» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 145 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Microsoft Azure AI Studio: En ny plattform för generativ AI

I mitten av november 2023 lanserade Microsoft Azure AI Studio, en ny plattform för att utveckla generativa AI-applikationer baserade på olika Large Language Models (LLMs). Plattformen erbjuder ett system för att välja generativa AI-modeller och finjustera dem med hjälp av Retrieval Augmented Generation (RAG), vektorteknologier och data. Azure AI Studio är främst riktat mot erfarna utvecklare och dataforskare och är ett grundläggande verktyg för att utveckla AI-baserade assistenter. Plattformen kan filtrera modeller baserat på samlingar, de inferensuppgifter de stöder och de uppgifter de stöder för finjustering.

Direktlänk Dela Computerwoche fördjupade 9 februari
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare