» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 347 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Metaheuristiska och maskininlärningsalgoritmer förbättrar solenergisystem

Den globala efterfrågan på energi fortsätter att öka, vilket gör sökandet efter alternativa förnybara energikällor än mer brådskande. Solcellsteknik är ett av de mest lovande alternativen, men det finns en betydande informationslucka i parametrarna för solcellsmodule som tillhandahålls av leverantörer och tillverkare. Detta hindrar en korrekt simulering av solcellsmodule, vilket gör det svårare att optimera deras prestanda. Metaheuristiska algoritmer, maskininlärning och djupinlärningsalgoritmer spelar dock en avgörande roll för att optimera solenergisystem, särskilt inom området för prognoser av solinstrålning. Forskning inom detta område fortsätter och vi kan se fram emot ytterligare genombrott inom förnybar energiteknik.

Direktlänk Dela MedRiva fördjupade 11 februari
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare