» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 341 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Microsoft erbjuder nu prioriterad tillgång till OpenAI´s GPT-4 Turbo AI-modell för Copilot-kunder

Microsoft erbjuder nu alla licensierade kommersiella kunder av Copilot för Microsoft 365 prioriterad tillgång till OpenAI´s GPT-4 Turbo artificiella intelligensmodell, vilket avlägsnar tidigare dagliga gränser för det totala antalet chattar och längden på konversationer. Denna funktionalitet kommer att vara tillgänglig för dem som använder Copilot både i en webb- och arbetskontext. När man arbetar med Copilot i webbkontexten får användarna svar baserade på den senaste offentligt tillgängliga informationen men drar nytta av Microsofts kommersiella dataskydd. Copilot kan ge ´kontextuellt korrekta svar´ genom att skanna en användares kalender, e-post, chattar, dokument, möten, kontakter och mer för att hjälpa dem att prioritera arbete och hitta nyckelinformation.

Direktlänk Dela The Technology Record fördjupade 3 april
3 000+ kursdeltagare från svenska företag och offentliga verksamheter
har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare