta teknikboomen och en stabil efterfrågan på kontorsutrymme. Men med pandemin började många företag bryta hyresavtal för att spara pengar, medan andra omfamnade hemarbete och avstod från att fortsätta använda kontorsutrymme.

California Globe fördjupade 1 november

Sex mest imponerande stora språkmodeller 2023

OpenAI:s GPT-4 är den mest avancerade och använda stora språkmodellen, med 1,76 biljoner parametrar och multimodala förmågor. Anthropic:s Claude 2 konkurrerar med GPT-4 i kreativa skrivuppgifter och håller stånd trots färre resurser. Google:s PaLM 2, är en kraftfull språkmodell med starka flerspråkiga och kreativa förmågor, men konkurrerar inte direkt med GPT-4. Falcon-180B är en öppen källkodsmodell som kan mäta sig med GPT-3.5. Andra imponerande modeller inkluderar OpenAI:s GPT-3.5 och Meta AI:s Llama 2.

Direktlänk Dela MakeUseOf fördjupade 1 november

Nick Clegg jämför oro för AI med moralpanik över videospel

Nick Clegg, tidigare brittisk vice premiärminister och nuvarande president för globala frågor på Meta, har jämfört oron för artificiell intelligens (AI) med 80-talets moralpanik över videospel. Clegg varnar för att nya teknologier ofta inspirerar en blandning av överdriven entusiasm och pessimism. Han kommenterade inför en tvådagars toppmöte om AI-säkerhet, där brittiska tjänstemän hoppas kunna inleda en regleringsprocess för AI. Andra framstående deltagare inkluderar Elon Musk och Ursula von der Leyen, presidenten för Europeiska kommissionen.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 1 november

Undersökning av AI:s växande närvaro på sociala medieplattformar

I en undersökande serie om artificiell intelligens (AI) granskas AI:s växande närvaro på sociala medieplattformar. Internet och sociala medier har förändrat världen sedan webbplatser som Facebook, Instagram och Myspace kom. AI har gjort sociala medier ännu kraftfullare med tillägg av chatbots och algoritmer. AI-modeller har potential att skapa engagerande innehåll över kategorier. Snapchat släppte en AI-chatbot kallad ´My AI´ tidigare i år. Facebooks moderbolag Meta meddelade i september en rad nya AI-verktyg för Instagram. AI är inte bara begränsat till användarupplevelsen, många sociala medieföretag använder det också inom marknadsföring. Kombinationen av AI och sociala medier har risker och kan sprida fördomar.

Direktlänk Dela The Northern Light fördjupade 31 oktober

AI-företag anklagas för att använda upphovsrättsskyddat nyhetsmaterial utan tillstånd

Enligt anklagelser från den nya handelsgruppen News/Media Alliance, som representerar över 2 200 förlag, har tillverkare av generativa artificiella intelligensverktyg som ChatGPT använt stora mängder upphovsrättsskyddat nyhetsmaterial för att träna sina chatbots. Gruppen hävdar att AI-företag regelbundet använder information i nyhetsartiklar utan tillstånd och bryter mot lagar som skyddar den intellektuella egendomen. Gruppen har lämnat in sina resultat till U.S. Copyright Office´s studie av AI och upphovsrätt. De uppmanar också AI-skapare att arbeta ut licensavtal med nyhetsorganisationer eller kompensera förlag för användningen av deras innehåll.

Direktlänk Dela Fast Company fördjupade 31 oktober

Utforska gränserna för simulerat medvetande med LMMs som GPT4

Kan AI-system som OpenAI:s GPT4, Anthropic´s Claude 2 eller Meta´s Llama 2 hjälpa till att identifiera ursprunget och nyanserna av begreppet ´medvetande´? Framsteg inom beräkningsmodeller och AI öppnar nya möjligheter för att förstå komplexa system, inklusive medvetandets gåta. Denna artikel utforskar dessa frågor genom att föreslå ett nytt experiment som syftar till att integrera cellulära automata, evolutionära algoritmer och banbrytande AI-modeller. Experimentet skulle skapa celler med rikare attribut som neurala nätverk och genetiska koder. Dessa celler skulle bebo en dynamisk rutnätsmiljö med funktioner som faror och mat.

Direktlänk Dela CryptoSlate fördjupade 31 oktober

Google DeepMind-chef bemöter påståenden om AI-lobbying

Google DeepMinds VD, Demis Hassabis, har bemött påståenden från Metas AI-chef Yann LeCun att företaget använder AI:s hot mot mänskligheten för att kontrollera diskussionen om hur tekniken ska regleras. LeCun anklagade Hassabis och andra techchefer för att göra ´massivt företagslobbying´ för att säkerställa att endast ett fåtal stora teknikföretag kontrollerar AI. Hassabis svarade att han inte håller med om de flesta av LeCuns kommentarer och att det är viktigt att börja diskutera reglering av potentiellt superintelligent AI nu snarare än senare. Hassabis och James Manyika, Googles vice VD för forskning, teknik och samhälle, uttryckte även en önskan om internationell överenskommelse om hur man bäst kan hantera utveckling och reglering av AI.

Direktlänk Dela Consumer News and Business Channel fördjupade 31 oktober

G7-länderna arbetar tillsammans för att reglera artificiell intelligens

Brittiska premiärministern Rishi Sunak är värd för en grupp på 100 representanter från affärsvärlden och politiken för att diskutera potentialen och fallgroparna med artificiell intelligens (AI). AI Safety Summit, som hålls på Bletchley Park, Storbritannien, börjar den 1 november och syftar till att komma fram till en uppsättning globala principer för att utveckla och implementera ´frontier AI-modeller´. G7-gruppen av industrinationer har publicerat ett gemensamt uttalande där de godkänner en uppförandekod och en uppsättning vägledande principer för utvecklingen av generativa AI-modeller. Storbritannien har också tillkännagett att de kommer att investera £118 miljoner i färdighetsfinansiering inom AI-området.

Direktlänk Dela New Scientist fördjupade 31 oktober

Rishi Sunak och Elon Musk diskuterar AI på globalt toppmöte

Storbritanniens premiärminister, Rishi Sunak, kommer att leda ett globalt toppmöte om artificiell intelligens (AI) i Storbritannien, där bland annat teknikmiljardären Elon Musk kommer att delta. Evenemanget kommer att äga rum i Bletchley Park och kommer även att inkludera Sam Altman från OpenAI, Nick Clegg från Meta och AI-experten Yoshua Bengio. Diskussionen mellan Sunak och Musk kommer att sändas direkt.

Direktlänk Dela Gamereactor Sweden fördjupade 31 oktober

Stor brist på transparens i ledande AI-modeller, visar Stanford-rapport

Enligt en rapport från Stanford Human-Centered Artificial Intelligence (HAI) Center och Stanford Center for Research on Foundation Models (CRFM) har ledande AI-modeller låga transparensbetyg. Rapporten visar att det finns betydande utrymme för förbättringar, med ett genomsnittligt transparensbetyg på 37 av 100 indikatorer. Indexet är det första av sitt slag som ger kontext till företagens ställning och ger fördelar för intressenter, utvecklare och konsumenter. Forskarna granskade 10 stora AI-företag, inklusive Meta, OpenAI, Stability.ai, Google, ANTHROPC och Amazon. Meta rankades högst i transparens med 54% och Amazon lägst med 12%.

Direktlänk Dela The Stanford Daily fördjupade 31 oktober

Teknikgrupp varnar för förslag som kan skada inhemsk AI-utveckling

En handelsgrupp som inkluderar medlemmar som Apple, Google och Meta skickade ett brev till US Copyright Office och varnade för att de åtgärder som föreslagits i dess senaste undersökning om policyfrågor kring artificiell intelligens (AI) skulle ”handikappa” inhemsk AI-utveckling och uppmuntra innovatörer att ta sina ansträngningar utomlands. TechNet argumenterade att användning av kopior av upphovsrättsskyddat material för att träna AI-modeller inte kvalificerar sig som den typ av kopiering som bryter mot upphovsrätten.

Direktlänk Dela Bloomberg Law fördjupade 31 oktober

Storbritannien presenterar principbaserad strategi för AI-reglering

Den brittiska regeringen har presenterat sina planer för att hantera den snabbt utvecklande AI-sektorn. I en vitbok med titeln ”A pro-innovation approach to AI regulation” beskrev vetenskaps-, innovations- och teknikministern de många fördelarna och möjligheterna som hon anser att tekniken innebär. Regeringen har beslutat att ta en ”principbaserad strategi” för att reglera AI, snarare än att skapa ny lagstiftning. Regeringens inställning tolkas som att de vill locka AI-företag och inte kommer att reglera AI just nu. Inför den globala AI-toppmötet som Storbritannien arrangerar i början av november har Rishi Sunak uttryckt önskan att stärka Storbritanniens position som en ledare inom AI, både vad gäller innovation och säkerhetstillsyn.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 31 oktober

USA:s president Joe Biden undertecknar dekret för att reglera AI

USA:s president Joe Biden har undertecknat ett dekret för att reglera tekniken bakom artificiell intelligens (AI). Detta beslut kommer i ljuset av rädsla för nationell säkerhet och ett önskemål om att skydda amerikanerna. Det följer det frivilliga åtagandet som gjordes i juli av omkring femton amerikanska företag, ledare inom sektorn (Microsoft, OpenAI, Amazon, Meta, Google, etc.). Dekretet kräver att AI-utvecklare delar sina säkerhetstestresultat och annan känslig information med den amerikanska regeringen. Regeringen kommer också att inrätta ett avancerat cybersäkerhetsprogram för att utveckla AI-verktyg för att upptäcka och korrigera sårbarheter i den mest strategiska programvaran.

Direktlänk Dela Globe Echo fördjupade 31 oktober

AI-företagets användning av upphovsrättsskyddat innehåll ifrågasätts i domstol

En federal domare i San Francisco har avvisat delar av ett mål mot AI-företaget Stability AI, men vägrat att avfärda den centrala frågan om det är olagligt att träna AI-modeller med upphovsrättsskyddat innehåll. Stability AI anklagas för att ha ´tränat´ sin plattform på upphovsrättsskyddade bilder. Domaren tillät dock målet att fortsätta på dess kärnanmälan: att Stability AI byggde sina verktyg genom att utnyttja stora mängder upphovsrättsskyddade verk. Målet är ett av många som lämnats in mot AI-företag om hur de använder upphovsrättsskyddat innehåll för att träna sina modeller.

Direktlänk Dela HeadTopics fördjupade 31 oktober

AI-företag kan inte undgå rättsprocess om upphovsrätt

En federal domare i San Francisco har beslutat att AI-företaget Stability AI inte kan avfärda ett mål som hävdar att det har ´tränat´ sin plattform på upphovsrättsskyddade bilder. Domaren, William Orrick, tillät målet att gå vidare med sin kärnpåstående: att Stability AI byggde sina verktyg genom att utnyttja stora mängder upphovsrättsskyddade verk. Målet inleddes av konstnärerna Sarah Andersen, Kelly McKernan och Karla Ortiz mot Stability AI Ltd. över dess Stable Diffusion - en AI-driven bildgenerator. Målet riktade sig även mot Midjourney Inc. och DeviantArt Inc., två företag som använder Stable Diffusion som grund för sina egna bildgeneratorer.

Direktlänk Dela Billboard fördjupade 31 oktober

President Biden utfärdar exekutiv order för att styra utvecklingen av artificiell intelligens

USA:s president Joe Biden har utfärdat en omfattande exekutiv order för att styra utvecklingen av artificiell intelligens (AI). Ordern kräver att industrin utvecklar säkerhets- och säkerhetsstandarder, introducerar nya konsumentskydd och ger federala myndigheter en omfattande att göra-lista för att övervaka den snabbt framstegande tekniken. Ordern bygger på frivilliga åtaganden som redan gjorts av teknikföretag och inkluderar även kongresslagstiftning och internationell diplomati. Den kommer att genomföras och uppfyllas inom en tidsram på 90 till 365 dagar.

Direktlänk Dela Salina Post fördjupade 30 oktober

OpenAI lanserar DALL·E 3, Storbritanniens myndighet för konkurrens och marknader granskar AI, studie visar på integritetsproblem i AI, nya stämningar mot AI-operatörer

OpenAI har lanserat DALL·E 3, en AI-baserad bildskapare som kan skapa unika bilder från en enkel konversation. Funktionen är för närvarande endast tillgänglig för ´Plus´ och ´Enterprise´-användare. OpenAI rapporterar att de använder ett säkerhetssystem för att begränsa skapandet av skadligt innehåll. Storbritanniens myndighet för konkurrens och marknader (CMA) har nyligen utgivit en rapport om konkurrens inom AI-industrin. En studie utförd av en datavetenskapsprofessor vid ETH Zürich visade att språkmodeller kan dra slutsatser om personlig information om användare. Slutligen har flera rättighetshavare fortsatt att kämpa mot AI-verktyg, med flera rättsfall som pågår.

Direktlänk Dela Lexology.com fördjupade 30 oktober

AI-startupen Mistral planerar att höja ytterligare $300 miljoner

Mistral, en AI-startup grundad av tidigare forskare från Meta Platforms och Alphabet, planerar att höja ytterligare 300 miljoner dollar från investerare bara fyra månader efter att ha höjt 113 miljoner dollar i en seed-runda ledd av Lightspeed Venture Partners. Den nya rundan förväntas värdera det Paris-baserade företaget, som utvecklar en open-source storskalig språkmodell och har positionerat sig som ´OpenAI of Europe´, till över 1 miljard dollar före investeringen. Vilka VC-företag Mistral har pratat med om investeringar är oklart.