» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 149 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Michelle Donelan är en brittisk politiker som tillhör det Konservativa partiet. Hon föddes den 8 april 1984 i Whitley, Wiltshire, England. Hon valdes in i parlamentet som ledamot för Chippenham 2015. Sedan februari 2020 har hon varit universitetsminister i Storbritannien. Innan dess hade hon en rad olika politiska befattningar, inklusive att vara en del av utbildningsutskottet. Donelan har fokuserat på frågor som rör utbildning och social rättvisa under sin politiska karriär och har arbetat för att förbättra tillgången till utbildning för alla, särskilt för de mest utsatta grupperna i samhället.

Senaste nytt kring Michelle Donelan

Storbritannien och Sydkorea leder globala diskussioner om AI-säkerhet vid AI Seoul Summit

Storbritannien och Republiken Korea förbereder sig för nästa våg av globala diskussioner om säker utveckling av artificiell intelligens (AI) vid AI Seoul Summit den 21 och 22 maj. Diskussionerna kommer att fokusera på AI-säkerhet, potentialen hos de mest avancerade AI-modellerna och hur teknologins fördelar kan delas lika. Mötet kommer att ledas virtuellt av Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak och Sydkoreas president Yoon Suk Yeol. Under dag två kommer ett fysiskt möte mellan digitala ministrar att äga rum, med Michelle Donelan, Storbritanniens tekniksekreterare, och Lee Jong-Ho, Sydkoreas vetenskaps- och IKT-minister, som värdar.

Direktlänk Dela Government Digital Service fördjupade 12 april
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

USA lutar sig på Storbritannien för AI-stöd

USA lutar sig mot Storbritannien för stöd inom artificiell intelligens (AI) på grund av Storbritanniens expertis inom området, enligt vetenskapssekreteraren Michelle Donelan. Donelan besökte Washington, DC, för att underteckna ett samarbetsavtal mellan de brittiska och amerikanska AI-säkerhetsinstituten. Hon kritiserade EU för att ha ´bråttom´ att reglera tekniken. USA ville slutföra avtalet innan ett allmänt val då en ny Labour-regering skulle kunna anta överdrivna EU-regler.

Direktlänk Dela The Telegraph fördjupade 7 april

Veckans tekniknyheter: SiMa.ai samlar in $70M, Zand Bank samarbetar med Infosys, Mphasis och AWS startar AI-enhet, USA och Storbritannien ingår AI-avtal, NetApp graderar startups, WebEngage acqui-hirar från Propellor.ai

Under veckan har flera tekniknyheter rapporterats. SiMa.ai, ett företag för mjukvara och design av maskininlärningschip, har samlat in 70 miljoner dollar i en utökad serie B-finansieringsrunda. Zand Bank i Förenade Arabemiraten har valt Infosys Finacle Solutions för att förbättra kundcentrerade banktjänster. IT-lösningar företaget Mphasis har ingått ett flerårigt samarbetsavtal med Amazon Web Services för att etablera Gen AI Foundry. USA och Storbritannien har tillkännagett ett nytt partnerskap om artificiell intelligens. Datainfrastrukturföretaget NetApp meddelade examen för fem djuptekniska startups från sin flaggskeppsacceleratorprogram, NetApp Excellerator. WebEngage har acqui-hired dataforskare från Propellor.ai.

Direktlänk Dela TechCircle fördjupade 5 april

USA och Storbritannien samarbetar för säker AI-utveckling

USA och Storbritannien har lovat att samarbeta för säker utveckling av artificiell intelligens (AI). Avtalet, undertecknat av USA:s handelssekreterare Gina Raimondo och Storbritanniens tekniksekreterare Michelle Donelan, kommer att se AI-säkerhetsinstituten i båda länderna samarbeta om tester för de mest avancerade AI-modellerna. Partnerskapet träder i kraft omedelbart och syftar till att låta båda organisationerna arbeta sömlöst med varandra. Dessutom kom de två länderna överens om att ingå liknande partnerskap med andra länder för att främja AI-säkerhet över hela världen.

Direktlänk Dela PYMNTS fördjupade 3 april

Storbritannien och USA undertecknar banbrytande AI-avtal

Storbritannien och USA har undertecknat ett banbrytande avtal för att gemensamt testa avancerade artificiella intelligens (AI) teknologier. Avtalet, som undertecknades på måndagen, banar väg för att båda nationerna ska arbeta tillsammans för att skapa ´robusta´ mekanismer för att bedöma säkerheten hos AI-verktyg och deras underliggande system. Detta markerar det första bilaterala avtalet av sitt slag. Storbritanniens teknikminister Michelle Donelan hyllade partnerskapet som avgörande, och betonade vikten av kollektiv handling för att bemöta AI:s risker och utnyttja dess omvandlande potential för att förbättra liv över hela världen.

Direktlänk Dela Invezz fördjupade 2 april

USA och Storbritannien inleder partnerskap för att säkerställa AI-säkerhet

USA och Storbritannien har annonserat ett nytt partnerskap för att säkerställa säkerheten inom artificiell intelligens (AI), i ljuset av växande oro för kommande nästa generationsversioner. USA:s handelssekreterare, Gina Raimondo, och Storbritanniens teknologisekreterare, Michelle Donelan, undertecknade ett memorandum i Washington DC för att gemensamt utveckla avancerad AI-modelltestning. Enligt partnerskapet planerar länderna att utföra minst en gemensam testövning på en offentligt tillgänglig modell och överväger att utforska personalutbyten mellan instituten.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 2 april

Storbritannien och USA samarbetar för säkerhet inom AI

Storbritannien och USA har undertecknat ett Memorandum of Understanding (MOU) för att gemensamt utveckla tester för de mest avancerade AI-modellerna. Avtalet, undertecknat av teknikminister Michelle Donelan och USA:s handelssekreterare Gina Raimondo, kommer att se båda länderna arbeta för att anpassa sina vetenskapliga metoder och arbeta nära för att accelerera och snabbt iterera robusta utvärderingssatser för AI-modeller, system och agenter. Partnerskapet kommer att träda i kraft omedelbart och syftar till att båda organisationerna ska kunna arbeta sömlöst med varandra. De har också åtagit sig att utveckla liknande partnerskap med andra länder för att främja AI-säkerhet över hela världen.

Direktlänk Dela Government Digital Service fördjupade 2 april

USA och Storbritannien undertecknar banbrytande avtal för att hantera säkerhetsfrågor kring AI

USA och Storbritannien har undertecknat ett banbrytande avtal för att hantera säkerhetsfrågor kring artificiell intelligens (AI). Detta bilaterala avtal, det första i sitt slag, syftar till att utvärdera och reglera de potentiella risker som framväxande AI-teknologi utgör. Avtalet undertecknades på måndagen i Washington D.C. av Storbritanniens vetenskapsminister Michelle Donelan och USA:s handelssekreterare Gina Raimondo. Avtalet skisserar ett samarbete för att dela teknisk kunskap, information och talang inom AI-säkerhet.

Direktlänk Dela Benzinga fördjupade 2 april

USA och Storbritannien ingår partnerskap för AI-säkerhet

USA och Storbritannien meddelade på måndagen ett nytt partnerskap inom säkerhetsvetenskapen för artificiell intelligens (AI), bland växande oro över kommande nästa generationsversioner. Handelssekreterare Gina Raimondo och brittiska tekniksekreteraren Michelle Donelan undertecknade ett memorandum om förståelse i Washington för att gemensamt utveckla avancerade AI-modelltest, efter åtaganden som meddelades vid en AI Safety Summit i Bletchley Park i november. Båda länderna planerar att utföra minst en gemensam testövning på en offentligt tillgänglig modell och överväger att utforska personalutbyten mellan instituten. Båda arbetar för att utveckla liknande partnerskap med andra länder för att främja AI-säkerhet.

Direktlänk Dela WMBD Radio fördjupade 2 april

Storbritannien och USA samarbetar i säkerhetstestning av AI

Storbritanniens och USA:s regeringar har meddelat att de kommer att samarbeta i säkerhetstestning av de mest kraftfulla artificiella intelligensmodellerna. Avtalet, undertecknat av Michelle Donelan, Storbritanniens forsknings-, innovations- och teknikminister, och Gina Raimondo, USA:s handelsminister, lägger fram en plan för samarbete mellan de två regeringarna. De två AI-säkerhetsinstituten kommer att utveckla en gemensam metod för AI-säkerhetstestning. Instituten kommer även att utbyta anställda och dela information med varandra.

Direktlänk Dela Time Magazine fördjupade 2 april

Storbritannien investerar 1,3 miljarder kronor i AI-forskning

Storbritannien planerar att investera omkring 1,3 miljarder svenska kronor i forskning kring artificiell intelligens (AI) under de kommande åren, enligt ett pressmeddelande från den brittiska regeringen. Majoriteten av denna summa ska tilldelas nio forskningshubbar som ska undersöka hur AI kan användas inom medicin, kemi och matematik. En tiondel av summan kommer att användas för att utveckla verktyg för att minska de negativa effekterna av AI-användning.

Direktlänk Dela Computer Sweden fördjupade 6 februari
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

Brittiska ministrar varnas för att vänta på en skandal innan de reglerar AI

Brittiska ministrar har varnats för att vänta på en skandal av postkontorstyp innan de ingriper för att reglera artificiell intelligens (AI), efter att regeringen meddelat att den inte kommer att skynda på att lagstifta. Regeringen kommer att erkänna att bindande åtgärder för att övervaka AI-utvecklingen behövs vid någon tidpunkt, men inte omedelbart. Istället kommer ministrarna att presentera ´inledande tankar för framtida bindande krav´ för avancerade system och diskutera dem med tekniska, juridiska och civila samhällesexperter. Regeringen ger också £10 miljoner till regulatorer för att hjälpa dem att hantera AI-risker.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 6 februari

Storbritannien avslöjar planer på att investera 100 miljoner pund i AI-forskning

Storbritannien har avslöjat planer på att spendera över 100 miljoner pund ($125m) på forskning och utbildning relaterat till artificiell intelligens (AI). Enligt planerna kommer regeringen att starta nio nya AI-forskningscentrum över hela Storbritannien, stödja forskningsprojekt som undersöker ansvarsfull användning av AI inom utbildning, polisväsende och kreativa industrier, och utbilda regulatorer om att hantera risker och fördelar med tekniken. Michelle Donelan, vetenskaps-, innovations- och teknikminister, sa att AI har potential att ´förvandla våra offentliga tjänster och ekonomin till det bättre´.

Direktlänk Dela Al Jazeera fördjupade 6 februari

Storbritannien investerar över 100 miljoner pund i forskningshubbar för artificiell intelligens

Storbritannien meddelade på tisdagen att de kommer att spendera mer än 100 miljoner pund för att lansera nio nya forskningshubbar inom artificiell intelligens (AI) och utbilda regulatorer om tekniken. Teknikminister Michelle Donelan uttryckte att människor kan röra sig lika snabbt som AI. Nästan 90 miljoner pund kommer att gå till hubbarna, som kommer att inrikta sig på att använda AI inom områden som hälso- och sjukvård, kemi och matematik. Storbritannien arrangerade en internationell toppmöte om AI-säkerhet i november.

Direktlänk Dela Channel NewsAsia fördjupade 6 februari

Storbritannien investerar över £100 miljoner i AI-reglering och forskning

Mer än £100 miljoner kommer att spenderas för att förbereda Storbritannien att reglera artificiell intelligens (AI) och använda tekniken säkert, enligt regeringen. Detta ingår som en del av regeringens svar på konsultationen om vitboken om AI-reglering, där den har meddelat planer på att spendera £90 miljoner på att lansera nya AI-forskningscentra över hela landet. Dessutom inkluderar planerna en investering på £19 miljoner i 21 projekt som syftar till att utveckla säkra och betrodda AI-verktyg som kan användas för att öka produktiviteten. Teknikminister Michelle Donelan uttryckte sin entusiasm för AI:s potential att omvandla offentliga tjänster och ekonomin till det bättre.

Direktlänk Dela Yahoo News UK fördjupade 6 februari

2023: Året då AI blev huvudämnet inom teknologivärlden

Artificiell intelligens (AI) har blivit en av de största frågorna inom teknik under 2023, drivet av generativ AI och appar som ChatGPT. Öppet intresse för generativa AI-modeller har drivit många av världens största teknikföretag att introducera sina egna chatbots. Google, Microsoft och Amazon har alla följt OpenAI i att annonsera generativa AI-produkter. Elon Musk meddelade skapandet av xAI, en ny start-up inriktad på arbete inom AI-området. Storbritannien har lanserat ett AI Safety Institute, medan EU har kommit överens om sin egen uppsättning regler för AI-övervakning.

Direktlänk Dela The Independent fördjupade 24 december

Google lanserar AI-chattbot Bard för att konkurrera med ChatGPT, Storbritannien får ny teknikavdelning

Google lanserade sin generativa AI-chattbot Bard i februari för att konkurrera med ChatGPT. Bard, byggd på Googles LaMDA stora språk AI-modell, syftar till att kombinera världens kunskap med kraften, intelligensen och kreativiteten hos våra stora språkmodeller, enligt Google VD Sundar Pichai. I december presenterade Google en ny AI-modell, Gemini, som sägs kunna överträffa OpenAIs flaggskeppsteknologi. I Storbritannien skapade premiärminister Rishi Sunak en ny avdelning för vetenskap, innovation och teknik (DSIT) efter en omfattande omorganisation av kabinettet.

Direktlänk Dela Tech Monitor fördjupade 20 december

Kan AI hjälpa till att lösa konflikter?

På Remembrance Sunday hedrade kung Charles III, i en tradition startad av hans farfars far för mer än 100 år sedan, de som har tjänat och offrat genom att lägga en krans vid Cenotaph. Några dagar innan ceremonin intervjuades Sir Donald McCullin, en av Storbritanniens mest framstående fotografer, på BBC Radio Four. McCullin, som bevittnat globala grymheter i över sex decennier, uttryckte sin besvikelse över att ingenting har ändrats trots hans arbete. Samtidigt hölls en konferens om artificiell intelligens (AI) vid Bletchley Park. Tekniksekreterare Michelle Donelan hävdade att AI redan förbättrar liv, medan Elon Musk varnade för att AI är ett av de största hoten mot mänskligheten. Artikeln diskuterar möjligheten att använda AI för att hitta lösningar på människors konstanta behov av att förstöra varandra.

Direktlänk Dela Yahoo News UK fördjupade 3 december

Världens första AI-säkerhetstoppmöte hålls på Bletchley Park

Bletchley Park, en gång hem för kodknäckare under andra världskriget, var värd för världens första AI-säkerhetstoppmöte. Representanter från 27 regeringar och ledande AI-företag deltog, inklusive Elon Musk och OpenAI:s VD Sam Altman. Rishi Sunak, som leder den brittiska regeringen, var värd för evenemanget. Diskussioner kring AI-säkerhet har ökat under året efter lanseringen av ChatGPT. Under toppmötet tillkännagav Sunak att AI-företag har gått med på att ge regeringar tidig tillgång till deras modeller för att utföra säkerhetsutvärderingar. Yoshua Bengio, en Turing-prisbelönt datavetare, har gått med på att leda en kropp som ska försöka fastställa den vetenskapliga konsensusen om risker och förmågor hos gränsöverskridande AI-system.

Direktlänk Dela Time Magazine fördjupade 3 november

USA och Kina möts för att diskutera internationella regler för AI på Bletchley Park

På den historiska platsen Bletchley Park i Storbritannien samlades höga representanter från USA och Kina för första gången för att diskutera internationella regler för artificiell intelligens (AI). Båda länderna var bland de 28 som skrev under ”Bletchley-deklarationen”, ett avtal om att arbeta tillsammans med säkerhetsstandarder för att förhindra att AI-system vänder sig mot mänskligheten. Trots diplomatiska framgångar finns det tecken på att världens stora makter kämpar om positionen att vara ledande när det gäller att sätta reglerna för hur AI ska utvecklas.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 3 november

AI-reglering i fokus i USA, Storbritannien och EU

Det har varit en stor vecka för AI-reglering, eller åtminstone idén om det. USA:s president Joe Bidens administration publicerade en exekutiv order om ´säker, säker och pålitlig utveckling och användning av artificiell intelligens´. Samtidigt öppnade den brittiska regeringen en tvådagars toppmöte om AI-säkerhet på Bletchley Park. Rishi Sunak, premiärministern, sa att AI kommer att medföra förändringar ´lika långtgående som den industriella revolutionen, elektricitetens ankomst, eller internets födelse´. Europeiska unionen har försökt driva fram AI-lagstiftning som den har arbetat på i mer än två år. AI och dess potentiella risker och fördelar är högst upp på många agendor samtidigt.

Direktlänk Dela Columbia Journalism Review fördjupade 2 november
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

Internationell överenskommelse om AI säkerhet undertecknad på toppmöte i Storbritannien

Representanter och företag från 28 länder, inklusive USA och Kina, samt EU, har undertecknat en överenskommelse som syftar till att hantera riskerna med så kallade gräns AI-modeller. Den brittiska regeringen meddelade att den skulle investera i en AI-superdator, medan Tesla och X-chefen Elon Musk sa att AI är ´ett av de största hoten mot mänskligheten´. Överenskommelsen, känd som Bletchley-deklarationen om AI-säkerhet, syftar till att identifiera ´AI-säkerhetsrisker av gemensamt intresse´ och bygga ´respektive riskbaserade politik över länder´.

Direktlänk Dela Euronews fördjupade 2 november

Kina, USA och EU samarbetar för att säkra artificiell intelligens

Kina har gått med på att samarbeta med USA, EU och andra länder för att gemensamt hantera riskerna med artificiell intelligens (AI) vid ett brittiskt toppmöte. Mer än 25 länder, inklusive USA och Kina, samt EU, undertecknade en ´Bletchley-deklaration´ som uppmanar länder att samarbeta och etablera en gemensam tillsynsstrategi. Deklarationen fokuserar på att identifiera gemensamma risker och bygga vetenskaplig förståelse för dem, samtidigt som man utvecklar tvärnationella policyer för att mildra dem. Wu Zhaohui, Kinas vice vetenskaps- och teknikminister, meddelade att Peking är redo att öka samarbetet kring AI-säkerhet.

Direktlänk Dela South China Morning Post fördjupade 2 november

Internationell överenskommelse om risker med artificiell intelligens

Storbritannien, USA, EU och Kina har alla godkänt att artificiell intelligens (AI) utgör en potentiellt katastrofal risk för mänskligheten, i den första internationella förklaringen som hanterar den snabbt framväxande tekniken. 28 regeringar anslöt sig till den så kallade Bletchley-deklarationen under den första dagen av AI-säkerhetstoppmötet, som värd av den brittiska regeringen. Länderna kom överens om att samarbeta om forskning om AI-säkerhet, trots tecken på att USA och Storbritannien konkurrerar om att ta ledningen över utvecklingen av nya regler.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 1 november

AI-säkerhetstoppmötet inleds med ´världspremiär´ uttalande om risker

En ´världspremiär´ uttalande om riskerna kring artificiell intelligens har kommit överens inför öppnandet av AI-säkerhetstoppmötet, sa tekniksekreteraren. Michelle Donelan sa att delegationer från hela världen som deltar i toppmötet hade kommit överens om ´Bletchley-deklarationen om AI-säkerhet´ som utgångspunkt för en global konversation om frågan. Toppmötet kommer att se representanter för 27 länder, inklusive USA, Frankrike och Kina, träffas med ledande AI-företag och medborgarsamhällsgrupper för att diskutera riskerna med den framväxande tekniken.

Direktlänk Dela Yahoo News UK fördjupade 1 november

Nick Clegg jämför oro för AI med moralpanik över videospel

Nick Clegg, tidigare brittisk vice premiärminister och nuvarande president för globala frågor på Meta, har jämfört oron för artificiell intelligens (AI) med 80-talets moralpanik över videospel. Clegg varnar för att nya teknologier ofta inspirerar en blandning av överdriven entusiasm och pessimism. Han kommenterade inför en tvådagars toppmöte om AI-säkerhet, där brittiska tjänstemän hoppas kunna inleda en regleringsprocess för AI. Andra framstående deltagare inkluderar Elon Musk och Ursula von der Leyen, presidenten för Europeiska kommissionen.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 1 november

G7-länderna arbetar tillsammans för att reglera artificiell intelligens

Brittiska premiärministern Rishi Sunak är värd för en grupp på 100 representanter från affärsvärlden och politiken för att diskutera potentialen och fallgroparna med artificiell intelligens (AI). AI Safety Summit, som hålls på Bletchley Park, Storbritannien, börjar den 1 november och syftar till att komma fram till en uppsättning globala principer för att utveckla och implementera ´frontier AI-modeller´. G7-gruppen av industrinationer har publicerat ett gemensamt uttalande där de godkänner en uppförandekod och en uppsättning vägledande principer för utvecklingen av generativa AI-modeller. Storbritannien har också tillkännagett att de kommer att investera £118 miljoner i färdighetsfinansiering inom AI-området.

Direktlänk Dela New Scientist fördjupade 31 oktober

Storbritannien satsar 118 miljoner pund på AI-utbildning och forskning

Storbritanniens regering har tillkännagett att de kommer att investera £118 miljoner i AI-utbildning och forskning för att säkerställa att landet har den skickliga arbetskraft som krävs för att dra nytta av AI:s potential. Detta inkluderar namngivningen av ytterligare 12 centra för doktorandutbildning i AI som kommer att dra nytta av £117 miljoner i tidigare tillkännagiven regeringsstöd genom UK Research and Innovation. Dessutom kommer ett nytt visumprogram att underlätta för de mest innovativa företagen att ta in begåvade AI-forskare i början av deras karriär till Storbritannien.

Direktlänk Dela Further Education News fördjupade 31 oktober

Globala ledare och teknikexperter samlas för toppmöte om AI-säkerhet

Ledare, teknikchefer och experter samlas på Bletchley Park för ett toppmöte om säkerhet inom artificiell intelligens (AI). Toppmötet kommer att diskutera ´frontier AI´-system, högpresterande modeller som kan utföra en mängd olika uppgifter. Bland deltagarna finns Rishi Sunak, Storbritanniens premiärminister, tekniksekreteraren Michelle Donelan, USA:s vicepresident Kamala Harris, Europeiska kommissionens president Ursula von der Leyen och Italiens premiärminister Giorgia Meloni. Teknikindustrin representeras av företag som Google DeepMind, OpenAI och Meta. Experter inkluderar två av de tre ´gudfäder´ till modern AI, Geoffrey Hinton och Yoshua Bengio.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 30 oktober

Ledande AI-företag publicerar säkerhetspolicyer inför Storbritanniens AI-säkerhetstoppmöte

Företag som OpenAI, Google DeepMind, Anthropic, Amazon, Meta och Microsoft har publicerat sina säkerhetspolicyer i nio områden för AI-utveckling, på begäran av teknikminister Michelle Donelan. Detta sker inför Storbritanniens AI-säkerhetstoppmöte nästa vecka, där regeringen hoppas att dessa policyer ska informera diskussioner och uppmuntra till bästa praxis inom AI-gemenskapen. Regeringen vill etablera en uppsättning säkerhetsprocesser för AI-företag att följa. Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak meddelade också att landet ska inrätta ett ´världsförst´ AI-säkerhetsinstitut.

Direktlänk Dela Yahoo News UK fördjupade 27 oktober

Storbritannien kommer att prioritera säkerhet inom AI, säger teknikminister

Storbritanniens teknikminister Michelle Donelan har sagt att landets tillvägagångssätt för artificiell intelligens (AI) kommer att prioritera säkerhet och göra landet till det ´bästa stället i världen´ för att etablera och utveckla ett AI-företag. Hon framhöll att landet som först hanterar viktiga AI-säkerhetsrisker kommer att vara det som fullt ut kan utnyttja den enorma potential som AI har att erbjuda. Donelan tillade att Storbritannien investerar mer i frågor kring AI-säkerhet än något annat land i världen. Detta kommer före säkerhetstoppmötet och växande oro över effekten av AI, särskilt generativa AI-verktyg som ChatGPT, och dess möjliga effekt på jobb, utbildning och andra områden av det dagliga livet.

Direktlänk Dela Yahoo News UK fördjupade 24 oktober

Storbritannien söker inte global ram för AI vid kommande toppmöte

Storbritannien kommer inte att söka en global ram för artificiell intelligens för länder att ansluta sig till vid sitt kommande globala toppmöte, enligt Times Radio på tisdagen, som citerar en intervju med kultur- och digitalminister Michelle Donelan.

Direktlänk Dela Reuters fördjupade 17 oktober

Tysklands förbundskansler kan avböja inbjudan till brittisk AI-konferens

Tysklands förbundskansler Olaf Scholz kanske avböjer sin inbjudan till en stor brittisk konferens om artificiell intelligens (AI). Konferensen, som värdas av den brittiska regeringen, är riktad till teknikledare, akademiker och politiska ledare för att diskutera AI-säkerhet. Det är oklart om evenemanget kommer att locka toppledare. Den två dagar långa konferensen kommer att samla ledande politiker, oberoende experter och höga chefer från teknikjättar, främst från USA. Det är nu osannolikt att den tyska förbundskanslern kommer att delta. Detta kan orsaka oro för en ´dominoeffekt´ med andra världsledare, såsom Frankrikes president Emmanuel Macron, vars deltagande också är obekräftat.

Direktlänk Dela BBC fördjupade 17 oktober

Storbritannien varnar för farorna med AI och uppmanar till ´rökdetektor´ för teknik

Brittiska ministrar har varnat för behovet av en ´rökdetektor´ för farliga artificiella intelligenssystem (AI) för att förhindra allvarliga hot som massdöd, cyberattacker och okontrollerad AI-teknik. Teknikminister Michelle Donelan hoppas att en kommande säkerhetstoppmöte i Storbritannien kommer att bidra till att etablera ett tidigt varningssystem där teknikföretag söker efter risker i de AI-produkter de bygger och vet hur de ska reagera på dem. Regeringen sa att toppmötet kommer att fokusera på två områden: missbruk av AI-system för att skapa biologiska vapen eller cyberattacker; och oförmågan att kontrollera de mest avancerade systemen.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 25 september

AI rekommenderas för att hjälpa NHS-kliniker med strålbehandling i England

Patienter i England som genomgår strålbehandling kommer sannolikt att få en del av sin behandling utförd med hjälp av artificiell intelligens (AI) efter att dess användning för att hjälpa NHS-kliniker rekommenderades för första gången. National Institute for Health and Care Excellence (Nice) har godkänt nio AI-teknologier för att utföra extern strålbehandling vid lung-, prostata- och kolorektala cancer, vilket kan spara radiologer hundratusentals timmar och lindra trycket på strålbehandlingsavdelningar. Användningen av AI för att skapa konturer kan frigöra mellan tre och 80 minuter av radiologernas tid för varje behandlingsplan. Nice sa att konturerna fortfarande skulle granskas av en utbildad sjukvårdspersonal.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 10 augusti

Den brittiska regeringen har tilldelat en investering på £13 miljoner för att främja forskning inom artificiell intelligens (AI) inom sjukvården. Teknikminister Michelle Donelan meddelade detta samtidigt som två ledande experter utnämndes för att leda förberedelserna inför den kommande första stora internationella toppmötet om ansvarsfull användning av AI. Finansieringen kommer att stödja 22 projekt inom universitet och NHS-förtroende över hela Storbritannien. Ett av de stora mottagarna av initiativet är University College Londons Centre for Interventional and Surgical Sciences, som kommer att få mer än £500,000.

NewsChain Online fördjupade 10 augusti

Google lanserar AI-utbildningsprogram i Storbritannien

Google har lanserat ett utbildningsprogram i Storbritannien för att utrusta arbetare och chefer med grundläggande färdigheter i artificiell intelligens (AI). Storbritanniens vetenskaps- och innovationssekreterare Michelle Donelan hyllade Googles initiativ, som hon beskrev som viktigt och ambitiöst. Utbildningen består av tio moduler som täcker grunderna i AI. Google planerar att rulla ut programmet till andra länder i framtiden. Företaget hoppas att AI kan öka produktiviteten för företag, bland annat genom att ta hand om tidskrävande administrativa uppgifter.

Direktlänk Dela The Guardian fördjupade 3 augusti

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare