» Håll dig ajour kring AI · En AI-skapad och ständigt föränderlig nyhetstidning om AI. Idag har vår robot sammanfattat 142 nyhetshändelser. Upptäck gärna vår kurs AI på jobbet förresten. «

Microsoft utökar tillgången till AI-drivna Bing Chat och Apple utvecklar egna AI-verktyg

Microsoft meddelade den 7 augusti 2023 att de planerar att utöka tillgången till deras AI-drivna Bing Chat till tredjeparts mobila webbläsare som Chrome och Safari. Dessutom genomför Microsoft tester på en ny funktion som kallas Windows Copilot, som drivs av Bing Chat. Denna funktion förväntas rullas ut till alla Windows 11-användare senare under året. Samtidigt arbetar Apple på att skapa sina egna AI-verktyg som kan rivalisera med OpenAI Inc’s ChatGPT och Alphabet Inc’s Bard. Microsoft Corporation (MSFT) hade en stark prestation på aktiemarknaden den 7 augusti 2023, och analytiker förutspår en tillväxttakt på 12,76% under de kommande fem åren.

Direktlänk Dela Beststocks fördjupade 7 augusti
2 400+ svenska företag och offentliga verksamheter har gått vår kurs "AI på jobbet".

» Nyheterna från en dag tidigare

Några av våra kursdeltagare